Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
Masterclass US Litigators
Drept maritim Revista revistelor juridice

Pandectele Săptămânale nr. 12/2014

27 decembrie 2014 | Elena ALBU

A apărut nr. 12/2014 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanţa
(Curtea Constituţională, decizia nr. 574/2014, M. Of. nr. 889 din 8 decembrie 2014)

2. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţii art. 142 alin. (1) teza întâi, art. 143 alin. (1) cu referire la sintagma „cu darea unei cauţiuni în cuantum de 1.000 lei” şi ale art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă
(Curtea Constituţională, decizia nr. 558/2014, M. Of. nr. 897 din 10 decembrie 2014)

3. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 55 alin. (4) lit. k ind. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat
(Curtea Constituţională, decizia nr. 681/2014, M. Of. nr. 889 din 8 decembrie 2014)

4. Admitere excepţie de neconstituţionalitate . Dispoziţiile art. 341 alin. (5) – (8) din Codul de procedură penală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 599/2014, M. Of. nr. 886 din 5 decembrie 2014)

5. Admitere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (1), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 641/2014, M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014)

Arbitraj comercial

Servicii JURIDICE.ro

Evenimente juridice

6. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind posibilitatea procurorului, în faza de urmărire penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, de a reţine în încadrarea juridică dată faptei inculpatului şi dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 25/2014, M. Of. nr. 935 din 22 decembrie 2014)

7. Abuz în serviciu contra intereselor publice. Conflict de interese. Complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice. Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. Aplicarea legii penale mai favorabile şi a dezincriminării. Confiscarea specială
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014)

8. Contract de transport fluvial de mărfuri. Acţiune în pretenţii. Termenul de prescripţie aplicabil în raport cu natura juridică a contractului
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1115 din 20 martie 2014)

9. Antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de promitentul-vânzător
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1252 din 28 martie 2014)

10. Reprezentarea societăţii în raporturile cu terţii. Încălcarea prevederilor statutare referitoare la numirea directorului general. Consecinţe din perspectiva excepţiei lipsei calităţii de reprezentant legal al societăţii
(Înalta Curte de asaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1393 din 8 aprilie 2014)

11. Acţiune în pretenţii. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Unirea excepţiei cu fondul. Conditii de admisibilitate din perspectiva dispozitiilor art. 137 alin. (2) C. proc. civ.
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1630 din 13 mai 2014)

12. Acţiune în rezoluţiunea unui contract de vânzare-cumpărare. Condiţii de admisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 1191 şi art. 1203 din Codul civil de la 1864
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1766 din 20 mai 2014)

13. Acţiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe dispoziţiile art. 1349 din noul Cod civil. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2358 din 24 iunie 2014)

14. Contract de asistenţă juridică. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei prin care s-a stabilit onorariul. Condiţii de admisibilitate din perspectiva interpretării noţiunii de „pact de quota litis”
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2501 din 1 iulie 2014)

15. Angajarea răspunderii patrimoniale a administratorilor. Respingerea cererii formulate de creditorul majoritar în recurs. Deturnarea activului. Înţeles
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 383 din 17 ianuarie 2014)

16. Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii patrimoniale. Administrator de fapt. Deturnarea activului
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 388 din 17 ianuarie 2014)

17. Insolvenţă. Înlocuire din oficiu a administratorului judiciar. Motive temeinice. Înţeles. Schimbarea hotărârii judecătorului-sindic
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 290 din 2 septembrie 2014)

18. Achiziţii publice. O.U.G. nr. 66/2011. Corecţii financiare. Reducerea corecţiei aplicate. Condiţii ce pot fi impuse de autoritatea contractantă
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 5886 din 1 septembrie 2014)

19. Taxe vamale. Cerere de restituire a unor sume plătite dar nedatorate. Termen de prescripţie. Admisibilitate
(Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 6005 din 4 septembrie 2014)

20. Conflict material de competenţă negativ. Caracterul special şi unitar al reglementării cererilor instituţiei debitoare potrivit O.G. nr. 22/2002. Instanţa competentă material să soluţioneze cererile formulate sub acest regim juridic – instanţa de executare care a pronunţat titlul executoriu
(Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, sentinţa nr. 12 din 3 iulie 2014)

21. Societate cu răspundere limitată. Cerere asociat de convocare a adunării generale a asociaţilor. Refuzul convocării. Admisibilitate – analogia dispoziţiilor legii reglementând aceeaşi situaţie juridică în privinţa societăţilor pe acţiuni. Apel incident. Recalificare în apel principal. Consecinţe. Tardivitatea apelului astfel promovat
(Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia nr. 515 din 3 iulie 2014)

22. Excepţiile inadmisibilităţii şi nulităţii recursului. Ordinea soluţionării lor . Opinie separată
(Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia nr. 569 din 11 iunie 2014)

23. Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti poate fi invocată doar în cadrul căilor de atac prescrise de lege şi nu în cadrul unei acţiuni în răspundere civilă delictuală
(Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia nr. 49 din 9 aprilie 2014)

24. Suspendarea judecăţii pentru nedepunerea declaraţiilor conform art. 5 pct. 1 teza finală şi pct. 2 din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001. Admitere recurs
(Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia nr. 372 din 10 aprilie 2014)

25. Efectul intrării în vigoare a Noului Cod civil cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii lor minori, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă, anterior datei de 01 octombrie 2011. Conţinutul sintagmei de „schimbare a împrejurărilor”, în sensul dispoziţiilor art. 403 Noul Cod civil
(Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă – complet specializat de familie şi minori, decizia nr. 537 din 10 iunie 2014)

26. Despăgubiri. Modalitatea acordării lor în baza Legii nr.10/2001 şi Legii nr. 165/2013
(Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia nr. 530 din 5 iunie 2014)

27. Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Mocanu şi alţii împotriva României
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Marea Cameră, hotărârea din 17 septembrie 2014, M. Of. nr. 944 din 23 decembrie 2014)

28. Curtea EDO. Cauza Beraru împotriva României. Condamnarea statului român. Accesul avocaţilor la dosar şi probe. Folosirea înregistrărilor convorbirilor telefonice ca probe. Modificarea completului de judecată
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului, hotărârea din 8 martie 2014, M. Of. nr. 944 din 23 decembrie 2014)

29. Trimitere preliminară – Servicii de transport sanitar – Legislație națională care rezervă cu prioritate activitățile de transport sanitar unităților sanitare publice sau asociațiilor de voluntariat care îndeplinesc cerințele legale și sunt înregistrate – Compatibilitate cu dreptul Uniunii – Achiziții publice – Articolele 49 TFUE și 56 TFUE – Directiva 2004/18/CE – Servicii mixte prevăzute în același timp în anexa II A și în anexa II B la Directiva 2004/18 – Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d) – Noțiunea ”contract de achiziții publice de servicii” – Caracter oneros – Contraprestație constând în rambursarea cheltuielilor suportate
(C.J.U.E. Hotărârea Curţii Camera a cincea din 11 decembrie 2014, cauza C-113/13)

30. APIA – Centrul judeţean Timiş împotriva Curţii de Conturi a României.Agricultură – Politica agricolă comună – Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 – Scheme de sprijin direct – Condiții de acordare a plăților naționale directe complementare – Condiție neprevăzută de reglementarea Uniunii – Condiție privind inexistența unei datorii restante la bugetul de stat și/sau la bugetul local la data depunerii cererii de ajutor – Admisibilitate – Nu
(C.J.U.E., Ordonanţa Curţii din 4 decembrie 2014, cauza C-304/13)

31. Trimitere preliminară – Contracte de achiziții publice de servicii – Directiva 2004/18/CE – Directiva 89/665/CEE – Situația personală a candidatului sau a ofertantului – Atribuirea cu titlu provizoriu a contractului – Anchete penale deschise împotriva reprezentantului legal al ofertantului câștigător – Decizia autorității contractante de a nu atribui definitiv contractul și de a retrage cererea de ofertă – Control jurisdicțional
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a cincea din 11 decembrie 2014, cauza C-440/13)

Elena ALBU

Citeşte mai mult despre , , , , , , ! Pentru condiţiile de publicare pe JURIDICE.ro detalii aici.
Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories

Servicii J   Cont profesional [membership]   Catalog   Documentare   Comunicare   Revealing   Vizual   Website   Logo   Foto   Video   Talent Search   Recrutare   Evenimente   Directoare internaţionale