TOP LEGAL
Print Friendly, PDF & Email

Arbitrabilitatea disputelor privind interpretarea clauzelor contractuale şi a celor neevaluabile în bani
05.03.2015 | Sofia COZAC


Cyberlaw - Valoarea legala a documentelor electronice

În perioada recentă, părţile au inclus tot mai des în contractele lor, din motive lesne de înţeles, clauze arbitrale ce prevăd soluţionarea diferendelor în arbitraj. Pe parcursul derulării acestor contracte, realitatea economică a impus de multe ori demararea unor arbitraje având ca obiect interpretarea unor clauze contractuale. Sunt aceste dispute arbitrabile?

În conformitate cu dispoziţiile noului Cod de Procedură Civilă, s-a eliminat condiţia ca litigiile din arbitrajul intern să fie evaluabile în bani. În acest context, se pune întrebarea dacă, în absenţa acestei condiţii privind caracterul patrimonial, sunt arbitrabile şi litigiile interne neevaluabile în bani.

Cadrul legislativ

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, art. 542 alin. (1) intitulat „Obiectul arbitrajului”:
„Persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.”

Vechiul articol 340 din Codul de Procedură anterior stipula că:
„Persoanele care au capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturi asupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie.”

În acest context, se pune întrebarea dacă, raportat la prevederile Codului de Procedură Civilă pot fi arbitrabile şi litigiile interne neevaluabile în bani[1].

Trebuie subliniat că, în ceea ce priveşte arbitrajul internaţional reglementat de Cartea a IV-a a noului Cod de Procedură Civilă, art. 1111, intitulat „Arbitrabilitatea litigiului”, prevede că:
„Orice cauză de natură patrimonială poate face obiectul arbitrajului dacă ea priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea statului de sediu al instanţei arbitrale nu rezervă competenţa exclusivă instanţelor judecătoreşti.”

Aşadar, legiuitorul a fost mult mai clar în privinţa arbitrajului internaţional.

Analiza juridică a reglementărilor

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, art. 542, intitulat „Obiectul arbitrajului”, observăm că se elimină condiţia caracterului patrimonial al litigiului arbitrabil, însă se exclud de la arbitraj litigiile ce privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Tocmai din cauza modului de redactare a textului actual trebuie să analizăm dacă sunt arbitrabile şi litigiile neevaluabile în bani, evident cât timp nu se încadrează în excepţiile anume determinate de lege.

Deşi noţiunea de „patrimonial” a fost eliminată din definiţia arbitrajului naţional (în vechiul Cod de procedură civilă, această menţiune fiind expresă), apreciem că, şi în absenţa unei astfel de precizări, numai litigiile patrimoniale pot fi arbitrabile.

Aceasta deoarece analizând dispoziţiile Codului Civil cu privire la drepturile nepatrimoniale ajungem la concluzia că drepturile expres excluse din sfera arbitrajului de art. 542 alin. 1 teza a doua subsumează, în fapt, toate drepturile nepatrimoniale.

Astfel că, deşi nu mai este expres impus criteriul patrimonial, prin drepturile excluse expres din sfera arbitrajului, criteriul patrimonial este implicit obligatoriu.

De altfel, aşa cum am menţionat, acest criteriu este în continuare expres menţinut în cazul arbitrajului internaţional.

În acest sens, opiniile exprimate în doctrină susţin arbitrabilitatea oricărei cereri care ar tinde spre realizarea ori protejarea unor drepturi de natură patrimonială ale părţilor implicate, în măsura în care acestea nu ar veni în contradicţie cu dispoziţiile de ordine publică[2].

Această concluzie este exprimată de doctrina şi jurisprudenţa internaţională de arbitraj comercial, care precizează că, oricât de permisive sunt regulile de procedură arbitrală ale unui stat, numai un litigiu patrimonial poate fi arbitrabil:
„Deşi nu toate sistemele naţionale au statuat că numai disputele ce implică un interes pecuniar sunt arbitrabile, este clar că disputele care nu implică un interes financiar nu sunt arbitrabile. Chiar şi jurisdicţiile cele mai prietenoase arbitrajului recunosc faptul că un diferend ce nu implică un interes patrimonial nu poate fi supus arbitrajului”[3].

Aceasta deoarece disputele fără valoare patrimonială sunt în general legate de drepturi personal-nepatrimoniale (i.e. desfacerea căsătoriei, chestiuni referitoare la capacitatea persoanei) care trebuie să rămână în competenţa exclusivă a instanţelor naţionale.

În strânsă legătură cu cele de mai sus este şi Decizia nr. 32 din 9 iunie 2008 pronunţată de ÎCCJ în recursul în interesul legii cu privire la caracterul evaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, în scopul stabilirii competenței materiale. Astfel, ÎCCJ, în Secţii Unite, a statuat următoarele:
„Se poate afirma că dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în justiție „transferă” caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului însuși şi, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în structura raportului juridic de drept substanțial, dedus judecații, intră un drept patrimonial, real sau de creanţă.
În consecință, ori de câte ori pe calea acţiunii în justiţie se tinde a se proteja un drept patrimonial, evaluarea obiectului litigiului este posibilă şi necesară.
Un drept are caracter personal, fără conținut economic şi, prin urmare, neevaluabil în bani, atunci când este strâns legat de persoană, servind la individualizarea acesteia în cadrul societăţii sau al familiei: dreptul la viaţă, la sănătate şi integritate fizică şi morală, la libertate, la onoare, cinste, reputaţie, dreptul la nume şi la domiciliu etc.[…]
A susține că există acţiuni patrimoniale neevaluabile în bani înseamnă a susține o contradicție juridică, a spune de fapt că există drepturi patrimoniale neevaluabile în bani, ceea ce contravine naturii intrinseci a acestor drepturi, cea care le deosebeşte de drepturile personale nepatrimoniale.”

Concluzionând, în lumina reglementărilor Codului de Procedură Civilă, se poate conchide că, aparent, chiar şi în absenţa condiţiei privind caracterul patrimonial al litigiilor, numai un litigiu patrimonial poate fi arbitrabil.

Rămâne totuşi deschisă posibilitatea existenţei unei situaţii în care, litigiul este în acelaşi timp nepatrimonial şi nici nu priveşte starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună. Într-o astfel de ipoteză, litigiul ar rămâne totuşi unul arbitrabil.

Arbitrabilitatea disputelor având ca obiect interpretarea clauzelor contractuale

Pornind de la această analiză, putem conchide că un arbitraj în interpretarea unei clauze contractuale este întotdeauna permis în măsura în care respectiva clauză are un beneficiu patrimonial pentru reclamant. În realitate, de cele mai multe ori, interpretarea unei clauze contractuale are consecinţe pecuniare asupra părţilor contractuale.

Cu titlu de exemplu, o parte a unui contract ce conţine o clauză arbitrală poate demara un arbitraj având ca obiect interpretarea unei clauze contractuale privind modul de calcul al chiriei.

Probleme ridică însă în fapt modalitatea de calcul a valorii obiectului cererii. În practică, tribunalul arbitral va solicita reclamantului să indice criteriile de evaluare a cererii sale şi valoarea obiectului cererii. Reclamantul va avea reale dificultăţi în a face acest calcul de cele mai multe ori.

Pârâtul va profita de această oportunitate şi va putea critica aceste criterii şi metoda de calcul, fapt ce va putea duce la tergiversarea procedurii arbitrale.

În caz de conflict, tribunalul arbitral va putea interveni şi stabili o valoare a pretenţiei în funcţie de complexitatea contractului si impactul pe care interpretarea clauzei îl are asupra părţilor. Valoarea obiectului cererii nu va fi întotdeauna o valoare mică, ci, din contră, în funcţie de aceste criterii, poate fi o valoare substanţială.

Concluzionând, putem afirma cu certitudine că diferendele având ca obiect interpretarea clauzelor contractuale sunt arbitrabile în măsura în care au o finalitate patrimonială. Această practică este confirmată atât în cazul arbitrajelor naţionale, cât şi de instanţele de arbitraj internaţionale precum Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi industrie Paris.


[1] Aceste reguli din noul Cod de Procedură Civilă sunt aplicabile oricărui litigiu arbitral cu privire la care cererea de arbitrare a fost înregistrată după data intrării în vigoare a noului Cod (15 februarie 2013), chiar dacă clauza arbitrală a fost agreată anterior intrării în vigoare a noului Cod.
[2] Titus Prescure, Radu Crişan, Arbitrajul Comercial, București, Universul Juridic 2010, pagina 74.
[3] Fouchard Gallard Godlman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, Haga, 1999, pag. 339-340.


Avocat Sofia COZAC
SCHOENHERR ȘI ASOCIAȚII SCA

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

Aflaţi mai mult despre , , , , , , ,
JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate