Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare

Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor. Impresii. UPDATE: Impresiile judecătorilor
19.11.2014 | JURIDICE.ro, Ioan RUS, Florin RADU, Mihai BACO, Ancuţa PURA, Voicu PUȘCAȘU

Secţiuni: Interprofesional, Opinii, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

19 noiembrie 2014: În data de 14 noiembrie 2014, în Alba Iulia, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei organizate de Uniunea Naţională a Barourilor din România, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Curtea de Apel Alba Iulia, Baroul Alba, Baroul Hunedoara şi Baroul Sibiu.

Alegerea temelor prezentate în cadrul conferinţei a fost axată pe două coordonate: pe de o parte aspecte care vizează interpretarea dispoziţiilor penale de drept penal substanţial şi procesual, prin prisma noilor reglementări în materie penală; pe de altă parte aspecte care vizează relaţiile dintre judecători şi avocaţi, relaţii care trebuie să se bazeze pe înţelegere reciprocă, pe respect şi pe independenţă, astfel cum s-a statuat prin Avizul nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, pct. IV.22.

Apreciem maniera practică în care reprezentanţii instituţiilor organizatoare au abordat temele stabilite. În privinţa temelor care au tratat diferite instituţii de drept penal sau procesual penal, în afara exprimării opiniilor asupra modului de interpretare a dispoziţiilor din Codul penal şi Codul de procedură penală care au intrat în vigoare în data de 1 februarie 2014, au fost relevate obligaţiile pe care le au judecătorii şi procurorii pe parcursul procesului penal, pentru a asigura persoanei vătămate şi părţilor exercitarea deplină a drepturilor procesuale, dar şi obligaţiile corelative ale avocaţilor pe parcursul procedurilor. Atât conţinutul lucrărilor prezentate, cât şi discuţiile purtate în cadrul dezbaterilor au relevat preocuparea judecătorilor şi a avocaţilor pentru exercitarea profesiei la un nivel profesional ridicat, având drept scop comun buna cunoaştere şi înţelegere a normelor procedurale, astfel încât actul de justiţie să satisfacă exigenţele şi principiile de bază ale unui proces echitabil.

În afara aspectelor legate de interpretarea normelor de drept substanţial şi procedural, conferinţa şi-a dovedit utilitatea şi prin prisma faptului că a oferit prilejul de comunicare între judecători şi avocaţi, dând posibilitatea acestora să puncteze aşteptările reciproce pe care le au în ceea ce priveşte exercitarea profesiei, aşteptări care derivă nu numai din normele procedurale, ci şi din codurile deontologice aferente fiecărei profesii. Dezvoltarea căilor de comunicare între judecători şi avocaţi este esenţială pentru înţelegerea reciprocă şi respectul pentru rolul fiecăruia în parte.

Judecătorii Curţii de Apel Alba Iulia îşi manifestă disponibilitatea de a participa şi în viitor la astfel de conferinţe de pregătire profesională comună, cu menţiunea că ar fi utilă şi implicarea colegilor procurori, organizarea unor astfel de conferinţe fiind recomandată de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni în Avizul nr. 16, apreciindu-se în mod justificat că astfel de întâlniri pot îmbunătăţi calitatea şi eficienţa procedurilor şi pot contribui la realizarea unei justiţii de un nivel calitativ ridicat.

Ancuţa PURA
Judecător, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală

***

În data de 14 noiembrie 2014, la Alba Iulia, în Sala de conferințe a Hotelului Park, a fost organizată, prin implicarea comună a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a Baroului Alba, Baroului Hunedoara și Baroului Sibiu, a Institutului Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Curții de Apel Alba Iulia și a doamnei judecător doctor Aida Popa, Reprezentantul României la Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni și judecător la ÎCCJ, conferința cu tema Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”.

Aceasta a reprezentat a treia conferință dintr-o serie de șapte, organizate la nivel descentralizat, în Râmnicu-Vâlcea, Brașov, Alba Iulia, Cluj, Constanța, Timișoara și Suceava, în vederea realizării unei culturi juridice comune profesiilor de magistrat și avocat, clădită pe valorile societăţii democratice europene.

Organizarea conferinţei a reprezentat un demers efectiv pentru transpunerea în concretețe a recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), din cadrul Consiliului Europei, pentru ameliorarea relației profesionale dintre judecători şi avocaţi îndeosebi sub aspectul amplificării dialogului juridic și profesional între aceștia.

La conferinţă au participat conducătorii de instanțe, dar și mulți judecători care activează în domeniul dreptului penal atât în cadrul Curţii de Apel Alba Iulia cât și a tribunalelor și judecătoriilor din raza teritorială a acesteia, Procurorul-general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și alți magistrați-procurori ai acestei unități de parchet, dar și decanii Barourilor Alba și Hunedoara, precum și numeroși avocaţi din barourile zonale – Alba, Hunedoara și, respectiv, Sibiu.

Conferința a oferit participanților, în primul rând, prilejul dezbaterii unor probleme juridice de actualitate raportat la noile reglementări de ordin penal și procesual-penal, fiind susținute atât de către participanții judecători, cât și avocați un număr de opt prelegeri pe teme variate, de drept penal (individualizarea pedepselor, circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante, renunțarea la aplicarea pedepsei, infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare), dar și de procedură penală (garanțiile dreptului la apărare în cursul urmăririi penale și a judecății, acordul de recunoaștere a vinovăției).

Pe de altă parte, dezbaterile nu s-au limitat la cadrul oferit de temele prelegerilor susținute, ci au atins și subiecte de real interes privind natura și modul de manifestare a relațiilor profesionale dintre magistrați și avocați, în diferitele etape ale procesului penal (aspecte vizând ordinea de strigare a cauzelor cu avocați prezenți în sală, analiza cererilor de amânare repetate formulate de avocați, modul în care tinerii magistrați relaționează cu avocații în exercitarea profesiei ș.a.), fiind exprimate inclusiv critici constructive cu privire la conduita fiecăruia dintre acești actori principali ai procesului penal, subliniindu-se necesitatea unei relaționări fundamentate pe bună-credință, profesionalism și încredere reciprocă.

Deși, uneori, față de criticile formulate sau aspectele suspuse analizei, dezbaterile au fost mai aprinse, ele au rămase constructive și echilibrate, constituind un bun punct de pornire nu doar pentru deschiderea și amplificarea dialogului profesional între magistrați și avocați, dar mai ales în perspectiva realizării unui set de reguli de conduită procesuale în desfăşurarea şedinţelor de judecată în materie penală şi în activităţile extrajudiciare și chiar a unui Cod deontologic comun celor două profesii.

Dr. Voicu PUȘCAȘU
judecător, Judecătoria Deva

***

18 noiembrie 2014: Conferința organizată la Alba Iulia, în 14 noiembrie 2014, la invitația UNBR, CSM, INPPA și Reprezentantul României în Consiliul Consultativ la Judecătorilor Europeni a avut meritul de a aduce, pentru prima oară, la aceeași masă, dialogul juridic între judecători și avocați, dar și procurori de pe raza județelor Alba, Hunedoara și Sibiu.

Referatele prezentate și dezbaterile asupra acestora au oferit participanților prilejul cunoașterii unor probleme controversate apărute cu ocazia aplicării unor prevederi cuprinse în Noul Cod penal și în Noul Cod de procedură penală. Iar concluziile acestora vor fi utile pentru magistrați și avocați în activitatea de judecată, respectiv de acordare a asistenței juridice.

Conferința a reprezentat un bun prilej pentru a reliefa rolul important pe care îl au avocații în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor garantate de Constituția României și de alte reglementări legale, contribuția acestora la înfăptuirea actului de justiție, la pronunțarea de către instanțe a hotărârilor temeinice și legale.

Apreciez că reliefarea unor abateri de la normele deontologice ale profesiei de avocat sau de magistrat și propunerile făcute în cadrul conferinței sunt de natură a spori responsabilitatea în realizarea sarcinilor profesionale, dar și de a corecta disfuncționalitățile apărute în raporturile magistrați-avocați.

Consider benefică participarea la conferința de la Alba Iulia a unor procurori de la parchetele din județul Alba și propun ca la viitoarele conferințe să fie invitați să participe și reprezentanți ai acestora de pe raza curților de apel.

Doresc să apreciez contribuția deosebită a jud. dr. Rodica Aida Popa, Reprezentantul României în CCJE, a jud. Horațius Dumbravă, membru al CSM, a lui Marian Trușcă, director adjunct INM, a avocatului prof. univ. dr. Dan Oancea, vicepreședintele UNBR, a avocatului dr. Traian Briciu, director INPPA, a avocatului dr. Petruț Ciobanu, formator INPPA, precum și a celorlalți speakeri, care, prin materialele prezentate și prin dialogul purtat cu participanții la conferință a contribuit la reușita acesteia.

Conchid cu aprecierea că la elaborarea Codului deontologic privind relațiile dintre magistrați și avocați, din perspectiva Avizului nr. 16 al CCJE, trebuie să se aibă în vedere atât aspecte pozitive, cât și disfuncționalitățile ce trebuie înlăturate.

Avocat Ioan RUS
Decan, Baroul Alba

***

La data de 14 noiembrie 2014, la Alba Iulia, a avut loc Conferinţa organizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Alba, Baroul Hunedoara, Baroul Sibiu, Institutul Naţional de Pregătire Profesională al Avocaţilor, Reprezentantul României la CCJE și Curtea de Apel Alba Iulia, având ca temă: „Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante. Circumstanţe agravante. Renunţarea la aplicarea pedepsei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei. Garanţii ale dreptului la apărare în cursul urmăririi penale şi judecăţii. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor”.

Organizarea Conferinţei a avut loc în spiritul recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) din cadrul Consiliului Europei, referitor la relaţiile dintre judecători şi avocaţi şi în realizarea dialogului dintre judecători şi avocaţi.

Prin organizarea ei, ca şi prin celelalte conferinţe regionale similare, se urmăreşte consolidarea sistemului judiciar român şi realizarea unei noi culturi juridice în materie penală, prin punerea în aplicare a recomandărilor europene în cadrul cărora se înscriu şi avizele Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni.

La conferinţă au participat judecători de la secţiile penale ale Curţii de Apel Alba Iulia si ale tribunalelor județene din raza acesteia, precum şi de la judecătoriile arondate acestora, precum şi numeroși avocaţi din barourile corespunzătoare – Alba, Hunedoara si Sibiu.

Baroul Hunedoara a fost reprezentat la eveniment de Decanul acestuia – av. Cristian Ioan Sorin, precum și de alți aproximativ 20 de avocați, iar consilier Florin Radu a prezentat auditoriului tema “Infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare”. Conferința a avut meritul de a împleti cu succes o trăsătură strict juridică – lectorii prezentând câteva teme ce țin de domeniul dreptului penal și al procedurii penale -, cu aspecte ce țin de colaborarea dintre profesiile de judecător și avocat.

Participanții au adus în prim-planul discuțiilor aspecte practice din activitatea judiciară, elemente ce caracterizează desfășurarea ședințelor de judecată (luarea cauzelor fără avocați prezenți, amendarea avocaților, analiza cererilor de amânare formulate de avocați), atitudinea reciprocă a judecătorilor și avocaților atât în sala de judecată, cât și în afara ei, etc.

Chiar dacă presărate și cu unele critici, discuțiile au rămas într-un cadru perfect civilizat și constructiv, partenerii aducându-și la cunoștință atât doleanțele, cât și aprecierile.

Evenimentul a dat ocazia judecătorilor și avocaților să discute amical și în timpul pauzelor, acest fapt contribuind la o creștere a încrederii reciproce, dar și la o responsabilizare superioară a reprezentanților celor două nobile profesii.

Fără a putea rezolva în totalitate unele probleme ce intervin inerent în complexa activitate a justiției, conferința în discuție a avut rolul, sperăm noi, de a face un pas important pe calea realizării unei mai bune colaborări între judecători și avocați.

Avocat Florin RADU
Consilier – Baroul Hunedoara

***

Conferinta care a avut loc la Alba Iulia, in data de 14 noiembrie 2014, organizata de UNBR, CSM si INPPA, in parteneriat cu Baroul Alba, Baroul Hunedoara, Baroul Sibiu si Curtea de Apel Alba Iulia, a reprezentat un inceput extrem de incurajator privind relatiile dintre judecatori si avocati in perspectiva Avizului nr. 16 al CCJE.

Se impune a se remarca nivelul academic al materialelor prezentate cu aceasta ocazie, ceea ce a starnit un interes deosebit in randul participantilor la aceasta conferinta, precum si nivelul ridicat al dezbaterilor ce au avut loc, raportat la tematica dezbatuta.

Faptul ca avocatul poate sa-si expuna un punct de vedere si o interpretare a unui text de lege in fata colegului sau – judecatorul -, nu in cadrul pledoariei ci in cadrul unei dezbateri profesionale, reprezinta un castig important pentru profesie si creeaza premisele unei abordari unitare a legislatiei in vigoare.

De asemenea, faptul ca judecatorul isi poate exprima o opinie asupra interpretarii unui text de lege, altfel decat printr-o hotarare judecatoreasca, in cadrul unor conferinte de acest gen, care presupun exprimarea de opinii vizavi de temele puse in discutie, reprezinta un pas important in armonizarea relatiilor dintre judecatori si avocati si asezarea acestora pe fundamente noi.

Totodata, aceste conferinte, pe langa caracterul stiintific indiscutabil, au si rolul de a armoniza relatiile profesionale dintre judecatori si avocati, ceea ce reprezinta o reasezare a acestor relatii si intrarea intr-o stare de normalitate, specifica tarilor cu o cultura juridica ridicata.

Acest gen de conferinte se desfasoara deja, de mai multa vreme, in tarile vest-europene, iar faptul ca Avizul nr. 16 al CCJE a avut o implementare rapida in tara noastra ne da speranta statornicirii unor relatii principiale intre judecatori si avocati si respectarii independentei fiecarei profesii.

De altfel, acest gen de conferinte ofera premizele crearii unor relatii constructive intre judecatori si avocati, care sa duca la imbunatatirea calitatii si eficientei procedurilor, precum si a solutionarii echitabile a cauzelor conform legii si intr-un termen rezonabil.

Dezbaterile ce au avut loc la Alba Iulia au scos in relief utilitatea acestor colaborari, tinand cont si de formularile extrem de echivoce ale unor texte de lege din noile Coduri penale, care lasa loc la interpretari si care pot fi lamurite cu ocazia acestor conferinte.

Se impune a se face o remarca speciala pentru implicarea deosebita a judecator dr. Rodica Aida Popa, reprezentantul Romaniei la CCJE, in organizarea acestor conferinte si implementarea Avizului nr. 16 al CCJE in sistemul juridic din Romania.

La final, nu pot sa nu-mi exprim bucuria ca avem un nou inceput in relatiile dintre avocati si judecatori si sa-mi exprim speranta ca acestea vor fi asezate conform principiilor prevazute in acest aviz.

Dr. Mihai BACO
Avocat
Membru in Comitetul Executiv al Uniunii Avocatilor Europeni (UAE)
Presedintele Delegatiei Nationale Alba Iulia-Romania al UAE

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti