Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti


Pandectele Săptămânale nr. 5/2014


28.05.2014 | Elena ALBU
Secţiuni: Data protection, Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 5/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Accident auto. Scoaterea de sub urmărire penală a şoferului care a condus autoturismul persoanei păgubite. Acţiune în răspundere civilă delictuală formulată împotriva asigurătorului persoanei vinovate de producerea accidentului. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului material la acţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013)

2. Achiziţii publice. Nerespectarea cerinţei impuse în caietul de sarcini
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, decizia nr. 265 din 10 februarie 2014)

3. Acţiune în despăgubiri. Calificarea naturii juridice a răspunderii atrase
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2905 din 27 septembrie 2013)

4. Acţiunea în rezilierea unui contract de arendă. Instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3574 din 25 octombrie 2013)

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
(Curtea Constituţională, decizia nr. 176 din 26 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 351 din 13 mai 2014)

6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile articolului unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
(Curtea Constituţională, decizia nr. 117 din 6 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014)

7. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 5 din Codul penal. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
(Curtea Constituţională, decizia nr. 265 din 6 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 372 din 20 mai 2014)

8. Admitere sesizare de neconstituţionalitate. Sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 14/2014 privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
(Curtea Constituţională, decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014, Monitorul Oficial nr. 376 din 21 mai 2014)

9. Autoritatea de lucru judecat. Manifestări procesuale şi efecte juridice
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3845 din 8 noiembrie 2013)

10. Bunuri. Acţiune în revendicare mobiliară. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3840 din 8 noiembrie 2013)

11.Cauza Barclays Bank. Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Al treisprezecelea considerent – Articolul 1 alineatul (2) – Contracte încheiate cu consumatorii – Contract de împrumut ipotecar – Procedură de executare ipotecară – Acte cu putere de lege și norme administrative naționale – Echilibrul contractual
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 30 aprilie 2014, cauza C-280/13)

12. Cauza Google Spain.Date cu caracter personal – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date – Directiva 95/46/CE – Articolele 2, 4, 12 și 14 – Domeniu de aplicare material și teritorial – Motoare de căutare pe internet – Prelucrare a datelor conținute pe site-uri web – Căutare, indexare și stocare a acestor date – Răspunderea operatorului motorului de căutare – Sediu pe teritoriul unui stat membru – Întinderea obligațiilor acestui operator și a drepturilor persoanei vizate – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7 și 8
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 13 mai 2014, cauza C-131/12)

13. Cauza Zoran Spasic. Principiul ne bis in idem. Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgenţă – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 50 și 52 – Principiul ne bis in idem – Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolul 54 – Noțiunile de pedeapsă „executată” și pedeapsă „în curs de executare”
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Marea Cameră, din 27 mai 2014, cauza C-129/14 PPU)

14. Cerere de excludere a unui asociat. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3590 din 29 octombrie 2013)

15. Cerere de instituire a privilegiului constructorului. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3099 din 8 octombrie 2013)

16. Cerere de introducere în cauză a unei alte persoane formulată în faţa instanţei de fond, în rejudecare după casare. Excepţia tardivităţii. Analiza excepţiei din perspectiva momentului procesual al primei zile de înfăţişare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3238 din 11 octombrie 2013)

17. Cerere reconvenţională formulată pe cale incidentală. Calificarea căii de atac în raport cu obiectul cererii principale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 187 din 24 ianuarie 2013)

18. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 1/2014, Monitorul Oficial nr. 349 din 13 mai 2014)

19. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 3 din 12 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 392 din 28 mai 2014)

20. Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 318 teza a II-a C. proc. civ. Interpretarea noţiunii de „omisiune din greşeală”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2919 din 27 septembrie 2013)

21. Contestaţie la executare. Constatarea perimării actului contestat, cu încălcarea dispoziţiilor art. 391 şi art. 404 C. proc. civ. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3000 de la 2 octombrie 2013)

22. Contestaţie la titlu. Încălcarea principiului electa una via, non datur recursus ad alteram reglementat de art. 399 alin. (1) C. proc. civ. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3151 din 9 octombrie 2013)

23. Contracte de achiziții publice de bunuri – cauza Technische Universität Hamburg, Directiva 2004/18/CE – Atribuirea contractului fără desfășurarea unei proceduri de cerere de ofertă – Atribuire așa-numită „in house” – Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de autoritatea contractantă – Condiție privind „controlul analog” – Autoritate contractantă și adjudecatar între care nu există un raport de control – Terț care este autoritate publică și care exercită un control parțial asupra autorității contractante, iar asupra adjudecatarului, un control care ar putea fi calificat drept „analog” – „Operațiune orizontală internă”
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 8 mai 2014, cauza C-15/13)

24. Convenţie pentru asigurarea de accidente. Neîncadrarea cauzei decesului asiguratului în noţiunea de accident definită în convenţie. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2667 din 18 septembrie 2013)

25. Curtea EDO. Cauza Rogojină împotriva României. Condamnarea statului român. Drept de proprietate. Despăgubiri stabilite printr-o hotărâre definitivă
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 19 ianuarie 2010, Monitorul Oficial nr. 322 din 5 mai 2014)

26. Expropriere. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile Legii nr. 170/2008 privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Bordei”
(Curtea Constituţională, decizia nr. 105 din 27 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 371 din 20 mai 2014)

27. Insolvenţă. Acţiune în pretenţii având ca obiect o creanţă născută ulterior deschiderii procedurii. Termenul de prescripţie aplicabil
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3760 din 6 noiembrie 2013)

28. Insolvenţă. Anularea procesului-verbal de licitaţie prin care a fost valorificat un bun imobil al debitoare. Necompetenţa lichidatorului judiciar de a anula licitaţia.Admitere recurs
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 55 din 20 februarie 2014)

29. Insolvenţă. Contestaţie la tabelul preliminar privind o creanţă constatată prin titlu executoriu
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 7 din 6 ianuarie 2014)

30. Insolvenţă. Contestaţie privind modul de înscriere a creanţei, întemeiată pe dispoziţiile art. 21. Admisibilitate
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 6 din 6 ianuarie 2014)

31. Insolvenţă. Contestaţie tabel. Înscrierea unei creanţe subordonate
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, nr. 97 din 13 ianuarie 2014)

32. Insolvenţă. Creanţa rezultată din contractul cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD România se înscrie în tabelul de creanţe preliminar
(Curtea de Apel Craiova, secţia a II-a civilă, decizia nr. 74 din 12 februarie 2014)

33. Insolvenţă. Executarea de către administratorul/lichidatorul judiciar a obligaţiilor ce rezultă din antecontractele de vânzare-cumpărare cu dată certă, anterior deschiderii procedurii împotriva promitentului vînzător. Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art.93 ind.1 din Legea nr.85/2006
(Curtea de Apel Oradea, sectia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 52 din 18 februarie 2014)

34. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Hotărâre a Curții prin care se constată o neîndeplinire a obligațiilor – Neexecutare – Articolul 260 TFUE – Ajutoare de stat – Recuperare – Schemă de ajutor ilegală și incompatibilă cu piața internă – Ajutoare individuale acordate în cadrul acestei scheme – Sancțiune pecuniară
(C.J.U.E., Hotărâreea Curţii, Marea Cameră, din 13 mai 2014, cauza C-184/11)

35. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 638 alin. (1), art. 642, art. 650, art. 665 alin. (3) şi alin. (4) teza a treia şi art. 669 alin. (4) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 171 din 20 martie 2014, M. Of. nr. 367 din 19 mai 2014)

36. Obligaţie de vânzare supusă unei condiţii suspensive. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină locul unui contract de vânzare-cumpărare formulată înainte de îndeplinirea condiţiei. Efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1760 din 23 aprilie 2013)

37. Răspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane. Daune morale solicitate pentru prejudiciul de imagine pretins a fi suferit ca urmare a dispunerii începerii urmăririi penale. Lipsa raportului de prepușenie între procuror și instituția în cadrul căreia funcționează. Inexistența faptei ilicite
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4428 din 10 octombrie 2013)

38. Soluționarea unui litigiu în absența părților fără ca acestea să fi solicitat judecata în lipsă. Încălcarea principiilor contradictorialității și a dreptului la apărare. Nulitatea hotărârii judecătorești
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 2859 din 27 mai 2013)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro