Secţiuni » Arii de practică » Litigation
Litigation
ArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalDreptul penal al afacerilorProcedură penalăProcedură civilăMediereRecuperare creanţe
UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Litigii, Procedură civilă, RNSJ, SELECTED
5 comentarii

Se respectă în practică art. 244 alin. (2) cu privire la depunerea concluziilor scrise înainte de termenul de dezbateri?

28 octombrie 2014 | Bazil OGLINDĂ, Bazil OGLINDĂ, Valentin CÎLȚEA

1. Regula instituită prin dispoziţiile art. 244 alin. (2) NCPC

Potrivit art. 244 NCPC: „(1) Când judecătorul se socoteşte lămurit, prin încheiere, declară cercetarea procesului încheiată şi fixează termen pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică. (2) Pentru dezbaterea fondului, judecătorul pune în vedere părţilor să redacteze note privind susţinerile lor şi să le depună la dosar cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit potrivit alin. (1), fără a aduce atingere dreptului acestora de a formula concluzii orale. (…).”

Din textul citat se desprind următoarele observaţii:
– încheierea de şedinţă prin care instanţa declară închisă cercetarea procesului şi acordă termen pentru depunerea concluziilor scrise delimitează cercetarea procesului de dezbaterea fondului cauzei[1].
– legiuitorul a stabilit în NCPC regula potrivit căreia concluziile scrise se depun la dosarul cauzei cu cel puţin 5 zile înainte de dezbaterea fondului.
– depunerea concluziilor scrise anterior dezbaterii fondului este obligatorie[2].

Prin această reglementare, legiuitorul a urmărit să salvagardeze atât garanţiile procesuale acordate de NCPC, cât şi respectarea art. 6 CEDO. Aceste garanţii privesc în special asigurarea contradictorialităţii şi a dreptului la apărare în procesul civil întrucât fixează cu mai multă rigoare poziţia procesuală a părţii[3], dând posibilitatea efectivă de asigurare a unei apărări proporţionale.

Desigur, dacă în cadrul dezbaterilor orale apar aspecte noi sau natura juridică a aspectelor invocate a fost mai nuanţată faţă de susţinerile părţilor din cadrul concluziilor scrise, acestea vor putea completa concluziile scrise în temeiul art. 394 alin. (2) NCPC[4].

2. (Ne)implementarea practică a regulii privind depunerea concluziilor scrise

Regula instituită prin art. 244 alin. (1)-(2) NCPC reglementează un moment care face parte din structura procesului civil, iar drepturile şi obligaţiile părţilor în proces depind de acest moment[5] [de pildă, după terminarea cercetării procesului, părţile nu mai pot propune probe noi sub pretextul că rezultă din cercetarea acestuia, potrivit art. 254 alin. (2) pct. 2 NCPC, etc.].

Cu toate acestea, regula instituită prin art. 244 alin. (2) NCPC întâmpină dificultăţi în implementarea ei practică întrucât multe instanţe sunt reticente în acordarea unui termen pentru a da posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise anterior dezbaterii fondului.

Explicaţia acestei maniere de abordare a instanţelor rezidă în general în inerţia din „subconsţientul” juriștilor a vechii reglementări, iar pe de altă parte „pretextul juridic” invocat uneori este legat de inaplicabilitatea art. 244 NCPC până la 31 decembrie 2015 întrucât până la această dată cercetarea procesului nu se va desfăşura în camera de consiliu [art. XII alin. (2) din Legea nr. 2/2013].

Cu alte cuvinte, dispoziţiile art. XII din Legea nr. 2/2013 sunt folosite ca un pretext pentru a nu aplica regula instituită de art. 244 alin. (1)-(2) NCPC.

Potrivit art. XII din Legea nr. 2/2013: „(1) Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. (2) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel.”

Totuşi, trebuie observat că dispoziţiile art. XII din Legea nr. 2/2013 nu constituie un argument suficient ca instanţa să nu aplice dispoziţiile art. 244 alin. (2) NCPC, respectiv să acorde termen pentru dezbaterea în fond a procesului, punând părţilor în vedere să depună note scrise cu cel puţin 5 zile înainte de termenul acordat.

Prin art. 244 alin. (1)-(2) NCPC, legiuitorul reglementează depunerea concluziilor scrise după terminarea cercetării procesului şi anterior dezbaterii fondului. Din punctul nostru de vedere acest element este unul independent de maniera în care se defăşoară cercetarea procesului.

Prin urmare, nu există nicio raţiune pentru care art. 244 alin. (1)-(2) NCPC nu s-ar aplica până la intrarea în vigoare a dispoziţiilor privind cercetarea procesului în camera de consiliu [1 ianuarie 2016 potrivit art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013].

De altfel, în mod firesc, instanţa ar trebui să declare închisă cercetarea procesului în şedinţă publică [deci prin derogare de la art. 240 alin. (1) NCPC][6] şi să acorde un termen, tot în şedinţă publică, pentru ca părţile să depună concluzii scrise cu 5 zile înainte de termenul astfel acordat[7].

Din punctul nostru de vedere, instanţa este obligată să procedeze în acest mod, potrivit art. 244 alin. (2), şi în virtutea rolului activ [art. 22 alin. (2) teza 2 NCPC].

De altfel, dispoziţiile art. XII din Legea nr. 2/2013 reprezintă norme speciale, de strictă interpretare şi aplicare, care, pe de o parte, evidenţiază distincţia între cercetarea procesului şi dezbaterea fondului, iar, pe de altă parte, acestea derogă doar de la dispoziţiile art. 240 NCPC intitulat „locul cercetării procesului” şi art. 213 alin. (1) NCPC, neaducând atingere elementelor structurale ale procesului civil.

O interpretare contrară a acestor dispoziţii ar însemna nesocotirea garanţiilor procesuale acordate de NCPC cu ocazia terminării cercetării procesului şi care reprezintă un progres evident faţă de vechea reglementare, fiind în măsură să asigure părţilor dreptul la un proces echitabil şi imparţial.

3. Concluzii

În privinţa implementării regulii prevăzute de art. 244 alin. (2) NCPC, ni se pare nejustificată, din punct de vedere al argumentelor expuse, rezerva instanţelor de a face aplicarea acestui text de lege. Prin noua reglementare a concluziilor scrise, legiuitorul a delimitat etapa dezbaterilor fondului cauzei, etapă care se deschide [art. 244 alin. (1)-(2) NCPC] şi se închide [art. 394 alin. (2) NCPC], în mod simetric, prin depunerea de concluzii scrise.

Credem că este necesară o evoluţie a mentalităţii principalilor „actori” ai procesului civil, care, din păcate, nu întotdeauna conştientizează necesitatea aplicării unui text de lege deosebit de important [art. 244 alin. (1)-(2) NCPC], ce reprezintă un real progres de reglementare, sub invocarea unor „pretexte juridice” inexistente.


[1] Cu privire la încheierea de şedinţă prevăzută de art. 244 alin. (1) NCPC în literature de specialitate se apreciază că: „judecătorul va declara terminarea cercetării procesului prin încheiere de şedinţă şi, totodată, prin aceeaşi încheiere, va fixa termen pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică.” În acest sens, V. M. Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori) – Noul Cod de procedură civilă comentat şi adnotat, Vol. I – art. 1-526, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013, pag. 639.
[2] V. M. Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori) – op. cit., pag. 639. I. Leş – Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, art. 1-1133, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013, pag. 383.
[3] I. Leş – op. cit., pag. 383.
[4] G. Boroi, O. Spineanu-Matei, A. Costanda, C. Negrilă, V. Dănăilă, D. N. Theohari, G. Răducan, D. M. Gavriş, F. G. Păncescu, M. Eftimie – Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol. I. Art. 1-526, Editura Hamangiu, Bucureşti 2013, pag. 545.
[5] Idem.
[6] Potrivit art. 240 alin. (1) teza 1 NCPC: „cercetarea procesului are loc în faţa judecătorului, în cameră de consiliu cu citarea părţilor.”
[7] În literatura de specialitate se arată: „acordarea unui nou termen este firească şi necesară pentru a oferi părţilor posibilitatea de a-şi pregăti apărările.” În acest sens, V. M. Ciobanu, Marian Nicolae (coordonatori) – op. cit., pag. 639.


Dr. Bazil OGLINDĂ, Avocat Partener ONV LAW
Valentin CÎLȚEA, Avocat ONV LAW

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti