Secţiuni » Arii de practică » Protective » Drept civil
Drept civil
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
CCR Drept civil Drept constituțional RNSJ

Excepţie de neconstituţionalitate respinsă ref. prevederile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale

24 iulie 2014 | Andreea BANU

În Monitorul Oficial nr. 530 din data de 16 iulie 2014 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 326 din 10 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 84 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Excepţia a fost ridicată de Ioan Erhan într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a civilă.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 54 şi art. 84 din Legea nr. 36/1995, care au următorul cuprins:
Art. 54: „Actele notariale care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite pot fi îndreptate sau completate prin încheiere de către notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul părţilor, dacă lucrările cuprind date care fac posibilă îndreptarea greşelilor sau completarea omisiunilor. Acordul părţilor se prezumă dacă, fiind legal citate, nu-şi manifestă opunerea. Despre îndreptarea sau completarea efectuată se face menţiune pe toate exemplarele actului.”
Art. 84: „Erorile materiale cuprinse în încheierea finală, precum şi eventualele omisiuni se vor putea îndrepta, la cererea moştenitorilor, în baza unei încheieri, făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea finală şi pe toate exemplarele certificatului de moştenitor”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate invocată oral, prin apărător, la data de 12 februarie 2013 în faţa instanţei de judecată, nu au fost menţionate dispoziţiile constituţionale pretins a fi încălcate şi nici nu a fost motivată în vreun fel pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate.

Curtea, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile reprezentantului părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine, în primul rând, că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi Legii nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Curtea observă că dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 35/1995 au fost abrogate prin art. I pct. 96 din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, abrogare datorată faptului că soluţia legislativă cuprinsă de acest text a fost preluată la „procedura îndreptării erorilor materiale sau omisiunilor”, respectiv la art. 54 care reprezintă norma generală în acest domeniu. Chiar dacă acest text, devenit art. 88 în urma celei de-a doua republicări, nu a cunoscut vreo intervenţie legislativă directă, este evident că sfera de aplicare a acestuia vizează în prezent şi cererile succesorale. De aceea, Curtea constată că soluţia legislativă actuală diferă de cea criticată, astfel încât, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, Curtea reţine îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992 în privinţa textelor legale invocate, texte asupra cărora urmează a se pronunţa prin prezenta decizie.

Autorul excepţiei nu a invocat textele constituţionale pretins a fi încălcate, însă instanţa de judecată a reţinut susţinerile orale ale autorului privind încălcarea dreptului de proprietate privată prevăzut de art. 44 din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională reţine că aceasta a fost invocată oral în faţa instanţei de judecată. Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în privinţa excepţiilor de neconstituţionalitate, se referă, pe de o parte, la forma scrisă a actului de sesizare, iar, pe de altă parte, la obligaţia motivării excepţiei de neconstituţionalitate de către autorul acesteia. Aşadar, invocarea orală a excepţiei de neconstituţionalitate nu constituie o încălcare a condiţiilor de admisibilitate referitoare la cerinţa scrisă a actului de sesizare, instanţa de judecată având obligaţia corelativă, în această ipoteză, de a reţine în cuprinsul actului de sesizare obiectul excepţiei, textul de referinţă, precum şi motivarea propriu-zisă a excepţiei, după caz. În cauza de faţă, Curtea, analizând cuprinsul actului de sesizare, constată că autorul excepţiei nu a invocat în mod expres textul de referinţă şi nici nu a motivat neconstituţionalitatea textului criticat, iar instanţa, conform rolului său activ în desfăşurarea procesului juridic, a dedus, din susţinerile autorului excepţiei, textul constituţional pretins încălcat.

În ceea ce priveşte, însă, invocarea dreptului de proprietate privată consacrat de art. 44 din Constituţie, reţinut de instanţa de judecată din susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, Curtea constată că, din conţinutul său normativ raportat la textele de lege criticate, nu se poate desluşi în mod rezonabil vreo critică de neconstituţionalitate din cauza generalităţii sale, pe de o parte, şi a lipsei rezonabile de legătură cu textul criticat, pe de altă parte.
În acest context, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, respectiv în Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, a statuat că, „în cazul în care excepţia de neconstituţionalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul constituţional invocat nu se poate desluşi în mod rezonabil vreo critică de neconstituţionalitate, fie datorită generalităţii sale, fie datorită lipsei rezonabile de legătură cu textul criticat”, ceea ce înseamnă că revine Curţii Constituţionale competenţa de a respinge, în temeiul art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.

Astfel, Curtea decide:
Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 84 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

Andreea BANU

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership