Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Revista de Drept Social nr. 1/2014


28 iunie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice

A apărut nr. 1/2014 al Revistei de Drept Social.

Cuprins

1. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Conţinutul normei legale a sintagmei „pensie de serviciu”, în condiţiile în care actele normative ce reglementează sistemul de asigurări sociale, Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, adoptate anterior, nu mai reglementează această noţiune
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr.  1 din 17 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 260 din 9 aprilie 2014)

2. Decizia de inadmisibilitate din cauza Marinel Costuţ împotriva României. Neîncălcarea dreptului de acces la un tribunal în cazul respingerii, pentru lipsa calităţii procesuale active, a unei acţiuni formulate de un angajat, prin care contestă în mod direct în instanţă prevederile unui contract colectiv de muncă
Dragoş CĂLIN

3. Drepturi salariale revendicate ca urmare a schimbării regimului de finanţare din instituţii finanţate integral din venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri de la bugetul de stat
Cosmin CERNAT

4. Funcţionar public. Acţiune în anularea ordinului de detaşare
 Cosmin CERNAT

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Cadru didactic. Titularizare. Discriminare
(Curtea Constituţională, decizia nr. 106 din 27 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014)

6. Litigiu în domeniul conflictelor de muncă. Competenţa teritorială
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3220 din 10 octombrie 2013)

7. Conflict de muncă. Instanţa competentă. Legitimarea procesuală extraordinară a organizaţiilor sindicale. Legitimare procesuală activă, inclusiv în conflictele individuale de muncă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3441 din 22 octombrie 2013)

8. Absolvent al Universităţii „Spiru Haret”. Îndreptăţire la ocuparea unui post de profesor. Admitere recurs
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4403 din 12 noiembrie 2013)

9. Decizie de concediere. Nerespectarea condiţiilor legale. Anulare
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4576 din 27 noiembrie 2013)

10. Jandarm trecut în rezervă. Baza de calcul a ajutorului acordat cu această ocazie
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4190 din 28 octombrie 2013)

11. Competenţă. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul sindicatului care a intentat acţiunea în numele membrilor săi
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 54 din 16 octombrie 2013)

12. Casă de pensii. Contestaţie la executare. Poprire înfiinţată fără somaţie, prin adresă însoţită de copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4024 din 17 octombrie 2013)

13. Revizuirea pensiei de către Casa Sectorială de Pensii. Atacare la Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Neasimilare cu degradarea militară
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4320 din 5 noiembrie 2013)

14. Stagiu de cotizare. Luarea în calcul a perioadei în care s-a beneficiat de plăţi compensatorii. Admitere recurs
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4093 din 22 octombrie 2013)

15. Contribuţii CASS. Cetăţean cu reşedinţa în Germania
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9969 din 21 octombrie 2013)

16. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii
(Curtea de Apel Târgu-Mureş, secţia civilă, decizia nr. 1254 din 4 octombrie 2013)

17. Conţinutul noţiunii de „salariu de bază”, prevăzută de art. 5 alin. 2 din Anexa 1 la Capitolul 1 litera B din Legea nr. 284/2010
(Curtea de Apel Braşov, secţia I civilă, decizia nr. 4674 din 8 octombrie 2013)

18. Plângere penală. Suspendarea contractului individual de muncă. Scoaterea de sub urmărire penală
(Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 1743 din 2 octombrie 2013)

19. Anulare dispoziţie de încetare raport de serviciu emisă de şeful I.J.P.F. Inadmisibilitatea acţiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile anterior sesizării instanţei de judecată
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4547 din 4 decembrie 2013)

20. Dreptul la acordarea plăţilor compensatorii în condiţiile reangajării prin încheierea unui nou contract de muncă, ca urmare a preluării salariatului de către instituţia care a preluat şi patrimoniul societăţii desfiinţate. Admitere recurs
(Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă, decizia nr. 88763 din 8 octombrie 2013)

21. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Opinie separată
(Curtea Constituţională, decizia nr. 30 din 21 ianuarie 2014, Monitorul Oficial nr. 143 din 26 februarie 2014)

22. Drepturi protecţie socială. Refuz. Prescripţia dreptului material la acţiune. Admitere recurs
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 179 din 29 ianuarie 2014)

23. Trimitere preliminară – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Dreptul la o cale de atac efectivă – Taxe judiciare în cazul introducerii unui apel în materie de drept social – Punerea în aplicare a dreptului Uniunii – Lipsă – Domeniul de aplicare al dreptului Uniunii – Necompetența Curții
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 27 martie 2014, cauza C-265/13)

24. Directiva 2005/29/CE – Practici comerciale neloiale – Domeniu de aplicare – Informații înșelătoare difuzate de o casă de asigurări de sănătate din sistemul public de asigurări sociale – Casă de asigurări de sănătate constituită sub forma unui organism de drept public
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 3 octombrie 2013, cauza C-59/12)

25. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Libera prestare a serviciilor – Libera circulație a capitalurilor – Impozit pe venit – Cotizații plătite în cadrul pensiei facultative – Reducere de impozit aplicabilă numai plăților către instituțiile sau către fondurile stabilite în același stat membru – Coerența sistemului fiscal – Eficacitatea controalelor fiscale
(C.J.U.E. Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 23 ianuarie 2014, cauza C-296/12)

26. Politică socială – Directiva 92/85/CEE – Protecția securității și a sănătății lucrătorilor – Lucrătoare gravide, care au născut de curând sau care alăptează – Concediu de maternitate – Menținerea unei remunerații și/sau a beneficiului unei prestații adecvate – Directiva 96/34/CE – Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului – Drept individual la un concediu pentru creșterea copilului pe baza nașterii sau a adopției unui copil – Condiții de muncă și de remunerare – Convenție colectivă națională – Lucrătoare care au luat un concediu de maternitate după întreruperea unui concediu neremunerat pentru creșterea copilului – Refuzul plății salariului pe perioada concediului de maternitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 13 februarie 2014, cauzele conexate C-512/11 și C-513/11)

27. Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2006/54/CE – Egalitate de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă – Curs de formare în vederea dobândirii statutului de funcționar – Excludere pentru absență prelungită – Absență din cauza unui concediu de maternitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 6 martie 2014, cauza C-595/12)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică