Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 8/2014


28 august 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 8/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului și al Consiliului privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). Aspecte generale. Libertatea de alegere
Gabriela FLORESCU

2. Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Invocarea autorităţii de lucru judecat a celor statuate prin încheierea pronunţată în temeiul O.U.G. nr. 119/2007 cu privire la competenţa de atribuţiune. Consecinţe
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 378 din 5 februarie 2014

3. Acțiune în despăgubiri pentru pretinse prejudicii cauzate prin formularea unor acțiuni în justiție. Invocarea abuzului de drept. Inexistența faptei ilicite
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 255 din 28 ianuarie 2014

4. Calitate procesuală activă în acțiunea în revendicare. Dovada calității de moștenitor potrivit legii statului a cărei cetățenie o avea defunctul, fost proprietar al bunului revendicat. Admitere recurs
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 783 din 11 martie 2014

5. Cerere de suspendare provizorie a executării hotărârii judecătorești pe calea ordonanței președințiale formulată în fața instanței de apel. Condițiile de admisibilitate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1031 din 27 martie 2014

6. Completul pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. dacă, faţă de dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi, în special, alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 – ce vizează, în esenţă, faptul că acreditarea acordă dreptul de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei Naţionale) şi de a organiza examenul de licenţă – dispoziţii în vigoare în perioada în care reclamanta a urmat cursurile Universităţii „Spiru Haret”, cererile de obligare a universităţii la eliberarea diplomelor de licenţă şi de obligare a ministerului să aprobe tipărirea formularelor tipizate pot fi sau nu analizate independent de examinarea împrejurării acreditării/neacreditării programului de studiu organizat de Universitatea „Spiru Haret” şi absolvit de reclamant; 2. dacă, faţă de dispoziţiile art. 72 din Codul de procedură civilă, este admisibilă cererea Universităţii „Spiru Haret” de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei Naţionale pentru a fi obligat să aprobe tipărirea formularelor tipizate, în condiţiile în care această cerere nu are ca obiect valorificarea unui drept de garanţie sau despăgubire
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 7 din 30 iunie 2014, M. Of. nr. 584 din 5 august 2014

7. Conflict între marcă și nume comercial. Invocarea încălcării dreptului de folosire exclusivă asupra mărcii. Condiții
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 331 din 31 ianuarie 2014

8. Contestaţie împotriva hotărârii judecătorului de cameră preliminară. Valabilitatea sesizării instanţei. Condiţia ca rechizitoriul să se refere la fapta şi la persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, încadrarea juridică indicată în rechizitoriu, neobligând instanţa a o menţine. Lipsa dispoziţiilor tranzitorii referitoare la posibilitatea restituirii pentru refacerea urmăririi penale
Curtea de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, încheierea de cameră preliminară nr. 189 din 18 aprilie 2014

9. Contract de asigurare încheiat în legătură cu un contract de credit ipotecar. Obligaţiile societăţii de asigurare la producerea riscului asigurat. Acţiune in despăgubiri. Calitate procesuală activă a debitorului creditului
Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 64 din 24 februarie 2014

10. Curtea EDO. Cauza Ostace împotriva României. Stabilirea paternităţii. Condamnarea statului român
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, secţia a treia, hotărârea din 25 februarie 2014, M. Of. nr. 601 din 12 august 2014

11. Decizie emisă de Consiliul Concurenţei. Contestare. Obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile în situaţia în care contestaţia este formulată de către o altă persoană decât destinatarul respectivei decizii
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 100 din 15 ianuarie 2014

12. Deosebirea dintre pruncucidere şi omor calificat asupra unei rude apropiate şi profitând de starea de neputinţă a acesteia. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Condiţii de schimbare încadrare juridică. Noţiunea de „faptă” şi cea de „persoană” arătate în actul de sesizare. Aplicarea legii penale mai favorabile prin examinarea distinctă a instituţiilor autonome incidente fiecărui caz în parte. Reducerea proporţională a pedepsei stabilite de instanţa de fond pentru pruncucidere, între limitele noii legi mai favorabile
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 892 din 12 martie 2014

13. Facturi. Lipsa menţiunilor prevăzute de art. 155 Cod fiscal. Respingerea contestaţiei contribuabilului
Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1606 din 2 februarie 2014

14. Fixarea preţurilor de vânzare a produselor către terţi. Aprecierea gravităţii faptei anticoncurenţiale ca element de individualizare a sancţiunii aplicate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014

15. Încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Acțiune în despăgubiri formulată în fața instanței civile. Termen de prescripție
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 293 din 30 ianuarie 2014

16. Includerea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Excepţie de nelegalitate invocată împotriva unui punct din cuprinsul Anexei 3 la H.G. nr. 1705/2006. Excepţie admisă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 561 din 7 februarie 2014

17. Infracţiunea de înşelăciune. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Împăcarea părţilor. Infracţiunea de emitere a unui cec căruia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale. Împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1360 din 16 aprilie 2014

18. Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei autorizate pe numele concubinilor fără a fi stabilite cote părţi din dreptul de proprietate
Curtea de Apel Braşov, secţia civilă, decizia nr. 537 din 10 aprilie 2014

19. Limitele efectului devolutiv al apelului. Analizarea din oficiu de către instanța de apel a încălcării unor norme de ordine privată. Nelegalitate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 330 din 31 ianuarie 2014

20. Malpraxis. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 95/2006. Instanța competentă material
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014

21. Noul Cod civil.Dreptul de uz al cesionarului din domeniul gazelor naturale. Raport juridic născut sub imperiul Legii nr. 351/2004, care prevedea exercitarea dreptului cu caracter gratuit. Dreptul proprietarului la despăgubiri de la momentul intrării în vigoare a Noului Cod civil. Caracterul oneros al limitărilor aduse dreptului de proprietate prin exerciţiul dreptului de trecere
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 462 din 12 februarie 2014

22. Noul Cod de procedură civilă. Cerere de încuviinţare a executării silite. Respingerea cerererii pentru alte impedimente prevăzute de lege (art. 665 alin. (5) pct. 7 NCPC)
Judecătoria Roşiori de Vede, sentinţă civilă nr. 174 din 14 martie 2014

23. Noul Cod de procedură civilă. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Curtea Constituţională, decizia nr. 370 din 26 iunie 2014, M. Of. nr. 601 din 12 august 2014

24. Ocuparea abuzivă a unei porțiuni de teren și edificarea unor lucrări de interes local. Fapt ilicit cauzator de prejudicii. Dreptul proprietarului la despăgubiri. Termen de prescripție
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 461 din 12 februarie 2014

25. Operaţiuni finanţate prin programele operaţionale. Cerere de finanţare formulată de o persoană juridică fără scop patrimonial înfiinţată în temeiul Legii nr. 21/1924. Raportarea îndeplinirii condiţiilor legale la dispoziţiile O.G. nr. 26/2000. Consecinţe
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 572 din 7 februarie 2014

26. Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii administratorului. Fapte legate de ţinerea contabilităţii debitoarei. Respingerea cererii
Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 904 din 31 ianuarie 2014

27. Procedura insolventei. Creanţă bugetara. Pretins caracter garantat. Înscriere în AEGRM. Lipsa menţiunii conform căreia garanţia se exercită asupra anumitor bunurilor mobile ale debitoarei
Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 183 din 13 ianuarie 2014

28. Respingerea acțiunii foștilor proprietari în revendicarea unui bun imobil pe calea recursului în anulare. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995, intervenită ulterior pronunțării hotărârii în recursul în anulare. Buna-credință a cumpărătorului. Act valabil
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 393 din 6 februarie 2014

29. Restituirea în natură către fostul proprietar a unui bun imobil aflat în patrimoniul unei societăți comerciale privatizată. Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva societății publice implicate în privatizare. Întinderea obligației de dezdăunare
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 809 din 12 martie 2014

30.Reverificarea şi evaluarea cererilor de finanţare după momentul emiterii notificării de selectare a proiectului. Nelegalitate
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 1012 din 27 februarie 2014

31. Săvârşirea infracţiunii de viol sub imperiul Codului penal anterior. Derogare de la regula activităţii legii penale în cazul situaţiilor tranzitorii determinate de succesiunea legilor penale. Analiza comparativă a conţinutului constitutiv al infracţiunii prevăzute de legea veche faţă de cel prevăzut de legea nouă. Modificarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de viol nu echivalează cu o dezincriminare, cât timp elementul material al laturii obiective a infracţiunii de viol se regăseşte atât în infracţiunea de viol prev. de art. 218 noul C. pen. cât şi în infracţiunea de agresiune sexuală prev. de art. 219 noul C. pen. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Aplicarea legii penale mai favorabile
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1753 din 23 mai 2014

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii