Secţiuni » Arii de practică
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialCyberlawEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
Materii principale: CyberlawDreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilProcedură civilăDrept penalDreptul muncii
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
STOICA & Asociatii
 
Print Friendly, PDF & Email

Absolvenții Universității “Spiru Haret” și error communis facit jus
17.06.2014 | Virgil BĂRBULESCU

Instantele nationale de contencios administrativ s-au confruntat si se confrunta cu o serie de cereri din partea fostilor studenti ai Universitatii “Spiru Haret” – de regula, inmatriculati in anul 2009, care au absolvit cursurile de invatamant, forma la distanta ori frecventa redusa, au sustinut si promovat examenul de licenta – de recunoastere a actelor lor de studii.

In mod total nejustificat, acestia se lovesc de refuzul categoric al Ministerului Educatiei Nationale de aprobare a tiparirii tipizatelor care atesta absolvirea cursurilor organizate de Universitate, diploma de licenta si suplimentul la aceasta, foaia matricola.

Argumentele Ministerului Educatiei Nationale, invocate in mod constant in fata instantelor nationale, sunt in sensul nerecunoasterii acestor studii, pe motiv ca nu ar fi fost acreditate in perioada scolarizarii absolventilor.

Astfel de aparari nu au absolut niciun fel de suport legal si urmeaza a fi respinse in bloc

Potrivit Metodologiei organizarii si desfasurarii examenelor de finalizare a studiilor emisa de parata Universitatea Spiru Haret, precum si art. 20 alin.1 din Regulamentul aprobat prin OMECT nr. 2284/2007, Universitatea Spiru Haret este obligata sa elibereze actele de studii completate, la solicitarea tuturor absolventilor care au urmat studiile organizate de facultate, au sustinut si promovat examenul de licenta.

Apreciez ca nu poate fi adoptat punctul de vedere potrivit caruia nu ar fi posibila eliberarea actelor de studii pe motivul ca forma de invatamant urmata nu ar fi fost acreditata (justificarea Ministerului Educatiei Nationale neavand niciun fel de suport legal).

Formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta pot fi organizate numai de catre universitatile care organizeaza cursuri de zi in domeniile respective si dispun de departamente specializate.

Formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa au functionat si functioneaza legal potrivit prevederilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 84/1995 care precizeaza faptul ca activitatea didactica se poate organiza in urmatoarele forme: de zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta; formele de invatamant seral, cu frecventa redusa si la distanta pot fi organizate de institutiile de invatamant superior care au cursuri de zi.

Potrivit normelor legale, Universitatea Spiru Haret, avand invatamant de zi autorizat/acreditat poate organiza invatamant la distanta si cu frecventa redusa.

In conformitate cu dispozitiile art. 60 alin. 3 din Legea nr. 84/1995 diplomele si certificatele de studii eliberate de institutiile de invatamant superior, in conditiil legii, pentru aceeasi specializare sunt echivalente indiferent de forma de invatamant absolvita.

De altfel, jurisprudenta nationala este in sensul aratat (mai putin a Tribunalului Bucuresti), aceasta fiind inclusiv practica Curtii de Apel Bucuresti (de a admite actiunile absolventilor si de a obliga entitatile parate la emiterea diplomelor de licenta si a suplimentelor la acestea catre reclamanti, precum si la aprobarea tiparirii formularelor tipizate).

In fine, Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat favorabil cereri similare prin deciziile nr. 5386/15.11.2011, nr. 5656/24.11.2011, 1268/08.03.2012, nr. 2533/22.05.2012.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a statuat, prin decizia pronuntata in dosarul nr. 840/46/2009, imprejurarea potrivit careia calitatea de unitate de invatamant superior acreditata/neacreditata a Universitatii Spiru Haret este o problema a acesteia ce nu poate fi imputata absolventilor, atata vreme cat unitatea de invatamant s-a recomandat in mod public si oficial (inclusiv pe site-ul facultatii) ca fiind acreditata prin Legea nr. 443/05.07.2002, reprezentand o “institutie de invatamant superior particular acreditata”.

Apreciez ca absolventii, inclusiv in baza teoriei aparentei dreptului, nu pot fi “victimele” unei eventuale lipse de acreditare pentru anumite specialitati sau forme de invatamant atata vreme cat, evident, s-au aflat intr-o eroare comuna si invincibila, executandu-si cu buna-credinta toate obligatiile care au decurs din contractul de scolarizate incheiat cu Universitatea Spiru Haret care in mod public s-a recomandat (si se recomanda in continuare) “institutie de invatamant superior acreditata”.

Potrivit art. 17 din noul Cod Civil “cand cineva, impartasind o credinta comuna si invincibila, a considerat ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate juridica, instanta judecatoreasca, tinand seama de imprejurari, va putea hotari ca actul incheiat in aceasta stare va produce, fata de cel aflat in eroare, aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil, afara de cazul in care desfiintarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu”.

Cu privire la cadrul legislativ incident in cauza, urmeaza a se retine ca prin art. 1 si 2 din Legea nr. 443/2002 (intrata in vigoare la 9 iulie 2002) privind infiintarea Universitatii „Spiru Haret” din Bucuresti s-a dispus infiintarea ca institutie de invatamant superior, parte a sistemului national de invatamant, fiind enumerate in art. 2 facultatile si specializarile acreditate.

La data semnarii contractului de studii de catre absolventi, erau in vigoare atat Legea nr. 84/1995 – Legea invatamantului – (abrogata de Legea nr. 1/2001) cat si Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, acte normative care prevedeau ca “formele de organizare a invatamantului sunt: … la distanta …”, fara a exista reglementari care sa vizeze durata studiilor “la distanta” si nici autoritatea competenta sa reglementeze acest aspect (art. 15 din Legea nr. 84/1995, art. 4 din Legea nr. 288/2004).

Legea nr. 288/2004 a reglementat studiile universitare de licenta (art. 4 alin. 1), alin. 5 prevazand ca “durata studiilor pentru obtinerea creditelor de studii universitare la invatamant la distanta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului”.

Ambele acte normative, in vigoare la data la care absolventii au incheiat contractul de scolarizare, contineau prevederi in sensul ca MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE actualizeaza periodic, lista domeniilor si specializarilor de licenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

HG nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta stabilea prin art. 2 ca durata ciclului de licenta la forma de invatamant la distanta este aceeasi cu a celorlalte, iar in anexa 1 era prevazut “stiinte juridice – drept” ca domeniu pentru studii universitare de licenta.

HG nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si a specializarilor din domeniile studiilor universitare de licentaa aprobat structura institutiilor de invatamant superior acreditate, precum si specializarile lor, sens in care in anexa 1 se regaseste la lit. B Universitatea Spiru Haret Bucuresti.

Prin urmare, actele normative in vigoare la data inscrierii la forma de invatamant organizata de Universitatea Spiru Haret nu contineau reglementari exprese cu privire la forma de invatamant pentru specializarile acreditate/autorizate astfel incat se subintelege ca acest domeniu a fost lasat in competenta de reglementare a fiecarei institutii de invatamant superior, in considerarea autonomiei universitare.

Abia in anul 2007 a intervenit HG nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenta, structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile organizate de acestea care a adus reglementari exprese cu privire la actualizarea nomenclatorului de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora iar anexa 2 contine si regelementari exprese referitoare la forma de invatamant pentru domeniile de studii universitare.

Cu toate acestea, absolventii au fost inscrisi la momentul fiintei in vigoare a actelor normative sus-aratate si, prin urmare, li se pot opune numai aceste acte normative nu si cele ulterioare, care nu erau in vigoare la data inmatricularii; dealtfel, nici nu a existat posibilitatea rezonabila de a fi anticipata modificarea legislativa, a cadrului normativ care, oricum, nu poate retroactiva (legea este necesar a fi si predictibila, astfel incat sa nu fie create situatii disproportionate, inechitabile ori discriminatorii).

Drept urmare, atata vreme cat s-a facut dovada promovarii in conditii de legalitate a examenului de licenta (care nu a fost anulat si, deci, produce consecintele de rigoare), este evident ca se impune admiterea unor astfel de cereri de chemare in judecata.

Art. 60 alin. 1 din Legea nr. 84/1995, astfel cum am aratat, consacra modalitatile in care poate fi organizata activitatea didactica, formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamantul la distanta putand fi organizate numai de catre universitatile care organizeaza cursuri de zi (cum este si cazul Universitatii Spiru Haret).

Specializarile urmate au fost confirmate de MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE prin emiterea formularelor cu sigla acestui minister pana in anul 2009, data la care s-a refuzat eliberarea lor in continuare.

Nu in ultimul rand, MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE desi a refuzat, cu incepere din 2009, eliberarea formularelor tipizate, nu a sesizat niciun fel de neregula ulterior incheierii perioadei de “monitorizare” a activitatii paratei Universitatea Spiru Haret, prevazuta de art. 8 din Legea nr. 443/2002 si nici dupa emiterea HG nr. 676/2007 si HG nr. 635/2008; in fine, astfel de nereguli nu au fost sesizate nici ulterior intrarii in vigoare a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.

Cu alte cuvinte, MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE nu a luat niciun fel de masura care sa aiba drept finalitate incetarea scolarizarii organizate de universitate in cadrul programului in discutie, ceea ce echivaleaza cu recunoasterea implicita a formei de invatamant urmata.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE are obligatia legala de a aproba tiparirea formularelor tipizate constand in diploma de licenta si suplimentul la acesta, inclusiv pentru a fi respectat principiul coerentei si unitatii jurisprudentei consacrat ca atare in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului (dreptul la invatatura), Inalta Curte de Casatie si Justitie pronuntandu-se, in mod irevocabil si succesiv, in sensul celor deduse judecatii de catre reclamantii absolventi (in caz contrar, s-ar crea vadite discriminari intre persoane aflate in situatii identice).

In masura in care astfel de cereri vor continua sa fie respinse, s-ar crea o situatie injusta, o vadita discriminare, atata vreme cat studenti din cadrul aceleiasi universitati, anterior anului 2009, au obtinut diplome de licenta pentru formele de invatamant la distanta ori frecventa redusa iar cu incepere din anul 2009 aceste formulare nu au mai fost eliberate.

Refuzul de eliberare a diplomei si a suplimentului de diploma nu este unul legal, oportun si justificat, absolventii fiind indreptatiti la obtinerea acestor acte, in conditiile in care au sustinut si promovat examenul de licenta.

Cu privire la indeplinirea de catre intimata Universitatea Spiru Haret a criteriilor si standardelor de autorizare sau acreditare pentru studiile urmate de absolventi, in perioada in care acestia au urmat cursurile, desi potrivit HG nr. 366/2007 intimatul Ministerul Educatiei Nationale conducea sistemul national de educatie, evaluand si controland programele in domeniu, nu au fost sesizate nereguli referitoare la activitatea de invatamant a Universitatii, cu privire la valabilitatea formei de invatamant in specialitatea in discutie.

In fine, asa cum am mai aratat, actele prin care a fost recunoscuta calitatea de licentiati a reclamantilor absolventi sunt in fiinta, nu au fost nici revocate si nici anulate, bucurandu-se astfel de prezumtia de legalitate si veridicitate proprie unui act administrativ.

Cel putin pentru aceste motive, apreciez oportuna valorificarea acestor drepturi in instanta de catre absolventii Universitatii Spiru Haret, in conditiile in care, in mod nejustificat, se refuza acestora eliberarea actelor de studii si a suplimentelor la acestea.

Avocat Virgil BARBULESCU
S.C.P.A. „Barbulescu, Buga si Asociatii”


Aflaţi mai mult despre , , , ,
Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

JURIDICE GOLD pentru studenţi foarte buni, free
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.