Secţiuni » Arii de practică » Business » Achiziţii publice
Achiziţii publice
DezbateriCărţiProfesionişti
2 comentarii

Întrebare preliminară cu privire la capacitățile altor entități în materia achizițiilor publice. UPDATE: Concluziile Avocatului general
09.09.2015 | Mihaela MAZILU-BABEL

Secţiuni: Achiziții publice, CJUE, Dreptul Uniunii Europene
JURIDICE - In Law We Trust

9 septembrie 2015: Avocatul general a oferit marți, 8 septembrie 2015, concluziile în cauza C-324/14 și propune următoarea soluți:

„Având în vedere considerațiile precedente, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare formulate de Krajowa Izba Odwoławcza după cum urmează: 

Prima, a doua, a treia, a cincea și a șasea întrebare

Articolul 44 și articolul 48 alineatul (3) coroborate cu articolul 2 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie interpretat în sensul că expresia «după caz» nu impune nicio limitare materială privind împrejurările în care un operator economic poate menționa capacitățile altor entități în scopul de a dovedi unei autorități contractante că va dispune de posibilitățile tehnologice și/sau profesionale necesare pentru executarea unui anumit contract de achiziții publice. Natura raporturilor juridice dintre operatorul economic și entitatea terță este irelevantă, dar operatorul economic trebuie să poată dovedi autorității contractante că dispune efectiv de toate mijloacele necesare pentru executarea termenilor contractului. Un ofertant poate să menționeze capacitățile altor entități pentru a dovedi posibilitățile sale tehnologice și/sau profesionale, sub rezerva limitărilor care decurg din natura și din obiectivul contractului care trebuie să fie executat.

A patra întrebare

Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 din Directiva 2004/18 trebuie interpretat în sensul că, în anunțul de participare sau în caietul de sarcini, autoritatea contractantă este obligată să precizeze orice condiție care se opune invocării articolului 48 alineatul (3) din Directiva 2004/18 de către operatorii economici pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor privind nivelul minim de capacități. Autorității contractante îi este interzis în mod normal să stabilească în anunțul de participare sau în caietul de sarcini condiții sau principii privind aspectul dacă ofertanții pot să menționeze capacitățile altor entități și modul în care ei pot să facă acest lucru.

A șaptea întrebare 

Principiul tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici, prevăzut la articolul 2 din Directiva 2004/18, nu permite ca, în măsura în care se admite prezentarea unei oferte pentru executarea unui lot al contractului, operatorul economic, după depunerea ofertelor, să indice la ce lot al contractului se referă capacitățile declarate de acesta pentru a dovedi îndeplinirea condițiilor de participare la procedura de atribuire.

A opta și a noua întrebare

Articolul 2 din Directiva 2004/18 impune anularea și repetarea licitației electronice dacă un candidat care întrunește criteriile de participare la procedura de atribuire a contractului nu a fost invitat să participe la licitația electronică.

A zecea întrebare

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE poate fi folosită ca ghid pentru interpretarea Directivei 2004/18, în pofida faptului că termenul de transpunere a Directivei 2014/24 nu a expirat încă, însă doar în măsura în care această directivă codifică jurisprudența referitoare la aplicarea Directivei 2004/18sau adaugă detalii la aceasta, iar dispozițiile relevante ale Directivei 2014/24 nu contravin Directivei 2004/18 și nici nu stabilesc norme sau condiții obligatorii în detrimentul operatorilor economici.”

Pentru întreg cuprinsul, a se vedea aici.

***

19 septembrie 2014: Judecătorul polonez solicită, printre altele, o interpretarea a sintagmei „după caz” raportat la capacitățile tehnice ale altor entități, în domeniul achizițiilor publice. (C-324/14)

Situația de fapt:
1. împrejurare în care operatorul economic respectiv nu dispune de calificările cerute de autoritatea contractantă și dorește să menționeze capacitățile altor entități
2. regulă sau excepție
3. posibilitatea ca la executarea contractului, operatorul economic să nu aibă nicio legătură sau numai legături slabe și nedeterminate cu aceste entități
4. obligația ca entitatea ale cărei capacități sunt menționate de operatorul economic, să execute contractul în mod efectiv și personal, într-o măsură care să corespundă capacităților sale menționate
5. posibilitatea ca operatorul economic care dispune de experiență proprie, însă într-o măsură mai redusă decât dorește să indice autorității contractante (de exemplu, insuficientă pentru a prezenta o ofertă pentru executarea întregului contract) să menționeze, în plus, capacitățile altor entități pentru a-și îmbunătăți șansele în cadrul procedurii de atribuire
6. obligația autorității contractante de a stabili, în anunțul de participare sau în caietul de sarcini, principiile pe baza cărora operatorul economic poate menționa capacitățile altor entități, de exemplu, modul în care cealaltă entitate trebuie să participe la executarea contractului, modul în care capacitățile operatorului economic pot fi legate de capacitățile celeilalte entități, aspectul dacă cealaltă entitate răspunde solidar cu operatorul economic pentru buna executare a contractului în măsura în care operatorul economic se întemeiază pe capacitățile celeilalte entități
7. incidența principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici
8. îndeplinirea formală a condițiilor de participare la procedura de atribuire
9. declararea nulității unei licitații încheiate și repetarea unei licitații electronice, atunci când aceasta nu s-a desfășurat în mod esențial conform cerințelor legale, de exemplu, dacă nu au fost invitați să participe toți operatorii economici care au prezentat oferte admisibile
10. atribuirea contractului unui operator economic a cărui ofertă a fost selectată pentru adjudecarea contractului în urma unei astfel de licitații, fără repetarea acestei licitații, în cazul în care nu se poate stabili dacă participarea operatorului economic care nu a fost luat în considerare ar fi modificat rezultatul licitației
11. neexpirarea termenului de transpunere a Directivei 2014/24/UE și efectul acestui fapt.

Dispoziții incidente: Articolul 48 alineatul (3) coroborat cu articolul 2 și articolul 44 din Directiva 2004/18/CE

Articolul 2
Principii de atribuire a contractelor
Autoritățile contractante tratează operatorii economici în mod egal și fără discriminare și acționează potrivit principiului transparenței.

Articolul 48 (extras)
Capacități tehnice și profesionale
(3) După caz și pentru un contract determinat, un operator economic poate menționa capacitățile altor entități, indiferent de ce caracter legal au relațiile dintre el și respectivele entități. În acest caz, operatorul economic trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de mijloacele necesare prezentând, de exemplu, angajamentul respectivelor entități în acest sens.

Articolul 44
Verificarea respectării cerințelor și selecția participanților, atribuirea contractelor
(1) Contractele se atribuie pe baza criteriilor prevăzute la articolele 53 și 55, ținând seama de articolul 24, după verificarea respectării cerințelor pentru operatorii economici care nu au fost respinși în temeiul articolelor 45 și 46, realizată de autoritățile contractante conform criteriilor referitoare la capacitatea economică și financiară, la cunoștințele sau capacitățile profesionale și tehnice prevăzute la articolele 47-52 și, după caz, în conformitate normelor și criteriilor nediscriminatorii prevăzute la alineatul (3).
(2) Autoritățile contractante pot solicita candidaților și ofertanților să îndeplinească niveluri minime de capacități, în conformitate cu articolele 47 și 48.
Amploarea informațiilor prevăzute la articolele 47 și 48, precum și nivelurile minime de capacități necesare pentru un anumit contract trebuie raportate la și proporționale cu obiectul contractului.
Aceste niveluri minime sunt menționate în anunțul de participare.
(3) În procedurile restrânse, procedurile de negociere cu publicarea unui anunț de participare și dialogul competitiv, autoritățile contractante pot limita numărul candidaților corespunzători pe care îi vor invita să depună oferte, să negocieze sau să poarte un dialog, cu condiția să fie disponibil un număr suficient de candidați. Autoritățile contractante indică în anunțul de participare criteriile sau normele obiective și nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de candidați pe care estimează că îi vor invita și, după caz, numărul maxim.
În procedura restrânsă, numărul minim este de cinci. În procedura de negociere cu publicarea unui anunț de participare și dialogul competitiv, numărul minim este de trei. În orice caz, numărul de candidați invitați trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală.
Autoritățile contractante invită un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim prestabilit. În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de selecție și nivelurile minime este mai mic decât numărul minim, autoritatea contractantă poate continua procedura, invitând candidatul sau candidații care au capacitățile solicitate. În cadrul aceleiași proceduri, autoritatea contractantă nu poate include alți operatori economici care nu au depus o cerere de participare sau alți candidați care nu au capacitățile solicitate.
(4) În cazul în care se recurge la opțiunea de a reduce numărul de soluții pe care trebuie să le discute sau de oferte pe care trebuie să le negocieze, prevăzută la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 30 alineatul (4), autoritățile contractante acționează în acest sens aplicând criteriile de atribuire pe care le-au menționat în anunțul de participare, în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv. În etapa finală, acest număr trebuie să asigure o concurență reală, în măsura în care există un număr suficient de soluții sau de candidați corespunzători.

Mihaela MAZILU-BABEL
Doctorand, Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale, Universitatea din Craiova

Cuvinte cheie: , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti