Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul securităţii sociale
Dreptul securităţii sociale
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
CJUE Dreptul securității sociale Dreptul Uniunii Europene

CJUE. Cetățenii UE inactivi economic pot fi excluși de la anumite prestații sociale

12 noiembrie 2014 | JURIDICE.ro

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității marți, 11 noiembrie 2014, hotărârea pronunțată în cauza C-333/13.

Cetățenii Uniunii inactivi din punct de vedere economic care se deplasează într-un alt stat membru cu unicul scop de a beneficia de ajutorul social pot fi excluși de la anumite prestații sociale.

În Germania, străinii care intră pe teritoriul național pentru a obține ajutorul social sau al căror drept de ședere decurge din unicul obiectiv al căutării unui loc de muncă sunt excluși de la prestațiile asigurării de bază („Grundsicherung”), care urmăresc în special asigurarea subzistenței beneficiarilor.

Sozialgericht Leipzig (Germania) este sesizat cu un litigiu între doi resortisanți români, doamna Dano și fiul său Florin, pe de o parte, și Jobcenter Leipzig, pe de altă parte, care a refuzat să le acorde prestații ale asigurării de bază[1]. Doamna Dano nu a intrat în Germania pentru a căuta un loc de muncă și, deși solicită prestațiile asigurării de bază rezervate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, reiese din dosar că ea nu se află în căutarea unui loc de muncă. Nu are nicio calificare profesională și până în prezent nu a exercitat o activitate profesională nici în Germania, nici în România. Ea și fiul său locuiesc cel puțin din luna noiembrie 2010 în Germania, la o soră a doamnei Dano, care le asigură hrana. Doamna Dano primește pentru fiul său alocație de stat pentru copii în cuantum de 184 de euro, precum și un avans din pensia alimentară în cuantum de 133 de euro pe lună. Aceste prestații nu fac obiectul prezentei cauze.

Ca răspuns la întrebările adresate de Sozialgericht Leipzig, Curtea statuează prin hotărârea sa de astăzi că, pentru a putea avea acces la anumite prestații sociale (precum prestațiile germane ale asigurării de bază), resortisanții altor state membre nu pot pretinde o egalitate de tratament cu resortisanții statului membru gazdă decât dacă șederea lor respectă condițiile Directivei „cetățean al Uniunii”[2].

În această privință, Curtea amintește că, potrivit directivei, statul membru gazdă nu este obligat să acorde o prestație de asistență socială în timpul primelor trei luni de ședere.

Atunci când durata șederii este mai mare de trei luni, dar mai mică de cinci ani (perioadă aflată în discuție în prezenta cauză), directiva condiționează dreptul de ședere, printre altele, de faptul că persoanele inactive din punct de vedere economic trebuie să dispună de resurse proprii suficiente. Directiva urmărește astfel să împiedice cetățenii Uniunii care sunt inactivi din punct de vedere economic să utilizeze sistemul de protecție socială al statului membru gazdă pentru a-și finanța mijloacele de existență. Prin urmare, un stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a refuza acordarea de prestații sociale unor cetățeni ai Uniunii inactivi din punct de vedere economic care își exercită libertatea de circulație numai în scopul de a obține beneficiul ajutorului social al unui alt stat membru deși nu dispun de suficiente resurse pentru a pretinde să beneficieze de un drept de ședere; în această privință, fiecare caz individual trebuie examinat fără a lua în considerare prestațiile sociale solicitate. În aceste condiții, Curtea decide că Directiva „cetățean al Uniunii” și Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială[3] nu se opun unei reglementări naționale care exclude resortisanții altor state membre de la beneficiul anumitor „prestații speciale în numerar de tip necontributiv”[4], deși ele sunt garantate resortisanților naționali care se află în aceeași situație, în măsura în care acești resortisanți ai altor state membre nu beneficiază de un drept de ședere în temeiul directivei în statul membru gazdă.

Arbitraj comercial

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

În sfârșit, Curtea amintește că Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu reglementează condițiile de acordare a prestațiilor speciale în numerar de tip necontributiv. Întrucât această competență aparține legiuitorului național, acesta este competent și să definească întinderea acoperirii sociale asigurate prin respectivul tip de prestație. În consecință, stabilind condițiile și întinderea acordării prestațiilor speciale în numerar de tip necontributiv, statele membre nu pun în aplicare dreptul Uniunii, astfel încât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu este aplicabilă.

În ceea ce îi privește pe doamna Dano și pe fiul său, Curtea arată că nu dispun de suficiente resurse, așa încât nu pot pretinde un drept de ședere în Germania în temeiul Directivei „cetățean al Uniunii”. În consecință, ei nu se pot prevala de principiul nediscriminării consacrat prin directivă și prin Regulamentul privind coordonarea sistemelor de securitate socială.


[1] Este vorba, pentru doamna Dano, despre prestația de subzistență („existenzsichernde Regelleistung”), iar pentru fiul său, despre alocația socială („Sozialgeld”), precum și despre participarea la cheltuielile de cazare și de încălzire.
[2] Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).
[3] Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 82), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010 (JO L 338, p. 35). Acest regulament nu se aplică asistenței sociale (a se observa că această noțiune este mai restrânsă decât cea din Directiva „cetățean al Uniunii”). Totuși, el se aplică parțial „prestațiilor speciale în numerar de tip necontributiv” care au totodată caracteristicile securității sociale și ale asistenței sociale și care sunt finanțate exclusiv din contribuții fiscale generale. În prezenta hotărâre, Curtea de Justiție precizează că principiul egalității de tratament consacrat de regulament se aplică acestor prestații.
[4] Pentru Germania, regulamentul menționează printre altele prestațiile care urmăresc garantarea mijloacelor de existență în cadrul asigurării de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Sozialgericht Leipzig a calificat prestațiile în cauză ca fiind „prestații speciale în numerar de tip necontributiv”.


Citeşte mai mult despre , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale