Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti


Pandectele Săptămânale nr. 4/2014


30.04.2014 | Elena ALBU
Secţiuni: Data protection, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 4/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Acordarea prestaţiei compensatorii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 388-390 din Noul Cod civil
(Curtea de Apel Suceava, secţia civilă, decizia nr. 993 din 18 septembrie 2013)

2. Acţiune cu mai multe capete de cerere. Principiul legalităţii căilor de atac. Respectarea principiului specialia generalibus derogant
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3454 din 23 octombrie 2013)

3. Acțiune în revendicare. Opunerea uzucapiunii. Invocarea drept just titlu a certificatului de atestare a dreptului de proprietate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 825 din 20 februarie 2013)

4. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
(Curtea Constituţională, decizia nr. 78 din 11 februarie 2014, M. Of. nr. 273 din 14 aprilie 2014)

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
(Curtea Constituţională, decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, M. Of. nr. 281 din 16 aprilie 2014)

6. Admitere excepţie de neconstituţionalitatereferitoare. Dispoziţiile art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
(Curtea Constituţională, decizia nr. 107 din 27 februarie 2014, M. Of. nr. 318 din 30 aprilie 2014)

7. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instanţe, din oficiu ori de către părţi, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a excepţiei prescripţiei extinctive, în cazul prescripţiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite şi, respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 1 din 17 februarie 2014, M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014)

8. Anulare decizie de impunere
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4577 din 6 decembrie 2013)

9. Anulare decizie de impunere fiscală. Deductibilitatea cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea unui cabinet medical
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4279 din 18 noiembrie 2013)

10. Avocat. Condiţiile exercitării profesiei
(Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 1244 din 2 octombrie 2013)

11. Cauza Felixstowe Dock and Railway Company Ltd – Libertatea de stabilire – Impozite pe profit – Degrevare fiscală – Grupuri de societăți și consorții – Legislație națională care permite transferul pierderilor între o societate care face parte dintr -un consorțiu și o societate care face parte dintr -un grup, legate printr -o «societate de legătură» care este în același timp membră a grupului și a consorțiului – Condiție de rezidență a «societății de legătură» – Discriminare pe motiv de situare a sediului social al unei societăți – Societate -mamă care controlează în ultimă instanță grupul stabilită într -un stat terț și care deține, prin intermediul unor societăți stabilite în state terțe, societățile care încearcă să schimbe între ele pierderile
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 1 aprilie 2014, cauza C -80/12)

12. Completul competent pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 212/2008, în corelare cu prevederile art. 33 din Legea nr. 1/2000
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în M. Of. nr. 257 din 9 aprilie 2014)

13. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Aplicarea legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, respectiv dacă instituţia prescripţiei răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă sau nu faţă de instituţia pedepsei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, M. Of. nr. 319 din 30 aprilie 2014)

14. Contencios fiscal. Cheltuieli deductibile. Justificarea cheltuielilor din punctul de vedere al scopului activităţilor desfăşurate. Condiţia ca serviciile să fie efectiv prestate şi să fie executate în baza unui contract
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9731 din 14 octombrie 2013)

15. Contestaţie în anulare. Invocarea încălcării necompetenţei funcţionale. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2643 din 17 septembrie 2013)

16. Contestație la titlu. Admiterea cererii și schimbarea debitorului obligației. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3663 din 12 septembrie 2013)

17. Contract de credit de consum – Clauze abuzive – Directiva 93/13/CEE – Executare silită a unei hotărâri arbitrale – Cerere de intervenție într-o procedură de executare – Asociație pentru protecția consumatorilor – Legislație națională care nu permite o astfel de intervenție – Autonomie procesuală a statelor membre
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 27 februarie 2014, cauza C-470/12)

18. Contract de credit. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei privind comisionul de risc. Lipsa criteriilor obiective pentru perceperea acestuia. Natura abuzivă a clauzei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1393 din 2 aprilie 2013)

19. Contract de credit. Asigurare de viaţă încheiată de bancă pentru riscul de deces al coplătitorului. Decesul împrumutatului. Consecinţe din perspectiva executării contractului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3277 din 15 octombrie 2013)

20. Contract de credit. Clauză atributivă de competenţă. Natura abuzivă. Efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2938 din 27 septembrie 2013)

21. Contract de împrumut ipotecar. Directiva 93/13/CEE – Contracte încheiate cu consumatorii – Procedură de executare ipotecară – Competențele instanței naționale de fond – Clauze abuzive – Criterii de apreciere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 14 martie 2013, cauza C-415/11)

22. Contract de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare încheiat în temeiul art. 27 din O.U.G. nr. 88/1997. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3606 din 29 octombrie 2013)

23. Contract de management. Revocarea fără justă cauză a mandatului. Acţiune în daune-interese formulată de mandatar. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3237 din 11 octombrie 2013)

24. Contracte de vânzare-cumpărare a unor imobile încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 după declanșarea procedurii administrative prin formularea notificării în baza Legii nr. 10/2001 de către moștenitorul fostului proprietar. Constatarea nulității absolute
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1231 din 7 martie 2013)

25. Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Competența internațională în materie delictuală și cvasidelictuală – Act comis într-un stat membru, care constă în participarea la un act ilicit săvârșit pe teritoriul altui stat membru – Determinarea locului unde s-a produs fapta prejudiciabilă
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 3 aprilie 2014, cauza C-387/12)

26. Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 44/2001– Articolul 22 punctul 1 – Competență exclusivă – Litigii în materie de drepturi reale imobiliare – Natura dreptului de preempțiune – Articolul 27 alineatul (1) – Litispendență – Noțiunea de cereri formulate între aceleași părți și având același obiect – Raportul dintre articolul 22 punctul 1 și articolul 27 alineatul (1) – Articolul 28 alineatul (1) – Conexitate – Criterii de apreciere a suspendării acțiunii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 3 aprilie 2014, cauza C-438/12)

27. Curtea EDO. Cauza Flueraş împotriva României. Condamnarea statului român. Dreptul la un proces echitabil
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 9 aprilie 2013, M. Of. nr. 310 din 28 aprilie 2014)

28. Curtea EDO. Cauza Hogea împotriva României. Condamnarea statului român. Dreptul la un proces echitabil. Administrarea probelor în procesul penal. Omisiunea audierii martorilor
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 29 octombrie 2013, M. Of. nr. 284 din 17 aprilie 2014)

29. Curtea EDO. Cauza Iorga şi alţii împotriva României. Condamnare statului român. Dreptul la viaţă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 25 ianuarie 2011, M. Of. nr. 291 din 22 aprilie 2014)

30. Directiva 2007/64/CE – Servicii de plată – Articolul 4 punctul 23 – Noțiunea de instrument de plată – Ordine de transfer de fonduri online și cu ajutorul unui formular pe suport de hârtie – Articolul 52 alineatul (3) – Dreptul beneficiarului plății de a solicita plătitorului comisioane pentru utilizarea unui instrument de plată – Competența statelor membre de a institui o interdicție generală – Contract între un operator de telefonie mobilă și particulari
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 9 aprilie 2014, cauza C-616/11)

31.  Încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Contestație împotriva procesului verbal de sancționare a contravenției. Competența instanței în a cărei rază teritorială se află sediul Autorităţii Electorale Permanente
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2888 din 27 mai 2013)

32. Încălcarea dreptului de autor asupra unei opere. Prejudiciu moral. Modalități de reparare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizie nr. 916 din 22 februarie 2013)

33. Insolvenţă. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor.Încălcarea dispoziţiilor art.100 alin.(5) din Legea nr.85/2006.Creditorii indispensabili desfăşurării activităţii debitoarei
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3 din 14 ianuarie 2014)

34. Lipsa încheierii de dezbateri. Nulitatea hotărârii judecătorești
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 38 din 16 ianuarie 2013)

35. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 95/46/CE – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – Articolul 28 alineatul (1) – Autorități naționale de supraveghere – Independență – Legislație națională care pune capăt înainte de termen mandatului autorității de supraveghere – Înființarea unei noi autorități de supraveghere și numirea unei alte persoane în calitate de președinte
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 8 aprilie 2014, cauza C-288/12)

36. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu – Noțiunea «cost care să nu fie prohibitiv» al unei proceduri judiciare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 13 februarie 2014, cauza C-530/11)

37. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194, 197 şi 200 din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 97 din 27 februarie 2014, M. Of. nr. 310 din 28 aprilie 2014)

38. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, M. Of. nr. 279 din 16 aprilie 2014)

39. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 115 din 6 martie 2014, M. Of. nr. 289 din 18 aprilie 2014)

40.  Noul Cod de procedură civilă. Respingere la excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 66 din 11 februarie 2014, M. Of. nr. 286 din 17 aprilie 2014)

41. Proprietate intelectuală – Drepturi de autor și drepturi conexe – Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în societatea informațională – Directiva 2001/29/CE – Articolul 5 alineatul (2) litera (b) și alineatul (5) – Dreptul de reproducere – Excepții și limitări – Reproducere pentru uz personal – Caracterul legal al originii copiei – Directiva 2004/48/CE – Domeniu de aplicare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 10 aprilie 2014, cauza C-435/12)

42. Trimitere preliminară – Dreptul societăților comerciale – Recomandarea 2003/361/CE – Definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii – Tipuri de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a valorilor financiare – Întreprinderi afiliate – Noțiunea «grup de persoane fizice care acționează în mod concertat»
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şaptea, din 27 februarie 2014, cauza C-110/13)

43. TVA. Deductibilitate. Facturi de leasing pentru automobil. Dovada realizării de operaţiuni taxabile (Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9441 din 7 octombrie 2013)

44. Vânzarea unui bun imobil în baza unei procuri false. Constatarea nulității absolute a procurii și, pe cale de consecință, a contractului de vânzare-cumpărare. Admiterea acțiunii în revendicare. Restituirea bunului adevăratului proprietar
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3224 din 11 iunie 2013)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti