Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal

DNA. Luare și dare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani. Reținere

7 noiembrie 2014 | Georgiana-Camelia LUCIU, Paula VÂRBAN, Georgiana-Camelia LUCIU

DNA. Luare și dare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani. Reținere.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie–Secţia de investigare a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând de la data de 6 noiembrie 2014, a inculpaților:

P. T., primar al municipiului Piteşti, pentru săvârşirea infracţiunilor:
luare de mită,
abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată (două acte materiale),
P. E. E., fiica primului menționat, pentru săvârşirea infracţiunilor:
– complicitate la luare de mită,
spălare de bani,
V. V., acţionar la CNCD S.A, SC Conarg S.A, Conarg Real Estate S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunilor:
dare de mită,
spălare de bani,
– complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată,
B. F. Ș., acţionar în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunilor:
– complicitate la dare de mită,
spălare de bani.
S. C. și V. G., ambii reprezentanţi ai S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. şi S.C. CNCD S.A., pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată.

Din ordonanţele de reţinere întocmite de procurori a reieşit că, în cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A este societatea care are asigură transportul public local în municipiul Pitești, având ca acționar unic Consiliul local Pitești. În „strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în mun. Piteşti”, care răspundea unui interes public, era prevăzut ca S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziţionate de Consiliul local prin alocare de fonduri.
Prevalându-se de această nevoie socială, primarul P. T. ar fi făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat şi prelungit un contract de asociere in participaţiune între S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. şi societăţile private CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A, prin care bugetul local ar fi fost prejudiciat cu peste 5 milioane de euro (23.013.099,65 lei), în folosul ultimelor două societăți, la care printre acționari se află omul de afaceri V. V..
Sub pretextul inexistenței fondurilor publice necesare achiziționării celor 80 de autobuze, primarul P. T. a determinat încheierea contractului de asociere în participațiune, în condiţiile în care, cele două firme private erau obligate să dețină autobuzele în proprietate, însă ele le-au achiziţionat în leasing, cu puțin timp înainte de încheierea contractului. Mai mult, achitarea ratelor de leasing s-a făcut din încasările provenite ca urmare a contractului de asociere. Prin respectivul contract, participarea la beneficii a consiliului local Pitești fost mult mai mică (aprox. 24%) decât cea cuvenită, potrivit contractului, în timp ce firmele private au obţinut restul de 76 % din beneficii.
În schimbul „serviciilor” sale, primarul P. T. ar fi primit de la unul din acționarii celor două firme private, un apartament în București, situat într-un cartier rezidenţial, cu suprafaţă de 117 mp, garaj de 23 mp și un loc de parcare, în valoare de 130.900 euro, pentru fiica sa. Se reţine pentru moment preţul menţionat în contract, deşi acesta este neserios în raport de preţul apartamentelor din zona rezidenţială respectivă, urmând să se stabilească ulterior preţul real al acestui imobil.
Concret, cu referire la cele menţionate, în calitate de primar al mun. Pitești și conducător al serviciilor publice locale, în perioada 2007-2014, inculpatul P. T., în conivenţă cu inculpaţii V. V., S. C. şi V. G., şi-a exercitat cu rea credinţă atribuţiile ce îi reveneau în legătură cu încheierea, derularea şi prelungirea contractului de achiziţie publică de asociere în participaţiune, sens în care a efectuat următoarele:
– a inițiat procedura de asociere a S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. cu un operator privat, contrar legii și contrar cererilor formulate în repetate rânduri de consiliul de administrație al societății şi fără a ţine cont de concluziile studiului de fezabilitate aprobat prin hotărâre de consiliu la data de 07.03.2007;
– a impus, în mod nelegal, membrilor consiliului de administrație ai S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. să includă în caietul de sarcini, condiții restrictive pentru a limita participarea operatorilor privaţi la licitaţie, a iniţiat proiectul de hotărâre privind avizarea asocierii în participaţiune, invocând concluziile studiului de fezabilitate întocmit de Universitatea Piteşti, în care se menţionau soluţii contrare celor susţinute de el, cu scopul vădit de a induce în eroare membrii consiliului local;
– a modificat documentaţia de achiziţie (fişa de date a asocierii, caietul de sarcini, contractul cadru) pentru desemnarea operatorului privat, cu scopul de a atribui contractul de asociere în participaţiune societăţilor CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.;
– în calitate de conducător al serviciilor publice locale, nu a pus în aplicare obligaţiile din contractul de asociere în participaţiune, de a reduce cota de participaţie la beneficii şi pierderi a asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., practic de a desfiinţa contractul de asociere în participaţiune, ca urmare a faptului că asocierea anterior amintită nu deţinea mijloacele de transport (autobuzele) cu titlu de proprietar,
– a ordonat plăţile prin care asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. încasa subvenția, în condiţiile în care cunoştea că această societate nu deţinea autobuzele în proprietate,
– a iniţiat şi prelungit contractul de asociere în participaţiune, invocând, în mod nereal, existenţa unei stări de urgenţă, în condiţiile în care fusese înştiinţat cu privire la imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte şi, pe de altă parte, cunoştea că asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu deţinea autobuzele în proprietate.
Finalitatea derulării în condiţii frauduloase a acestui contract a fost aceea că, în cadrul asocierii, firma privată a dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociaţie şi a realizat şi un profit substanţial, în timp ce societatea publică de transport S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. s-a regăsit, la finalizarea contractului, în aceeaşi situaţie, practic fără mijloace de transport. Relevant este faptul că, numai din subvenţia încasată de firma privată au fost achitate autobuzele care i-au revenit în proprietate ulterior.
În această modalitate, a fost cauzat Primăriei Municipiului Piteşti un prejudiciu în sumă de 23.013.099,65 lei (peste 5 milioane euro).
În exercitarea atribuţiilor de serviciu (de îndeplinire / neîndeplinire / urgentarea îndeplinirii unui act, respectiv îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri), primarul P. T. a primit, la data de 18 februarie 2008, pentru fiica sa, inculpata P. E. E., de la inculpatul V. V., un apartament în municipiul Bucureşti – Ansamblul Rezidenţial Quadra Place, în valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), în schimbul favorizării asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. în procedura de atribuire a contractului de asociere în participaţiune, respectiv acordarea efectivă, executarea şi ulterior prelungirea acestuia.
Se reţine pentru moment preţul menţionat în contract, deşi acesta este neserios în raport de preţul apartamentelor din zona rezidenţială respectivă, urmând să se stabilească ulterior preţul real al acestui imobil.
Pentru a disimula primirea, de către inculpatul P. T., tatăl său, a unui apartament şi pentru a crea aparenţa că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea ei, la data de 26 noiembrie 2007, inculpata P. E. E. a încheiat un antecontract, iar la data de 18 februarie 2008, a încheiat contractul de vânzare – cu SC Conarg Real Estate S.R.L. şi ulterior a acceptat eliberarea a două chitanțe, în sumă de 110.000 lei şi în sumă de 365.112,18 lei de către Conarg Real Estate S.R.L., fără a remite sumele de bani societăţii anterior amintite.
La data de 18 februarie 2008, inculpatul V. V., în calitate de acţionar în cadrul SC CNCD S.A. și de garant/fidejusor prin societatea SC Conarg SA (unde, de asemenea, era acţionar) la contractele de leasing financiar încheiate de SC CNCD SA cu o societate specializată, cu ajutorul inculpatului B. F. Ș., a remis inculpatului P. T. un apartament situat în municipiul Bucureşti, pentru a influenţa comisia de evaluare a ofertelor în sensul desemnării ca şi câştigătoare a asocierii SC CNCD S.A./SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. în contextul licitaţiei organizate de Primăria municipiului Piteşti şi atribuirea contractului de asociere în participaţiune, la data de 22 februarie 2008 acestor societăţi.
Pentru a crea aparenţa că apartamentul a fost plătit şi că nu reprezintă un folos nejustificat, V. V., în calitate de persoană cu putere de decizie în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menţioneze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea.
În calitate de beneficiar direct al contractului de participațiune, în condiţiile în care asocierea era obligată să deţină mijloacele de transport în proprietate, inculpatul V. V. în calitate de acţionar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD S.A., făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În această modalitate, inculpatul V. V. a sprijinit activitatea infracţională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenţiei de către asocierea SC CNCD/SC GIREXIM S.A.
Inculpatul B. F. Ș., în calitate de acţionar în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., l-a sprijinit pe inculpatul V. V. să remită foloase necuvenite inculpatului P. T. În acest sens a constituit un circuit financiar fictiv ce a avut ca scop crearea aparenţei încasării sumei de 475.812,18 lei de la inculpata P. E. E. pentru un apartament situat în mun. Bucureşti, apartament ce constituia, de fapt, mită.
Inculpații V. G. şi S. C., reprezentanți ai S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. şi S.C. CNCD S.A., au prezentat o promisiune de vânzare-cumpărare drept contract încheiat, pentru a face dovada că asocierea deţine un număr de 80 de autobuze cu titlu de proprietate. Înscrisul a fost folosit în cadrul procedurii de selecţie a ofertelor, pentru a argumenta şi susţine dispoziţiile primite de la inculpatul P. T., respectiv că asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. deţine autobuzele respective.
În conivenţă cu inculpatul P. T., inculpaţii V. G. şi S. C., începând cu data de 22 februari 2008 şi până în luna septembrie 2014, au înaintat documente justificative pentru plata subvenţiei, au semnat adrese de înaintare către Primăria Piteşti pentru a încasa subvenţia şi au semnat procesele-verbale de validare şi verificare a subvenţiei, în baza cărora inculpatul Tudor Pendiuc, în calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea plăţilor către asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

Inculpaților li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309, urmând a fi prezentați, la data de 7 noiembrie 2014, Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Avocat Paula VÂRBAN
Georgiana-Camelia LUCIU

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership