Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 9/2014


23 septembrie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 9/ 2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Calea de atac a revizuirii în NCPC
Cezar Gabriel PARASCHIV

2. Acţiune în pretenţii. Invocarea excepţiei de neexecutare. Condiţii şi efecte. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2413 din 25 iunie 2014)

3. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
(Curtea Constituţională, decizia nr. 459/2014, M. Of. nr. 712 din 30 septembrie 2014)

4. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale art. 152 din Codul de procedură penală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 440 din 8 iulie 2014, M. Of. nr. 653 din 4 septembrie 2014)

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
(Curtea Constituţională, decizia nr. 356/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014)

6. Asigurări. Acţiune în regres formulată de asigurătorul CASCO împotriva asigurătorului RCA. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2000 din 3 iunie 2014)

7. Cerere cu valoare redusă. Conflict negativ de competenţă
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia I civilă, decizia nr. 21/C din 6 noiembrie 2013)

8. Cerere de exequatur. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 165 din Legea nr. 105/1992
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1353 din 3 aprilie 2014)

9. Cerere de valoare redusă. Contract de telefonie mobilă. Clauză abuzivă
(Judecătoria Mizil, sentinţa civilă nr. 721 din 11 august 2014)

10. Cerere de valoare redusă. Facturi. Valoare probatorie
(Tribunalul Teleorman, secţia civilă, decizia nr. 325 din 3 septembrie 2014)

11. Cerere de valoare redusă. Poliţă de asigurare
(Judecătoria Turnu Măgurele, sentinţa nr. 613 din 17 decembrie 2013)

12. Cheltuieli nedeductibile fiscal. Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a fi incidente dispoziţiile art. 21, alin. 4, lit. f) şi m) din Cod fiscal şi pct. 48 din H.G. nr.44/2004
(Curtea de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 209 din20 ianuarie 2014)

13. Completul pentru dezlegare unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi alin.(7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Drepturi salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanţare în derulare, încheiate anterior intrării în vigoare a legii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 5/2014, M. Of. nr. 686 din 19 septembrie 2014)

14. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 6/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014, rectificată în M. Of. nr. 723 din 2 octombrie)

15. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă în cursul urmăririi penale competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau procurorului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 17/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014)

16. Contract de distribuţie. Acţiune în pretenţii. Interpretarea clauzelor contractuale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2327 din 19 iunie 2014)

17. Cooperare judiciară în materie civilă – Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 – Articolul 3 alineatul (1) – Noțiunea «acțiune care derivă direct din procedurile de insolvenţă şi este strâns legată de acestea» –Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 1 alineatul (2) litera (b) – Noțiunea «faliment» – Acțiune în plata unei creanțe intentată de lichidator – Creanță născută dintr-un transport internațional de mărfuri – Raporturi între Regulamentele nr. 1346/2000 și nr. 44/2001 și Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR)
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 4 septembrie 2014, cauza C-157/13)

18. Cooperare judiciară în materie civilă – Trimitere preliminară – Proceduri de insolvență – Noțiunea «sediu» – Grup de societăți – Sediu – Dreptul de a solicita deschiderea unei proceduri secundare de insolvență – Criterii – Persoană abilitată să solicite deschiderea unei proceduri secundare de insolvență
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 4 septembrie 2014, cauza C-327/13)

19. Curtea EDO. Cauza Branişte împotriva României. Condamnarea statului romîn. Revendicare. Teren aferent construcţiei. Cooperaţie
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 5 noiembrie 2013, M. Of. nr. 680 din 17 septembrie 2014)

20. Fonduri europene. Acţiune admisă în parte. Reindividualizare sancţiunii aplicate. Impunere
(Curtea de Apel Braşov, secţia contencios administrativ, decizia nr. 79 din 9 mai 2014)

21. Fonduri structurale – Trimitere preliminară – Coeziune economică, socială și teritorială – Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 – Articolul 38 – Regulamentul (CE) nr. 2792/1999 – Articolul 19 – Pescuit – Litigiu judiciar la nivel național – Obligația statului membru de a lua măsurile necesare pentru a asigura executarea adecvată a deciziei referitoare la acordarea sprijinului după soluționarea litigiului judiciar
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a doua din 3 septembrie 2014, cauza C-410/13)

22. Impozit pe venit – Trimitere preliminară – Legislație prin care se urmărește evitarea dublei impuneri – Impozitarea veniturilor imobiliare încasate într-un alt stat membru decât statul membru de reședință – Metoda scutirii sub rezerva progresivităţii în statul membru de reședință – Diferență de tratament între bunuri imobile situate în statul membru de reședință și într-un alt stat membru
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a şaptea din 11 septembrie 2014, cauza C-489/13)

23. Procedura europeană de somație de plată – Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 – Lipsa unei comunicări sau a unei notificări valide – Efecte – Somație europeană de plată declarată executorie – Opoziţie – Reexaminare în cazuri excepționale – Termene
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 4 septembrie 2014, cauzele conexate C-119/13 și C-120/13)

24. Radiere din registrul comerţului a unei societăţi comerciale
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 395 din 18 februarie 2014)

25. Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă de la 1865. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1954 din 30 mai 2014)

26. Reşedinţa obişnuită a minorului. Răpire internaţională de copii
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 229 din 2 iunie 2014)

27. Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Articolul 5 alineatul (7) litera (a) – Operațiuni impozabile – Noțiunea «livrare efectuată cu titlu oneros» – Prima ocupare de către o autoritate locală a unui bun imobil construit pentru aceasta pe un teren care îi aparține – Activităţi desfăşurate în calitate de autoritate publică şi în calitate de persoană impozabilă
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a patra, din 10 septembrie 2014, cauza C-92/13)

28. Uzucapiune.Aplicarea dispoziţiilor art. 1049-1052 NCPC şi uzucapiunilor începute sub imperiul vechiului Cod Civil
(Judecătoria Roşiori de Vede, sentinţa nr. 899 din 25 aprilie 2014)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii