Secţiuni » Articole » Revista revistelor juridice
Revista revistelor juridice
JURIDICE
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Revista revistelor juridice

Pandectele Săptămânale nr. 4/2015

13 mai 2015 | Elena ALBU

A apărut nr. 4/2015 al revistei Pandectele Săptămânale.

Cuprins

1. Art. 1579 alin. 3 din Codul civil de la 1864 și creditul în valută
Alexandru PERJU

2. Propuneri de lege ferenda pentru modificarea urgenţă legislaţiei în materie penală
13Ovidiu Marian STOICA

3. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 549 ind. 1 alin. (2)-(3) şi (5) din Codul de procedură penală
(Curtea Constituţională, decizia nr. 166/2015, M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015)

4. Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Dispoziţiile art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
(Curtea Constituţională, decizia nr. 64/2015, M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015)

5. Admitere recurs în interesul legii. Medic rezident. Salariu primite în perioada rezidenţiatului. Restituire în situaţia în care medicul nu-şi respectă obligaţiile. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7 ind. 1) din O. G. nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O. G. nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 5/2015, M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015)

6. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispoziţiilor art. 399 alin. (1) şi (3) lit. d) din Codul de procedură penală referitoare la măsurile preventive aplicabile minorilor, în sensul dacă la momentul soluţionării în primă instanţă a acţiunii penale, prin luarea unei măsuri educative, încetează de drept măsura preventivă dispusă anterior faţă de minor
(Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, decizia nr. 7/2015, M. Of. nr. 234 din 6 aprilie 2015)

7. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor articolului unic din O.U.G. nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 3/2015, M. Of. nr. 229 din 3 aprilie 2015)

8. Hotărâre prealabilă. ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Înscrierea în cazierul fiscal a sancţiunii avertismentului
(ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 6/2015, M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 2015)

9. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Dezincriminare. Infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art. 182 alin. 1) şi alin. 4 din Codul penal din 1969. Faptă ce a produs o vătămare ce a necesitat între 11 şi 90 de zile îngrijiri medicale
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 4/2015, M. Of. nr. 244 din 9 aprilie 2015)

10. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă hotărârea pronunţată în soluţionarea căii de atac extraordinare prevăzute de art. 426 din Codul de procedură penală şi împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută de lege o cale de atac poate fi supusă apelului, conform art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, dec. nr. 5/2015, M. Of. nr. 248 din 10 aprilie 2015)

11. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, în sensul dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 şi Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent, cu consecinţa dezincriminării in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008, şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, decizia nr. 6/2015, M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2015)

12. Cauza Mihai Manea împotriva Instituției Prefectului – Județul Brașov – Serviciul public comunitar regim de permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, Trimitere preliminară – Impozite interne – Articolul 110 TFUE – Taxă percepută de un stat membru asupra autovehiculelor cu ocazia primei înmatriculări sau a primei transcrieri a dreptului de proprietate – Neutralitate între autovehiculele rulate provenite din alte state membre și autovehiculele similare disponibile pe piața națională
(C.J.U.E., Marea Cameră, hotărârea Curţii din 14 aprilie 2015, cauza C-76/14)

13. Acţiune în anulare. Contract de vânzare-cumpărare. Vicierea consimţământului prin eroare asupra substanţei obiectului contractului. Condiţii şi efecte
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 3631 din 19 noiembrie 2014)

14. Contract de locaţiune. Obligaţia locatarului de eliberare a spaţiului locativ la încetarea contractului. Constatarea nulităţii absolute a clauzei penale pe baza unor prezumţii simple. Tacita relocaţiune. Admitere recurs
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2565 din 17 septembrie 2014)

15. Compensaţia judiciară. Necesitatea formulării unei cereri reconvenţionale. Condiţii
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 2751 din 26 septembrie 2014)

16. Capacitate procesuală de folosinţă. Societate desfiinţată, chemată în judecată de fostul angajat, pentru reconstituirea perioadei lucrate în cadrul acesteia
(Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia civilă nr. 925 din 8 octombrie 2014)

17. Mandat european de arestare. Respingerea cererii de punere în executare. Constatarea incidenţei principiului non bis in idem
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală, sentinţa nr. 731 din 26 noiembrie 2014)

18. Măsuri preventive. Solicitare de înlocuire a arestului preventive cu arestul la domiciliu. Inculpat cercetat pentru omor asupra unui membru de familie. Respingerea cererii
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală, încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nr. 144 din 1 octombrie 2014)

19. Vătămare corporală din culpă. Accident rutier. Poziţia asigurătorului de răspundere civilă în procesul penal. Cerere de diminuare a sumelor acordate cu titlu de daune morale
(Curtea de Apel Cluj, secţia penală, decizia nr. 871/A din 22 octombrie 2014)

20. Exercitarea căii de atac a recursului pe calea acțiunii oblice. Lipsa legitimării procesuale active. Inexistența unei creanțe certe, lichide și exigibile
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secția I civilă, decizia nr. 3093 din 12 noiembrie 2014)

21. Insolvență. Suspendare provizorie a executării hotărârii prin care s-a dispus intrarea debitoarei în faliment
(Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia civilă, decizia nr. 34 din 10 martie 2015)

22. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitor. Lipsa actelor prevăzute de art.67 din legea nr. 85/2014. Consecinţe
(Curtea de Apel Craiova, secţia a II-a civilă, decizia nr. 112 din 17 februarie 2015)

23. Confirmare plan de reorganizare. „tăcerea” creditorilor. Efecte „tăcerea” creditorilor – adică neexprimarea voturilor ( personal/prin reprezentare sau prin corespondenţă) în adunarea creditorilor – nu echivalează cu „acceptarea” planului de reorganizare
(Curtea de Apel Craiova, secţia a II-a civilă, decizia nr. 28 din 20 ianuarie 2015)

24. Creditor garantat. Contestaţie plan de distribuire. Interpretarea art.121 şi art.123 din Legea nr. 85/2006
(Curtea de Apel Craiova, secţia a II-a civilă, decizia nr. 4 din 14 ianuarie 2015)

25. Contestaţie în anulare. Condiţii de admisibilitate
(Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 62 din 19 ianuarie 2015)

26. Cauza Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei împotriva SC Volksbank SA.Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al prețului sau remunerației, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil – Clauze care conțin un «comision de risc» perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera a doua, din 26 februarie 2015, cauza C-143/13)

27.Contract de împrumut ipotecar Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Articolul 7 – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Contracte încheiate cu consumatorii – Clauze abuzive – Procedură de executare ipotecară – Dreptul la o cale de atac – Articolul 47 din cartă
(C.J.U.E., Hotărârea Curţii, Camera întâi, din 17 iulie 2014, cauza C-169/14)

Elena Albu

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică