Secţiuni » Interviuri
Interviuri
Women in Law

Octavian Popescu: Baroul București și compartimentele sale trebuie să se „întoarcă” la avocați
11.05.2015 | Alina MATEI

Secţiuni: Interviuri, Selected, UNBR+INPPA+Barouri
JURIDICE - In Law We Trust

* JURIDICE.ro s-a adresat candidaților la demnitatea de membru al Consiliului Baroului București adresându-le câteva întrebări, pentru ca avocații să-i cunoască mai bine. Publicăm răspunsurile în ordinea în care le primim.

Alina Matei: Mulțumesc, domnule/doamna avocat, pentru că ați acceptat să acordați un interviu pentru utilizatorii JURIDICE.ro. Candidați pentru demnitatea de membru al Consiliului Baroului București. Cum și când v-ați decis?

Octavian Popescu: Mi-am dorit să mă implic în activitatea Baroului la scurtă vreme după terminarea stagiaturii. Bineînțeles, mai întâi am parcurs etapele profesionale firești, iar în prezent, consider că am dobândit experiența necesară care să-mi permită să contribui la dezvoltarea profesiei și să fiu un bun reprezentant al colegilor mei în Consiliul Baroului. Decizia am luat-o după ce am văzut ce se întâmplă cu avocații și avocatura în general pe parcursul ultimilor ani, dar și față de reacția palidă a profesiei la „atacurile” continue la adresa sa.

Alina Matei: Cred că a face parte din Consiliul Baroului București e cu mult mai dificil decât a fi ales. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această Demnitate?

Octavian Popescu: A fi membru al Consiliului este, în primul rând, o provocare de a contribui la modernizarea profesiei și la afirmarea ei pe un plan superior în relația cu alte autorități și în societate. Apoi este o onoare de a-ți reprezenta colegii, care implică bineînțeles și o mare răspundere față de aceștia, pe care ți-o asumi, conștient de toate greutățile pe care le implică. În final, este un proiect căruia mă voi dedica pentru a-l duce la îndeplinire cu succes.

Alina Matei: Ce intenționați să faceți în calitate de membru al Consiliului Baroului Bucureşti? Care sunt direcțiile de acțiune?

Octavian Popescu: Sunt multe de spus la acest capitol. Având în vedere atribuțiile Consiliului Baroului, în calitate de consilier voi avea posibilitatea să direcţionez agenda de discuţii şi priorităţi a Baroului București către interesele şi preocupările reale și actuale ale avocaților. Ca principală direcție de acțiune, îmi propun ușurarea vieții profesionale a avocaților prin eliminarea birocrației și eficientizarea procedurilor, atât în cadrul Baroului, cât și în relația cu instanțele. Pentru a fi și mai exact, cred că înființarea unui Birou Unic de la care avocatul să poată obține toate informațiile, avizele și/sau lămuririle necesare este un început, fiind de evitat situația actuală în care, spre exemplu, doar pentru obținerea unei adeverințe pentru dosarul profesional sau pentru indemnizația de creștere a copilului în cazul colegelor avocat, avocatul este trimis la nu mai puțin de patru birouri, situate pe etaje diferite și, câteodată, în zile diferite. Cred, pentru acest motiv, că Baroul și compartimentele sale trebuie să se „întoarcă” la avocați.

Tot în acest sens, direcția trebuie să fie aceea de informatizare și simplificare a procedurilor, fie că vorbim de plata taxelor, fie de obținerea de documente necesare în activitatea de zi cu zi a avocatului, iar în relația cu instanțele, în mod cert, trebuie impulsionată, de la nivelul Baroului București, introducerea accesului electronic la documentele de la dosarul instanțelor (cel puțin a celor din raza Curții de Apel), urmând modelul inițiat de Curtea de Apel Cluj sau Curtea de Apel Timișoara, precum și transmiterea prin e-mail a încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești, după modelul Curții de Apel Alba Iulia.

Trecând însă peste toate ideile și propunerile bune pe care am observat că mulți dintre candidați fie le împrumută unul de la celălalt, fie se inspiră din promisiunile trecutului, relevant este nu ce îți propui în calitate de viitor Consilier, ci ceea ce vei reuși efectiv să faci și cum îți vei pune în practică ideile, propunerile sau intențiile de modernizare a profesiei. Cred, din această perspectivă, că o viziune realistă și exactă asupra direcțiilor de acțiune este de dorit într-o profesie elitistă prin excelență, fiind de evitat clișeele electorale. Prin urmare, îmi propun ca după primul an de mandat să pot spune că proiectele pe care le urmăresc sunt măcar începute, dacă nu deja realizate.

Alina Matei: Pare simplu să faci ceea ce îți propui, dar e al naibii de greu. Cum veți găsi înțelepciunea de a făuri pe măsura vorbelor?

Octavian Popescu: Cred că ingredientul esenţial este perseverența asociată cu energia personală de a face lucrurile să funcţioneze şi de a găsi soluţii creative chiar şi la problemele care par insurmontabile. Viața de avocat mi-a scos în cale multe provocări și am constatat că, cel mai adesea, dacă există voință și suficientă aplecare asupra unei probleme se găsește și o soluție.

Alina Matei: Consiliul Baroului e un organ colegial. Susțineți vreunul din candidații pentru funcția de Decan? Nu vă rog să indicați vreun nume, ci am în vedere ideea de echipă.

Octavian Popescu: Îmi propun să cooperez la fel de fructuos cu oricare dintre colegii mei. Suntem cu toții profesioniști și cu siguranță ne dăm seama că în momentul actual Baroul București are nevoie de mai multă cooperare și mai puțin antagonism. Până la urmă asta înseamnă o echipă: cooperare între toți membrii, indiferent cine ar fi.

Alina Matei: Cum ați perceput activitatea actualilor membri ai Consiliului? Ați remarcat pe cineva sau proiect?

Octavian Popescu: Aș vrea să evit tiparul campaniilor electorale în care aruncăm cu noroi în tot ce a fost în trecut. E timpul să privim spre viitor și să ne gândim la ce putem face de acum înainte. Dar, cu siguranță, activitatea actualilor membri ai Consiliului nu a fost suficient popularizată (mă refer la activitățile individuale și nu neapărat la hotărârile Consiliului) și nici orientată totdeauna spre rezolvarea problemelor cele mai acute ale profesiei.

Alina Matei: M-am uitat pe Legea noastră în ceea ce privește atribuțiile Consiliului baroului. Mi-au rămas ochii pe cea cu acceptarea donațiilor și legatelor făcute baroului. Aveți idee dacă sunt astfel de generoși? Eu nu…

Octavian Popescu: Știu că s-au făcut donații pentru dezvoltarea bibliotecii Baroului București. Pe de altă parte, păstrarea de către Barou, prin Consiliu și Decan, a unei relații cât mai bune cu membrii săi (de altfel, o atitudine firească) cred că va favoriza stimularea unor foști sau actuali membri ori familiile acestora să facă donații Baroului fie sub forma unor cărți, biblioteci juridice, lucrări de artă, sume de bani sau chiar imobile (așa cum s-a întâmplat în perioada interbelică). De asemenea, nu exclud nici posibilitatea de a atrage donații pentru Barou și din partea altor entități, cel mai probabil private, dacă există preocupare în acest sens. Putem imagina chiar crearea unei fundații a Baroului care, prin activitatea sa sau chiar sub formă fiduciară, să primească și să gestioneze în interesul avocaților, asemenea donații din alte surse.

Alina Matei: Cum vedeți desfășurarea lucrărilor ședințelor Consiliului Baroului? Ca și până acum? Transmise live? Sau cel puțin un rezumat al soluțiilor adoptate? La urma urmei, transparența înlocuiește incertitudinea.

Octavian Popescu: Cu siguranță mai multă transparență ar fi binevenită în toate formele posibile. Iar prin transparență nu înțeleg numai accesul „formal” la informații (publicarea documentelor la avizier sau pe website), ci accesul facil la informații de calitate, adică într-o formă clară și concisă. De exemplu, una dintre modalități ar fi un newsletter periodic transmis avocaților direct pe adresa de e-mail. De asemenea, consider foarte important ca această transparență să se manifeste nu doar a posteriori (după adoptarea hotărârii), ci și a priori, prin aducerea la cunoștință a proiectelor pentru o consultare reală și efectivă a avocaților. Hotărârile Consiliului trebuie să reflecte dorințele și necesitățile profesiei și a membrilor săi, iar nu doar să fie aduse la cunoștința acestora.

Alina Matei: Dar legătura Baroului București cu avocații? Cum ar trebui să fie? De cine să fie făcută? Purtător de cuvânt, alt web site, întâlniri cu avocații, bistro al avocaților?

Octavian Popescu: Cu siguranță este de dorit o facilitare a întâlnirilor față în față dintre reprezentanți și reprezentați. Totuși, având în vedere constrângerile de timp cu care se confruntă majoritatea avocaților bucureșteni, este de dorit să existe și o platformă electronică de interacțiune atât între avocați, cât și între avocați și reprezentanții lor în Consiliu. Un astfel de mecanism ar încuraja și o mai mare implicare a avocaților în dezbaterile despre profesie și ar da posibilitatea de a cunoaște opinia a cât mai multor membri ai Baroului.

Alina Matei: De ce credeți că are nevoie Baroul București? Proiecte noi? Mai multe protocoale? O mai mare implicare a avocaților, dar cum?

Octavian Popescu: Problemele cu care se confruntă profesia noastră sunt destul de clare pentru noi toţi şi au fost surprinse în majoritatea programelor electorale de mulţi ani încoace. Dar adevărata problemă este tocmai faptul că acestea persistă de la un ciclu electoral la altul, iar încercările de a schimba şi a îmbunătăţi sunt destul de reduse și adesea depășite de apariţia unor noi provocări în viaţa avocaţilor. Cred că, în primul rând, este nevoie de mai multă voinţă și energie pentru a face lucrurile să funcționeze. Pe o astfel de fundație se pot dezvolta cu succes și proiecte noi.

O disipare a energiilor în toate direcțiile este neproductivă și lasă problemele nerezolvate. Cred că trebuie să existe o prioritizare a problemelor în raport de importanță, dar și de urgență și apoi abordarea acestora sistematic până la rezolvarea lor, trecându-se apoi la altele. În acest fel, evităm ca aceleași probleme să reapară iar și iar în discuție.

În ceea ce privește implicarea avocaților, în primul rând, trebuie să fim realiști și să acceptăm că viața de avocat, la care se adaugă viața în București, este cel mai adesea o cursă cu timpul. De aceea, cred că dacă ar exista un acces facil la informații clare și concise și dacă li s-ar pune la dispoziție avocaților un mecanism facil prin care să-și exprime punctele de vedere și să participe cu propuneri, în scurt timp implicarea ar veni de la sine și în fond este firesc să fie așa și ca majoritatea avocaților, dacă nu toți, să se implice în luarea deciziilor prin propuneri, observații, critici, întrucât este vorba de profesia lor.

Alina Matei: Care este cuantumul indemnizației de membru al Consiliului Baroului Bucureşti, în prezent?

Octavian Popescu: Ultima informație de pe site-ul Baroului București cu privire la indemnizația de membru al Consiliului este din decembrie 2008. La acel moment, valoarea indemnizației lunare era de 700 de lei. În prezent, nu știu dacă mai există această indemnizație și care ar fi valoarea ei. În orice caz, mi se pare corectă abordarea Barourilor din țară care au renunțat la această indemnizație, abordare pe care o voi susține în cadrul Consiliului.

Alina Matei: Sunt 81 de candidați. De ce să fiți printre cei 15 membri ai Consiliului Baroului București?

Octavian Popescu: Profesia de avocat m-a cucerit de când am absolvit Facultatea de Drept, parcurgând cu răbdare şi dedicare fiecare etapă a dezvoltării profesionale, având atât experienţa cabinetului de avocatură al meu și al soției, care continuă să profeseze în această formă, cât şi experienţa exercitării profesiei în cadrul unei societăţi de avocatură, cu provocările, problemele şi satisfacţiile specifice fiecăreia dintre aceste forme de exercitare a profesiei.

Tocmai datorită parcursului meu profesional, consider că am o privire de ansamblu asupra profesiei noastre şi asupra sincopelor organizatorice, înţeleg atât problemele cabinetelor de avocatură, cât şi pe acelea ale marilor societăţi, mă identific atât cu avocaţii stagiari proaspăt ieşiţi din facultate, cât şi cu avocaţii în plin avânt profesional, precum şi cu stimații noştri colegi care au în spate o carieră impresionantă în avocatură, fiecare categorie confruntându-se cu provocări specifice şi având aşteptări proprii de la structurile organizatorice ale profesiei de avocat.

Alina Matei: Un mesaj, vă rog, pentru colegii avocați.

Octavian Popescu: O profesie liberală auto-organizată trebuie să fie un model de organizare, având ca bază eliminarea birocraţiei prin informatizare, eficienţă şi respectul pentru oameni. De aceea, profesia de avocat are un rol vital în societate, iar avocaţii trebuie să înţeleagă că pot fi sursa unei schimbări, atât în organizarea profesiei, cât și în sistemul de justiție în general, având în ansamblu un rol extrem de important în societate. Redobândirea mândriei și prestigiului de a fi avocat nu trebuie să fie doar un ideal gratuit, ci un obiectiv realizabil prin măsuri profesioniste de management, prin dăruire și efort comun.

Alina Matei: Mulțumesc pentru că ați stat de vorbă cu mine.

Octavian Popescu: Eu vă mulțumesc.

Cuvinte cheie: , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti