Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Banner BA-02
CCR Drept constituțional Dreptul muncii Dreptul securității sociale RNSJ

Încetarea plății indemnizației de șomaj. Excepție de neconstituționalitate respinsă

20 noiembrie 2014 | Andreea BANU

În Monitorul Oficial al României nr. 824 din data de 12 noiembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 480 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Excepția a fost ridicată de Gelu Marian Mustea într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale.

Obiectul excepției îl constituie dispozițiile art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, având următorul cuprins: „Încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează: a) la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni”.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi art. 47 privind nivelul de trai, „în măsura în care încadrarea în muncă pe o durată mai mare de 12 luni constituie motiv de încetare a plăţii indemnizaţiei de şomaj, iar încadrarea în muncă pe o perioadă determinată mai mică de 12 luni constituie motiv de suspendare a plăţii, potrivit art. 45 alin. (1) lit. c)”. În acest sens arată că, după ce a fost indisponibilizat şi a devenit beneficiar al indemnizaţiei de şomaj, a încheiat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de 20 februarie 2012. După numai 4 zile i s-a comunicat de către angajator Decizia nr. 2 din 24 februarie 2012, prin care se stabilea încetarea contractului de muncă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit căruia „Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”. În această situaţie, Agenţia de şomaj a emis Dispoziţia de încetare a plăţii indemnizaţiei de şomaj, pe motiv că a fost angajat pe o perioadă mai mare de 12 luni şi, în consecinţă, nu mai are dreptul de a primi indemnizaţie de şomaj.

Curtea, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992 reține, în primul rând, că a fost legal sesizată și este competentă să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Referitor la invocarea art. 47 din Constituție, Curtea reţine că alin. (2) al acestui text constituţional consacră dreptul cetăţenilor la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Aşa cum reiese din formularea normei constituţionale, legiuitorul are libertatea de a stabili conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestor drepturi, evident cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor Legii fundamentale. Astfel, Curtea a reținut în jurisprudența sa că indemnizația pentru șomaj, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, are drept criteriu de determinare stagiul de cotizare, iar legiuitorul este în drept să stabilească conținutul, limitele și condițiile de acordare a drepturilor de asigurări sociale.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a art. 16 alin. (1) din Constituție, Curtea reţine că, aşa cum a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, principiul constituţional al egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. Or, Curtea reţine că beneficiarul indemnizaţiei de şomaj care încheie contract individual de muncă pentru o perioadă determinată de până la 12 luni şi beneficiarul indemnizaţiei de şomaj care încheie contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată sau de peste 12 luni, dar care, din motive neimputabile lui, a încetat în mai puţin de 12 luni de la încheiere, se află în situaţii juridice diferite, întrucât le sunt aplicabile norme ce reglementează instituţii diferite, şi anume primul caz este motiv de suspendare a indemnizaţiei de şomaj, iar al doilea caz este motiv de încetare a indemnizaţiei de şomaj. Astfel, şi tratamentul juridic aplicabil este diferit, după cum urmează: pentru prima situaţie, Legea nr. 76/2002 permite reluarea în plată a indemnizaţiei de şomaj, când motivul pentru care a fost suspendată a încetat, iar, pentru a doua situaţie, Legea nr. 76/2002 nu permite reluarea în plată a acestei indemnizaţii. Aceasta deoarece, în acest caz, art. 72 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 prevede acordarea unei sume lunare de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care beneficiarul era îndreptăţit să primească indemnizaţia de şomaj, indiferent de durata executării contractului, drept care nu este prevăzut şi pentru beneficiarul indemnizaţiei de şomaj încadrat în muncă pe o perioadă de până la 12 luni. Aşadar, dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiului constituţional al egalităţii în drepturi consacrat de art. 16 din Legea fundamentală.

Astfel, Curtea decide:
Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002.

Andreea BANU

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership