Secţiuni » Notari publici
Notari publici

Dumitru Viorel Mănescu: Un serviciu notarial eficace, o profesie puternică, sunt în folosul cetățeanului și al Justiției


5 octombrie 2014 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, dl. Dumitru Viorel Mănescu, a adresat Congresului Notarilor, organizat la Cluj Napoca în zilele de 2-4 octombrie 2014, următorul mesaj:

Distinși invitați,
Dragi colegi,
Doamnelor și domnilor, 

Sunt deosebit de onorat să vă urez un călduros bun venit la cel de-al XII-lea Congres al notarilor publici din România și cu acest prilej solemn, să vă adresez un salut sincer, de confraternitate profesională, de gratitudine și apreciere, în numele întregii noastre profesii.

Aș dori să încep prin a mulțumi pentru prezența alături de notarii publici a prestigioșilor noștri invitați.

Le mulțumesc tuturor oaspeților români și străini pentru faptul că ne sprijină, ne apreciază și sunt alături de noi în activitatea cotidiană a organizației noastre. Cu atât mai mult consider că este importantă prezența lor la lucrările celui mai reprezentativ for al notariatului român – congresul.

Pentru că, doamnelor și domnilor, congresul notariatului român este un prilej de adoptare a unor hotărâri cruciale pentru profesia noastră, dar este și un forum care ne  reunește și unește, o ocazie care ne îndeamnă și ne oferă cadrul cel mai propice pentru reflecția comună și constructivă asupra contribuției pe care profesia noastră, fiecare dintre noi, o putem aduce pentru înfăptuirea Justiției în România.

Pot afirma cu mâna pe inimă că în anul 2014, notariatul român se găsește cu toate motoarele turate la maximum, într-o nouă viteză a dezvoltării și modernizării profesiei și funcției noastre, de natură a o consolida la nivel național, în raport cu cetățeanul și cu instituțiile statului. Și acest mesaj, pe care îl voi detalia în continuare, aș dori să îl transmit cu determinare, atât la nivel național, cât și internațional.

Intrarea în vigoare, anul trecut, a modificărilor aduse Legii 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale – și a regulamentului de punere în aplicare a legii – semnifică o schimbare în proporție de 60% a procedurilor și competențelor notariale. Îndrăznesc să spun că este vorba despre o evoluție în această proporție covârșitoare a funcției notariale, o trecere la o nouă generație de reglementare, adaptată dezvoltărilor societății românești, nevoilor sistemului de administrare a justiției preventive și nu în ultimul rând, un salt calitativ semnificativ, chiar în pas cu ceea ce constatăm, zi de zi, la nivel european.

Este evident că acomodarea cu noile reglementări a antrenat o serie de eforturi subsecvente de reformare la nivel instituțional. Ele nu au fost puține. Adaptarea regulilor profesionale și a funcționării instituționale, a procedurilor și a registrelor de evidență a decurs în paralel cu punerea la punct a unui sistem de norme care să asigure membrilor profesiei acompaniamentul și instrumentele necesare pentru aplicarea noilor proceduri și reglementări.

Astfel, în anul 2013 organele decizionale statutare ale Uniunii au elaborat, modificat sau completat mai multe reglementări referitoare la activitatea Uniunii. Între acestea enumăr regulamentele de organizare și funcționare pentru Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Consiliul Uniunii, Biroul Executiv, Corpul de Control și Consiliul de disciplină; metodologia privind înregistrarea notarilor publici și a birourilor notariale în RNENP; modelele și procedura de gestionare a registrelor UNNPR.

Statutul Uniunii urmează a fi modificat şi adaptat la noile dispoziții legale și va fi supus adoptării de către acest congres.

Au fost adoptate regulamente referitoare la organizarea și funcționarea Camerelor Notarilor Publici și ocuparea funcțiilor eligibile la nivelul acestora; procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar; organizarea și funcționarea curților de arbitraj de pe lângă camerele notarilor publici; desfășurarea procedurii de mediere pentru soluționarea litigiilor interprofesionale dintre notarii publici; aplicarea apostilei sau a supra-legalizării de către Camerele Notarilor Publici; evidența procedurilor succesorale și serviciul arhivă al Camerei Notarilor Publici.

Au fost puse la dispoziția notarilor publici pentru buna desfășurare a activității lor metodologii și norme privind: citarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură în materie notarială; încasarea și virarea tarifelor de publicitate imobiliară; igiena și sănătate publică în contextul funcționării birourilor notariale.

Dincolo de aceste aspecte, notariatul român lucrează de ani buni la crearea și consolidarea unei practici unitare notariale în privința aplicării prevederilor noului Cod civil și a legislației UE, în așa fel încât notarul să poată fi eficace și la înălțime în îndeplinirea misiunii sale de interes public. Notarii publici au la dispoziție o serie de instrumente de ghidare și îndrumare pe care le pot utiliza în scopul asigurării unui serviciu eficace. Ei sunt ținuți, de obligațiile de responsabilitate care le incumbă prin lege, la anumite standarde. Desigur sunt liberi să le asigure cum consideră că este mai judicios. Efortul Uniunii constă în îndrumare și sprijin pentru toți membrii săi. Suntem convinși că un serviciu notarial eficace, o profesie puternică, sunt în folosul cetățeanului și al justiției. Uniunea caută să răspundă așteptărilor autorităților publice și nevoilor cetățenilor prin îmbunătățirea și dezvoltarea serviciului notarial, ceea ce presupune specializare, multiple resurse umane, intelectuale și financiare pentru a dovedi că suntem o profesie angajată, pe care se poate conta.

Legislația notarială din țara noastră așează în centrul selecției candidaților pentru accesul în profesie o nouă instituție: Institutul Notarial Român. Ne aliniem astfel, la standardul comun al marilor profesii juridice, magistrații și avocații, care își sprijină selecția membrilor, formarea lor profesională inițială și continuă în institute naționale de elită. Anul acesta, dar și anul trecut, au fost adoptate reglementări referitoare la organizarea și activitatea Institutului Notarial Român, precum și norme care asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale legale și statutare. Am în vedere statutul și regulamentul de organizare și funcționare a INR, regulamentul pentru desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public, cel de desfășurare a stagiului, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de schimbări de sedii; modelele registrelor INR.

Eforturile notariatului român de a consolida formarea profesională sunt remarcabile. Aș dori să subliniez aici rezultatele excelente pe care le poate raporta deja Institutul Notarial Român, care doar în doi ani de la înființare poate fi considerat un institut de excelență în sfera juridică din țara noastră. De asemenea, doresc să evoc aici parteneriatele din cadrul proiectelor cu finanțare europeană pe care le-am dezvoltat în domeniul formării profesionale cu Ministerul Justiției, dar și cu Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană și prin intermediul cărora am reușit în anii 2013-2014 să instruim, în drept civil și internațional privat al UE, între 20-25% dintre notarii publici români. Mai mult, prin intermediul proiectului dezvoltat cu CNUE, Bucureștiul a fost un pol de formare a notarilor din Grecia, Bulgaria, Ungaria și Portugalia. Intenționăm să continuăm și să intensificăm acest tip de parteneriate în viitorul apropiat.

Casa de pensii este o altă instituție nouă, de data aceasta în sfera solidarității sociale profesionale, pentru a cărei constituire am primit undă verde din partea legiuitorului național. Trebuie să știți faptul că, nașterea acestei instituții menită să ne ofere cadrul de a ne ajuta prin noi înșine pentru zilele grele și târzii ale existenței noastre, este o veche dorință a corpului nostru profesional, devenită astăzi o realitate. Ea este fructul unei reflecții comune și a unei colaborări îndelungate și detaliate între UNNPR, Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană, Comisia pentru securitate socială notarială a UINL și a Conferinței Caselor de pensii ale notarilor din Uniunea Europeană. Casa de Pensii a început să funcționeze, să intre în viteză de croazieră și pentru acest lucru a fost necesar efortul de reglementare al organelor Uniunii. Acestea, au adoptat statutul și regulamentul de organizare și funcționare a Casei de Pensii, în concordanță cu tot ce există mai nou și mai bun la nivel european și cu legislația națională în vigoare.

Este evident, pentru oricine, faptul că aceste schimbări legislative masive, noile mecanisme tehnice și procedurale de colaborare cu instituțiile statului, precum și reglementările interne subsecvente, impun pentru practician, un nou modus operandi. Multitudinea elementelor de noutate legislativă, învestirea cu atribuții publice diverse de către stat și permanenta efervescență legislativă în domeniile de competență notarială, aduc cu sine o nouă dimensiune a răspunderii notarului public sub aspectul rolului său fundamental în sistemul de administrare a justiției preventive, cel al efectuării controlului de legalitate și al asigurării respectului legii în raporturile dintre particulari. Așa cum am văzut, tot ceea ce poate oferi instituția noastră prin efortul colectiv al notarilor publici și experților care o alcătuiesc, de a îmbunătății organizarea, funcționarea și procedurile în conformitate cu reforma legislativă menționată, toate acestea sunt doar cadrul pentru o bună desfășurare a activității notarului public.

În virtutea legii, însă, notarul public este singurul care răspunde pentru modul în care își desfășoară activitatea. Uniunea îl sprijină și încearcă prin toate mijloacele – indiferent de efortul și costurile pe care le presupun acest lucru – să îi ofere setul de instrumente indispensabile pentru evoluția sa profesională cât mai eficace, mai protejată și mai sigură în raport cu provocările legislative actuale. Dincolo de acest lucru este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Această responsabilitate este cheia de boltă a misiunii noastre publice, a încrederii de care ne bucurăm din partea instituțiilor statului și a cetățenilor. Este o precondiție pentru funcția de interes public pe care ne-o deleagă statul. De aceea ea va face obiectul lucrărilor tematice ale acestui al XII-lea Congres al notarilor publici.

De-a lungul anilor, notariatul român a investit energie și resurse în sprijinul eficientizării activității și creșterii gradului de siguranță juridică pentru cetățeni, în special prin intermediul:

 • utilizării noilor tehnologii (1) în activitatea notarială,
 • prin întărirea parteneriatului cu instituțiile statului în scopul eficientizării justiției și administrației (2)

Ele vor rămâne și pentru viitor prioritățile strategice esențiale ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

(1) Utilizarea extensivă și intensivă a noilor tehnologii este o realitate, chiar o „poveste de succes” a notariatului român. Administrăm din 2007 registre informatice de interes public național în materii esențiale pentru viața cetățeanului (divorț, regimuri matrimoniale, succesiuni, testamente și donații, procuri, și altele). Dincolo de beneficiul lor pentru securitatea juridică a cetățeanului, posibilitatea efectuării verificărilor în registre de către notari este în beneficiul exercițiului profesiei lor și a certitudinii că ceea ce instrumentează este în concordanță cu legea și cu voința părților.

Legea 36/1995 republicată recunoaște importanța de interes public național a registrelor notariale și conferă Uniunii rolul de a gestiona Centrul Național de Administrare a Registrelor Notariale în folosul a trei categorii de beneficiari: cetățenii, ansamblul sistemului de justiție și notarii publici. Centrul de date al Uniunii a fost inaugurat în prezența Ministrului Justiției căruia îi mulțumim încă o dată pentru buna colaborare a domniei sale și a echipei pe care o conduce cu instituția noastră.

În amontele acestei inaugurări, au fost adoptate o serie de reglementări care complementează cadrul existent pentru sistemul registrelor notariale. Mă refer aici la Regulamentul de organizare și funcționare a CNARNN-Infonot, la normele metodologice și instrucțiunile privind Registrele Unice ținute de UNNPR pentru lucrul pe portal; la normele privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial de evidență a creditorilor persoanelor fizice și a opozițiilor la efectuarea partajului succesoral (RNNEC); la modelele registrelor CNARNN-Infonot.

 (2) Notarii români contribuie indiscutabil la realizarea unei justiții și a unei administrații mai eficace prin intermediul actului autentic – instrument de garanție juridică pentru părți, de prevenție a litigiilor, util pentru degrevarea administrațiilor și instanțelor naționale. Suntem de ani buni partenerii de încredere ai instituțiilor statului român. Colectăm în acest sens impozite pentru tranzacțiile pe care le acompaniem din punct de vedere juridic; suntem implicați în lupta împotriva spălării banilor, în conformitate cu legislația națională și europeană în materie.

În ultimii ani Uniunea Notarilor a continuat  parteneriatele și colaborarea cu instituțiile statului. S-au depus diligențe pentru încheierea de către Uniune a unor protocoale de colaborare în domenii de interes comun, menite să ofere un cadru legislativ clar şi coerent şi să creeze o practică notarială unitară în materiile respective. Au fost aprobate, încheiate și/sau ratificate următoarele acorduri:

 • Protocolul de colaborare între UNNPR – Institutul Notarial Român şi Ministerul Afacerilor Externe – Centrul de Instruire a Personalului Consular şi Institutul Diplomatic Român, având ca obiect organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională a personalului diplomatic şi consular al României care are în competenţă îndeplinirea unor acte notariale;
 • Protocolul-cadru de colaborare între UNNPR, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, având ca obiect obţinerea de către notarii publici a certificatelor de atestare fiscală în format electronic;
 • Protocol de Furnizare Date încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, având ca obiect furnizarea în sistem electronic a unor date cu caracter personal din R.N.E.P.;
 • Protocol de Cooperare încheiat între Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România pentru realizarea cercetării statistice privind valorile proprietăţilor imobiliare;
 • Protocol de Colaborare încheiat între Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor dispoziţiilor Legii 656/2002;
 • Protocol de Colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, referitoare la publicitatea imobiliară ;
 • Protocolul de Colaborare dintre Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații Speciale și UNNPR privind realizarea unui sistem informatic care va fi utilizat pentru înscrierile în Registrul național al donatorilor de organe, țesuturi și celule;
 • Protocolul de colaborare dintre UNNPR şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la măsurile necesare pentru instrumentarea de către notarul public a actelor notariale în cazul persoanelor aflate în stare de arest sau detenţie;
 • Protocolul de colaborare cu Societatea de Ştiinţe Juridice;
 • Protocolul de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor;
 • Protocolul privind metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară de către notarii publici;
 • Protocolul de colaborare dintre UNNPR şi C.N. Poşta Română S.A., privind prezentarea, prelucrarea şi expedierea actelor de procedură notarială.

Ca dovadă a seriozității instituției noastre și a promptitudinii dovedite de aceasta în rezolvarea problemelor, Uniunea a fost menționată în diferite  acte normative pentru colaborare cu instituțiile cu care are încheiate unele dintre aceste protocoale.

Intenționăm să demonstrăm şi în continuare cât de eficace este serviciul public prestat de un profesionist numit și controlat de stat, remunerat exclusiv de către clienți și al cărui serviciu nu presupune niciun cost pentru finanțele publice. În acest context, notarii publici își reafirmă angajamentul și disponibilitatea de a lucra împreună cu statul român prin preluarea de sarcini și atribuții de natură a contribui la degrevarea instanțelor și la eficacitatea administrativă.

Dincolo de palierul național, în plan extern, ultima perioadă poate fi considerată una de fructificare deplină de către notariatul român a calității de membru al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană. În acest sens, de-a lungul anului 2014 suntem membri ai Consiliului de administrație al CNUE. Această prezență la vârful deciziei familiei notariale europene duce într-o nouă dimensiune angajamentul internațional al notariatului român. La această dimensiune a contribuit, de asemenea, asumarea coordonării Rețelei Notariale Europene de către notariatul român și conlucrarea cu notariatele europene, în parteneriat cu instituțiile UE, la realizarea unor proiecte importante pentru notarii publici: formularul de verificare a procurilor notariale străine, livretul privind punerea în aplicare a regulamentului Succesiuni, seminariile de formare „Notarii pentru Europa – Europa pentru notari” desfășurate în 2013 și 2014 la București și multe altele.

Uniunea internațională a Notariatului a susținut UNNPR încă din perioada primilor ani. Dacă îmi permiteți o metaforă, notariatul român a învățat primii pași în viața sa de profesie autonomă cu atentul sprijin al Uniunii Internaționale a Notariatului. În plan internațional, această organizație, în care ne-am implicat activ încă din 1997 este pentru noi, organizația cu rolul central în marea familie a notariatului latin din lume. De altfel, ea regrupează notariate din 86 de state de pe patru continente. Activitatea UNNPR în UINL poate fi evaluată ca una implicată și entuziastă. Încă de la început participăm activ la lucrările comisiilor, ale organelor – atât cu membri individuali, cât și instituțional. Am organizat în 2008, la București reuniunile Consiliului General, am participat ca membri în Comitetul executiv și suntem prezenți la toate ocaziile de întărire a componentei profesionale pe care UINL ni le pune la dispoziție cu atâta generozitate și profesionalism.

Toate acestea mă determină să afirm că suntem deosebit de onorați de  faptul că această organizație „mamă” pentru toate notariatele din lume este reprezentată la congresul notarilor români, de domnul președinte Daniel Sédar Senghore. Vechi prieten și susținător al notariatului român, prezența sa în mijlocul nostru reprezintă o dovadă a apartenenței indestructibile și angajate Uniunii Naționale a Notarilor Publici la familia notariatului latin.

Dați-mi voie să închei intervenția mea cu câteva reflecții și convingeri personale asupra contextului actual.

Trăim și profesăm într-o conjunctură dificilă, în care problemele economice ale cetățenilor și cele ale statelor sunt din ce în ce mai acute, iar soluțiile din sfera politicului și a economicului par a se lăsa încă așteptate, atât la noi, cât și în alte state din Europa. Vedem zi de zi în birourile noastre, pe stradă, la televizor, că resursele umane și materiale ale țării sunt limitate, parcă mai mult decât oricând și că stabilitatea valorilor devine tot mai incertă în societatea românească. Legea și respectul ei pot fi singurele repere de constanță și de încredere. Misiunea în folosul societății românești a profesiei noastre juridice devine, astfel, cu atât mai importantă în dificilele momente prin care trecem.

Cred cu tărie că notariatul român, împreună cu instituțiile statului trebuie să fie determinate, mai mult ca oricând, să contribuie împreună, constructiv și competent la garantarea interesului public ”numărul 1”: respectul legii. Doar o stabilitate din acest punct de vedere poate duce la predictibilitatea raporturilor juridice în România, la siguranță pentru cetățeni, pentru societăți și investitori, la un climat de încredere și de dezvoltare pe baze solide, atât de necesar în societatea și economia românească. Ne stă în putere să contribuim ca profesie la consolidarea acestei baze solide a legalității, am demonstrat-o de ani buni și suntem determinați să punem umărul în continuare!

Stimată colegă Viorica Moldovan, președinta Camerei Notarilor Publici din Cluj, dragi colegi clujeni, vă mulțumesc tuturor pentru găzduirea acestui congres la Cluj și pentru efortul remarcabil de organizare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în buna desfășurare a congresului nostru, aici, în mândrul oraș din inima Ardealului. Pentru că ce poate fi mai onorant decât să călcăm în aceste zile pe urmele unor Emil Hațieganu, Tudor Drăganu, sau Eugeniu Speranția? Este un privilegiu pentru toți congresiștii să se reunească într-un oraș cu o tradiție juridică și universitară tricentenară, cu un notariat pe măsură, citadela uneia dintre cele mai prestigioase universități europene, orașul european cel mai primitor cu vizitatorii săi, așa cum o arată o statistică europeană recentă. Am simțit deja ospitalitatea transilvană, și sunt convins că aceste zile ne vor rămâne tuturor, însorite, în memorie.

Cu aceste gânduri, vă mulțumesc pentru atenție! Și declar deschise lucrările celui de-al XII-lea congres al notarilor publici din România.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică