Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Timiș. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare a banilor, uz de fals. Trimitere în judecată
22.12.2014 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DNA-Timiș. Constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare a banilor, uz de fals. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timiş au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:
M. F. D., în stare de arest la domiciliu, administrator de facto al S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare a banilor, uz de fals în formă continuată;
A. L. M., sub control judiciar, administrator la S.C. DATECO S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
T. I. F., sub control judiciar, administrator la S.C. TECHNOCER S.R.L., în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscalăcomplicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
S. C., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
M. I. G., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
S. I., arestat în altă cauză, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
S. M., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
R. Z., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală (două fapte), complicitate la spălarea banilor (două fapte), complicitate la uz de fals în formă continuată;
S. F., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
M. B., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală (două fapte), complicitate la spălarea banilor (două fapte), complicitate la uz de fals în formă continuată;
R. A., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează:constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
R. M., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
B. D., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată;
S. F., sub control judiciar, în sarcina căruia s-a reţinut comiterea a patru infracţiuni după cum urmează: constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la spălarea banilor, complicitate la uz de fals în formă continuată.

De asemenea, prin acelaşi rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată şi a persoanelor juridice:
S.C. TECHNOCER S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor;
S.C. DATECO S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
Inculpatul M. F. D., cu sprijinul altor inculpaţi cercetaţi în prezenta cauză, s-a sustras de la plata sumei de 12.332.819,24 lei (reprezentând TVA în valoare de 7.990.700,10 lei şi impozit pe profit în sumă de 4.342.119,09 lei) pe care S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. (firme administrate în fapt de acesta) o datorau bugetului statului, cu titlu de impozite şi taxe.
O parte din suma provenind din evaziune fiscală a fost transferată succesiv prin conturile unor persoane juridice, iar ulterior a fost remisă inculpatului M. F. D. şi reintrodusă în circuitul civil în scopul însuşirii ei de către acesta.
În demersul de a obţine, în mod ilicit, avantaje pecuniare mai multe, inculpatul M. F. D. a pus la punct un mecanism complex, prin intermediul căruia a obţinut diferite sume de bani care, în realitate, trebuia să fie achitate statului român cu titlu de impozite şi taxe.
Astfel, pentru obţinerea sumelor de bani, inculpatul M. F. D. a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat la care au aderat succesiv inculpaţii S. C., M. I. G., S. I., S. M., R. Z., M. B., R. A., R. M., B. D. şi S. F.
Astfel, prin firme administrate în drept sau în fapt de către aceştia, au fost simulate relaţii comerciale fictive, cu scopul de a fi diminuate taxele şi impozitele datorate. Au fost simulate operaţiuni fictive de vânzare a unor bunuri către firme cu sediul în România care, conform prevederilor legislaţiei fiscale, beneficiau de restituirea TVA. În realitate scopul operaţiunilor l-a constituit compensarea cu suma ce ar fi trebuit obţinută din TVA cu taxele şi impozitele pe care, în mod real, firmele respective ar fi trebuit să le achite bugetului statului, corespunzător bunurilor vândute.
Întrucât, potrivit normelor fiscale din România, în preţul de vânzare a unui bun este inclusă TVA, automat acea taxă trebuia achitată statului român, obligaţie care însă inculpatul M. F. D. a reuşit să o înlăture.
Pentru a crea însă o situaţie de fapt diferită de aceasta, inculpatul M. F. D. a înregistrat în contabilitate facturi fiscale false care figurau ca fiind emise de societăţi comerciale înregistrate în România, ce nu reflectau însă realitatea, raportul comercial atestat de acele facturi neexistând în fapt, iar din cauză că în preţul cu care erau „achiziţionate” acele bunuri era inclus TVA, rezulta imediat o diminuare sau chiar anularea TVA ce trebuia achitată statului.
Practic, inculpatul M. F. D. a acceptat şi a dispus înregistrarea, cu intenţie, în contabilitatea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L., firme administrate în fapt de acesta, a unui număr de 203 documente contabile ce au avut consecinţa diminuării obligaţiilor fiscale cu suma anterior menţionată. Cu aceste documente contabile se atesta, în mod neadevărat, existenţa unor operaţiuni comerciale de achiziţie a unor mărfuri de la un număr de 18 societăţi comerciale.
În această activitate, inculpatul M. F. D. a fost ajutat de coinculpaţii anterior menţionaţi care au acceptat să îi remită facturi fiscale false în numele unor firme în care figurau sau figuraseră cu diferite calităţi (asociaţi, administratori, împuterniciţi ori ca reprezentanţă în fapt), iar pentru crearea unei aparenţe de realitate a operaţiunilor financiare „atestate” de acele facturi au fost întocmite şi mai multe documente justificative false. Scopul acestor din urmă acte era acela de a spori şi întări credibilitatea existenţei acelor relaţii comerciale, astfel ca, în cazul unui control, să fie mai dificilă la o verificare sumară identificarea neregulilor cu privire la acele relaţii. Tot în acest scop, inculpatul M. F. D. le-a solicitat celorlalţi coinculpaţi înregistrarea în contabilitate şi declararea la organele fiscale a relaţiilor comerciale pentru ca, pe de o parte, să înlăture eventuale suspiciuni care ar fi putut plana asupra sa cu ocazia unei verificări sumare a organelor de control, iar, pe de altă parte, pentru a răsturna practic vinovăţia din sarcina sa în cea a celorlalţi coinculpaţi sau asupra administratorilor firmelor implicate în activitatea infracţională, întrucât, în asemenea caz, neplata taxelor şi impozitelor cădea în sarcina acestor din urmă persoane fizice şi juridice şi nu în sarcina firmelor administrate în fapt de inculpatul M. F. D..
Practic, întregul mecanism consta în interpunerea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. între furnizor şi cumpărătorul mărfurilor care îşi avea sediul pe teritoriul României, procedeu cunoscut sub denumirea de interpunerea unei firme „tampon”.
Pe lângă TVA datorată statului prin înregistrarea în contabilitatea S.C. TECHNOCER S.R.L. şi S.C. DATECO S.R.L. a facturilor fictive, a fost automat diminuată şi baza de calcul asupra căreia trebuia aplicat impozitul pe profit, sumele ce figurează ca fiind „achitate” emitenţilor acelor facturi constituind o cheltuială, în înţelesul legislaţiei fiscale, ce avea repercusiune directă asupra acestui impozit.

În vederea recuperării prejudiciului constatat în prezenta cauză penală, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile situate în judeţul Timiş, în suprafaţă de 100.000 mp, având valoarea de 1.166.000 euro (5.162.698 lei), respectiv în suprafaţă de 103.000 mp, având valoarea de 1.136.630 euro (4.002.059 lei) – reprezentând dreptul de operare şi 28.000 euro (123.976 lei) – reprezentând dreptul de proprietate asupra terenului, aparţinând inculpatului M. F. D..
De asemenea, s-a dispus aplicarea sechestrului asupra unor bunuri imobile deţinute de inculpatul M. F. D., situate pe raza administrativă a judeţului Timiş.
Din prejudiciul reţinut în sarcina sa, inculpatul a achitat până la data întocmirii rechizitoriului suma de 6.000.000 lei, iar în momentul sesizării instanţei a mai achitat suma de 2.018.820 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti