Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 6/2014


28.06.2014 | Elena ALBU
Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust

A apărut nr. 6/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 2. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi cele ale art. 200 din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 266 din 7 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 464 din 25 iunie 2014)

2. Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva Statului Român pentru prejudicii cauzate într-un proces penal. Respingerea acțiunii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de articolul 504 din Codul de procedură penală. Inaplicabilitatea dispozițiilor de drept comun
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3371 din 13 iunie 2013)

3. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 411 din 3 iunie 2014)

4. Admitere recurs în intersul legii. Competenţă. Acţiuni în răspundere patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 3 din 12 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 445 din 18 iunie 2014)

5. Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei. Inaplicabilitatea extinderii efectelor recursului. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 420 din 3 februarie 2014)

6. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Grup infracţional organizat. Infracţiunea de spălare a banilor
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014)

7. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Circumstanţa atenuantă a provocării
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 796 din 5 martie 2014)

8. Cauza Granton Advertising BV. Card de reduceri. Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Scutiri – Articolul 13 secțiunea B litera (d) punctele 3 și 5 – Noțiunile ”alte titluri” și ”alte valori mobiliare” – Sistem de promovare a vânzărilor. Baza de impozitare
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 12 iunie 2014, cauza C-461/12)

9. Cerere de revizuire formulată împotriva unei hotărâri arbitrale. Inadmisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2592 din 27 iunie 2013)

10. Cerere de revizuire întemeiată pe art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VI-a civilă, decizia nr. 196 din 17 ianuarie 2014)

11. Completul competent pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai favorabile pe instituţii autonome, respectiv „dacă infracţiunea continuată poate funcţiona ca instituţie autonomă faţă de limitele de pedeapsă”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 5 din 26 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 470 din 26 iunie 2014)

12. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Aplicarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în cazul faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 4 din 12 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 434 din 13 iunie 2014)

13. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal „în ipoteza în care este vorba despre o tentativă, pedeapsa aplicată se reduce la maximul prevăzut de lege pentru forma consumată ori la maximul prevăzut de lege pentru forma infracţiunii de tentativă”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 6 din 26 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014)

14. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Dezlegarea în principiu a problemei de drept dacă în aplicarea legii penale mai favorabile, potrivit art. 6 din Codul penal, în cazul infracţiunilor continuate, prin sintagma „maxim special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită” se înţelege maximul pedepsei prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită sau şi sporul facultativ prevăzut de aceeaşi lege pentru sancţionarea acestei forme a unităţii legale de infracţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 7 din 26 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014)

15. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, coroborat cu art. 1396 din Codul civil de la 1864, în situaţia în care cererea de încuviinţare a executării silite a unui contract de credit este formulată de creditorul cesionar al creanţei
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 3 din 14 aprilie 2014, Monitorul Oficial nr. 437 din 16 iunie 2014)

16. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, coroborat cu art. 22 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, în situaţia în care cererea de încuviinţare a executării silite a unui contract de credit este formulată de asigurătorul subrogat în drepturile creditorului instituţie bancară
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 4 din 14 aprilie 2014, Monitorul Oficial nr. 437 din 16 iunie 2014)

17. Conflict de competență. Cerere de ajutor public judiciar. Strămutarea pricinii. Instanța competentă să soluționeze cererea de reexaminare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 4335 din 8 octombrie 2013)

18. Conflict negativ de competenţă. Acţiune în obligarea pârâtei la plata unui debit restant în sumă de 1.428.617 lei aferent unor facturi fiscale. Competenţa tribunalului specializat
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 12 din 29 ianuarie 2014)

19. Conflict negativ de competenţă. Apel împotriva unei sentinţe prin care s-a soluţionat o acţiune având ca obiect efectuarea unor lucrări de reparaţii şi anularea unor proiecte de execuţie lucrări între două societăţi comerciale. Stabilirea competenţei soluţionării apelului în favoarea tribunalului specializat
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 27 din 12 martie 2014)

20. Conflict negativ de competenţă. Cerere având ca obiect obligarea primarului, respectiv a prefectului să înainteze Comisiei centrale pentru stabilirea despăgubirilor, documentaţia pentru finalizarea procedurii de despăgubiri prin echivalent conform Titlului VII din Legea nr. 247/2005. Competenţa secţiei civile a tribunalului
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 15 din 3 februarie 2014)

21. Conflict negativ de competenţă. Cerere de obligare a comisiei locale şi a comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată supra terenurilor să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată în anul 2005. Competenţa judecătoriei
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 14 din 31 ianuarie 2014)

22. Conflict negativ de competenţă. Cerere de punere sub interdicţie. Competenţa judecătoriei
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 16 din 14 februarie 2014)

23. Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un club de fotbal pentru obligarea pârâtei societate comercială sportivă, la plata sumei reprezentând 25% din indemnizaţia de transfer a unui jucător de fotbal. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului specializat
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 29 din 13 martie 2014)

24. Conflict negativ de competenţă. Rezoluţiune antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la un teren pentru construirea mai multor locuinţe. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului specializat
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 7 din 27 ianuarie 2014)

25. Conflict negativ de competenţă. Taxă radio. Stabilirea competenţei soluţionării recursului de tribunalul specializat
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 4 din 10 ianuarie 2014)

26. Contestație formulată împotriva dispoziției primarului. Omisiunea instanței de a menționa în dispozitivul hotărârii titularul obligației de plată a măsurilor reparatorii prin echivalent. Cerere de lămurire a dispozitivului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3998 din 25 septembrie 2013)

27. Contract de împrumut încheiat de un administrator cu puteri depline în nume personal şi în numele societăţii. Atragerea caracterului solidar al răspunderii. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013)

28. Contract de închiriere. Denunţarea unilaterală a contractului de către locatar. Condiţii de admisibilitate. Interpretarea clauzelor contractuale. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 4400 din 10 decembrie 2013)

29. Contract de ipotecă accesoriu unui împrumut. Invocarea dolului prin reticenţă ca viciu de consimţământ. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3502 din 24 octombrie 2013)

30. Contract de transport internaţional de mărfuri. Sustragerea mărfii. Refuzul asigurătorului transportatorului de plată a despăgubirii. Incidenţa dispoziţiilor art. 17 pct. 1 din Convenţia privind contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3197 din 10 octombrie 2013)

31. Contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil notificat, încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. Nulitate. Inaplicabilitatea dispozițiilor art. 45 din legea specială. Imposibilitatea invocării „bunei-credințe”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3982 din 25 septembrie 2013)

32. Contracte de vânzare-cumpărare succesive încheiate cu privire la acelaşi bun. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Invocarea relei-credinţe a părţilor. Sancţiunea aplicabilă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 239 din 29 ianuarie 2013)

33. Curtea EDO. Cauza Mateescu împotriva României. Condamnarea statului român
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 14 ianuarie 2014, Monitorul Oficial nr. 454 din 20 iunie 2014)

34. Curtea EDO. Cauza Vararu împotriva României. Condamnarea statului român
(Curtea Europeană Drepturilor Omului, hotărârea din 3 decembrie 2013, Monitorul Oficial nr. 442 din 17 iunie 2014)

35. Curtea EDO. Cerere de revizuire în cauza S.C. Aectra Agrochemicals – S.A. şi Munteanu împotriva României
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 11 iunie 2013, Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014)

36. Desfiinţare construcţie pe cale administrativă potrivit art. 33 alin. 1 din Legea nr. 50/1991. Inexistenţa condiţiei sancţionării contravenţionale a faptei
(Curtea de Apel Craiova, secţia contencios administrativ şi fiscal, hotărârea nr. 1516 din 6 martie 2014)

37. Evaziune fiscală. Executarea de evidenţe contabile duble. Dreptul de a nu contribui la propria incriminare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 117 din 15 ianuarie 2014)

38. Evaziune fiscală. Omisiunea evidenţierii operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 174 din 20 ianuarie 2014)

39. Libertatea de stabilire – Impozit pe profit – Entitate fiscală unică între societățile aceluiași grup – Cerere – Motive de refuz – Situația sediului uneia sau mai multor societăți intermediare sau al societății-mamă într-un alt stat membru – Lipsa unui sediu permanent în statul de impunere
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 12 iunie 2014, conexate C-39/13, C-40/13 și C-41/13)

40. Mandat european de arestare. Executare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1332 din 14 aprilie 2014)

41. Recurs. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac, conform principiului non reformatio in pejus
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 224 din 24 ianuarie 2014)

42. Societate cu răspundere limitată. Absenţa unor norme de trimitere cu privire la aplicarea regulilor de administrare prevăzute pentru societatea pe acţiuni. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3679 din 31 octombrie 2013)

43. Soluţionarea cauzei prin admiterea excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiune. Invocarea în recurs a unor critici ce vizează netemeinicia hotărârii atacate. Incidenţa art. 302 ind. 1 lit. c) C. proc. civ.
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2625 din 17 septembrie 2013)

44. Trimitere preliminară – Noțiunea ”instanță dintr-un stat membru” – Tribunal Arbitral Tributário – Directiva 69/335/CEE – Articolele 4 și 7 – Majorarea capitalului social al unei societăți de capital – Taxă de timbru în vigoare la 1 iulie 1984 – Abrogarea ulterioară a respectivei taxe de timbru, apoi reintroducerea acesteia
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 12 iunie 2014, cauza C-377/13)

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑
Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro