Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Oradea. Luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, deținerea fără drept a unei arme neletale, dare de mită, fals în declarații. Trimitere în judecată


10 martie 2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

DNA-Oradea. Luare de mită, abuz în serviciu, fals intelectual, deținerea fără drept a unei arme neletale, dare de mită, fals în declarații. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată:

în stare de arest preventiv, a inculpatului D. A. N., primar al municipiului Beiuș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
luare de mită (două infracțiuni),
abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul (patru infracțiuni),
fals intelectual (două infracțiuni), din care una în formă continuată (trei acte materiale),
efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț incompatibile cu funcția de primar, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,
deținerea fără drept a unei arme neletale din categoria celor supuse autorizării,
deținerea fără drept a munițiilor;

sub control judiciar, a inculpatului C. M. O. M., administrator al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco – Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
dare de mită,
complicitate la abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul,
fals în declarații;

în stare de libertate a inculpaților:
B. V., episcop al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
dare de mită,
complicitate la abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul;
I. S. E., contabil șef al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco Catolică Oradea, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
complicitate la abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul,
fals în declarații;
B. D. D. și M. N. F., funcționari publici în cadrul Biroului Impozite și Taxe din Primăria municipiului Beiuș, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul;
U. I., șef Compartiment urbanism în cadrul Primăriei municipiului Beiuș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul (două infracțiuni),
fals intelectual, în formă continuată (două acte materiale),
fals intelectual, în formă continuată (trei acte materiale);
M. V., secretar al Primăriei municipiului Beiuș, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul (două infracțiuni),
fals intelectual (două infracțiuni), din care una în formă continuată (trei acte materiale),
instigare la fals intelectual;
B. G. L., administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu și obținerea unui folos necuvenit pentru altul,
fals în declarații;
P. D. C., auditor în cadrul Primăriei municipiului Beiuș, la data săvârșirii faptei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2014, inculpatul D. A. N., în calitate de primar al mun. Beiuș, a pretins și primit de la o persoană din conducerea Bisericii Greco-Catolice Beiuș un imobil, proprietatea bisericii, cu titlu de concesiune pentru o perioadă de 29 ani, în favoarea societății comerciale SC Alge Dom Com SRL Beiuș.
Pentru acest „serviciu”, inculpatul a promis că va ajuta și va susține interesele bisericii greco-catolice pe raza sa de competență, în sensul că:
– îi va asigura protecție și o va favoriza, prin neîndeplinirea atribuțiilor de primar,
– va sprijini biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite pentru clădirile proprietatea unității de cult, situate pe raza Mun. Beiuș,
– nu va aplica sancțiuni contravenționale pentru fațadele deteriorate ale clădirilor proprietatea acesteia.
În perioada iunie-august 2014, inculpatul D. A. N., în calitate de primar al mun. Beiuș, a pretins și primit, de la reprezentanții Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, împreună cu inculpații B. V. și C. M. O. M., un imobil, proprietatea bisericii, printr-un contract de parteneriat pe o perioadă de 25+5 ani, în favoarea aceleiași societăți comerciale pe care o controla.
De data aceasta, inculpatul D. A. N., pe lângă faptul că trebuia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, în sensul arătat mai sus, a promis că va elibera o autorizație de funcționare pentru un magazin de comercializare a peștelui, aflat în proprietatea episcopiei.
În perioada 2009-2014, inculpatul D. A. N. împreună cu inculpații B. D. D. și M. N. F. nu au întreprins niciun demers pentru impozitarea și impunerea din oficiu a clădirilor aflate în proprietatea bisericii greco-catolice, pe raza municipiului Beiuș, cunoscând că sunt folosite de proprietar pentru a desfășura activități economice.
În acest sens, inculpatul D. A. N. nu a dispus niciun control sau inspecție fiscală, iar ceilalți doi funcționari nu au solicitat niciodată acest lucru, cauzând astfel Primăriei municipiului Beiuș o pagubă de 329. 231 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru biserica greco-catolică. La momentul solicitării reprezentanților bisericii greco-catolice de a li se elibera certificate fiscale aferente situației fiscale ale imobilelor deținute în proprietate, inculpații au creat poziții ale respectivelor imobile în baza de date a Primăriei mun. Beiuș – Biroul Impozite și Taxe, fără a avea depuse în acest sens înscrisuri aferente (CF, contracte, acte de proprietate, declarații fiscale).
În aceeași perioadă, în urma înțelegerii infracționale cu reprezentanții primăriei, inculpații B. V. și C. M. O. M., beneficiind de ajutorul inculpatei I. S. E., în calitate de reprezentanți ai bisericii greco-catolice, nu au întreprins măsuri pentru a întocmi și depune la Primăria municipiului Beiuș declarațiile fiscale aferente clădirilor aflate în proprietatea bisericii folosite pentru desfășurarea de activități economice, cu toate că unitatea de cult încasase în perioada 2009-2014 aproximativ 1.200.000 lei din închirierea celor 51 spații comerciale și locative deținute pe raza mun. Beiuș.
La data de 5 decembrie 2013, inculpatul C. M. O. M., în calitate de administrator al Episcopiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, pentru ca biserica greco-catolică să beneficieze în continuare de scutiri de impozite, a depus la Biroul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei municipiului Beiuș o declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, aferentă unui singur apartament situat în mun. Beiuș (deși dețineau în proprietate 51 spații), prin care a declarat necorespunzător adevărului faptul că spațiul locativ în cauză nu este folosit pentru desfășurarea de activități economice, deși această clădire era închiriată contra sumei de 180 lei/lună, chiar de inculpatul în cauză. Declarația respectivă a fost întocmită împreună cu inculpata I. S. E..
În perioada 2012-2014, în urma înțelegerii infracționale cu reprezentanții bisericii greco-catolice, inculpatul D. A. N., în calitate de primar al municipiului Beiuș, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul că a permis ca magazinul de comercializare a peștelui, proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma Greco-Catolică Oradea, să funcționeze fără autorizație eliberată de Primăria municipiului Beiuș, creând astfel o pagubă instituției publice în cuantum de 420 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru biserica greco-catolică.
La datele de 18 iunie, respectiv 28 noiembrie 2014, inculpatul D. A. N., în calitate de primar al municipiului Beiuș, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul că a semnat și eliberat, în favoarea SC Alge Dom Com SRL, două autorizații de construcție cu nerespectarea prevederilor legale, pentru a justifica lucrări care fuseseră deja executate la imobilul primit mită de primar aflat în zona de protecție a monumentului „Fosta școală civilă medie greco-catolică de fete și internatul pavelian de fete” și pentru a justifica respectarea formală a legislației specifice din domeniul construcțiilor. Aceste documente au fost semnate și de inculpații M. V., în calitate de secretar al Primăriei mun. Beiuș, și U. I., în calitate de șef Compartiment Urbanism, care au cunoscut faptul că documentele respective fuseseră emise fără respectarea prevederilor legale.
De asemenea, inculpații aveau cunoștință de faptul că autorizațiile au la bază documente false și constatări nereale (note de constatare și certificate de urbanism), prin aceasta cauzând o vătămare intereselor legitime ale Primăriei municipiului Beiuș și obținând un folos necuvenit pentru SC Alge Dom Com SRL.
Notele de constatare și certificatele de urbanism respective, care atestau fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, au fost întocmite de inculpatul U. I., fiind certificate prin semnătură de către inculpații D. A. N. și M. V.
În cazul notei de constatare întocmită în data de 10 iunie 2014, inculpatul U. I. a fost determinat de secretarul Primăriei municipiului Beiuș să ateste în cuprinsul ei împrejurări necorespunzătoare adevărului, cunoscând că la imobilul în cauză fuseseră deja executate lucrări.
La data de 7 noiembrie 2014, inculpatul B. G. L. a întocmit și depus la Direcția Județeană pentru Cultură Bihor documentația aferentă proiectului „Reabilitare acoperiș și fațade”, în vederea eliberării avizului pentru autorizarea executării lucrărilor la clădirea mai sus precizată, ocazie cu care a declarat necorespunzător adevărului faptul că lucrările la imobilul în cauză nu erau începute sau efectuate și documentația corespundea realității, în condițiile în care lucrările se aflau în fază de execuție încă din luna mai 2014.
La data de 19 noiembrie 2014, pe baza acestor documente false (care se refereau la autorizarea executării lucrărilor și nu la intrarea în legalitate a construcției), inculpatul B. G. L. a determinat cu intenție reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Bihor să elibereze avizul favorabil pentru beneficiarul SC Alge Dom Com SRL.
În perioada 2011-2014, inculpatul D. A. N. a reprezentat în fapt SC Alge Dom Com SRL Beiuș, desfășurând activități și operațiuni financiare realizate ca acte de comerț, specifice funcției de administrator de fapt al unei societăți comerciale, incompatibilă cu funcția de primar.
Astfel, fiind singurul factor decizional al societății în cauză, acesta a negociat în numele firmei, a încheiat și semnat contracte, a achiziționat marfă, a achitat sume de bani aferente, a facturat serviciile prestate și a retras sume de bani din conturile bancare ale societății, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.
La data de 17 septembrie 2014, cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la locuința inculpatului D. A. N., organele de urmărire penală au identificat și ridicat o arma cu aer comprimat, neletală, din categoria celor supuse autorizării, de fabricație chinezească, fără serie de identificare, calibru 4,5 mm, aflată în stare de funcționare și o cantitate de muniție, compusă din: 412 cartușe de vânătoare cu alice calibru 12, 133 cartușe de vânătoare cu alice calibru 20, 25 cartușe de vânătoare cu alice calibru 16, 8 cartușe cu glonț calibru 308Win, 291 proiectile calibru 4,5 mm, toate aflate în stare de funcționare, deținute de inculpat fără drept.
La data de 24 septembrie 2014, inculpata P. D. C., cu ocazia audierii sale de către procurorii anticorupție, a susținut în mod mincinos că nu cunoaște niciunul dintre aspectele prezentate mai sus.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților D. A. N., C. M. O. M., I. S. E., B. D. D. și M. N. F..

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic din partea Serviciului Român de Informații – Direcția Județeană de Informații Bihor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Oradea, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că, această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii