Secţiuni » Arii de practică » Protective » Data protection
Data protection
DezbateriConferinţeToate evenimenteleCărţiProfesionişti


Accesul liber la hotararile judecatoresti. Evolutii si involutii in impunerea unui principiu
17.12.2008 | JURIDICE.ro, judecator Adrian Neacsu

Secţiuni: Data protection, Opinii
JURIDICE - In Law We Trust

SUMAR: Evolutia informatizarii in Romania. Limitele accesibilitatii hotararilor judecatoresti. JURINDEX – un nou concept. Sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii. Extinderea JURINDEX. Reactia Ministerului Justitiei. Viitorul JURINDEX?
1. Potrivit art. 127 din Constitutia Romaniei toate sedintele de judecata sunt publice, afara de cazurile anume prevazute de lege. Potrivit art 11 alin 2 din Legea nr. 304/2004, pronuntarea hotararilor se face in sedinta publica, de asemenea cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Caracterul public prin definitie al dezbaterilor purtate in fata instantelor, precum si al hotararilor luate de acestea, da expresie principiului fundamental intr-o democratie dupa care justitia se infaptuieste in societate si pentru societate, iar nu separat ori deasupra ei. Publicitatea constituie in acelasi timp o garantie fundamentala pentru existenta unui proces echitabil, precum si pentru protejarea justitiabililor impotriva unei justitii secrete si arbitrare. Nu in ultimul rand, publicitatea procedurilor judiciare, audierile publice si accesul facil la hotararile instantelor, elemente ce compun notiunea de transparenta a sistemului judiciar, constituie si un mijloc eficient de prezervare a increderii publice in justitie, in instante si in judecatori.
 
Evolutia informatizarii in Romania
2. Tocmai de aceea investitiile in cresterea transparentei sistemului judiciar au fost majore, incepand din 2005 aceasta constituind o directie esentiala a strategiei de reforma a sistemului judiciar
2.1. Prin programul PHARE 97 derulat de Ministerul Justitiei a fost initiat formal procesul de automatizare a sistemului judiciar national, prin elaborarea primei versiuni a sistemului ECRIS de management al dosarelor si a bazei de date legislative (LLDS – Sistemul de Documente al Bibliotecii Juridice). La acel moment insa, sistemul ECRIS nu a putut fi instalat la nivelul tuturor instantelor si parchetelor datorita in primul rand lipsei infrastructurii hardware necesare sa sustina instalarea si utilizarea acestei aplicatii.
Prin programul PHARE 2000 RO0004.01-01 – Continuarea dezvoltarii sistemului de management al cauzelor si documentelor (SMCD) au fost achizitionate echipamentele IT aferente infrastructurii hardware necesare pentru implementarea sistemului ECRIS in intregul sistem judiciar, moment ce poate fi considerat cu adevarat startul informatizarii justitiei.
Tot spre sfarsitul anului  2004, au fost rascumparate sursele IT ale aplicatiei software ECRIS, ale modulului LLDS, si ale modulului CDMS. Abia din acest moment Ministerului Justitiei a putut sa modifice softul ECRIS si sa continue dezvoltarea aplicatiei, nemaixistand monopolului dezvoltatorului software initial.
In consecinta, ca urmare a unui contract finantat din fonduri bugetare, incheiat in mai 2005 ca urmare a stradaniilor ministrului justitiei de atunci, au fost extinse functiile si intretinerea sistemului ECRIS, in vederea dezvoltarii modulelor pentru executari civile, executari penale, statistici judiciare si sistemul general de registratura. 
2.2. In plus, o evolutie importanta in cresterea transparentei si accesibilitatii  sistemului judiciar a constituit-o lansarea, in cadrul aceluiasi contract, la data 15 august 2005, a unui portal electronic al tuturor instantelor de judecata (http://portal.just.ro/) destinat sa furnizeaze informatii referitoare la jurisprudenta relevanta, orarul completelor, stadiul solutionarii dosarului, precum si date statistice si informatii generale despre fiecare instanta. Pentru prima oara in Romania justitiabilii isi puteau urmari direct pe internet circuitul dosarului lor in instanta, obtinand informatii inclusiv in legatura cu hotararile luate de instante ori termenele acordate. 
Din pacate, portalul instantelor nu a mai suferit imbunatatiri importante, el fiind si in momentul de fata, ca solutie tehnica  si elemente de content, la nivelul anului 2006.   
2.3. Versiunea actuala a sistemului ECRIS s-a facut prin proiectul RO – PHARE 2004/016-772.01.04.14 – "Continuarea automatizarii sistemului judiciar – Dezvoltarea sistemului ECRIS de management al cauzelor", avand ca perioada de implementare decembrie 2006 – mai 2008. S-a urmarit imbunatatirea ECRIS prin modificarea si optimizarea modulelor existente si prin crearea de noi module si integrarea acestora in sistem (modulul ECRIS pentru instante si parchete, situl web al Ministerului Justitiei, portalul instantelor de judecata, modulul ECRIS de statistica pentru instante si cel pentru parchete, modulul pentru serviciile de probatiune), crearea de legaturi intre alte aplicatii existente in sistemul judiciar (aplicatia privind insolventa, EVDET – aplicatia Administratiei Nationale a Penitenciarelor) si sistemul ECRIS.
Limitele accesibilitatii hotararilor judecatoresti
3. Cerintele majore ale sistemului judiciar referitoare la accesul judecatorilor si al procurorilor la jurisprudenta instantelor si mai ales la unificarea practicii judiciare au gasit de la inceput o reflectare insuficienta in dezvoltarea sistemului informatic, care a fost orientata cu precadere spre dezvoltarea unor soft-uri interne si interelationarea acestora, fara interfatare cu platformele publice si fara acordarea unei atentii speciale pentru dezvoltarea unor baze de date cu informatii publice accesibile sistemului judiciar ori publicului.
3.1. Astfel, in Strategia de reforma a sistemului judiciar 2005-2007, document adoptat prin hotarare de Guvern, transparenta justitiei se preconiza a se realiza prin facilitarea accesului la informatii intermediate de Birourile de Informatii si Relatii Publice din cadrul instantelor si parchetelor. Pe paginile de internet ale institutiilor sistemului judiciar se preconiza doar accesul la informatiile de interes public.
Accesul magistratilor la legislatie si jurisprudenta, in vederea crearii cadrului documentar necesar armonizarii practicii instantelor, se preconiza a se realiza prin conectarea instantelor la bazele de date specifice (comerciale), precum si prin publicarea pe paginile de Internet ale acestora a jurisprudentei relevante
In Planul de actiune aferent strategiei de reforma au fost detaliate masurile  pentru atingerea obiectivelor.
Imbuntatirea comunicarii dintre justitie si cetateni era rezumata la publicarea informatiilor de interes public pe site-urile institutiilor publice, realizarea unor ghiduri de orientare, eficientizarea activitatii Birourilor de informare publica din instante si parchete s.a.
3.2. Accesul magistratilor la jurisprudenta se preconiza a se realiza prin urmatoarele masuri:
Elaborarea anuala a Buletinului Jurisprudentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Elaborarea Buletinului Casatiei, revista oficiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cuprinzand jurisprudenta, doctrina si comunicari
Publicarea pe pagina de Internet a ICCJ a hotararilor judecatoresti relevante, selectate
Elaborarea la nivelul fiecarei curti de apel a buletinului jurisprudentei cu suportarea costurilor din bugetul propriu, publicarea si distribuirea acesteia
Realizarea de catre curtile de apel a unui material (leaflet) cu deciziile relevante, selectate si prelucrate, care urma sa fie distribuit electronic (prin mail) catre toate celelalte instante
Dezvoltarea unui portal web pe care sa fie publicate informatiile de interes public, inclusiv jurisprudenta relevanta a curtilor de apel si tribunalelor
3.3. In practica, buletinele curtilor de apel au inceput sa fie publicate prin intermediul diferitelor edituri de specialitate, fiind distribuite pe piata libera, contra cost.  Realizarea leafleat-urilor, desi s-a facut cu relativa regularitate, in practica s-a dovedit o masura ineficienta pentru scopul pentru care a fost instituita, informarea judecatorilor asupra practicii celorlalte instante. Pe de o parte aceste materiale cuprindeau doar o infima parte din jurisprudenta unei instante, iar pe de alta parte gestiunea lor de catre judecatori era deosebit de dificila, hotararile nefiind indexate ori cuprinse intr-o baza de date cu facilitati de cautare, ci fiind simple materiale realizate intr-un editor de texte. In plus, aceste materiale se intocmeau abia la sfarsitul unui trimestru, neraspunzand astfel nevoilor imediate de documentare ale judecatorilor pentru fundamentarea comparativa a deciziilor ce trebuiau sa le ia.
3.4. Caracterul depasit, mult in urma posibilitatilor tehnice actuale, a acestor metode prin care se urmarea tocmai atingerea unor obiective necesare indeplinirii de catre Romania a conditiilor pentru incheierea capitolului de negociere privind justitia in vederea aderararii la UE a fost si mai mult scos in evidenta prin masurile administrative pe care CSM-ul, in lipsa unor alternative tehnologice, a trebuit sa le ia. Astfel, prin modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti s-a instituit obligatia pentru fiecare judecator de a-si selecta si prelucra manual asa-zisele hotarari relevante pe care le pronunta. Publicarea acestor hotarari astfel prelucrate chiar de judecatorul care le pronunta se realizeaza manual, prin intermediul Biroului informatica din cadrul instantelor, pe portalul instantelor, sectiunea jurisprudenta. Obligatia, existenta si in prezent, este nepopulara printre judecatori, aplicata cu dificultate, si in orice caz o solutie complet anacronica in conditiile in care inca din 2006 sistemul ECRIS de management al dosarelor si documentelor, inclusiv a hotararilor judecatoresti, este generalizat la nivel national. Toate hotararile judecatoresti pronuntate de instante exista in format electronic si sunt incorporate in baze de date cuprinzatoare. 
4. Prin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul pentru stabilirea, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a unui mecanism de cooperare si verificare a evolutiilor inregistrate in domeniile reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare si de verificare a progresului realizat de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei au fost identificate 4 conditionalitati (benchmarks-BM) cu privire la care se realizeaza in perioada postaderare o monitorizare stricta. 
4.1. Primul dintre acestea privea "Consolidarea transparentei si eficientei actului de justitie"
4.2. Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind evolutia masurilor de acompaniere dupa aderare din 27 iunie 2007 a statuat mentinerea mecanismului de cooperare si verificare in vederea monitorizarii progreselor inregistrate de Romania si a solicitat elaborarea de catre autoritatile romane a unui plan de actiune care sa reflecte masurile avute in vedere pentru solutionarea celor 4 conditionalitati.
Nici in acest plan de actiune, in privinta asigurarii accesului magistratilor la jurisprudenta si unificarea practicii judiciare nu s-au prevazut mecanisme noi si nici nu s-a facut un necesar salt tehnologic pentru asimilarea metodelor moderne de documentare si exploatare a bazelor de date existente in sistemul judiciar. 
S-a prevazut doar continuarea actualizarii permanente a portalului instantelor prin publicarea jurisprudentei relevante, precum si prin publicarea acestei jurisprudente in brosuri sau volume ce urmau sa fie distribuite la instantele din tara. Singurul element de reala transparenta o constituia continuarea publicarii pe site-ul ICCJ a hotararilor relevante pronuntate de instanta suprema in diferite domenii ale dreptului (in rezumat) precum si a textului integral al tuturor hotararilor pronuntate de ICCJ. Publicarea hotararilor de catre instanta suprema se face in urma prelucrarii lor manuale in vederea eliminarii datelor cu caracter personal si prin implicarea unui personal auxiliar insemnat. 
4.3. Pentru celelalte instante, precum si pentru publicul larg, publicarea pe portalul instantelor a hotararilor relevante, selectate si prelucrate manual de judecatori ca obligatie profesionala administrativa, era conceputa drept singura modalitate de constituire a unei baze de date publica de jurisprudenta.
5. Astfel fiind, in momentul de fata accesul la hotararile judecatoresti pronuntate de instante este o problema care tine exclusiv de stradania specialistilor, dar si de resursele materiale de care acestia dispun. In afara de Inalta Curte de Casatie si Justitie, nici o alta instanta nu ofera accesul gratuit si complet la hotararile pronuntate, judecatorii dar si avocatii sau alte personae interesate fiind obligate sa achizitioneze de pe piata fie  nenumaratele publicatii specializate in publicarea jurisprudentei, fie diferitele programe software dezvoltate comercial care contin si baze de jurisprudenta. In aceasi modalitate instantele insesi sunt nevoite sa investeasca financiar, achizitionand pentru nevoile de documentare ale judecatorilor produsele comerciale aflate pe piata. Aceasta desi, intr-un fel sau altul, toate aceste produse cu caracter comercial nu fac altceva decat sa repuna in circulatie, in scopul producerii de venituri proprii, chiar bazele de date ale instantelor, cuprinzand totalitatea hotararilor judecatoresti pronuntate cel putin de la extinderea nationala a sistemului ECRIS de management al dosarelor.
6. Mai mult insa, intreg mecanismul de facilitare a accesului la jurisprudenta dezvoltat de institutiile judiciare incepand cu 2005 este din conceptie limitat, el introducand o notiune restrictiva, aceea a jurisprudentei relevante. Nu exista criterii obiective dupa care hotararile instantelor dobandesc caracter relevant ori nu, acesta fiind lasat la libera apreciere a judecatorilor in exercitarea unei obligatii pur administrative. Nu exista garantia ca tiparul dupa care hotararile judecatoresti sunt selectate manual corespund cu adevarat nevoilor concrete de documentare sau de informare in legatura cu solutiile pronuntate de instantele judecatoresti. Ca instrument de documentare in vederea unificarii practicii judiciare, respectiv de informare profesionala in vederea eliminarii imprevizibilitatii solutiilor instantelor judecatoresti, portalul instantelor se dovedeste limitat.
JURINDEX – un nou concept
7. Toate aceste limite ale programului national de facilitare a accesului la jurisprudenta instantelor au incercat sa fie depasite prin dezvoltarea independenta a serviciului JURINDEX – index de jurispriudenta de catre Tribunalul Vrancea. 
7.1. Serviciul promoveaza o conceptie total diferita in ceea ce priveste accesul la hotararile judecatoresti:
– Hotararile judecatoresti pronuntate de instantele de judecata reprezinta documente de interes public prin excelenta, caracterul public al activitatii de solutionare a litigiilor de catre instante avand o importanta majora pentru functionarea corecta a statului de drept.
– Punerea la dispozitia publicului a tuturor documentelor produse de sistemul judiciar in exercitarea procesului de infaptuire a justitiei reprezinta un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la informare, care este un principiu de baza al democratiei. 
– Cetatenii au dreptul sa cunoasca hotararile pronuntate de o instanta, astfel incat sa nu riste sa fie luati prin surprindere si sa-si poata realiza drepturile in instanta in conformitate cu practica constanta a acesteia.
– Accesul la hotararile judecatoresti trebuie sa fie integral, fara sa fie limitat de instituirea unor criterii subiective de selectare a lor, cum ar fi notiunea de jurisprudenta relevanta, si fara sa se intervina asupra formei originale a hotararilor judecatoresti pronuntate de instante.
– Jurisprudenta inseamna totalitatea hotararilor judecatoresti pronuntate de o instanta, fiecare dintre acestea avand o importanta egala cel putin pentru partile implicate si reprezentand in aceeasi masura materializarea realizarii justitiei in Romania.
– Eficienta poate fi atinsa doar prin automatizarea procesului de publicare a hotararilor judecatoresti si depasirea stadiului revolut de selectare, prelucare si publicare manuala a acestora.
7.2. Astfel fiind, Tribunalul Vrancea si-a propus sustinerea principiului publicarii tuturor hotararilor judecatoresti pronuntate de o instanta intr-o anume perioada, in forma lor originala, adica astfel cum au fost pronuntate si fara vreo alta interventie decat eliminarea complet automata a datelor cu caracter personal, pentru conformitatea cu legislatia specifica. 
Principiul constituie o noutate absoluta pentru sistemul judiciar romanesc, fiind insa in acelasi timp un standard comun de transparenta si accesibilitate in majoritatea tarilor din spatial european.
 
7.3. La data de 10 noiembrie 2008 Tribunalul Vrancea a lansat serviciul JURINDEX (index de jurisprudenta), prima aplicatie din Romania care permite publicarea integrala a jurisprudentei unei instante, intr-o forma compatibila cu Legea nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. Pe site-ul http://www.jurisprudenta.org au fost publicate toate hotararile judecatoresti pronuntate de Tribunalul Vrancea in perioada 2006-2008, complet anonimizate, prin eliminarea atat a numelor judecatorilor si partilor, cat si a datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor de stare civila. Incepand cu aceasta data pe site sunt publicate 12.038 sentinte si decizii, reprezentand totalitatea hotararilor judecatoresti pronuntate de Tribunalul Vrancea in perioada de referinta.
7.4. Acest lucru a fost posibil intrucat Tribunalul Vrancea a reusit in premiera dezvoltarea unui program software (©Hotmod) care permite anonimizarea automatizata a hotararilor judecatoresti. Acest program de calculator face posibila, in conditii de deplina siguranta, eliminarea total automatizata si rapida a tuturor datelor cu caracter personal continute in hotararile judecatoresti.
7.5. Avantajul principal al softului care sta la baza JURINDEX  tine de faptul ca intreg procesul de selectare a hotararilor ce vor fi publicate, de extragere a copiilor de pe baza de date ECRIS, de prelucrare a hotararilor in vederea eliminarii datelor cu caracter personal si de publicare se face complet automatizat, nefiind nevoie decat de persoana care opereaza softul. Este practic eliminata orice interventie manuala, judecatorii sunt dispensati de aceasta activitate si nu este nevoie nici de afectarea speciala a personalului auxiliar.
 
Sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii
8. Proiectul lansat de Tribunalul Vrancea a fost imediat salutat atat de mediul profesional cat si de organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul justitiei. De asemenea, s-a bucurat imediat de sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii, autoritate care si-a asumat principiul de baza al publicarii integrale a hotararilor judecatoresti. 
8.1. La data de 13 noiembrie 2008, printr-un comunicat de presa dat in urma unei intalniri cu reprezentantii societatii civile,  Consiliul Superior al Magistraturii aprecia initiativa instantelor de a publica pe propriile pagini de internet hotararile pronunate si solicita public ca practica deschiderii accesului publicului la hotararile judecatoresti sa fie preluata de intreg sistemul judiciar. 
8.2. Mai mult, printr-o hotararea din 27 noiembrie 2008, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a modificat Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti in sensul instituirii obligatiei pentru instante a publicarii tuturor hotararilor care constituie informatii de interes public, pe masura asigurarii capacitatii tehnice necesare. In acest fel, au fost create premisele intrarii instantelor intr-o noua dimensiune a transparentei si apropierii de cetatean, in conformitate inclusiv cu obligatiile sistemului judiciar asumate prin Mecanismul de cooperare si verificare Romania-UE.
Extinderea JURINDEX
9. Recent, Tribunalul Vrancea a lansat faza de extindere a serviciului JURINDEX, adresand tuturor instantelor judecatoresti din Romania invitatia de a se alatura proiectului si punand la dispozitia acestora capacitatea tehnica si logistica de prelucrare si publicare a hotararilor judecatoresti, dezvoltata în exclusivitate de Tribunalul Vrancea. 
Intentia Tribunalului Vrancea este de a dezvolta www.jurisprudenta.org ca un portal national de jurisprudenta a instantelor, administrat chiar de ele, care sa faca accesibila publicului pentru prima oara in Romania, gratuit si in forma lor completa, hotararile instantelor de orice grad care doresc sa participe la acest program si care, in acelasi timp, sa constituie un puternic instrument de documentare pentru instante si judecatori, precum si de unificare a practicii judiciare. Tribunalul Vrancea ofera tuturor instantelor asistarea pentru publicarea hotararilor, prin anonimizare automata si publicarea hotararilor astfel prelucrate pe portalul www.jurisprudenta.org
10. Principiul publicarii integrale a hotararilor judecatoresti, ca standard de transparenta pentru care exista in prezent capacitatea tehnica necesara, asa cum Tribunalul Vrancea a demonstrat deja, a constituit un subiect important al discutiilor oficiale purtate de comisia de experti europeni in cadrul strangerii informatiilor prin mecanismul de cooperare si verificare. 
Atingerea unui nou nivel tehnic prin serviciul JURINDEX pune in evidenta limitele si caracterul total intarziat tehnic al mecanismului actual de informare cu privire la hotararilor judecatoresti pronuntate de instante. Instantele, judecatorii si profesionistii au acces la jurisprudenta altor instante in mod indirect, prin intermedierea unor publicatii scrise ori electronice comerciale, selectarea si prelucrarea hotararilor se face manual, chiar de judecatori, ca o sarcina administrativa suplimentara, hotararile instantelor sunt publicate partial, prin introducerea unor criterii de selectare a lor subiectiva si in urma modificarii substantiale a formei lor originale; chiar si comunicarile sintezelor de jurisprudenta dintre instante se face intr-o modalitate care face documentarea propiu-zisa extrem de dificila, avand mai degraba un caracter formal si birocratic.
Reactia Ministerului Justitiei
11. Principiul publicarii integrale a hotararilor judecatoresti pare a fi defintiv acceptat de toate autoritatile sistemului judiciar, Ministerul Justitiei, cel care gestioneaza sistemul informatic al instantelor, fiind ultimul care si-a facut cunoscut punctul de vedere.
Printr-un comunicat de presa din 11 decembrie 2008, imediat dupa o intalnire cu echipa de management a serviciului JURINDEX din cadrul Tribunalului Vrancea, Ministerul Justitiei anunta ca prin atragerea fondurilor de finantare europeana a fost realizat un proiect de extindere a facilitatilor de informare a portalului instantelor de judecata din Romania, principalul element de noutate fiind reprezentat de preluarea din sistemele informatice ale instantelor de judecata a tuturor hotararilor judecatoresti care constituie informatii de interes public si publicarea lor integral, automata, pe internet. Nu se ofera mai multe amanunte, facandu-se trimiteri generice la Strategia de informatizare a sistemului judiciar si la Planul de actiune pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare. Or, asa cum am aratat deja, toate proiectele prevazute de aceste documente vizeaza mecanisme incomplete si ineficiente de informare cu privire la hotararile judecatoresti pronuntate de instante. Chiar extinderea facilitatilor portalului instantelor de judecata, cuprinsa atat in contractele de realizare a ultimei versiuni a ECRIS, inca neimplementata la instante, dar si a versiunii urmatoare, privesc, chiar potrivit documentatiilor specifice facute publice, aspecte tehnice care nu au legatura cu publicarea integrala a hotararilor instantelor, alegandu-se in continuare varianta  jurisprudentei relevante, prelucrata manual la instante si incarcate in baza de date centrala actuala.
Chiar ultimul contract de dezvoltare a sistemului ECRIS, abia incheiat si care vizeaza perioada ianuarie-noiembrie 2009, isi propune  ca scop doar "cresterea gradului de interconexiune dintre modulele sistemului ECRIS si dintre acesta si alte aplicatii, crearea unei proceduri juridice electronice, implementarea infrastructurii cheilor publice (semnatura electronica) si a programelor de software pentru securitate si a procedurilor de monitorizare". Principala noutate din punctul de vedere al cresterii gradului de transparenta si interactivitate cu publicul il constituie dezvoltarea unor portaluri securizate interconectate cu aplicatia ECRIS instante, pentru implementarea procedurii electronice de judecata, cu crearea posibilitatii depunerii documentelor in forma electronica, scanate sau in alte formate, care sa fie transmise automat la dosarul aflat pe rolul instantei precum si a comunicarii actelor de procedura si a hotararilor judecatoresti in forma electronica, securizata. 
Viitorul JURINDEX?
12. Din pacate, declaratia de principiu a Ministerului Justitiei si enuntarea de catre acesta a obiectivului publicarii integrale a jurisprudentei instantelor, au fost urmate de semnale administrative ale ministerului din care rezulta descurajarea extinderii la alte instante a serviciului JURINDEX derulat de Tribunalul Vrancea. 
Cu siguranta ca noua conducere a Ministerului Justitiei va trebui sa defineasca mai clar modul in care noul standard de transparenta va fi generalizat la nivelul sistemului judiciar, inclusiv in ce priveste implicarea directiilor de specialitate din cadrul MJ si eventual colaborarea directa cu instantele judecatoresti si Consiliul Superior al Magistraturii, care si-au exprimat deja sprijinul pentru deschiderea accesului liber la toate hotararile judecatoresti.
Adrian Neacsu
presedinte Tribunalul Vrancea, manager project JURINDEX
Cuvinte cheie:
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti