Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
Drept penal

DNA-Galați. Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Trimitere în judecată

2 octombrie 2014 | Adrian CONDRAȘOV, Paula VÂRBAN, Adrian CONDRAȘOV

DNA-Galați. Abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpaţi:
G. B. S., preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (șase acte materiale)
– conflict de interese;
M. F., vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, aflat în stare de arest la domiciliu, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (șase acte materiale)
M. N., şef Serviciu Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, aflat sub control judiciar, pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (șase acte materiale);
G. G., cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (șase acte materiale);
D. J., cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (patru acte materiale);
P. V., cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (cinci acte materiale);
P. I., cercetat în stare de libertate, consilier la Biroul de Achiziţii Publice în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
M. A. C., cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
B. M., cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşire.a infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
P. I., cercetat în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
B. S. L., cercetat în stare de libertate, consilier superior în cadrul Consiliului Judeţean Brăila pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
S. N., cercetat în stare de libertate, economist în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
R. L., cercetată în stare de libertate, funcţionar în cadrul Consiliului Judeţean Brăila, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
SC TANCRAD SRL GALAŢI, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată (cinci acte materiale)
– uz de fals;
S. C. C., cercetat în stare de libertate, administrator al SC TANCRAD SRL Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– două infracţiuni de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul dintre care una în formă continuată (cinci acte materiale)
– uz de fals;
SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
S. V., cercetat în stare de libertate, administrator al SC CONCIVIA SA Brăila, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de instigare la abuz cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
SC TANCRAD CONSTRUCT SRL BRĂILA, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul;
Ș. R., contabil şef în cadrul Primăriei com. Vădeni, jud. Brăila, cercetată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 16 iulie 2009 – 4 august 2010, inculpatul G. B. S., preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a aprobat și a avizat documentația în procedurile de achiziţii publice organizate de instituția pe care o conduce, finalizate cu încheierea a șase contracte, deşi a cunoscut faptul că firmele care au oferit preţurile cele mai mici (criteriul principal de atribuire), au fost descalificate prin interpretarea discriminatorie a condiţiilor tehnice sau financiare.
Aceasta, în scopul vădit de a atribui lucrările respective firmelor agreate şi anume SC TANCRAD SRL Galaţi, SC CONCIVIA SA Brăila şi SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, determinând, prin încălcarea atribuţiilor ce-i reveneau în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila şi de ordonator principal de credite, privitor la folosirea şi gestionarea eficientă a fondurilor publice, alături de alţi funcţionari din subordinea sa (membrii comisiei de evaluare a ofertelor) producerea unui prejudiciu în valoare totală de 2.924.817,60 lei la bugetul Consiliului Judeţean Brăila şi vătămarea intereselor legitime ale participanţilor descalificaţi în mod discriminatoriu din procedurile de achiziţii publice la care au participat.
Contractele respective aveau ca obiect efectuarea unor lucrări de asfaltare drumuri – SC TANCRAD SRL Galaţi şi SC TANCRAD Construct SRL Brăila, respectiv reamenajare/reabilitare spaţii medicale la unităţile spitaliceşti din subordinea Consiliului Judeţean Brăila – SC CONCIVIA SA Brăila. Documentația aprobată și avizată de președintele Consiliului Judeţean Brăila consta în notele justificative şi referatele de necesitate în procedurile de achiziţii, precum și rapoartele aferente acestor proceduri.
SC CONCIVIA SA Brăila, una dintre beneficiarele contractelor din bani publici atribuite de Consiliul Județean Brăila, este administrată de către inculpatul S. V. Acţionar majoritar la această firmă este SC BURSAGRIROM SA Brăila, care la rândul său, îl are ca acționar majoritar pe inculpatul G. B. S., condiţii în care acesta din urmă are o participare indirectă la capitalul SC CONCIVIA SA Brăila şi fiind deci, persoană afiliată la aceasta. În aceste condiții, inculpatul G. B. S. a îndeplinit mai multe acte în cadrul procedurilor şi a luat decizii prin care s-au obţinut în mod direct foloase patrimoniale în valoare totală de 1.313.867,72 lei de către SC CONCIVIA SA Brăila, societate de la care beneficiază în continuare de foloase.
În calitate de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în procedurile de achiziţii publice aferente contractelor sus menționate, inculpații M. F., M. N., G. G., D. J., P. I., M. A. C., P. I., B. M., B. S. L., S. N., R. L., au dispus cu intenţie, descalificarea unor agenţi economici înscrişi la proceduri, prin declararea ofertelor depuse ca neconforme şi inacceptabile, încălcând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Aceasta, cu scopul vădit de a fi declarate câştigătoare doar cele trei firme agreate.
Inculpatul S. V., în calitate de administrator al SC CONCIVIA SA Brăila şi S. C. C., în calitate de administrator al SC TANCRAD SRL Galaţi, au determinat funcţionarii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila, membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor, să declare ofertele propuse de SC CONCIVIA SA Brăila, respectiv de SC TANCRAD SRL Galaţi, câştigătoare în procedurile de achiziţii publice finalizate cu încheierea contractelor cu Consiliul Judeţean Brăila, reprezentat de preşedintele acestuia, inculpatul G. B. S. Aceasta, ca urmare a descalificării discriminatorie a societăţilor comerciale înscrise în procedurile achiziţiilor publice anterior menţionate, prin încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.
Inculpatul S. V. a declarat că, pentru rezolvarea problemelor care priveau administrarea, în mod direct, a SC CONCIVIA SA Brăila, acesta se consulta cu inculpatul G. B. S., fapt care se petrecea încă din anul 2003.
Inculpatul S. C. C. a depus la Consiliul Judeţean Brăila, la data de 20 octombrie 2009, un certificatul fiscal eliberat de Primăria com. Vădeni, jud. Brăila, prin care se atesta, în mod nereal, că a fost emis pentru SC TANCRAD SRL Galaţi, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor minime de calificare impuse în procedura de achiziţie publică finalizată ulterior cu încheierea unuia dintre contractele care fac obiectul acestui dosar. Certificatul fiscal a întocmit şi a eliberat de inculpata Ș. R., în cursul lunii septembrie 2009.
Cele şase contracte la atribuirea cărora au fost favorizate cele trei firme agreate de reprezentanţii Consiliului Judeţean Brăila se referă la :
– „Lucrări de întreţinere curentă, pe timp de iarnă, a drumurilor judeţene, 2009-2010, Lotul II”;
– „Servicii de expertiză tehnică, DALI, PT, DE, CS şi lucrări de reparare şi amenajare imobil situat în Şoseaua Buzăului nr. 3A, Brăila”;
– „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila – SIMS 3508”;
-„Lucrări suplimentare specifice pentru realizarea, amenajarea şi modernizarea spaţiilor medicale din proiectul „Modernizarea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Brăila”;
– „Lucrări de reabilitare, amenajare şi modernizare spaţii medicale în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila – SIMS 3509”;
– „Lucrări suplimentare în proiectul Echiparea ambulatoriului de specialitate integrat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila”.
Modul în care au fost organizate licitaţiile şi în care s-au derulat procedurile de achiziţie publică, în perioada 2009-2011, a condus ca, în prezent, SC TANCRAD SRL Galaţi, SC TANCRAD Construct SRL Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila să deţină monopolul lucrărilor licitate (în sens comun) de Consiliul Judeţean Brăila, fiind practic singurele firme care participă şi câştigă contractele de achiziţie publică pe plan local şi judeţean.

În cauză s-a dispus luarea unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor inculpaţilor în vederea asigurării reparării prejudiciului.

Astfel, a fost instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaţilor G. B. S., M. F., M. N., P. I., D. J., P. V., G. G., S. V., SC TANCRAD SRL Galați, SC TANCRAD CONSTRUCT SRL Brăila, SC CONCIVIA SA Brăila.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vrancea, instanţă competentă să judece cauza în fond.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

Arbitraj comercial

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Adrian CONDRAȘOV

Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership