Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA. Luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani, favorizarea infractorului. Trimitere în judecată
20.03.2015 | Mădălina MIHALCEA, Georgiana-Camelia LUCIU, Mădălina MIHALCEA

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DNA. Luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, spălare de bani, favorizarea infractorului. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată:
în stare de arest preventiv a inculpatului P. T, primar al municipiului Pitești, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
luare de mită,
abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată (două acte materiale).
în stare de arest la domiciliu a inculpaților:
V. V., acționar la SC CNCD SA, SC Conarg SA, Conarg Real Estate SRL, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
dare de mită,
spălare de bani,
complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
S. C. și V. G., reprezentanți ai SC Girexim Universal SA și SC CNCD SA, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată,
sub control judiciar a inculpatei P. E. E., în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
complicitate la luare de mită,
spălare de bani,
în stare de libertate a inculpaților:
C. I., consilier al primarului municipiului Pitești, membru al Comisiei de evaluare a ofertelor, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată,
R. R. A.R. M. V. și B. E., directori generali, respectiv director economic în cadrul SC Publitrans 2000 S.A, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată,
N. E., director executiv al Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și președinte al Comisiei de evaluare, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată,
I. L. C., Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată,
P. D. A., ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului,
P. M. și L. E. C., în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
SC Publitrans 2000 SA este societatea care are asigură transportul public local în municipiul Pitești, având ca acționar unic Consiliul local Pitești. În „strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în mun. Pitești”, care răspundea unui interes public, era prevăzut ca SC Publitrans 2000 SA să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziționate de Consiliul Local prin alocare de fonduri.
Prevalându-se de această nevoie socială, primarul P. T ar fi făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat și prelungit un contract de asociere în participațiune între SC Publitrans 2000 SA și societățile private CNCD SA/SC Girexim Universal SA, în folosul ultimelor două societăți.
În aceeași direcție, în perioada 2006-2007, a acționat și inculpatul R. R. A. care, în calitate de director general al SC Publitrans 2000 SA, a susținut în mod nereal, în conținutul unei adrese pe care a înaintat-o Primăriei Municipiului Pitești, că, prin planul de afaceri, se propune achiziția de autobuze și încheierea unui parteneriat public privat, deturnându-se litera și spiritul planului discutat în consiliul de administrație, precum și voința consiliului de administrație al SC Publitrans 2000 SA.
Mai mult, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 7 februarie 2007, contrar soluțiilor propuse prin Strategia de dezvoltare durabilă a Serviciului de transport public de călători din municipiul Pitești, inculpatul R. R. A. a avansat, ca unică soluție de redresare a societății, asocierea cu un operator privat, precizând că aceasta urma să se realizeze potrivit Codului Comercial (cu încălcarea prevederilor legale și a celor din actul constitutiv al societății), făcând astfel posibilă încheierea ulterioară a contractului de asociere în participațiune.
Sub pretextul inexistenței fondurilor publice necesare achiziționării celor 80 de autobuze, primarul P. T a determinat încheierea contractului de asociere în participațiune, în condițiile în care, cele două firme private erau obligate să dețină autobuzele în proprietate.
Începând cu luna noiembrie 2008 și până în luna octombrie 2014, deși cunoșteau împrejurarea că SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA nu dețin în proprietate cele 80 de autobuze, inculpații R. M. V. și B. E., exercitându-și în mod defectuos atribuțiile de serviciu, au solicitat Primăriei municipiului Pitești încasarea subvenției și au semnat 70 procese-verbale de verificare a documentației la decontul de subvenție pentru activitatea de transport public de persoane.
Acționând în această modalitate, cei doi inculpați au făcut posibil ca inculpatul P. T., în calitate de ordonator principal de credite, să dispună efectuarea de plăți către societățile anterior amintite.
Concret, cu referire la cele menționate, în calitate de primar al mun. Pitești și conducător al serviciilor publice locale, în perioada 2007-2014, inculpatul P. T, beneficiind de ajutorul inculpaților C. I. și N. E., în conivență cu inculpații V. V., S. C. și V. G., și-a exercitat cu rea credință atribuțiile ce îi reveneau în legătură cu încheierea, derularea și prelungirea contractului de achiziție publică de asociere în participațiune, sens în care a efectuat următoarele:
– a inițiat procedura de asociere a SC Publitrans 2000 SA cu un operator privat, contrar legii și contrar cererilor formulate în repetate rânduri de consiliul de administrație al societății și fără a ține cont de concluziile studiului de fezabilitate aprobat prin hotărâre de consiliu la data de 07 martie 2007;
– a impus, în mod nelegal, membrilor consiliului de administrație ai SC Publitrans 2000 SA să includă în caietul de sarcini condiții restrictive pentru a limita participarea operatorilor privați la licitație, a inițiat proiectul de hotărâre privind avizarea asocierii în participațiune, invocând concluziile studiului de fezabilitate întocmit de Universitatea din Pitești în care se menționau soluții contrare celor susținute de el, cu scopul vădit de a induce în eroare membrii consiliului local;
– a modificat documentația de achiziție (fișa de date a asocierii, caietul de sarcini, contractul cadru) pentru desemnarea operatorului privat, cu scopul de a atribui contractul de asociere în participațiune societăților CNCD SA/SC Girexim Universal SA;
– în calitate de conducător al serviciilor publice locale, nu a pus în aplicare obligațiile din contractul de asociere în participațiune de a reduce cota de participație la beneficii și pierderi a asocierii SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA, practic de a desființa contractul de asociere în participațiune, ca urmare a faptului că asocierea anterior amintită nu deținea mijloacele de transport (autobuzele) cu titlu de proprietar;
– a ordonat plățile prin care asocierea SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA încasa subvenția, în condițiile în care cunoștea că această societate nu deținea autobuzele în proprietate;
– a inițiat și prelungit contractul de asociere în participațiune, invocând, în mod nereal, existența unei stări de urgență, în condițiile în care fusese înștiințat cu privire la imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte și, pe de altă parte, cunoștea că asocierea SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA nu deținea autobuzele în proprietate.
În același context, inculpata I. L. C., în calitate de șef Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice, începând cu luna noiembrie 2008 și până în luna decembrie 2010, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu din fișa postului pe care îl deținea, a semnat 26 procese-verbale de verificare a documentației la decontul de subvenție pentru activitatea de transport public de persoane cunoscând împrejurarea că SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA nu dețin în proprietate cele 80 de autobuze, modalitate care a făcut posibil ca inculpatul P. T., în calitate de ordonator principal de credite, să dispună efectuarea de plăți către societățile anterior amintite.
Finalitatea derulării în condiții frauduloase a acestui contract a fost aceea că, în cadrul asocierii, firmele private SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA au dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociație și au realizat și un profit substanțial, în timp ce societatea publică de transport SC Publitrans 2000 SA s-a regăsit, la finalizarea contractului, în aceeași situație, practic fără mijloace de transport. Relevant este faptul că, din subvenția încasată de la Primăria Pitești, firmele private au achitat autobuzele care le-au revenit în proprietate, ulterior.
În exercitarea atribuțiilor de serviciu (de îndeplinire neîndeplinire/urgentarea îndeplinirii unui act, respectiv îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri), primarul P. T a primit, la data de 18 februarie 2008, pentru fiica sa, inculpata P. E. E., de la inculpatul V. V., un apartament în municipiul București – Ansamblul Rezidențial Quadra Place, în valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), în schimbul favorizării asocierii SC CNCD SA/SC Girexim Universal SA în procedura de atribuire a contractului de asociere în participațiune, respectiv acordarea efectivă, executarea și ulterior prelungirea acestuia.
Pentru a disimula primirea, de către inculpatul P. T, tatăl său, a unui apartament și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea ei, la data de 26 noiembrie 2007, inculpata P. E. E. a încheiat un antecontract, iar la data de 18 februarie 2008, a încheiat contractul de vânzare cu SC Conarg Real Estate SRL și, ulterior, a acceptat eliberarea a două chitanțe, în sumă de 110.000 lei și în sumă de 365.112,18 lei de către Conarg Real Estate SRL, fără a remite sumele de bani societății anterior amintite.
Pentru a crea aparența că apartamentul a fost plătit și că nu reprezintă un folos nejustificat, inculpatul V. V., în calitate de persoană cu putere de decizie în cadrul SC Conarg Real Estate SRL, a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menționeze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea.
În calitate de beneficiar direct al contractului de participațiune, în condițiile în care asocierea era obligată să dețină mijloacele de transport în proprietate, inculpatul V. V., în calitate de acționar la SC Conarg SA, a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD SA, făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În această modalitate, inculpatul V. V. a sprijinit activitatea infracțională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenției de către asocierea SC CNCD/SC Girexim SA.
Inculpații V. G. și S. C., reprezentanți ai SC Girexim Universal SA și SC CNCD SA, au prezentat o promisiune de vânzare-cumpărare drept contract încheiat, pentru a face dovada că asocierea deține un număr de 80 de autobuze cu titlu de proprietate. Înscrisul a fost folosit în cadrul procedurii de selecție a ofertelor pentru a argumenta și susține dispozițiile primite de la inculpatul P. T, respectiv că asocierea SC CNCD SA/ SC GIREXIM UNIVERSAL SA deține autobuzele respective.
În conivență cu inculpatul P. T, inculpații V. G. și S. C., începând cu data de 22 februarie 2008 și până în luna septembrie 2014, au înaintat documente justificative pentru plata subvenției, au semnat adrese de înaintare către Primăria Pitești pentru a încasa subvenția și au semnat procesele-verbale de validare și verificare a subvenției, în baza cărora, inculpatul P. T, în calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea plăților către asocierea SC CNCD SA/ SC Girexim Universal SA.
În seara zilei de 05 noiembrie 2014, inculpatul P. D. A., în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, i-a comunicat tatălui său, inculpatul P. M., că, în data de 06 noiembrie 2014, procurorii anticorupție urmau să efectueze, în mod cert, percheziții la domiciliul inculpatului P. T, cu scopul vădit de a îngreuna cercetările.
În continuare, inculpatul P. M. a comunicat această informație inculpatei L. E. C. care a transmis-o mai departe inculpatului P. T, urmărind același scop de a îngreuna cercetările.

În această modalitate, a fost cauzat Primăriei Municipiului Pitești un prejudiciu în sumă de 28.556.450,65 lei. (peste 6,3 milioane euro), sumă cu care instituția publică s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților: P. T, P. E. E., V. V., S. C., V. G. și SC CNCD SA.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia LUCIU
Mădălina MIHALCEA

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti