Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Procedură civilă
Procedură civilă
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Tribunalul Hunedoara. Ordonanţă preşedinţială. Sistarea alimentării cu energie electrică. Temeinicie


13 martie 2015 | Florin RADU

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: Procedură civilă, RNSJ

Instanţa judecătorească poate, în condiţiile art. 996 C. proc. civ., să dispună măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru prevenirea unei pagube iminente şi care altfel nu s-ar putea repara.

Ca atare, în speţă sunt îndeplinite aceste cerinţe, întrucât lipsirea reclamantei de beneficiul energiei electrice îi poate crea prejudicii majore, fiind în imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale. În plus, măsura este vremelnică, fiind dispusă până la soluţionarea dosarului de fond, fiind justificată şi urgenţa.

Situaţia creată este de excepţie şi reclamă o soluţie urgentă pentru prevenirea pagubelor iminente.

Este, de asemenea, evident că nu se prejudecă fondul pricinii, iar dreptul de a beneficia de energie electrică nu poate fi îngrădit, în caz contrar activitatea societăţii ar fi grav periclitată.

Nu este întemeiată critica privind lipsa calităţii procesuale pasive, în condiţiile în care măsura întreruperii furnizării cu energie electrică a fost dispusă de pârâtă prin procesul-verbal de analiză a abaterilor.

În concluzie, faţă de considerentele sus-expuse, se constată că apelul formulat de pârâtă este nefondat şi va fi respins, în temeiul art. 480 C. proc. civ.

Tribunalul Hunedoara, s. a II-a civ., dec. nr. 489/A/2014

Prin sentinţa nr. 1418/2014, pronunţată de Judecătoria Petroşani, s-a admis cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamanta G.R. SRL, în contradictoriu cu pârâtele E.E. S.A. şi E.D.B. S.A. şi s-a dispus obligarea pârâtelor la rebranşarea provizorie a imobilului proprietatea reclamantei (punct de lucru) din Municipiul Petroşani, la reţeaua de furnizare a energiei electrice, până la soluţionarea dosarului având ca obiect acţiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Petroşani.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut, în esenţă, că, reglementând prin dispoziţiile art. 996 C. proc. civ. procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, legiuitorul a stabilit condiţiile de admisibilitate ce trebuie întrunite cumulativ pentru a justifica recurgerea la această cale rapidă de soluţionarea unei cereri.

Potrivit art. 996 din Codul de procedură civilă, „instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Textul de lege instituie trei condiţii privind admisibilitatea cererii de ordonanţă preşedinţială: urgenţa, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului, condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ.

Reclamanta solicită ca, pe calea ordonanţei preşedinţiale, în temeiul dispoziţiilor art. 996 C. proc. civ., să se dispună obligarea pârâtelor la rebranşarea provizorie a imobilului proprietatea sa, situat în Petroşani, la reţeaua de furnizare a energiei electrice, până la soluţionarea fondului litigiului dedus judecăţii, având ca obiect acţiune în constatare.

Într-adevăr, pe rolul Judecătoriei Petroşani s-a înregistrat, la aceeaşi dată, dosarul având ca obiect constatarea inexistenţei dreptului de creanţă, pretins de către pârâte, prin factura nr. 4 din 2 aprilie 2014.

De principiu, pe calea ordonanţei preşedinţiale, nu se pot dispune măsuri care tind la soluţionarea fondului unei cereri, cu ocazia soluţionării cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa neanalizând fondul dreptului discutat între părţi, dar pentru ca soluţia să nu fie arbitrară, cercetează aparenţa dreptului, iar măsura dispusă trebuie să nu prejudece fondul.

Din actele depuse la dosarul cauzei de către reclamantă, instanţa reţine că în favoarea reclamantei există o aparenţă de drept – dreptul său la furnizarea energiei electrice, existând şi posibilitatea producerii unei pagube care nu s-ar mai putea repara, prin imposibilitatea desfăşurării oricărei activităţi de către reclamantă, este evidentă şi iminentă paguba constând în imposibilitatea onorării contractelor şi implicit a realizării de venituri, de achitare a salariilor angajaţilor şi furnizorilor, aspecte ce ar determina blocarea funcţionării societăţii.

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale şi va admite cererea formulată de reclamantă.

Împotriva acestei hotărâri, pârâta E.D.B. SA a declarat apel în termen, solicitând respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială, în principal, pentru lipsa calităţii procesuale pasive, iar în subsidiar, ca neîntemeiată.

Taxa judiciară de timbru în valoare de 20 lei a fost achitată la dosar.

În motivarea apelului, s-a arătat că societatea are ca obiect de activitate doar distribuţia energiei electrice şi, nefiind parte în contractul de furnizare, nu a pretins plata vreunei sume de bani, astfel că nu are calitate procesuală pasivă în cauză, aceasta aparţinând doar furnizorului.

Pe fondul cauzei, pârâta arată că nu sunt întrunite cerinţele necesare admiterii cererii, respectiv neprejudecarea fondului cauzei, în condiţiile în care se pune în discuţie însăşi existenţa dreptului de creanţă a furnizorului.

În drept, se invocă art. 999 C. proc. civ.

Prin întâmpinare, reclamanta solicită respingerea apelului ca nefondat, fiind pe deplin dovedite atât calitatea procesuală pasivă a pârâtei, cât şi elementele necesare ordonanţei preşedinţiale.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de apel şi cauza sub toate aspectele, instanţa reţine următoarele:

Apelul este nefondat.

Instanţa judecătorească poate, în condiţiile art. 996 C. proc. civ., să dispună măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru prevenirea unei pagube iminente şi care altfel nu s-ar putea repara.

Ca atare, în speţă sunt îndeplinite aceste cerinţe, întrucât lipsirea reclamantei de beneficiul energiei electrice îi poate crea prejudicii majore, fiind în imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale. În plus, măsura este vremelnică, fiind dispusă până la soluţionarea dosarului sus-menţionat, fiind justificată şi urgenţa.

Situaţia creată este de excepţie şi reclamă o soluţie urgentă pentru prevenirea pagubelor iminente.

Este, de asemenea, evident că nu se prejudecă fondul pricinii, iar dreptul de a beneficia de energie electrică nu poate fi îngrădit, în caz contrar activitatea societăţii ar fi grav periclitată.

Nu este întemeiată nici critica privind lipsa calităţii procesuale pasive, în condiţiile în care măsura întreruperii furnizării cu energie electrică a fost dispusă de E.D.B. prin procesul-verbal de analiză a abaterilor nr. 002599/2014.

În concluzie, faţă de considerentele sus-expuse, se constată că apelul formulat de pârâtă este nefondat şi va fi respins ca atare, în temeiul art. 480 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul introdus de către E.D.B. SA împotriva sentinţei nr. 1418/2014, pronunţată de Judecătoria Petroşani, judeţul Hunedoara.

Definitivă.

Notă: Decizia reprodusă mai sus surprinde în mod judicios îndeplinirea condiţiilor legale pentru emiterea unei hotărâri de ordonanţă preşedinţială.

În concret, societatea de energie electrică sistase, pe motiv de neachitare a unei creanţe, furnizarea curentului electric către o persoană juridică, aceasta fiind în imposibilitate de a-şi îndeplini obiectul de activitate.

Consumatorul a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune în constatarea inexistenţei acestei datorii, iar în paralel, a solicitat şi emiterea unei ordonanţe preşedinţiale, prin care a solicitat cu succes rebranşarea la reţeaua de furnizare a energiei electrice, până la soluţionarea fondului litigiului dedus judecăţii, având ca obiect acţiune în constatare.

Avocat Florin RADU
Consilier, Baroul Hunedoara

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică