Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Revista revistelor juridice

Pandectele Săptămânale nr. 9/2014

23 septembrie 2014 | Elena ALBU

A apărut nr. 9/ 2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Calea de atac a revizuirii în NCPC
Cezar Gabriel PARASCHIV

2. Acţiune în pretenţii. Invocarea excepţiei de neexecutare. Condiţii şi efecte. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2413 din 25 iunie 2014)

3. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
(Curtea Constituţională, decizia nr. 459/2014, M. Of. nr. 712 din 30 septembrie 2014)

4. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale art. 152 din Codul de procedură penală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 440 din 8 iulie 2014, M. Of. nr. 653 din 4 septembrie 2014)

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor art. 118 ind. 2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969
(Curtea Constituţională, decizia nr. 356/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014)

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

Arbitraj comercial

6. Asigurări. Acţiune în regres formulată de asigurătorul CASCO împotriva asigurătorului RCA. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2000 din 3 iunie 2014)

7. Cerere cu valoare redusă. Conflict negativ de competenţă
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia I civilă, decizia nr. 21/C din 6 noiembrie 2013)

8. Cerere de exequatur. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 165 din Legea nr. 105/1992
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1353 din 3 aprilie 2014)

9. Cerere de valoare redusă. Contract de telefonie mobilă. Clauză abuzivă
(Judecătoria Mizil, sentinţa civilă nr. 721 din 11 august 2014)

10. Cerere de valoare redusă. Facturi. Valoare probatorie
(Tribunalul Teleorman, secţia civilă, decizia nr. 325 din 3 septembrie 2014)

11. Cerere de valoare redusă. Poliţă de asigurare
(Judecătoria Turnu Măgurele, sentinţa nr. 613 din 17 decembrie 2013)

12. Cheltuieli nedeductibile fiscal. Condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a fi incidente dispoziţiile art. 21, alin. 4, lit. f) şi m) din Cod fiscal şi pct. 48 din H.G. nr.44/2004
(Curtea de Apel Alba Iulia, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 209 din20 ianuarie 2014)

13. Completul pentru dezlegare unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi alin.(7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Drepturi salariale ale personalului angajat în baza contractelor de finanţare în derulare, încheiate anterior intrării în vigoare a legii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 5/2014, M. Of. nr. 686 din 19 septembrie 2014)

14. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527 alin. (2) şi art. 529 alin. (2) din noul Cod civil, în corelare cu prevederile O.G. nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale preşedintelui din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 6/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014, rectificată în M. Of. nr. 723 din 2 octombrie)

15. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă în cursul urmăririi penale competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau procurorului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 17/2014, M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014)

16. Contract de distribuţie. Acţiune în pretenţii. Interpretarea clauzelor contractuale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2327 din 19 iunie 2014)

17. Cooperare judiciară în materie civilă – Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 – Articolul 3 alineatul (1) – Noțiunea «acțiune care derivă direct din procedurile de insolvenţă şi este strâns legată de acestea» –Regulamentul (CE) nr. 44/2001 – Articolul 1 alineatul (2) litera (b) – Noțiunea «faliment» – Acțiune în plata unei creanțe intentată de lichidator – Creanță născută dintr-un transport internațional de mărfuri – Raporturi între Regulamentele nr. 1346/2000 și nr. 44/2001 și Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (CMR)
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 4 septembrie 2014, cauza C-157/13)

18. Cooperare judiciară în materie civilă – Trimitere preliminară – Proceduri de insolvență – Noțiunea «sediu» – Grup de societăți – Sediu – Dreptul de a solicita deschiderea unei proceduri secundare de insolvență – Criterii – Persoană abilitată să solicite deschiderea unei proceduri secundare de insolvență
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera întâi din 4 septembrie 2014, cauza C-327/13)

19. Curtea EDO. Cauza Branişte împotriva României. Condamnarea statului romîn. Revendicare. Teren aferent construcţiei. Cooperaţie
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 5 noiembrie 2013, M. Of. nr. 680 din 17 septembrie 2014)

20. Fonduri europene. Acţiune admisă în parte. Reindividualizare sancţiunii aplicate. Impunere
(Curtea de Apel Braşov, secţia contencios administrativ, decizia nr. 79 din 9 mai 2014)

21. Fonduri structurale – Trimitere preliminară – Coeziune economică, socială și teritorială – Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 – Articolul 38 – Regulamentul (CE) nr. 2792/1999 – Articolul 19 – Pescuit – Litigiu judiciar la nivel național – Obligația statului membru de a lua măsurile necesare pentru a asigura executarea adecvată a deciziei referitoare la acordarea sprijinului după soluționarea litigiului judiciar
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a doua din 3 septembrie 2014, cauza C-410/13)

22. Impozit pe venit – Trimitere preliminară – Legislație prin care se urmărește evitarea dublei impuneri – Impozitarea veniturilor imobiliare încasate într-un alt stat membru decât statul membru de reședință – Metoda scutirii sub rezerva progresivităţii în statul membru de reședință – Diferență de tratament între bunuri imobile situate în statul membru de reședință și într-un alt stat membru
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a şaptea din 11 septembrie 2014, cauza C-489/13)

23. Procedura europeană de somație de plată – Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 – Lipsa unei comunicări sau a unei notificări valide – Efecte – Somație europeană de plată declarată executorie – Opoziţie – Reexaminare în cazuri excepționale – Termene
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 4 septembrie 2014, cauzele conexate C-119/13 și C-120/13)

24. Radiere din registrul comerţului a unei societăţi comerciale
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă, decizia nr. 395 din 18 februarie 2014)

25. Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 din Codul de procedură civilă de la 1865. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1954 din 30 mai 2014)

26. Reşedinţa obişnuită a minorului. Răpire internaţională de copii
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 229 din 2 iunie 2014)

27. Trimitere preliminară – A șasea directivă TVA – Articolul 5 alineatul (7) litera (a) – Operațiuni impozabile – Noțiunea «livrare efectuată cu titlu oneros» – Prima ocupare de către o autoritate locală a unui bun imobil construit pentru aceasta pe un teren care îi aparține – Activităţi desfăşurate în calitate de autoritate publică şi în calitate de persoană impozabilă
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a patra, din 10 septembrie 2014, cauza C-92/13)

28. Uzucapiune.Aplicarea dispoziţiilor art. 1049-1052 NCPC şi uzucapiunilor începute sub imperiul vechiului Cod Civil
(Judecătoria Roşiori de Vede, sentinţa nr. 899 din 25 aprilie 2014)

Elena ALBU

Citeşte mai mult despre , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale