Secăiuni » Arii de practică » Business » Proprietate intelectuală
Proprietate intelectuală
DezbateriCărţiProfesionişti

Official partner: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Dreptul proprietatii intelectuale RNSJ Studii
 1 comentariu

Ce aduce nou în materia brevetelor de invenție Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu

1 iulie 2014 | Laura LEANCĂ

Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu (”Legea nr. 83/2014”), publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 471/26 iunie 2014 aduce modificări substanțiale asupra Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (”Legea nr. 64/1991”). Principalele modificări vizează mecanismul de alocare al drepturilor de proprietate intelectuală asupra invențiilor de serviciu.

1. Legea nr. 83/2013 reglementează trei categorii de invenții
a) Invențiile care au rezultat din activități desfășurate în cadrul unei misiuni inventive încredințate în mod expres în contractul de muncă și în fișa postului sau alte acte obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă;
b) Invenții ce nu au rezultat dintr-o misiune inventivă, dar care au folosit baza materială a angajatorului, date obținute din activitatea acestuia;
c) Invenții, altele decât cele la punctele a și b.

Primele două categorii reprezintă invenții de serviciu în sensul Legii nr. 83/2014.

2. Alocarea drepturilor asupra invențiilor între salariat și angajator

În ceea ce privește prima categorie de mai sus, Legea nr. 83/2014 stabilește că dreptul asupra acestor invenții aparține angajatorului.

Dreptul asupra invențiilor din a doua categorie aparține inventatorului salariat, în măsura în care angajatorul nu revendică invenția. În caz contrar, salariatul are dreptul la o remunerație stabilită pe baza unor criterii determinate prin lege.

Drepturile asupra invențiilor create de salariați și care nu se încadrează în niciuna din categoriile de mai sus aparține inventatorului salariat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1991.

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Interviuri JURIDICE.ro

3. Lărgirea sferei de aplicare a invențiilor dezvoltate pe baza mijloacelor materiale ale angajatorului

Prin comparație cu reglementarea anterioară, Legea nr. 83/2014 include în această categorie și invențiile dezvoltate de salariați pe o perioadă de maximum doi ani de la încetarea contractului de muncă, precum și invențiile obținute ca urmare a pregătirii și formării profesionale dobândite de inventatorul salariat prin grija și pe cheltuiala angajatorului.

Cu mici modificări de limbaj, au fost păstrate celelalte situații reglementate de Legea nr. 64/1991, însă a fost eliminat cazul în care invenția este dezvoltată în domeniul activității angajatorului.

4. Clarificări privind noțiunea de ”misiune inventivă

Legea nr. 83/2014 prevede că prin misiunea inventivă, angajatorul trebuie să stabilească domeniul tehnologic în care încadrează problema sau problemele tehnice care necesită rezolvare conform atribuțiilor de serviciu.

5. Eliminarea posibilității de a deroga de la prevederile legale printr-o clauză contractuală contrară

Spre deosebire de vechea reglementare, care permitea includerea unor clauze contractuale contrare, care să deroge de la prevederile legii, actuala reglementare nu mai face trimitere la această posibilitate, cu o singură excepție. Astfel, salariatul și angajatorul pot stipula contractual ca dreptul asupra invențiilor din prima categorie să aparțină salariatului, în măsura în care sunt respectate următoarele premise: (i) angajatorul este persoană de drept public, respectiv (ii) angajatorul are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea (noțiune definită în OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică).

Contrar reglementărilor anterioare, textul distinge între instituții de cercetare-dezvoltare de drept public (universități și institute de cercetare) și entități de drept privat din mediul economic. Așa cum se arată și în expunerea de motive a legii, doar în cazul acestor instituții se va acorda prioritate eventualelor prevederi contractuale dintre instituții și salariații lor (cadre didactice, cercetători, personal auxiliar etc).

Este de notat faptul că prin eliminarea ”clauzelor contractuale contrare”, legea nu mai permite posibilitatea ca părțile să prevadă contractual ca dreptul la brevet să aparțină atât salariatului cât și angajatorului (cu excepția situației de mai sus).

6.  Stimularea inovației în cadrul instituțiilor de cercetare-dezvoltare

Pentru a stimula activitatea de inovație, Legea nr. 83/2014 prevede dreptul inventatorilor salariați în instituțiile publice de cercetare-dezvoltare la o cotă procentuală din valoare venitului realizat de angajator ca urmare a aplicării invenției, cotă ce nu poate fi mai mică de 30%.

Mai mult, se prevede că, la cererea inventatorului, o instituție de învățământ superior poate acorda inventatorului, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a invenției în domeniul său de activitate didactică și de cercetare, în baza unui contract de licență neexclusivă, chiar dacă inventatorul nu este salariat.

Aparent, intenția legiuitorului a fost de a sprijini societățile din mediul de afaceri privat (care dețin dreptul la brevet în baza legii, fără a exista posibilitatea unei clauze contractuale contrare), și de a încuraja spirtul inovator pentru inventatorii salariați din cadrul instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare (singura situație în care se permite existența unei clauze contractuale contrare).

7.  Încadrarea invenției în categoria invențiilor de serviciu și revendicarea de către angajator

În primul rând, salariatul care creează o invenție are obligația să comunice de îndată angajatorului invenția creată, cu toate detaliile aferente.

Ulterior primirii acestei comunicări, angajatorul trebuie să decidă dacă invenția dezvoltată de salariat se încadrează sau nu în categoria invențiilor de serviciu. În absența unui termen mai lung prevăzut în regulamentul intern al angajatorului, acesta are obligația de a înștiința salariatul în termen de patru luni de la primirea comunicării cu privire la încadrarea invenției în categoria invențiilor de serviciu și dacă revendică dreptul asupra acesteia.

Reglementarea diferă față de prevederile Legii nr. 64/1991, conform cărora dreptul la brevet aparținea salariatului dacă unitatea nu depunea cererea de brevet la OSIM în termen de 60 de zile de la data când a fost informată cu privire la crearea invenției. Astfel, termenul de 4 luni oferă mai mult răgaz angajatorilor pentru a de decide dacă doresc să revendice invenția. În plus, Legea nr. 83/2014 nu mai reglementează dreptul de preferință al angajatorului cu privire la încheierea unui contract privind invenția salariatului.

Inventatorul poate contesta modul de încadrare a invenției sale de către angajator în termen de 4 luni de la primirea înștiințării referitoare la încadrare.

8. Considerații referitoare la aplicarea art. 4 cu privire la prima categorie de invenții

Din moment ce art. 4 din Legea nr. 84/2014 face trimitere la ambele categorii de invenții de serviciu, se poate trage concluzia că în ambele ipoteze angajatorul trebuie să parcurgă procedura de încadrare a invenției și de revendicare a acesteia. Cu alte cuvinte, chiar și în situația în care dreptul asupra invențiilor aparține angajatorului (în cazul primei categorii de invenții), este necesar ca angajatorul să evalueze încadrarea invenției ca invenție de serviciu  în intervalul de 4 luni de la comunicarea invenției.

Problema se pune însă cu privire la necesitatea revendicării drepturilor în ceea ce privește prima categorie de invenții – cele care rezultă ca urmare a unei misiuni inventive încredințate expres – care aparțin angajatorului în baza legii.

Cu alte cuvinte, este suficientă simpla încadrare a invenției în prima categorie pentru a atrage în mod automat drepturile angajatorului sau este necesară revendicarea în mod expres? În măsura în care revendicarea este necesară, rămâne de văzut ce se întâmplă cu invenția încadrată ca invenție de serviciu, dar nerevendicată.

În lipsa unor clarificări suplimentare, cel mai probabil acest întrebări își vor găsi răspunsul în practica instanțelor. Cert este că, în prezent, este recomandabil ca angajatorii să înștiințeze salariații atât cu privire la încadrarea invenției cât și cu privire la revendicarea drepturilor asupra acesteia în toate situațiile.

De lege ferenda, ar fi util ca regulamentul de aplicare al legii (care este în curs de modificare) să prevadă clar modalitatea în care angajatorii trebuie să revendice drepturile sau condițiile pentru ca această revendicare să fie valabilă.

9. Reglementarea unor criterii clare pentru acordarea remunerației inventatorilor

Conform Legii nr. 83/2014, criteriile de stabilire a remunerației în cazul celei de-a doua categorii de invenții care au fost revendicate de către angajator, trebuie stabilite prin regulamentul intern al angajatorului.

În lipsa unor astfel de prevederi, se aplică de la caz la caz unul sau mai multe din următoarele criterii:
– efectele economice, comerciale şi/sau sociale care decurg din exploatarea invenţiei de către angajator sau de către terţi cu acordul angajatorului;
– măsura în care angajatorul este implicat în realizarea invenţiei de serviciu, inclusiv resursele puse la dispoziţie de angajator pentru realizarea acesteia;
– aportul creativ al inventatorului salariat, când invenţia a fost creată de mai mulţi inventatori.

Actul normativ mai conține prevederi care reglementează drepturile și obligațiile părților cu privire la depunerea cererii de înregistrare a brevetului, precum și cu privire la divulgarea informațiilor referitoare la invențiile care constituie secret comercial.

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 64/1991 urmează a fi modificat prin hotărâre de Guvern în termen de 60 de zile de la publicarea Legii nr. 84/2013.

Avocat Laura LEANCĂ
DLA PIPER

DLA  117.

Laura Leancă

Citeşte mai mult despre , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale