Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 7/2014


28 iulie 2014 | Elena ALBU
Secţiuni: Revista revistelor juridice
JURIDICE - In Law We Trust
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

A apărut nr. 7/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Invocarea dispoziţiilor art. 364 lit. f) C. proc. civ. Condiţii de admisibilitate din perspectiva prevederilor art. 225 C. proc. civ.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 95 din 17 ianuarie 2014

2. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Limitele controlului judecătoresc din perspectiva prevederilor art. 364 lit. i) C. proc. civ.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 90 din 17 ianuarie 2014

3. Acţiune în despăgubiri formulată împotriva asigurătorului. Previzibilitatea riscului asigurat în cazul săvârşirii unei infracţiuni de înşelăciune în convenţii. Consecinţe
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 181 din 23 ianuarie 2014

4. Acţiune în răspundere civilă. Invocarea încălcării unui principiu de drept substanţial ca urmare a soluţionării cauzei cu respectarea principiului disponibilităţii. Consecinţe
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 116 din 21 ianuarie 2014

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Constituţională, decizia nr. 397 din 3 iulie 2014, M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2014

6. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă
Curtea Constituţională, decizia nr. 348 din 17 iunie 2014, M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2014

7. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 8 ind. 2 alin. (3) teza finală din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Curtea Constituţională, decizia nr. 411 din 3 iulie 2014, M. Of. nr. 526 din 15 iulie 2014

8. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Curtea Constituţională, decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, M. Of. nr. 563 din 30 iulie 2014

9. Admitere obiecţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 42 din Legea privind parteneriatul public-privat
Curtea Constituţională, decizia nr. 390 din 2 iulie 2014, M. Of. nr. 532 din 17 iulie 2014

10. Admitere sesizare de neconstituţionalitate. Dispoziţiille Hotărârii Parlamentului nr. 28 din 16 iunie 2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi
Curtea Constituţională, decizia nr. 442 din 10 iulie 2014, M. Of. nr. 565 din 30 iulie 2014

11. Aplicarea sancțiunii nulității cererii de apel nesemnată de parte. Nelegalitatea măsurii în condițiile complinirii lipsei prin declarație notarială prin care partea declară că își însușește apelul. Admitere recurs
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 182 din 22 ianuarie 2014

12. Căsătorie încheiată într-un stat membru al Uniunii Europene. Acțiune de divorț introdusă după intrarea în vigoare a Noului cod de procedură civilă. Competența de soluționare a cauzei
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014

13. Cauza M. Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolul 54 – Principiul «ne bis in idem» – Domeniu de aplicare – Ordonanță de netrimitere în judecată pentru motivul că nu există suficiente probe dată de o instanță a unui stat contractant – Posibilitate de redeschidere a anchetei judiciare în cazul în care apar probe noi – Noțiunea de persoană împotriva căreia a fost pronunțată o „hotărâre definitivă” – Urmărire penală într-un alt stat contractant împotriva aceleiași persoane și pentru aceleași fapte – Stingerea acțiunii penale și aplicarea principiului ne bis in idem
C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a patra, din 5 iunie 2014, cauza C-398/12

14. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea de principiu a problemei de drept ce vizează aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită şi a circumstanţelor atenuante sau agravante reţinute condamnatului şi care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 8/2014, M. Of. nr. 473 din 27 iunie 2014

15. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români aflaţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 13/2014, M. Of. nr. 505 din 8 iulie 2014

16. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea de principiu a problemelor de drept: 1. dacă în aplicarea art. 418 din Codul de procedură penală, privind neagravarea situaţiei în propriul apel, circumstanţele atenuante reţinute de prima instanţă în favoarea inculpatei în condiţiile art. 74 alin. 1 din Codul penal anterior pot fi menţinute în condiţiile art. 5 din Codul penal de instanţa de control judiciar, învestită doar cu soluţionarea apelului declarat de inculpată, chiar dacă pentru fapta analizată legea penală mai favorabilă o reprezintă noul Cod penal; 2. în măsura în care circumstanţele atenuante trebuie menţinute, efectele atenuante ale acestora sunt cele prevăzute de art. 76 din Codul penal anterior sau cele prevăzute de art. 76 din noul Cod penal
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 10/2014, M. Of. nr. 502 din 7 iulie 2014

17. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 3201 din Codul de procedură penală anterior se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoaşterii vinovăţiei
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 14/2014, M. Of. nr. 525 din 15 iulie 2014

18. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 15/2014, M. Of. nr. 546 din 23 iulie 2014

19. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea problemei de drept, în sensul dacă infracţiunile prevăzute de art. 323 din Codul penal din 1969 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013) îşi găsesc corespondent în art. 367 alin. (1) din Codul penal sau, dimpotrivă, sunt dezincriminate deoarece legiuitorul a înţeles să incrimineze în dispoziţiile art. 367 alin. (1) din Codul penal numai infracţiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 (în reglementarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 255/2013)
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 12/2014, M. Of. nr. 507 din 8 iulie 2014

20. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în sensul de a lămuri dacă prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal sunt aplicabile faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 16/2014, M. Of. nr.548 din 24 iulie 2014

21. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Interpretarea dispoziţiilor art. 216 alin. (1) şi (2) raportat la art. 242 alin. (10) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauţiune presupune admiterea în principiu a acesteia, după care magistratul analizează temeinicia cererii atât cu ocazia luării iniţiale a acestei măsuri, cât şi cu ocazia înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, precum şi la interpretarea dispoziţiilor art. 242 alin. (10), (11) şi (12) raportat la art. 203 alin. (5) şi (6) şi art. 206 alin. (3) coroborat cu art. 352 alin. (1) şi art. 362 alin. (2) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauţiune de către instanţa de control judiciar în cadrul procedurii înlocuirii măsurii arestului preventiv sau a arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune se realizează în şedinţă publică sau în camera de consiliu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 11/2014, M. Of. nr. 503 din 7 iulie 2014

22. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Stabilirea faptului dacă, în aplicarea art. 5 din Codul penal, determinarea legii penale mai favorabile se face prin alegerea uneia dintre legile penale succesive, ce se va aplica global întregului litigiu penal, în funcţie de diferite criterii (cum ar fi limite de pedeapsă, tratament sancţionator aplicat pluralităţii de infracţiuni, prescripţie etc.), ori prin alegerea pentru fiecare aşa-numită instituţie juridică autonomă a dispoziţiei legale mai favorabile dintre legile penale succesive (spre exemplu, pentru infracţiunea-tip dispoziţia mai favorabilă, pentru tratamentul aplicat pluralităţii de infracţiuni dispoziţia mai favorabilă etc.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 9/2014, M. Of. nr. 497 din 3 iulie 2014

23. Constatarea caracterului ilicit al unei clauze contractuale prin raportare la alte clauze din contract. Inadmisibilitate. Admitere recurs
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 58 din 16 ianuarie 2014

24. Contract de antrepriză. Natura juridică a procesului-verbal încheiat de părţi la terminarea lucrărilor. Efecte asupra acţiunii în restituirea garanţiei de bună execuţie
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 26 din 15 ianuarie 2014

25. Convenţie arbitrală. Invocarea în recurs a excepţiei necompetenţei instanţei judecătoreşti. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 343 ind. 4 C. proc. civ.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 84 din 17 ianuarie 2014

26. Faliment.Contract de vânzare cumpărare privind bunuri valorificate de către lichidator în procedura falimentului. Anularea contractului ulterior înstrăinării bunurilor în procedura menționată. Lipsa întrunirii condițiilor răspunderii civile delictuale în sarcina lichidatorului
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 34 din 15 ianuarie 2014

27. Imobil expropriat. Coexistența a două titluri de proprietate. Prevalența titlului proprietarului tabular. Plata despăgubirilor către proprietarul al cărui titlu nu era înscris în cartea funciară. Îmbogățire fără just temei
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 33 din 15 ianuarie 2014

28. Libera circulație a capitalurilor – Restricții – Plata de dividende dintr-un stat membru către un teritoriu de peste mări aparținând aceluiași stat – Domeniu de aplicare al dreptului Uniunii – Regim special UE-TTPM
C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 5 iunie 2014, cauzele conexate C-24/12 și C-27/12

29. Libertatea de exprimare a jurnalistului. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Analizarea elementelor necesare întrunirii condițiilor de exercitare a dreptului din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Admitere recurs
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2014

30. Lipsa caracterului abuziv al preluării unui imobil în temeiul unei hotărâri de condamnare la pedeapsa cu moartea și confiscarea averii. Inexistența dreptului în patrimoniul succesoral
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 250 din 28 ianuarie 2014

31. Noul Cod de procedură civilă. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Competență teritorială alternativă. Determinarea instanței competente în raport cu dispozițiile Noului Cod de procedură civilă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 905 din 18 martie 2014

32. Noul Cod de procedură civilă. Redactarea cererii de recurs de către mandatarul unei persoane juridice, care nu are calitatea de avocat sau consilier juridic. Nulitatea cererii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1011 din 26 martie 2014

33. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă
Curtea Constituţională, decizia nr. 381/2014, M. Of. nr. 540 din 21 iulie 2014

34. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă
Curtea Constituţională, decizia nr. 336 din 12 iunie 2014, M. Of. nr. 557 din 28 iulie 2014

35. Noul Cod de procedură civilă.Recurs formulat împotriva unei hotărâri prin care s-a soluționat un conflict de competență. Inadmisibilitatea căii de atac
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 763 din 5 martie 2014

36. Noul Cod penal. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Curtea Constituţională, decizia nr. 385 din 26 iunie 2014, M. Of. nr. 568 din 31 iulie 2014

37. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Adopţie. Prevederile art. 7 alin. (4) şi (5) şi ale art. 48 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Opinie separată
Curtea Constituţională, decizia nr. 359/2014, M. Of. nr. 544 din 23 iulie 2014

38. Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 48 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Curtea Constituţională, decizia nr. 364/2014, M. Of. nr. 542 din 22 iulie 2014

39. TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 16 și 18 – Leasing financiar – Bunuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar – Nerecuperarea acestor bunuri de către societatea de leasing ulterior rezilierii contractului – Bunuri lipsă din gestiune
C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şaptea, din 17 iulie 2014, cauza C-438/13

40. Valoare în vamă. Cheltuieli cu descărcarea bunurilor de pe vas şi depozitarea acestora la comisionarul vamal. Primul loc de destinaţie a mărfurilor
Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 590 din 19 februarie 2013

Elena ALBU

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi ciţi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice


Servicii JURIDICE.ro
Cont profesional

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii
 
© 2003-2023 J JURIDICE.ro