Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul securităţii sociale
Dreptul securităţii sociale
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
UNBR Caut avocat
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q8
AUDI Q3
AUDI Q3
AUDI Q3 SUV
Citeşte mai mult în legătură cu Dreptul securității sociale, Revista revistelor juridice

Revista de Drept Social nr. 1/2015

21 februarie 2015 | Elena ALBU

A apărut nr. 1/2015 al Revistei de Drept Social.

Cuprins

1. Din nou despre inechităţi. Salarizarea magistraţilor
Cecilia JABRE

2. Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
Răzvan ANGHEL

3. Decizia de inadmisibilitate din cauza Ion Sgaibă împotriva României. Neepuizarea căilor de atac interne, în situaţia invocării pentru prima oară a lipsei de imparţialitate a unor judecători ai instanţei de recurs abia printr-o contestaţie în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluţionat cauza
Dragoş CĂLIN

4. Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ după intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011
Răzvan ANGHEL

5. Hotărâre prealabilă. ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, respectiv a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, în sensul de a se stabili dacă persoanele pensionate în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2011 şi, în special, în perioada 1 aprilie 2001 – 2 noiembrie 2008 beneficiază de majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale după 1 aprilie 2001
(ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept , decizia nr. 1/2015, M. Of. nr. 162 din 9 martie 2015)

Evenimente juridice

Servicii JURIDICE.ro

JURIDICE by Night

Arbitraj comercial

6. Calculul pensiilor. Valorificarea veniturilor realizate obţinute în regim de lucru prelungit. Aplicabilitatea Deciziei nr. 5/2010 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Principiul contributivităţii
(Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 183/AS din 18 noiembrie 2014)
Răzvan ANGHEL

7. Majorarea punctajului pentru activitatea desfăşurată în grupa I sau II de muncă. Condiţiile acordării beneficiului prevăzut de art.169 din Legea nr. 263/2010
(Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 181/AS din 18 noiembrie 2014)
Răzvan ANGHEL

8. Litigiu în materia drepturilor de asigurări sociale. Neîntrunirea cumulativa a cerinţelor legale pentru existenţa autorităţii de lucru judecat. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5649 din 8 decembrie 2014)

9. Asociaţie de proprietari. Decizie de concediere a administratorului-casier. Nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru valabilitatea deciziei de concediere. Sancţiune aplicabilă
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 2070 din 11 decembrie 2014)

10. Litigiu de muncă având ca obiect acţiune în răspundere patrimonială intentată de angajator împotriva salariatului. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru existenţa unei plăţi nedatorate
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5692 din 9 decembrie 2014)

11. Acţiune în anulare decizie concediere şi plata despăgubirilor corespunzătoare. Existenţa unei cauze reale şi serioase a desfiinţării locului de muncă în caz de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Admitere recurs
(Curtea de Apel Bucureşti, secţia VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 5829 din 17 decembrie 2014)

12. Pensie de invaliditate. Cerere. Data acordării pensiei
(Curtea de Apel Galaţi, secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 503 din 15 septembrie 2014)

13. Stabilire pensie de urmaş. Declararea decesului asiguratului prin hotărâre judecătorească. Admitere apel
(Curtea de Apel Galaţi, secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 493 din 11 septembrie 2014)

14. Efectele omisiunii angajatorului de a întocmi şi depune declaraţiile nominale de asigurare rectificative cu privire la drepturile şi răspunderea asiguratului. Admitere recurs
(Curtea de Apel Piteşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 35 din 13 ianuarie 2014)

15. Condiţiile suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Admitere apel
(Curtea de Apel Piteşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 970 din 4 noiembrie 2014)

16. Trimitere preliminară – Articolele 56 TFUE şi 57 TFUE – Directiva 96/71/CE – Articolele 3, 5 şi 6 – Lucrători ai unei societăţi cu sediul într-un stat membru A, detaşaţi pentru a efectua lucrări într-un stat membru B – Salariu minim prevăzut de convenţiile colective din statul membru B – Calitate procesuală activă a unei organizaţii sindicale cu sediul în statul membru B – Reglementare a statului membru A care interzice transferul către un terţ al unor creanţe referitoare la remuneraţii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 12 februarie 2015, cauza C-396/13)

17. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Pronunţareaa unei hotărâri prelalabile pentru dezlegarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti prin care s-au acordat acestora anumite drepturi salariale. Salariu diferit pentru muncă egală. Prescripţie extinctivă
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 2/2015, M. Of. nr. 201 din 26 martie 2015)

18. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Articolul 45 TFUE – Regulamentul (UE) nr. 492/2011 – Libera circulație a lucrătorilor – Acces la ocuparea unui loc de muncă – Serviciu public local – Cunoștințe lingvistice – Mijloc de probă
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a şasea, din 5 februarie 2015, cauza C-317/14)

19. Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 4 – Domeniu de aplicare material – Deduceri din veniturile din proprietăți – Contribuţia socială generalizată – Contribuția pentru rambursarea datoriei sociale – Contribuție socială – Contribuția suplimentară la contribuția socială – Participare la finanţarea sistemelor obligatorii de securitate socială – Legătură directă și suficient de relevantă cu anumite ramuri ale securităţii sociale
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 26 februarie 2014, cauza C-623/13)

20. Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Politica socială – Directiva 1999/70/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Lucrători temporari din domeniul spectacolului – Contracte de muncă pe durată determinată succesive – Clauza 5 punctul 1 – Măsuri de prevenire a recurgerii abuzive la contractele pe durată determinată succesive – Noțiunea «motive obiective» care justifică astfel de contracte
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a treia, din 26 februarie 2015, cauza C-238/14)

21. Societate de plasare forţă de muncă – TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) litera (g) – Scutire aplicabilă prestării de servicii strâns legate de ajutorul social și de securitatea socială – Noțiunea «organisme recunoscute ca având un caracter social» – Agent de muncă temporară – Punere la dispoziție a unui personal de îngrijire calificat – Excludere de la scutire
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a noua, din 12 martie 2015, cauza C-594/13)

22. Trimitere preliminară – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP – Reglementare națională care prevede un contract de muncă pe durată nedeterminată cu o perioadă de probă de un an – Punerea în aplicare a dreptului Uniunii – Lipsă – Necompetența Curții
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a zecea, din 5 februarie, cauza C-117/14)

23. Securitate socială – Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 – Articolul 71 – Noțiunea «lucrător frontalier aflat în șomaj parțial» – Refuzul statului membru de reședință și al statului membru competent de a acorda prestații de șomaj
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a opta, din 5 februarie 2015, cauza C-655/13)

Elena ALBU

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Login | Pentru a putea posta comentarii trebuie să fiţi abonat. Dacă încă nu sunteţi, click aici pentru a afla despre avantaje!

Lasă un răspuns

Arii de practică
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Business
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Litigation
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protective
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică  Specialişti


JURIDICE.ro
Main page
Cariere
Evenimente ⁞ 
Dezbateri
Profesionişti
Lawyers Week
WinLaw.ro
VIDEO
Servicii
Flux noutăţi
Selected ⁞ 
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi / JURIDICE NEXT
RSS  Publicare comunicate profesionale
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note, studii şi opinii juridice
ISSN 2066-0944
       Studii şi note de studiu
Revista revistelor
Autori  Condiţii de publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
       Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
       Dezlegarea unor chestiuni de drept
       Recurs în interesul legii
Curţi de apel ⁞ 
Tribunale ⁞ 
Judecătorii

Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Proiecte speciale
Cărţi
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Mesaje de condoleanţe
Povestim cărţi
Războiul din Ucraina
Wisdom stories