Secţiuni » Selected
Selected
Publicare comunicate şi informări profesionaleAnunţuri evenimenteAnunţuri de recrutare
ArticoleJurisprudenţăComunicare profesională
 1 comentariu

20 de avocați promovați la NNDKP


17 martie 2015 | JURIDICE.ro

UNBR Caut avocat
JURIDICE gratuit pentru studenti

Secţiuni: SELECTED

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a anunţat astăzi că avocatul Valentin Voinescu a fost promovat partener în departamentul de drept bancar și finanțări.

De asemenea, 10 avocați seniori au fost promovați ca asociați manageri, iar şapte avocați – asociați seniori. În plus, doi dintre managerii practicii de consultanță fiscală ocupă noi poziții de senioritate în ierarhia acesteia.

Colegii promovați au avut o contribuție semnificativă la consolidarea și creșterea volumului de activitate al practicilor/birourilor din care fac parte, respectiv litigii (unde au promovat Cătălin Radbâță, Daniela Gramaticescu, Marius Ezer, Valeriu Mina, Corina Iablonschi), drept bancar și finanțări (Valentin Voinescu, Larisa Țugui), tranzacții imobiliare (Irina Dimitriu, Vlad Tănase, Ioana Grigoriu), consultanță fiscală (Adina Vizoli, Sorin Mociofan), proprietate intelectuală (Delia Belciu), piețe de capital (Diana Ispas), imigrări (Alexandru Lupu), dreptul muncii (Delia Paceagiu), drept corporatist și contracte (Delia Ropan), biroul din Timișoara (Eva Forika, Delia Băroianu) și biroul din Cluj-Napoca (Cristina Bidiga).

Manuela Nestor„În acest domeniu există tineri cu foarte mult potențial – profesional, uman, de leadership – care trebuie remarcați și urmăriți pentru a forma viitorii avocați cheie ai firmei. Ei pot deveni cu timpul profesioniștii de bază ai avocaturii românești. Colegii promovați au arătat de multe ori că au capacitatea de a-și motiva și inspira colegii să atingă împreună obiective comune, nu doar prin competențele profesionale, ci și prin integritate, valoarea umană și credibilitate. Îi felicităm și le dorim să-și continue activitatea în același mod , încurajându-și colegii și contribuind la pregătirea de noi generații de avocați la fel de capabili ca ei pentru a face față provocărilor avocaturii de business și în următorii 25 de ani”, apreciază Manuela Nestor, unul dintre partenerii coordonatori ai firmei.

În urma acestor modificări, echipa NNDKP are 20 de parteneri (18 avocați și doi consultanți fiscali) și 110 de avocați, cărora li se adaugă 18 specialiști în fiscalitate, 3 consilieri în proprietate intelectuală şi 75 de angajaţi în departamentele administrative.

***

Despre colegii promovaţi:

Valentin VoinescuValentin Voinescu, Partener (Drept bancar și finanțări)
Valentin este noul partener în cadrul departamentului de Drept bancar și finanțări, coordonat de Manuela Nestor și Alina Radu. Valentin are experienţă tranzacţională şi de consultanţă, fiind specializat în asistarea instituţiilor financiare şi corporaţiilor cu privire la probleme de finanţări, restructurarea datoriilor şi aspecte de reglementare. Valentin face parte de asemenea din echipa de traineri a departamentului implicată în organizarea de cursuri şi seminarii pentru clienții bancari.


Delia BelciuDelia Belciu, Asociat manager (Proprietate intelectuală)
Delia are experiență semnificativă în toate aspectele legate de proprietate intelectuală, în special în domeniul mărcilor, desenelor și modelelor, atât la nivel național, cât și comunitar, în domeniul dreptului de autor si drepturile conexe, invenții ale salariaților, denumiri de origine, arbitraje cu privire la numele de domeniu. De asemenea, Delia oferă consultanţă companiilor internaţionale şi naţionale în proiecte variate si complexe din domeniul farmaceutic, protecţiei consumatorilor, anticorupție, publicitate, software.


Cristina BidigaCristina Bidiga, Asociat manager (coordonatorul echipei de la Cluj-Napoca)
Cristina este specializată în litigii între profesioniști sau cu autorități publice având ca obiect anulare de acte, litigii între asociați, recuperări de creanțe, proceduri de insolvență, litigii de muncă, drept contravențional, protecția consumatorului și achiziții publice. De asemenea, coordonează dosare penale atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată. Cristina acordă asistență în aspecte de dreptul muncii, contracte și relații intra și inter societare.


Irina DimitriuIrina Dimitriu, Asociat manager (Tranzacții imobiliare)
Irina și-a dezvoltat experiența profesională în toate ariile dreptului imobiliar, cu precădere cele privind structurarea, negocierea și analiza juridică aferentă tranzacțiilor complexe (atât de tip „share deal” cât și „asset deal”). Irina este de asemenea specializată în urbanism și amenajarea teritoriului, proiecte majore de infrastructură energetică, precum și în redactarea și negocierea diverselor tipuri de contracte de antrepriză (inclusiv contracte FIDIC).


Marius EzerMarius Ezer, Asociat manager (Litigii)
Marius are experiență semnificativă în domeniul soluționării litigiilor, reprezentând clienții în fața instanțelor în proiecte de drept civil și comercial, din domenii cum ar fi procedura insolvenţei, litigii de dreptul muncii, arbitraj comercial internaţional, achiziții publice, energie, imobiliar. Este specializat în proceduri de insolvență complexe, în special cele de reorganizare judiciară precum și aspecte de dreptul muncii ce presupun reorganizări ale activităților clienților și negocieri cu sindicatele reprezentative.


Eva ForikaEva Forika, Asociat manager (coordonatorul echipei de la Timișoara)
Eva Forika și-a dezvoltat aptitudini esențiale în domeniul dreptului corporativ și contractual, asigurând asistență multidisciplinară integrată, inclusiv în domenii puternic reglementate normativ precum zootehnia și resursele naturale. Are experiență în tranzacții transfrontaliere și asistă clienţii cu privire la o gamă largă de contracte şi în diverse proceduri administrative. Ca avocat pledant, asigură reprezentare cu preponderenţă în litigii de contencios administrativ şi participă la stabilirea strategiei în litigii civile şi comerciale.


Daniela GramaticescuDaniela Gramaticescu, Asociat manager (Litigii)
Daniela are experiență semnificativă în litigii judiciare și arbitrale complexe de drept imobiliar și drept corporatist, litigii de drept civil și penal privind drepturi de proprietate publică și privată, litigii de drept bancar, litigii între profesioniști și între profesioniști și consumatori. De asemenea, Daniela a asistat și reprezentat clienții în litigii de contencios administrativ, contencios fiscal, farmaceutic și achiziții publice.


??????????????????????Diana Ispas, Asociat manager (Piețe de capital)
Diana s-a specializat în toate aspectele legate de piețe de capital, precum și în domeniul bancar, financiar, guvernanței corporative, în fuziuni și achiziții și privatizări. Diana a asistat companii multinaționale, bănci, fonduri de investiții, precum și autorități, în proiecte complexe, incluzând listări, proiecte de finanțare inclusiv prin emisiuni de obligațiuni, factoring, restructurări, asigurând reprezentare în fața autorităților și contribuind activ la îmbunătățirea cadrului legislativ.


Valentin MinaValeriu Mina, Asociat manager (Litigii)
Valeriu are o experienţă semnificativă în soluţionarea disputelor judiciare şi a celor arbitrale, dar şi în soluţionarea pe cale extrajudiciară a diverselor probleme litigioase. Valeriu reprezintă clienţii în aspecte de drept civil, penal, administrativ, privatizări, proceduri de executare silită, achiziții publice. De asemenea, este specializat în litigii civile ce au drept obiect disputarea drepturilor de proprietate publică şi privată, litigii între profesioniști, proceduri de insolvență și litigii născute în legătură cu raporturi juridice guvernate de regulile FIDIC.


Catalin RCătălin Radbâță, Asociat manager (Litigii)
Cătălin s-a specializat în cauze de insolvență transfrontalieră care implică analize și strategii complexe a procedurilor ce se desfășoară în paralel în jurisdicții diferite, inclusiv executări, urmărirea de bunuri în străinătate și obținerea de măsuri asiguratorii. Pe plan intern, Cătălin este implicat în cauze comerciale privind realizarea de proiecte în domeniul energiei regenerabile, livrare gaze industriale și litigii privind piața energiei electrice.


Vlad TanaseVlad Tănase, Asociat manager (Tranzacții imobiliare)
Vlad este specializat în domeniul dreptului imobiliar, în proiecte care acoperă o multitudine de aspecte, printre care achizițiile, finanțările și dezvoltarea proiectelor imobiliare de birouri, rezidențiale sau comerciale. Are experiență semnificativă pe piața închirierilor de spații de birouri, acordând în mod constant asistență principalilor dezvoltatori imobiliari. Are o îndelungată experiență în strategii de joint-venture și de exit în domeniul imobiliar, fiind implicat în multe tranzacții de referință pentru piața imobiliară.


Delia BaroianuDelia Băroianu, Asociat senior (NNDKP Timișoara)
Delia este specializată în domeniul dreptului contractelor și al dreptului muncii, acordând consultanță și asigurând reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în proiecte variate și complexe. Asistă clienți locali și străini în diverse aspecte privind raporturile individuale de muncă, inclusiv evaluarea și aplicarea procedurii de sancționare disciplinară și de concediere, în cazuri sensibile. Delia reprezintă clienții în litigii privind aspecte imobiliare și acordă asistență în revizuiri de contracte și proiecte de „due diligence”.


Ioana GrigoriuIoana Grigoriu, Asociat senior (Tranzacții imobiliare)
Ioana a acumulat experiență semnificativă în domeniul dreptului imobiliar prin asistența acordată într-o gamă variată de proiecte. Cazuistica în care a fost implicată a vizat abordarea aspectelor de drept imobiliar a ofertelor publice de vânzare (inclusiv pe piețele de capital), analize „due diligence” și negocierea de contracte complexe. Ioana s-a specializat totodată în proiecte din domeniul forestier, agricol, dezvoltarea clădirilor de birouri/retail, a parcurilor industriale, precum și în aspecte de insolvență.


Corina ICorina Iablonschi, Asociat senior (Litigii)
Corina este specializată în litigii de drept comercial și civil, privind aspecte complexe de insolvență, proceduri de executare silită și aspecte de drept societar. Experiența sa include reprezentarea angajatorilor în litigii specifice dreptului muncii, ce decurg din încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor de muncă, dar și în cadrul acțiunilor privind plata drepturilor bănești. De asemenea, Corina a acumulat experiență semnificativă și în litigiile privind protecția consumatorilor și de drept administrativ.


??????????????????????Alexandru Lupu, Asociat senior (coordonatorul practicii de Imigrări)
Alexandru are experiență semnificativă în materia regimului străinilor acumulată în cei opt ani de coordonare a practicii de imigrări. Consiliază clienți atât în chestiuni de natură consulară privind vizele de scurta ședere, cât și în cazul relocării personalului străin în scopul obţinerii avizelor de angajare sau de detașare, precum și reglementarea dreptului de ședere al membrilor de familie, dar și în chestiuni legate de stabilirea rezidenţei pe termen lung și de solicitarea acordării sau redobândirii cetățeniei române.


Delia PaceagiuDelia Paceagiu, Asociat senior (Dreptul muncii)
Delia asistă clienţii români şi străini pe diverse aspecte de dreptul muncii ce decurg din raporturi individuale şi colective de muncă. Acestea includ: încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor de muncă, stabilirea obligațiilor salariaților privind neconcurența, nedeturnarea clientelei și confidențialitate după încetarea raporturilor de muncă, întocmirea și revizuirea regulamentelor și procedurilor interne, transfer de salariați, detașări transfrontaliere, încheierea și executarea contractelor colective de muncă, implementarea procedurilor de concediere individuală și colectivă.


Delia RopanDelia Ropan, Asociat senior (Corporate și contracte)
Delia este specializată în domeniul achizițiilor publice, asistând clienți români și străini, ofertanți și autorități contractante, atât în stadiul analizării documentației de atribuire, al pregătirii și evaluării ofertelor, cât și în faza de contestare sau apărare a rezultatului procedurilor (în etapa litigioasă în fața CNSC și a instanțelor competente). Experiența Deliei include și consultanță într-o gamă variată de aspecte contractuale.


Larisa TuguiLarisa Țugui, Asociat senior (Drept bancar și finanțări)
Larisa a acumulat experienţă în domeniul financiar-bancar, specializarea ei incluzând o arie largă de tranzacţii de finanţare (inclusiv finanțări de proiecte şi achiziţii de anvergură), restructurări, cesiuni de portofolii de credite, emisiuni de obligațiuni, fuziuni bancare precum şi aspecte de insolvenţă şi drept societar. Larisa este specializată de asemenea în consultanță privind aspecte complexe de drept bancar şi financiar, inclusiv drept bugetar şi finanţe publice.


Sorin MociofanSorin Mociofan, Director taxe (coordonatorul practicii de taxe de la Timișoara)
Sorin are peste 13 ani de experiență în proiecte de fiscalitate, iar pe parcursul ultimilor zece ani a asistat clienți din regiunea Transilvania/Banat. Sorin este specializat în aspecte variate de consultanță fiscală și de planificare a proiectelor cu componente de taxare directă și indirectă, fiind consultant fiscal autorizat. Deține un MBA de la Universitatea din Ottawa și Academia de Studii Economice.


Adina VizoliAdina Vizoli, Director taxe (Consultanță fiscală)
Cu o experiență de 12 ani în domeniul consultanţei fiscale locale şi internaţionale, Adina este specializată în toate aspectele privind TVA: proiecte de TVA realizate la aderarea României la Uniunea Europeană precum și analize de impact pe probleme de TVA local și european, soluții de eficientizare fiscală, asistență în fața autorităților fiscale din România în cadrul procedurilor administrative fiscale și a inspecțiilor fiscale. Adina este membră a Camerei Consultanților Fiscali din România.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică