Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE

Pandectele Săptămânale nr. 11/2014


23 noiembrie 2014 | Elena ALBU

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

A apărut nr. 11/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 159 alin. (3) din Codul penal
(Curtea Constituţională, decizia nr. 508/2014, M. Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014)

2. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept în sensul dacă „art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat că legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată prin Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în interpretarea dată aceluiaşi text legal prin decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 21/2014, M. Of. nr. 829 din 13 noiembrie 2014)

3. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 9/2014, M. Of. nr. 866 din 27 noiembrie 2014)

4. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Posibilitatea formulării unei noi cereri de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal privind legea penală mai favorabilă, ulterior respingerii unei cereri cu acelaşi obiect, în situaţia în care, după respingerea cererii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat o hotărâre prin care s-a dat o rezolvare de principiu unei chestiuni de drept incidente în cauză
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 22/2014, M. Of. nr. 817 din 10 noiembrie 2014)

5. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a contestaţiei formulate în temeiul art. 204 din Codul de procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra plângerii, în temeiul art. 213 din Codul de procedură penală, împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 24/2014, M. Of. nr. 823 din 11 noiembrie 2014)

6. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Chestiunea de drept „dacă dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014 şi ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piaţa internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 13/2014, M. Of. nr. 834 din 17 noiembrie 2014)

7. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Acţiune privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în conflict
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 11/2014, M. Of. nr. 831 din 14 noiembrie 2014)

8. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Acţiune privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în conflict
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 12/2014, M. Of. nr. 834 din 17 noiembrie 2014)

9. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Admisibilitatea unei cereri de strămutare în procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penală
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 23/2014, M. Of. nr. 843 din 19 noiembrie 2014)

11. Eroare. Funcţionar public. Conflict de interese
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 160/A din 5 iunie 2014)

12. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1690 din 16 mai 2014)

13. Delegarea atribuţiilor de conducere ale societăţii. Răspunderea solidară a administratorilor. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1187 din 26 martie 2014)

14. Acţiune în constatare întemeiată pe dispoziţiile art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865. Condiţii de admisibilitate
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1058 din 18 martie 2014)

15. Hotărâre de conversie a acţiunilor. Contract de vânzare-cumpărare a acţiunilor. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Condiţii de admisibilitate. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1386 din 4 aprilie 2014)

16. Arbitraj. Numirea arbitrilor potrivit voinţei părţilor. Modificarea regulilor de procedură arbitrală după data încheierii clauzei compromisorii. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1614 din 8 mai 2014)

17. Cesiunea creanţei dintr-un contract de credit. Condiţii şi efecte în raport cu natura juridică a contractului. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1671 din 14 mai 2014)

18. Noul Cod de procedură civilă. Conflict negativ de competenţă. Invocarea excepţiei necompetenţei teritoriale. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2224 din 12 iunie 2014)

19. Cerere de acordare a cheltuielilor de judecată. Nepronunţarea instanţei pe această cerere, cu încălcarea principiului disponibilităţii şi a dispoziţiilor art. 246 din Codul de procedură civilă. Consecinţe
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 253 din 29 ianuarie 2014)

20. Contract de împrumut. Stipulație privind transferul unui imobil în situația nerambursării la scadență a sumei împrumutate. Nulitatea absolută a clauzei penale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014)

21. Cerere de suspendare a judecății acțiunii civile până la soluționarea unei cauze penale. Efectuare de acte premergătoare începerii urmării penale. Neîndeplinirea condiției prevăzută de textul de lege. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 699 din 27 februarie 2014)

22. Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Calea de atac împotriva hotărârii pronunțată în primă instanță în rejudecare după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010
(Înalta Curte de Casaţie şi justiţie, secția I civilă, decizia nr. 1217 din 10 aprilie 2014)

23. Insolvenţă. Contestaţie la tabelul preliminar. Creditor bugetar. Solicitarea înscrierii creanţei rezultate dintr-o decizie de regularizare emisă după expirarea termenului legal pentru declararea creanţelor. Respingere
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5922 din 2 septembrie 2014)

24. Cerere de aplicare a unei amenzi judiciare lichidatorului formulată de Direcţia judeţeană a finanţelor publice. Fapte care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 85/2006. Distincţie faţă de obligaţiile lichidatorului desemnat conform Legii nr. 31/1990. Posibilitatea organelor fiscale de a aplica amendă contravenţională pentru faptele care întrunesc elementele unei contravenţii
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6075 din 5 septembrie 2014)

25. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către lichidatorul desemnat la O.R.C. în condiţiile Legii 31/1990
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 291 din 2 septembrie 2014)

26. Insolvenţă. Creditor având sediul într-un alt stat membru UE. Susţinerea conform căruia acesta ar fi trebuit notificat individual cu privire la deschiderea procedurii, conform Regulamentului CE 1346/2000. Respingere
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5839 din 1 septembrie 2014)

27. Societate comercială. Cerere de dizolvare formulată de unul dintre asociaţi
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6004 din 4 septembrie 2014)

28. Imposibilitatea debitoarei de a plăti cheltuieli născute în cursul procedurii reorganizării conduce la concluzia eşuării planului de reorganizare şi la existenţa insolvenţei societăţii
(Curtea de Apel Craiova, sectia II-a civilă, decizia nr. 317 din 12 iunie 2014)

29. Activitate de pază desfăşurată de o societatea comercială înfiinţată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Serviciului Judeţean de Pază. Operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată
(Curtea de Apel Craiova, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4527 din 1 iulie 2014)

30. Invalidarea procedurii falimentului în baza art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/ 2006. Nerespectarea prevederilor art. 129 alin. 1 din Legea nr. 85/ 2006. Încălcarea dreptului creditorilor de a contesta raportul final
(Curtea de Apel Oradea, secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 198 din 22 mai 2014)

31. Arestare preventivă. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar
(Curtea de Apel Oradea, secţia penală şi pentru cauze cu minori, încheierea nr. 15/CC/10 martie 2014)

32. Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Directiva 2004/39/CE – Articolul 54 – Obligația de a păstra secretul profesional, care revine autorităților naționale de supraveghere financiară – Informații privind o întreprindere de investiții frauduloasă aflată în lichidare judiciară
(CJUE, Hotărârea urţii Camera a doua din 12 noiembrie, cauza C-140/13)

33. Trimitere preliminară – Spațiul de libertate, securitate și justiție – Cooperare judiciară în materie civilă – Competență în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 12 alineatul (3) – Copil al unor părinți necăsătoriți – Prorogare de competență – Lipsa unei alte cauze pendinte conexe – Acceptarea competenței – Contestarea competenței unei instanțe de către o parte care a sesizat aceeași instanță
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 12 noiembrie 2014, cauza C-656/13)

Elena ALBU

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii