Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislative
Proiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene

Modificarea Legii administraţiei publice locale şi a altor acte normative


7 noiembrie 2014 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Noutăți legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din data de 4 noiembrie 2014 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Ordonanţa de urgenţă adoptă, în principal, următoarele măsuri:

1. Se exonerează de la plată instituţiile publice care trebuiau să asigure finanţarea, potrivit OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru sumele reprezentând contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, acordate în anii 2011-2014, ce trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control.
La data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă încetează restituirea sumelor de mai sus.

2. Se modifică prevederile art. 72 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, în sensul că în caz de vacanţă a funcţiei de primar sau viceprimar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestora, persoanele care îi înlocuiesc, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, să beneficieze de o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar/viceprimar pe perioada exercitării funcţiei.

3. Modificarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, în sensul că soţul/soţia unei persoane fizice autorizate beneficiază atât de concediu medical, cât şi de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate.
Reglementările se aplică soţiei/soţului titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a/al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.

4. Modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Noile reglementări stabilesc că pensionarii şi membrii lor de familie care au reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru al UE şi pentru care, conform Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentului (CE) nr. 987/2009, România este responsabilă pentru rambursarea costurilor asistenţei medicale, beneficiază pe teritoriul României de asistenţa medicală acordată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în aceleaşi condiţii ca în cazul în care pensionarii şi membrii lor de familie şi-ar avea reşedinţa în România. Legea stabileşte şi excepţiile de la aceste prevederi.

5. Tinând seama de faptul că proiectele tehnice realizate în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010, au fost decontate deja din fonduri publice, actul normativ reglementează posibilitatea de transmitere a acestora către autorităţile publice locale, astfel încât aceste proiecte să poată fi utilizate în conformitate cu necesităţile de dezvoltare locală a unităţilor administrativ-teritoriale şi să poată fi implementate cu respectarea normelor finanţelor publice.

6. Modificarea OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, în sensul adoptării unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, finanţate din FEADR şi din bugetul de stat, şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri.

7. Modificarea alin. 3 al articolului IV din OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în vederea punerii în acord cu Decizia Curţii Constutuţionale nr. 463/2014 prin care s-a constatat neconstituţionalitatea acestor prevederi.
Ca urmare a acestei decizii a Curţii Constituţionale, se impune modificarea datei de la care se acordă indicii de corecţie, luând în considerare necesitatea protejării veniturilor din pensii pentru pensionari.
Noile prevederi au următorul cuprins:
„(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 1 ianuarie 2013, în situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv de la data deschiderii drepturilor de pensie, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c).”

8. Modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, în sensul că, în vederea constituirii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, Guvernul poate aproba transferul de participaţii deţinute de stat la operatori economici în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică