Secţiuni » Arii de practică » Business » Concurenţă
Concurenţă
DezbateriCărţiProfesionişti

TUE. Decizie de constatare a refuzului de a se supune unei inspecții și de aplicare a unei amenzi
27.11.2014 | Ana-Maria UDRIȘTE

Secţiuni: CJUE, Concurență, Cyberlaw, Drept comercial, Dreptul Uniunii Europene, RNSJ
JURIDICE - In Law We Trust

Tribunalul Uniunii Europene a dat publicității miercuri, 26 noiembrie 2014, hotărârea pronunțată în cauza T-272/12.

Tribunalul a confirmat decizia de amendare dispusă de Comisie pentru refuzul de a se supune inspecției.

Cadrul juridic

Art. 20 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 CE și 82 CE prevede că „reprezentanții oficiali și celelalte persoane care îi însoțesc, autorizate de Comisie să desfășoare o inspecție, sunt împuternicite să ia sau să obțină, sub orice formă, copii sau extrase din aceste registre și documente profesionale”.

Alin. (4) al aceluiași articol prevede că: „Întreprinderile și asociațiile de întreprinderi sunt obligate să se supună inspecțiilor dispuse de Comisie prin decizie. Decizia indică obiectul și scopul inspecției, stabilește data la care începe și indică sancțiunile prevăzute la articolele 23 și 24, precum și dreptul de a ataca decizia la Curtea de Justiție. […]”

În temeiul art. 23 alin. (1) lit. (c) din același Regulament „Comisia poate aplica, prin decizie, întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi amenzi care nu depășesc 1% din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent, atunci când, în mod intenționat sau din neglijență, acestea […] prezintă registrele și celelalte documente solicitate privind afacerile în formă incompletă, în timpul inspecției desfășurate în temeiul art. 20 sau refuză să se supună inspecțiilor dispuse printr‑o decizie adoptată în temeiul art. 20 alin. (4)”.

Istoricul cauzei

Prin decizia din 16 noiembrie 2009, Comisia Comunităților Europene a dispus, conform articolului 20 din Regulamentul nr. 1/2003, o inspecție în incintele Energetický a průmyslový holding a.s. (denumită în continuare „EPH”) și ale întreprinderilor controlate de aceasta. Inspecția la EPH și EP Investment Advisors s.r.o. (denumită în continuare „EPIA”), filiala sa controlată în proporție de 100% (denumite în continuare, împreună, „reclamantele”), a început la ora 9:30 pe 24 noiembrie 2009. După ce au luat cunoștință de decizia de inspecție, reclamantele au declarat că nu se opun acesteia.

Domnul N., membru al echipei de inspecție, a solicitat domnului J. să contacteze responsabilul serviciului lor informatic. Acesta l‑a informat de asemenea pe domnul J. că contul său de e‑mail, precum și conturile a trei alți colaboratori care ocupau, ca și domnul J., posturi‑cheie în societate, și anume domnii K., S. și M., trebuiau să fie identificate și blocate de serviciul informatic. Domnul N. a precizat că aceste patru conturi de e‑mail trebuiau să fie reinițializate cu o nouă parolă cunoscută doar de inspectorii Comisiei pentru ca aceștia să dispună de un acces exclusiv la conturile menționate în cursul inspecției lor. Blocarea a fost realizată la ora 12:00 de domnul H., responsabilul al serviciului informatic al reclamantelor, în prezența domnului D., inspectorul Comisiei însărcinat cu tehnologiile informației. La ora 12:30, domnul Ko., un angajat al serviciului informatic, a modificat ulterior parolele conturilor de e‑mail în sala informatică, la ora 12:30, cu participarea domnilor H. și D.

Spre ora 14:00, în aceeași zi, domnul M., care lucra de la domiciliul său, a telefonat serviciului informatic pentru a semnala că nu își mai putea accesa contul de e‑mail. Domnul Šp., unul dintre subordonații domnului H., a răspuns la acest apel și a resetat parola domnului M. pentru ca acesta să își poată utiliza din nou contul de e‑mail.

În a doua zi de inspecție, domnul D. a încercat să acceseze contului domnului M., însă nu a reușit. Ulterior, constatând că parola acestui cont fusese schimbată, a cerut resetarea acestei parole și blocarea contului pentru a permite inspectorilor să îl examineze.

În aceeași zi, Comisia a redactat un proces-verbal în care se arăta exemplificativ situația expusă mai sus și faptul că domnul H. dispusese ca departamentul informatic extern să blocheze toate e-mailurile adresate celor 4 conturi, la cererea domnului J.

Acest proces‑verbal a fost semnat, pe de o parte, de inspectori și, pe de altă parte, de domnul H.

În a treia zi a inspecției, la ora 12:00, inspectorii Comisiei au constatat, examinând contul de e‑mail al domnului J., că inboxul acestuia nu conținea niciun e‑mail nou. Domnul H. le‑a explicat inspectorilor că, în a doua zi a inspecției, spre ora 12:00, la cererea domnului J., dăduse ordin departamentului informatic să împiedice e‑mailurile adresate conturilor celor patru persoane care ocupau un post‑cheie să ajungă în inboxurile lor respective. E‑mailurile care soseau au rămas, așadar, în serverul J&T Finance Group și nu au fost transferate către inboxurile destinatarilor lor.

Măsura aceasta fusese aplicată doar contului domnului J., nu și conturilor celorlalți 3.

La data de 28 martie 2012, Comisia a amendat EPH și EPIA cu o amendă de 2.500.000 euro, constatând că acestea au autorizat din neglijență accesul la un cont de e-mail blocat și au redirecționat cu intenție e-mailuri către un server, ceea ce echivalează cu un refuz de a se supune inspecției.

Decizia Tribunalului

1. Cu privire la autorizarea, dată din neglijență, a accesului la un cont de e-mail blocat

Simplul fapt că inspectorii nu au obținut, așa cum solicitaseră, un acces exclusiv la contul de e‑mail al domnului M., una dintre cele patru persoane care ocupau un post‑cheie și în privința căreia se dispusese blocarea contului său, este suficient pentru a caracteriza incidentul în litigiu drept un refuz de a se supune inspecției.

Argumentul reclamantelor potrivit căruia Comisia a săvârșit o eroare prin calificarea drept încălcare, săvârșită din neglijență, a faptului de a fi autorizat accesul la contul de e‑mail blocat independent de problema dacă e‑mailurile au fost manipulate sau șterse nu poate fi primit. Comisia are sarcina de a proba accesul acordat datelor conținute în contul de e‑mail blocat al domnului M., dar nu îi revine sarcina de a demonstra că aceste date au fost manipulate sau șterse.

De asemenea, inspectorii trebuiau să fie în măsură să strângă elementele de probă, pe suport de hârtie sau electronic, din locurile în care se aflau acestea în mod normal fără să fie împiedicați să facă acest lucru de către reclamante, și anume, în speță, în contul domnului M. În această privință, argumentul reclamantelor potrivit căruia domnul M. a avut acces la contul său la distanță, ceea ce l‑ar fi împiedicat să modifice datele stocate pe hard diskul calculatorului său, este de asemenea lipsit de pertinență.

Reclamantele invocă argumentul potrivit căruia Comisia ar fi trebuit să verifice momentul la care avusese loc ultima salvare pe server pentru a determina dacă verificarea conținutului contului fusese efectiv împiedicată. Comisia nu avea nicio obligație de a proceda la o astfel de verificare.

Reclamantele susțin de asemenea că Comisia nu a dovedit corespunzător cerințelor legale că dăduseră dovadă de neglijență în ceea ce privește accesul la contul blocat. Acest argument vizează considerentul din decizia atacată, potrivit căruia „domnul H. avea obligația să își informeze rapid subordonații, inclusiv pe domnul Šp., cu privire la instrucțiunile date de inspectori și să asigure respectarea lor strictă”, iar „faptul că nu a făcut acest lucru conduce la concluzia că încălcarea a fost săvârșită din neglijență”.

În primul rând, chiar presupunând că este stabilit faptul că domnul M. nu știa că contul său era blocat și că era în curs o inspecție, după cum arată reclamantele, nu are relevanță întrucât constatarea neglijenței este întemeiată pe omisiunea domnului H. După cum reiese din considerentul deciziei atacate, „întrucât domnul H. fusese informat separat și în mod detaliat de un inspector al Comisiei, în calitatea sa de șef al departamentului informatic, îi revenea acestuia sarcina de a‑și informa rapid subordonații din departamentul informatic cu privire la aceste obligații [de blocare a conturilor de e‑mail] și cu privire la modalitățile lor de aplicare în domeniul informatic […] pentru a evita o încălcare a obligațiilor procedurale care rezultă din Regulamentul nr. 1/2003”.

În al doilea rând, trebuie să fie respins de asemenea argumentul, formulat în replică, potrivit căruia domnul H. era un angajat al unei societăți independente și nu era, așadar, autorizat să acționeze în numele reclamantelor. Din decizia atacată rezultă, fără a fi contestat de reclamante, că domnul H. a fost indicat inspectorilor de către domnul J. încă de la începutul inspecției ca fiind responsabilul cu serviciile informatice ale acestora. Trebuie amintit în această privință că competența Comisiei de a sancționa o întreprindere atunci când aceasta a săvârșit o încălcare nu presupune numai acțiunea ilicită a unei persoane care este în general autorizată să acționeze în contul întreprinderii.

Având în vedere cele de mai sus, este necesar să se considere că în mod întemeiat a reținut Comisia în speță că o autorizație de acces la un cont de e‑mail blocat a fost dată din neglijență.

2. Cu privire la redirecționarea, în mod intenționat, a e‑mailurilor primite către un server

Trebuie respinse susținerile reclamantelor potrivit cărora e‑mailurile destinate contului domnului J. au continuat să tranziteze prin server și au fost stocate pe acest suport, care era în orice moment accesibil inspectorilor dacă doreau să le examineze. Astfel, inspectorii trebuiau să fie în măsură să acceseze toate e‑mailurile care se aflau în mod normal în inboxul domnului J., obiect al inspecției, fără să fie obligați să primească aceste date din alte locuri pentru a‑și realiza inspecția.

Trebuie subliniat, în cadrul obligației de cooperare cu ocazia unei inspecții, că decurge din jurisprudență că întreprinderea care face obiectul investigației trebuie, în cazul în care Comisia îi solicită, să furnizeze documentele aflate în posesia sa care au legătură cu obiectul investigației chiar dacă aceste înscrisuri ar putea fi utilizate de Comisie pentru a stabili existența unei încălcări. Reclamantele nu se pot limita deci la a susține că inspectorii ar fi putut să găsească datele în cauză în altă parte în incintele lor întrucât ele aveau obligația de a pune e‑mailurile domnului J.

Instrucțiunile transmise domnului H. sunt susținute de procesul‑verbal amintit anterior. Este cert că domnul J. a acceptat notificarea deciziei de inspecție către reclamante și că l‑a indicat inspectorilor pe domnul H. drept responsabilul serviciului informatic al acestora pentru a efectua blocarea conturilor. Atât domnul J., cât și domnul H. primiseră instrucțiunile privind blocarea conturilor direct de la inspectori și aveau obligația de a le furniza documentele electronice care aveau legătură cu obiectul anchetei.

Așadar, Comisia a considerat fără a comite o eroare că redirecționarea e‑mailurilor primite către un server era săvârșită în mod intenționat întrucât aceste două persoane au ordonat și au efectuat redirecționarea e‑mailurilor din contul domnului J., pentru a nu mai fi posibil accesul la e‑mailurile acestuia din contul său, ceea ce contracara în mod vădit atât instrucțiunile care le fuseseră date, cât și obiectivul inspecției.

În consecință, acest argument trebuie respins.

Ana-Maria UDRIȘTE

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti