Secţiuni » Arii de practică » Business » Insolvenţă
Insolvenţă
DezbateriCărţiProfesionişti

Condițiile aplicării procedurii insolvenței. Excepție de neconstituționalitate respinsă


19 noiembrie 2014 | Andreea BANU

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

A se vedea și dezbaterile din 24 februarie 2014: O problemă insolubilă: Insolvența, respectiv din 30 iunie 2014: Insolvența se întoarce: Codul insolvenței.

În Monitorul Oficial al României nr. 818 din 10 noiembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 449 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială „Inforomtur” – S.R.L. într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Secția a II-a civilă.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, având următorul cuprins: „(1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d):
1. societăţile comerciale;”.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, pe de o parte, că art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 este neconstituţional deoarece nu exclude din sfera de aplicare a procedurilor de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006 societăţile ce desfăşoară activitate în sfera presei, or, potrivit art. 30 alin. (4) şi (8) din Constituţia României, nicio publicaţie nu poate fi suprimată, iar delictele de presă se stabilesc prin lege. Pe de altă parte, arată că, în speţă, societatea desfăşoară activitate în domeniul presei, iar persoanelor juridice care desfăşoară activitate într-un asemenea domeniu le este aplicabilă legea specială”, situaţie care se încadrează în dispoziţiile art. 3 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013. Totodată menţionează faptul că singura lege care reglementează activitatea presei este Legea nr. 3/1974 şi care nu prevede „procedura insolvenţei în cazul presei”.

Curtea, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosarul cauzei, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992 reține, în primul rând, că a fost legal sesizată și este competentă să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă, pentru următoarele motive.

Prevederile Legii nr. 85/2006 constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, intră în atribuţiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constituţionale, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate să stabilească şi reguli de procedură speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. Procedura insolvenţei este o procedură specială, caracterizată de celeritate şi care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelaşi timp valorificarea cu eficienţă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creanţelor creditorilor.
Dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei stabilesc aria de aplicare a procedurii generale a insolvenţei, respectiv categoriile de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă cărora le este aplicabilă Legea nr. 85/2006.

Curtea observă că motivele invocate de autoarea excepției sunt, pe de o parte, probleme ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii la speţa dedusă controlului de constituţionalitate, respectiv faptul că „persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul presei le este aplicabilă legea specială”. Or, în ceea ce priveşte modul de interpretare şi aplicare a normelor legale, în concret, la speţa aflată pe rolul instanţelor ordinare, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale constante, acesta este atributul instanţelor de judecată şi nu intră în sfera contenciosului constituţional.

Pe de altă parte, Curtea observă că, prin critica de neconstituţionalitate formulată, autoarea acesteia tinde şi la modificarea textelor de lege criticate, fiind nemulţumită de soluţiile legislative existente. În aceste condiţii, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, are ca finalitate şi modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”

Astfel, Curtea decide:
Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006.

Andreea BANU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică