Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice
Servicii JURIDICE.ro

Citeşte mai mult: Revista revistelor juridice

Pandectele Săptămânale nr. 10/ 2014

23 octombrie 2014 | Elena ALBU

A apărut nr. 10/ 2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Repere privind Mecanismul Unic de Supraveghere – primul pilon al Uniunii Bancare
Radu-Răzvan STRĂUŢ

2. A. Limite ale rolului activ al judecătorului în raport cu principiul res judicata pro veritate habetur. B. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. Cerere de suspendare a judecăţii în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă de la 1865. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 554 din 14 februarie 2014)

3. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014)

4. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 425 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili care dispoziţii sunt aplicabile, respectiv dacă şedinţa de judecată prin care este soluţionată, în cursul urmăririi penale şi în procedura de cameră preliminară, contestaţia formulată împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi şi de cameră preliminară privind măsurile preventive are loc în camera de consiliu sau se desfăşoară în şedinţă publică şi dacă hotărârea adoptată este o încheiere sau o decizie
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 4 din 29 septembrie 2014, M. Of. nr. 821 din 11 noiembrie 2014)

5. Admitere sesizare de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 17/2011 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit
(Curtea Constituţională, decizia nr. 514 din 8 octombrie 2014, M. Of. nr. 779 din 27 octombrie 2014)

6. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Înşelăciune. Infracţiune continuată. Circumstanţe atenuante
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1074 din 26 martie 2014)

7. Arbitraj. Lipsa încheierii prevăzută de dispoziţiile art. 343 ind. 3 alin. (2) din Codul de procedură civilă. Consecinţe procedurale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 682 din 25 februarie 2014)

8. Casare cu trimitere pentru administrarea unei expertize de specialitate. Precizarea acţiunii conform art. 132 alin. (2) C. proc. civ. Instanţa competentă material în raport cu dispoziţiile art. 18 ind. 1 C. proc. civ.
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 918 din 11 martie 2014)

9. Completul pentru dezlegarea chestiunilor de drept în materie penală. Dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012 pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se înlocuieşte cu: a) măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 5 ani
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea chestiunilor de drept în materie penală, decizia nr. 18 din 15 septembrie 2014, M. Of. nr.775 din 24 octombrie 2014)

10. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Dezlegarea de principiu a chestiunii de drept „dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal este incidentă o cauză de încetare a procesului penal pentru una din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în concurs, tot conform noului Cod penal”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 19 din 15 septembrie 2014, M. Of. nr. 769 din 23 octombrie 2014)

11. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 20 din 29 septembrie, M. Of. nr. 766 din 22 octombrie 2014)

12. Contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile O.U.G. nr. 51/1998. Formularea unei cereri de chemare în garanţie. Inadmisibilitate din perspectiva legii speciale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 452 din 11 februarie 2014)

13. Contract de asigurare. Excluderea unor riscuri de la asigurare. Consecinţe în raport cu dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 136/1995
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 787 din 28 februarie 2014)

14. Contract de cesiune de creanţă. Inexistenţa creanţei la momentul încheierii contractului. Acţiune în constatarea nulităţii. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interesului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 313 din 31 ianuarie 2014)

15. Contract de credit. Constatarea caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 760 din 27 februarie 2014)

16. Contract de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil. Contestaţie împotriva procesului-verbal de control. Efecte cu privire la termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în pretenţii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 418 din 6 februarie 2014)

17. Contract de ipotecă. Desfiinţarea retroactivă a titlului constituitorului ipotecii. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 1790 din Codul civil
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 782 din 28 februarie 2014)

18. Contract de leasing financiar. Novaţie prin schimbare de debitor. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1752 din 28 martie 2012)

19. Contract de mandat. Denunţarea unilaterală a contractului. Condiţii şi efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 1552 coroborate cu art. 969 alin. (2) din Codul civil
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2060 din 5 iunie 2014)

20. Contract de transport internaţional de mărfuri. Furtul mărfii. Acţiune în despăgubiri. Dispoziţiile legale aplicabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 241 din 29 ianuarie 2014)

21. Contract de vânzare-cumpărare încheiat în procedura de privatizare. Acţiune în stabilirea răspunderii pentru evicţiune a vânzătorului. Dispoziţii legale aplicabile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 962 din 12 martie 2014)

22. Cooperare judiciară în materie civilă – Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolele 8, 12 și 15 – Competența în materia răspunderii părintești – Procedură privind încredințarea unui copil care are reședința obișnuită în statul membru de reședință al mamei sale – Prorogare de competență în favoarea unei instanțe din statul membru de reședință al tatălui acestui copil – Întindere
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a doua din 1 octombrie 2014, cauza C-436/13)

23. Despăgubiri morale și materiale solicitate pentru prejudicii ivite ulterior unei hotărâri penale definitive. Inexistența autorității de lucru judecat
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 633 din 25 februarie 2014)

24. Imobil imposibil de restituit în natură. Despăgubiri acordate de instanță sub forma măsurilor reparatorii prin echivalent potrivit Legii nr. 10/2001. Posibilitatea convertirii măsurilor reparatorii recunoscute prin hotărâre judecătorească, în măsuri compensatorii prin puncte, reglementată de Legea nr. 165/2013, în faza executării hotărârii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 457 din 12 februarie 2014)

25. Insolvenţă. Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 948 C. civ. formulată de lichidatorul judiciar. Interpretarea sintagmei „atribuţiile judecătorului sindic”. Instanţa competentă material să soluţioneze cauza
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 437 din 6 februarie 2014)

26. Modificarea hotărârii în procedura specială de lămurire a dispozitivului hotărârii. Încălcarea principiului autorităţii de lucru judecat. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 718 din 26 februarie 2014)

27. Recurs. Constatarea, în al doilea ciclu procesual, a încălcării dispoziţiilor art. 315 C. proc. civ. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 679 din 25 februarie 2014)

28. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE -Trimitere preliminară – Articolul 44 – Noțiunea «sediu comercial fix» al beneficiarului unei prestări de servicii – Locul în care se consideră că prestările de servicii sunt furnizate persoanelor impozabile – Operațiune intracomunitară
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 16 octombrie 2014, cauza C-605/12)

29. Somaţie de plată europeană. Opoziţie formulată de pârât. Cale de atac
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 527 din 13 februarie 2014)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
J.Next
Cărţi

Servicii

Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocatură
Executori
Notariat
Sistemul judiciar
Studenţi

RSS  Publicare comunicate profesionale

Articole
Essentials
RNSJ   Studii   Note de studiu
Opinii   Povestim cărţi
Interviuri
Revista revistelor

Autori  Condiţii de publicare articole

Jurisprudenţă
Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Curtea de Justitie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii


Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică