Secţiuni » Avocaţi
Avocaţi (UNBR, INPPA şi barouri)

Tiberiu-Vlad Patancius: Funcția de Consilier reprezintă o oportunitate reală de a contribui activ la identificarea și soluționarea unora dintre problemele cu care se confruntă avocații


8 mai 2015 | Alina MATEI

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

* JURIDICE.ro s-a adresat candidaților la demnitatea de membru al Consiliului Baroului București adresându-le câteva întrebări, pentru ca avocații să-i cunoască mai bine. Publicăm răspunsurile în ordinea în care le primim.

Alina Matei: Mulțumesc, domnule avocat Tiberiu-Vlad Patancius, pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru utilizatorii JURIDICE.ro. Candidați pentru demnitatea de membru al Consiliului Baroului București. Cum și când v-ați decis?

Tiberiu-Vlad Patancius: M-am decis încă de anul trecut, observând îngrijorarea și nemulțumirea crescândă a colegilor mei, în legătură cu insuficiența demersurilor privind protejarea profesiei de avocat, insuficienta transparență în legătură cu activitatea organelor de conducere ale profesiei, dar și lipsa de comunicare cu acestea.

Programul meu electoral sintetizează (însumează) toate aceste nemulțumiri sau îngrijorări și identifică modalități rezonabile de soluționare a acestor chestiuni.

Alina Matei: Cred că a face parte din Consiliul Baroului București e cu mult mai dificil decât a fi ales. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această Demnitate?

Tiberiu-Vlad Patancius: Funcția de Consilier reprezintă o oportunitate reală de a mă implica, de a contribui activ la identificarea și soluționarea unora dintre problemele cu care ne confruntăm noi, membrii corpului profesional.

Desigur, nu trebuie făcută confunzie între atribuțiile Consiliului Baroului București și cele ale Consiliului UNBR (așa cum am observat tendința unora dintre candidați, care promit inițierea unor demersuri ce intră, în realitate, în competența Consiliului UNBR, cum ar fi, de pildă, scăderea cuantumului procentual al contribuției către bugetul Casei de Asigurări a Avocaților).

Pe de altă parte, nu trebuie neglijată nici realitatea că Baroul București are cea mai mare pondere și influență la nivelul UNBR, aceasta și datorită faptului că la nivelul baroului nostru își desfășoară activitatea cca. 43,4 % din toți avocații din România (Baroul București are cca. 13.736 avocați din cca. 31.600, înregistrați la nivel național). În acest sens, Baroul București poate juca un rol determinant în ce privește proiectele de inițiativă legislativă, respectiv în stabilirea politicilor de acțiune și de organizare ale UNBR.

Alina Matei: Ce intenționați să faceți în calitate de membru al Consiliului Baroului Bucureşti? Care sunt direcțiile de acțiune?

Tiberiu-Vlad Patancius: Pe scurt, doresc să fundamentez, să identific surse de finanțare, să înregistrez pe ordinea de zi și să susțin proiecte cu șanse reale de implementare, privind:
1. Intensificarea demersurilor referitoare la protejarea profesiei de avocat (am în vedere aici atât combaterea avocaturii clandestine, cât și apărarea demnității și reputației profesionale a membrilor corpului profesional).
2. Măsuri de încurajare și de îndrumare a tinerilor avocați.
3. Clarificări de reglementare, privitoare la procesul electoral (cu deosebit accent pe efectivitatea principiilor responsabilității organelor de conducere și al transparenței în legătură cu activitatea acestora).
4. În fine, implementarea unei veritabile reforme pentru eficientizarea activităților de cancelarie-secretariat, bazată pe fundamentarea relației dintre avocați și angajații baroului pe respect reciproc și legături funcționale.

La sfârșitul mandatului îmi propun să fiu întâiul consilier al Baroului București care va publica raportul său de activitate, indicând demersurile întreprinse în direcția și, respectiv, gradul de îndeplinire al (ori stadiul) fiecăruia dintre susmenționatele deziderate.

Cei interesați de modalitățile concrete (și detaliate) prin care înțeleg să încerc realizarea programului amintit, pot accesa programul aici.

Alina Matei: Pare simplu să faci ceea ce îți propui, dar e al naibii de greu. Cum veți găsi înțelepciunea de a făuri pe măsura vorbelor?

Tiberiu-Vlad Patancius: Prin permanentă consultare cu colegii avocați (îmi propun să organizez un orar de audiențe), o bună conlucrare cu ceilalți membri ai Consiliului (prin susținerea reciprocă a proiectelor în privința cărora am convingerea că sunt utile și realiste) și, nu în ultimul rând, prin… perseverență. Dacă o propunere de proiect nu primește avizul Consiliului, aceasta nu înseamnă că nu poate fi revizuit, astfel încât utilitatea și viabilitatea demersului să prevaleze înaintea neajunsurilor inițiale ori a piedicilor în realizarea acestuia.

Alina Matei: Consiliul Baroului e un organ colegial. Susțineți vreunul din candidații pentru funcția de Decan? Nu vă rog să indicați vreun nume, ci am în vedere ideea de echipă.

Tiberiu-Vlad Patancius: Bineînțeles că am în vedere pe unul dintre candidați. La acest moment, Baroul București are nevoie de un decan cu experiență profesională remarcabilă, prestanță, hotărâre, diplomație și spirit tânăr, care să susțină în mod elegant, însă cu fermitate, interesele corpului profesional. O figură marcantă, care să încurajeze, până la ultimul stagiar, în sensul exercitării profesiei cu demnitate, fără a se lăsa descurajați de amenințări ori alte situații în care dreptul la exercitarea profesiei le este îngrădit sau demnitatea lezată. Toți avocații trebuie să fie conștienți că organele de conducere ale profesiei îi susțin necondiționat, în toate împrejurările în care își desfășoară activitatea în condiții de legalitate și probitate profesională.

Alina Matei: Cum ați perceput activitatea actualilor membri ai Consiliului? Ați remarcat pe cineva sau proiect?

Tiberiu-Vlad Patancius: Eu opinez că există o problemă de percepție, determinată de lipsa unor instrumente care să asigure informarea avocaților asupra activității Consiliului.

Consider că ar fi utilă implementarea unor modalități de publicitate (asigurată, cel mai probabil și eficient din punct de vedere financiar, prin mijlocirea site-ului baroului) în legătură cu:
– atribuțiile și resortul încredințat fiecărui consilier,
– ordinea de zi a fiecărei ședințe a Consiliului (afișată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea întrunirii acestuia) ori
– în legătură cu modul în care s-a votat asupra propunerilor de pe ordinea de zi (spre exemplificare: conținutul propunerii, numărul de voturi pentru, împotrivă și abținerile).

Fără aceste mecanisme, este dificil ca avocații să urmărească ori să evalueze activitatea membrilor Consiliului și, corelativ, să aprecieze dacă mai acordă voturile pentru noi mandate ori nu. Această lipsire de informații explică și interesul tot mai scăzut referitor la participarea la Adunările Elective. Avocații trebuie să aibă alegerea proiectelor și să poată urmări modul în care acestea sunt îndeplinite, pentru o implicare nemijlocită în afacerile profesiei.

Alina Matei: M-am uitat pe Legea noastră în ceea ce privește atribuțiile Consiliului baroului. Mi-au rămas ochii pe cea cu acceptarea donațiilor și legatelor făcute baroului. Aveți idee dacă sunt astfel de generoși? Eu nu…

Tiberiu-Vlad Patancius: Din câte cunosc, există colegi generoși, care, prin contribuțiile dumnealor, au ajutat și ajută și acum la înnoirea fondului de carte al Bibliotecii avocaților. Mai mult, este îndeobște cunoscut și obiceiul avocaților bucureșteni de a se solidariza și de a face donații în sprijinul colegilor care se confruntau cu probleme de sănătate, cu mult înainte de implementarea „fondului de solidaritate”.

Alina Matei: Cum vedeți desfășurarea lucrărilor ședințelor Consiliului Baroului? Ca și până acum? Transmise live? Sau cel puțin un rezumat al soluțiilor adoptate? La urma urmei, transparența înlocuiește incertitudinea.

Tiberiu-Vlad Patancius: Hotărârile Consiliului sunt publicate și la această dată pe site-ul baroului. Consider însă oportună și voi susține orice inițiativă privind publicarea pe site a ordinii de zi a fiecărei ședințe a Consiliului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei ținerii acesteia, precum și a publicării în aceeași manieră (și într-un termen de 7 zile lucrătoare) și a proceselor-verbale, spre a cunoaște toți colegii noștri și modul în care consilierii își exercită dreptul de vot în privința propunerilor de pe ordinea de zi.

Alina Matei: Dar legătura Baroului București cu avocații? Cum ar trebui să fie? De cine să fie făcută? Purtător de cuvânt, alt web site, întâlniri cu avocații, bistro al avocaților?

Tiberiu-Vlad Patancius: O legătură funcțională poate fi asigurată, în opinia mea, numai prin organizarea de audiențe, de către fiecare consilier al Baroului, sub condiția ca fiecare consilier să fie responsabil pentru un resort desemnat (așa cum am propus în programul electoral, la pct. III, lit. a, tezele a II-a și a III-a).

Și actualul site al baroului poate face obiectul unui upgrade, în sensul înființării unei secțiuni care să cuprindă formulare de sesizare, individualizate în funcție de problema adresată: atingeri aduse demnității profesiei, abateri disciplinare, exercitarea fără drept a profesiei etc.

Alina Matei: De ce credeți că are nevoie Baroul București? Proiecte noi? Mai multe protocoale? O mai mare implicare a avocaților, dar cum?

Tiberiu-Vlad Patancius: Am făcut referire la toate direcțiile de acțiune avute în vedere în cadrul programului meu electoral, publicat și pe portalul JURIDICE.ro.

Desigur că sunt binevenite sugestiile colegilor avocați, acestea urmând a fi transmise consilierilor pe calea audiențelor, trecute prin filtrul acestora, decelate și fundamentate, astfel încât să poată fi supuse dezbaterii Consiliului, cu reale șanse de reușită.

Alina Matei: Care este cuantumul indemnizației de membru al Consiliului Baroului Bucureşti, în prezent?

Tiberiu-Vlad Patancius: Nu cunosc acest aspect și nici nu m-a interesat atunci când am hotârăt mobilizarea în cursa electorală. Consider că prin acțiunile concrete ale organelor de conducere, de protejare a profesiei de avocat și de promovare a imaginii acesteia în societate, se poate atinge dezideratul realizării de venituri decente de către toți avocații, astfel încât, în timp, demnitatea de consilier sa fie neremunerată, având ca unică motivație dorința de afirmare și reprezentarea intereselor membrilor profesiei.

Alina Matei: Sunt 81 de candidați. De ce să fiți printre cei 15 membri ai Consiliului Baroului București?

Tiberiu-Vlad Patancius – Pentru că:
– promovez o abordare nouă, cuprinsă într-un program electoral detaliat,
– pentru că programul meu a identificat probleme reale și propune remedii eficiente (și realiste),
– pentru că voi aloca timpul necesar susținerii și implementării proiectelor, activitatea de consilier nefiind plasată într-un plan secundar al preocupărilor mele;
– pentru că voi susține creșterea gradului de transparență în privința activității Consiliului,
pentru că voi menține contactul permanent cu colegii mei avocați,
– pentru că voi prezenta raportul activității mele la sfârșitul mandatului și,
– nu în ultimul rând, pentru că am o abordare realistă și perseverentă și îmi propun realizarea a cel puțin 60% dintre obiectivele înscrise în proiect până la sfârșitul acestui mandat.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru colegii avocați.

Tiberiu-Vlad Patancius: Stimați colegi, vă invit la Adunarea Electivă din 17 mai 2015, pentru a marca o schimbare în privința procesului de votare a organelor de conducere ale profesiei.

Votul nu trebuie să fie unul inerțial, ci o opțiune studiată, în care să prevaleze, să fie determinant, programul propus de candidați, identificarea problemelor, a soluțiilor concrete (motivate, proporționale, iar nu extreme) ce se impun a fi adoptate, dar și a surselor de finanțare necesare, astfel încât tot corpul profesional să beneficieze de rezultatele programelor implementate.

Consider că a sosit momentul să valorificăm cu discernământ votul fiecăruia dintre noi, pentru a nu mai auzi colegi avocați afirmând că nu îi interesează ori că nu participă la Adunarea Electivă, întrucât votul lor nu contează. Împreună putem remedia neajunsurile acestui mecanism, putem recâștiga poziția de elită a avocatului în societatea românească.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine.

Tiberiu-Vlad Patancius: Și eu vă mulțumesc, în special pentru inițiativa promovării programului electoral al fiecărui candidat. Acest demers ar fi trebuit înfăptuit, cred eu, ex officio, de către Baroului București, prin postarea acestora pe pagina web proprie, ca expresie a respectării principiilor transparenței și al egalității „de arme”.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică