Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Achizitii publice RNSJ Transporturi
 1 comentariu

Ultimele modificări legislative în materia achiziţiilor publice

22 mai 2014 | Andrei BUGA

Natura juridică a contractelor de achiziție publică

Până la data de 1 ianuarie 2013 contractul de achiziţie publică era inclus în sfera contractelor comerciale.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit OUG nr. 77/2012, contractul de achiziţie publică este asimilat, potrivit legii, actului administrativ (deci NU contractului administrativ).

Consecinţă: se poate susține că în executarea contractului părţile nu mai sunt pe poziţie de egalitate juridică astfel încât, înainte de a se adresa instanţei de judecată trebuie parcursă procedura plângerii prealabile reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ.

Pe cale de consecinţă, în cazul litigiilor legate de executarea contractului, agentul economic trebuie să facă plângerea prealabilă în termen de 6 luni de la data încălcării de către autoritatea contractantă a propriilor obligaţii contractuale.

În reglementarea anterioară, pentru formularea acţiunii în justiţie agentul economic era ţinut doar de termenul de prescripţie de 3 ani astfel încât nu era nevoit să acţioneze în instanţă imediat ce apărea o neexecutare a contractului.

Prin urmare, se poate susține că noua reglementare face mai dificilă executarea contractului întrucât orice diferend ivit în executare trebuie dedus judecății imediat, iar nu în termen de 3 ani, ca până acum.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

De asemenea, în cazul contractelor de achiziţie publică încheiate în sistemul FIDIC apare o suprapunere între atribuţiile inginerului FIDIC legate de constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către autoritatea contractantă şi procedura plângerii prealabile.

Domeniu de aplicare. Autoritatea contractantă

Prin OUG nr. 77/2012 (intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2013) s-a stabilit că este autoritate contractantă şi, prin urmare, este obligată să aplice procedurile achiziţie publică: orice regie sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă (orice organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local), sau de către un alt organism de drept public.

Prin OUG nr. 31/2013 (a intrat în vigoare la data de 24 aprilie 2013) a fost excluşi de la obligativitatea aplicării procedurilor de achiziţie publică transportatorii aerieni, chiar dacă erau constituiţi ca regie sau companie naţională/societate comercială cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public.

Prin Legea nr. 193/2013 (publicată în M Of din 28 iunie 2013) toate aceste categorii de persoane au fost excluse din sfera de aplicare a legislaţiei achiziţiilor publice.

Prin această lege s-a prevăzut că aceste categorii de persoane trebuie să elaboreze norme procedurale interne care să asigure respectarea principiilor nediscriminării şi egalităţii de tratament, transparenţei, proporţionalităţii şi recunoaşterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi aprobate de către autoritatea tutelară.

Totuşi, în anexele la Directiva nr. 17/2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale şi în Directiva nr. 18/2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii sunt enumerate o serie de regii autonome şi companii naţionale/societăţi comerciale care au statutul de entităţi contractante şi care sunt obligate să aplice legislaţia achiziţiilor publice.

Astfel, apare o neconcordanță între legislația europeană în materie și cea națională.

Competenţa de soluţionare a proceselor şi cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică. Căile de atac.

Până la data de 1 ianuarie 2013 aceste litigii se soluţionau în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, potrivit OUG nr. 77/2012, aceste litigii se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

Prin Legea nr. 193/2013 a fost prevăzut dreptul părţilor de a conveni ca litigiile în legătură cu executarea contractelor reglementate de OUG nr. 34/2006 să fie soluţionate prin arbitraj, chiar dacă sunt asimilate actelor administrative, iar Înalta Curte de Casație și Justiție, Secţia comercială, prin decizia nr. 973 din 7 martie 2008, a stabilit că: ”Evoluţia legislativă în materia contractului de concesiune, calificarea sa ca un contract administrativ supus jurisdicţiei contenciosului administrativ şi abrogarea expresă a Legii nr. 219/1998 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 intrată în vigoare la 30 iunie 2006, impun concluzia că, la data sesizării tribunalului arbitral cu cererea de arbitrare – 6 iulie 2006 – (după intrarea în vigoare a legii nr. 554/2004 şi a O.U.G. nr. 34/2006) clauza compromisorie devenise inoperantă, nemaiexistând fundamentul legal pentru ca entitatea administraţiei publice locale să recurgă la o justiţie privată”.

Până la data de 1 ianuarie 2013 hotărârea pronunţată în primă instanţă putea fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de secţia comercială a curţii de apel.

În intervalul 1 ianuarie – 15 februarie 2013 (data la care a intrat în vigoare Legea nr. 76/2012) hotărârea pronunţată în primă instanţă putea fi atacată numai cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca de secţia contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.

Prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă a fost modificat sistemul căilor de atac împotriva acestor hotărâri.

Astfel, începând cu data de 15 februarie 2013, potrivit Legii nr. 76/2012, hotărârea pronunţată în primă instanţă putea fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de către curtea de apel.

Praguri valorice

Prin Legea nr. 193/2013 (Monitorul Oficial din 28 iunie 2013) au fost modificate pragurile valorice de la care autorităţile contractante sunt obligate să aplice procedurile de achiziţie publică.

Astfel, autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.

Anterior acestei modificări exista un singur prag valoric de 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări.

Andrei BUGA
Avocat colaborator senior STOICA & Asociații

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership