Secţiuni » Arii de practică » Business » Insolvenţă
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Insolvență SELECTED Studii

Recuperarea creanțelor în lumina Noului Cod al Insolvenței

17 septembrie 2014 | Lorena STOIAN

Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență aprobată la data de 15 aprilie 2014 de Parlamentul României introduce mecanisme noi care urmăresc maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor, asigurarea unei proceduri eficiente într-un timp util şi rezonabil cu un minim de costuri, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang, asigurarea accesului la surse de finanțare, precum și un grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură.

Spre deosebire de Legea nr. 85/2006, Noul Cod al Insolvenței conferă creditorilor un acces la procedură egalizat cu cel al debitorului, competențe sporite, o protecție consolidată celor care finanțează procedura, precum și titularilor de creanțe curente. De asemenea, potrivit noii proceduri, valorificarea bunurilor se realizează în mod transparent și în condițiile stabilite de creditori, instituindu-se plata echitabilă și periodică a creanțelor, pe măsura valorificării bunurilor.

În vederea asigurării unui echilibru, s-a egalizat regimul deschiderii procedurii în cazul concursului dintre cererea debitorului și a creditorului. Dacă Legea nr. 85/2006 impune o valoare – prag pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii doar pentru creditor, prin noua lege s-a instituit obligația valorii prag și pentru debitor în același cuantum stabilit pentru creditor, respectiv 40.000 lei. De asemenea, s-a statuat că dacă ulterior înregistrării cererii debitorului, dar înainte de soluţionarea acesteia, sunt formulate cereri de deschidere a procedurii de către creditori, acestea se vor înregistra direct la cererea formulată de debitor.

O modificare importantă a legii este reprezentată de accesul la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, observaţie şi reorganizare, care permite crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanţe.

Creditorii societăţilor debitoare, care manifestă un interes real în continuarea activităţii, pot avansa sumele necesare plăţii cheltuielilor de procedură, instituindu-se în favoarea acestora o superprioritate în recuperare. Potrivit art. 87 alin. 4 din lege, finanțările se vor garanta, în principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferință, iar în subsidiar, prin afectarea creditorilor beneficiari ai unor cauze de preferință, situație în care regimul de îndestulare al creditorilor garantați va fi diminuat proporțional. În mod firesc se consolidează șansele de continuare și de reorganizare a activității debitorului, precum și politicile de finanțare a societății debitoare.

În interesul creditorilor și în vederea combaterii unor practici abuzive din partea practicienilor în insolvență sau a debitorilor privind tervigersarea derulării procedurilor, s-a stabilit limitarea perioadei de observație la un interval fix de 12 luni calculat de la momentul deschiderii procedurii.

O noutate absolută o întâlnim chiar în debutul legii sub titulatura de “testul creditorului privat”, prin care s-a găsit o soluție la problema creditorilor bugetari referitoare la imposibilitatea acestora de a accepta un plan de reorganizare sau concordat preventiv în condiţiile în care nu îşi încasează întreaga creanţă. Asa cum se știe în practică, sub vechea reglementare, în cazul societăților cu creditori bugetari reușita planurilor de reorganizare era diminuată substanțial din cauza votului negativ al creditorului bugetar care nu acceptă diminuarea creanței de teama de a nu fi răspunzător pentru acordarea unui ajutor de stat incompatibil cu regulile UE.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Prin actuala reglementare, legiuitorul a urmărit asigurarea confortului luării deciziilor de către creditorii bugetari. Potrivit art. 5 pct. 70, acest test se face printr-o analiză comparative a sumelor aşteptate a se încasa într-o procedură de preinsolvenţă sau prin planul de reorganizare cu încasările cuvenite în faliment, pe baza unui raport de evaluare efectuat în cadrul procedurii. În situaţia în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuţiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment, legea stabilește că operatiunea nu poate fi calificată ajutor de stat. Prin această modificare s-a urmărit flexibilitatea ANAF-ului în relaţia cu firmele care intră în insolvenţă și creșterea șanselor de aprobarea a planurilor de reorganizare.

De asemenea, în lege regăsim și noţiunea de creditori indispensabili, în persoana celor care furnizează servicii, materii prime, materiale sau utilităţi fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiţi de niciun alt furnizor care oferă servicii, materii prime, materiale sau utilităţi de acelaşi fel, în aceleaşi condiţii financiare.

În privinţa reorganizării, noua lege aduce unele avantaje creditorilor, care pot propune un plan de reorganizare în baza datelor puse la dispoziţia lor de către administratorul judiciar şi cel special.

Dreptul creditorilor de a propune un plan de reorganizare, deşi recunoscut şi anterior în Legea nr. 85/2006, este susţinut în prezent de un mecanism mult mai clar şi eficient. În această privinţă, legea stabileşte obligaţia în sarcina administratorului special sau judiciar, după caz, să pună la dispoziţia creditorilor toate informaţiile existente şi necesare pentru redactarea planului. Totodată, se prelungeşte termenul de depunere a planului de reorganizare cu 30 zile, în baza unor motive temeinice, eliminând presiunea timpului şi oferind timpul necesar pentru depunerea unui plan de reorganizare. În ceea ce privește durata de executare a planului de reorganizare, aceasta va fi de până la 3 ani permițând astfel unui număr mai mare de societăți aflate în insolvență să se poată redresa.

De asemenea, în interesul derulării procedurilor de insolvență pentru maximizarea averii debitoare și pentru recuperarea creanțelor de către creditori într-o proporție mai mare, s-a instituit un termen fix de 60 zile de la data deschiderii procedurii în interiorul căruia administratorul judiciar este obligat să realizeze inventarierea bunurilor din patrimoniul debitorului.

Modificări importante regăsim și în ceea ce privește confirmarea planului de reorganizare, potrivit cărora confirmarea planului va fi condiţionată în plus, pe lângă votarea lui pe baza majorităţii categoriilor de creanţe, de acceptarea şi de către o pondere minimă de 30% din valoarea totală a creanţelor, ceea ce va conduce la un echilibru al exprimării votului creditorilor și la diminuarea cazurilor cu reorganizări false.

Totodată, se asigură creditorului beneficiar al unei cauze de preferinţă primirea sumelor cuvenite din valorificarea în timpul reorganizării a bunurilor grevate în favoarea sa, cu excepţia situaţiei în care consimte un alt tratament.

Mai mult, noua lege prevede că eşuarea planului va avea drept consecinţă „renaşterea” datoriilor şterse. Astfel, pasivul în caz de faliment va fi cel din tabelul definitiv existent înainte de confirmarea planului din care vor fi scăzute, bineînţeles, creanţele achitate prin plan.

Pentru creditorii ce dețin creanţe curente s-a creat posibilitatea ca, în cazul neplăţii pe o perioadă mai mare de 60 de zile, aceștia să poată solicita intrarea în faliment a societăţii debitoare. Această modificare a avut drept scop evitarea menţinerii în viaţă în mod artificial a societăţilor neviabile, care nu îşi pot susţine nici măcar obligaţiile curente.

În interesul creditorilor cu creanțe garantate, în art. 175 alin. 3 din lege s-a statuat că bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanţelor pe care le deţin împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligaţia acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflaţi pe ordinele de prioritate anterioare, precum şi celor de pe aceeaşi ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 159 şi 161, în situaţia în care bunul ar fi fost vândut către un terţ. Dacă sunt mai multe propuneri, bunul se va distribui celui care oferă cel mai mare preţ, caz în care creanţa respectivului creditor se va scădea din preţul datorat. În toate cazurile, preţul bunurilor distribuite creditorilor în contul creanţelor nu va fi mai mic decât valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

Avocat Lorena STOIAN
Managing Associate
PREDOIU Law Firm

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale