Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Revista de Drept Social nr. 2/2014


17 iulie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Revista revistelor juridice

A apărut nr. 2/2014 al Revistei de Drept Social.

Cuprins

1. Despre pensiile avocaţilor. Inechităţi
Cecilia JABRE

2. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1082 şi art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I şi art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condiţiile art. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 411 din 3 iunie 2014)

3. Admitere recurs în intersul legii. Competenţă. Acţiuni în răspundere patrimonială formulate împotriva personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor pentru pagubele produse pe suprafeţele de pădure pe care le are în pază
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 3 din 12 mai 2014, Monitorul Oficial nr. 445 din 18 iunie 2014)

4. Competenţă teritorială. Acţiune formulată de sindicatul CFR regional, în numele membrilor de sindicat, în contradictoriu cu societatea naţională şi societatea regională de transport feroviar CFR călători, la plata ajutoarelor materiale pentru ziua feroviarului şi de Paşti. Stabilirea competenţei în favoarea tribunalului Cluj
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 18 din 18 februarie 2014)

5. Funcţionari publici. Spor pentru condiţii vătămătoare
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 243 din 5 februarie 2014)

6. Decizie de detaşare care nu a produs efecte juridice. Nevalabilitate ca act juridic. Decizia de detaşare poate viza doar situaţia unui singur salariat
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă, decizia civilă nr. 399R din 23 ianuarie 2014)

7. Vârstă de pensionare. Posibilitatea menţinerii personalului didactic din învăţământul preuniversitar ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă, decizia civilă nr. 143A din 10 februarie 2014)

8. Imposibilitatea aplicării sancţiunii disciplinare a concedierii salariatei aflate în termenul de 6 luni de la reîntoarcerea din concediu de creştere a copilului
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă, decizia civilă nr. 644R din 4 februarie 2014)

9. Decizie de concediere. Neaplicarea ordinii de prioritate (preferinţă) prevăzută de art. 80 alin. (1) din Contractul colectiv de muncă pe anii 2012-2013. Anulare
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 230 din 27 ianuarie 2014)

10. Conflict negativ de competenţă. Cerere formulată de un fost funcţionar public cu statut special având ca obiect obligarea Ministerului Afacerilor Interne la plata ajutoarelor salariale compensatorii cu ocazia pensionării. Stabilirea competenţei în favoarea completului specializat în jurisdicţie de contencios administrativ din cadrul tribunalului
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, sentinţa nr. 17 din 17 februarie 2014)

11. Stagii de cotizare ce pot fi valorificate în cadrul deciziei de revizuire a drepturilor de pensie emise în baza O.U.G. nr. 59/2011
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă, decizia civilă nr. 711R din 7 februarie 2014)

12. Contract individual de muncă. Modificare unilaterală de către angajator, prin revocarea angajatului din funcţia de director şi trecerea lui în funcţia de specialist de marketing principal I, cu o salarizare inferioară. Interzicere
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 207 din 22 ianuarie 2014)

13. Decizie de concediere pentru absenţe nemotivate de la serviciu. Menţinere
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 231 din 27 ianuarie 2014)

14. Răspundere patrimonială. Facilităţi la transportul CFR după încetarea raporturilor de muncă. Recuperarea contravalorii lor
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 505 din 17 februarie 2014)

15. Pensie de serviciu. Decizie de dare în debit. Lipsa modului de calcul. Anulare
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 238 din 28 ianuarie 2014)

16. Asigurări sociale. Recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori asiguraţilor. Act normativ aplicabil în stabilirea termenului de plată şi determinarea momentului de la care curge respectivul termen. Temeiul legal al acordării dobânzilor
(Curtea de Apel Oradea, secţia contencios administrativ, decizia nr. 305 din 6 februarie 2014)

17. Anulare decizie de eliberare din funcţie. Reorganizarea Casei de Asigurări de Sănătate
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 470 din 12 martie 2014)

18. Răspunderea materială a primarului. Prescripţia dreptului material la acţiune
(Curtea de Apel Craiova, secţia contencios administrativ şi fiscal, hotărârea nr. 1372 din 27 februarie 2014)

19. Contestaţie decizie de sancţionare
(Tribunalul Suceava, secţia conflicte de muncă, sentinţa nr. 569 din 31 martie 2014)

20. Politica socială – Organizarea timpului de lucru – Directiva 2003/88/CE – Dreptul la concediu anual plătit – Componenţa remuneraţiei – Salariu de bază şi comision în funcţie de cifra de afaceri realizată
(C.J.UE., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 22 mai 2014, cauza C-539/12)

21. Respingere excepţia de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 17 alin. (2) lit. a) şi art. 18 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. Dreptul la muncă. Dreptul la pensie. Cumulul pensiei cu salariu. Opinie separată
(Curtea Constituţională, decizia nr. 79 din 11 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 321 din 5 mai 2014)

22. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Sporuri şi alte drepturi. Titlul ştiinţific de doctor. Opinie separată
(Curtea Constituţională, decizia nr. 89 din 27 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 349 din 13 mai 2014)

23. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
(Curtea Constituţională, decizia nr. 101 din 27 februarie 2014, Monitorul Oficial nr. 346 din 12 mai 2014)

24. Organizarea timpului de lucru – Concediu anual plătit – Indemnizație financiară în caz de deces – Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 2003/88/CE
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii din 12 iunie 2014, cauza C-118/13)

25. Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Regulamentul (CEE) nr. 574/72 – Prestații familiale – Alocații familiale – Alocație pentru educație – ”Elterngeld” – ”Kindergeld” – Calcularea suplimentului diferențial
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea, din 8 mai 2014, cauza C-347/12)

26. Recunoașterea calificărilor profesionale – Trimitere preliminară – Directiva 2005/36/CE – Articolele 21 și 49 – Accesul la profesia de arhitect – Scutire de stagiul profesional
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a noua, din 30 aprilie 2014, cauza C-365/13)

27. Articolul 56 TFUE – Libera prestare a serviciilor – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 15-17, 47 și 50 – Libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil, principiul ne bis in idem – Articolul 51 – Domeniu de aplicare – Punerea în aplicare a dreptului Uniunii – Jocuri de noroc – Reglementare restrictivă a unui stat membru – Sancțiuni administrative și penale – Motive imperative de interes general – Proporționalitate
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 30 aprilie 2014, cauza C-390/12)

28. Trimitere preliminară – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Principiile egalității și nediscriminării – Punere în aplicare a dreptului Uniunii – Domeniu de aplicare al dreptului Uniunii – Lipsă – Necompetența Curții
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 8 mai 2014, cauza C-483/12)

29. Securitate socială – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Articolul 19 alineatul (1) și articolul 20 alineatele (1) și (2) – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Articolul 11 – Resortisant al unui stat membru asigurat în statul de reședință – Declanșarea unei boli grave și subite în timpul vacanței în alt stat membru – Persoană obligată să rămână în acest al doilea stat timp de unsprezece ani din cauza bolii sale și datorită disponibilității îngrijirilor medicale specializate în apropierea locuinței – Furnizarea de prestații în natură în acest al doilea stat – Noțiunile ”reședință” și ”ședere”
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 5 iunie 2014, cauza C-255/13)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică