Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
UNBR Caut avocat
Evenimente juridice

Citeşte mai mult: Drept penal, SELECTED, Sistemul judiciar

CSM ref. modificarea NCP și NCPP

16 iunie 2015 | JURIDICE.ro

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât în ședința de luni, 15 iunie 2015, cu privire la propunerile de modificare a Codului Penal, următoarele:
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, (Pl-x nr. 217/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea art. 741 din Codul penal (Pl-x 680/2011).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 214/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru interpretarea art. 175 din Codul penal (Pl-x 289/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 587/2014).
– Avizarea negativă a propunerii legislative privind modificarea şi completarea Codului penal (Pl-x 467/2012).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 359/2015).
– Însuşirea punctului de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 12664/2015 privind propunerea legislativă pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 333/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 218/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 563/2014).
– Însuşirea punctului de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 14113/2015 cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 391/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală (Pl-x 398/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală (Pl-x 392/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală (Pl-x 150/2015).
– Avizarea negativă a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind noul Cod de procedură penală (Pl-x 104/2015).

Plenul şi-a însuşit următoarele propuneri referitoare la modificarea şi completarea Codului de procedură penală:
1. La articolul 111, alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia.

2. Modificarea art. 230 alin. (5) după cum urmează: „(5) Dacă persoana vătămată a solicitat înştiinţarea sa cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea persoanei arestate, judecătorul care a emis mandatul consemnează aceasta într-un proces-verbal, pe care îl predă organului de poliţie.

3. La articolul 404, alin. (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”(6) Când instanţa a pronunţat pedeapsa închisorii, iar persoana vătămată a solicitat înştiinţarea cu privire la eliberarea în orice mod sau evadarea condamnatului, instanţa face o menţiune în acest sens în dispozitivul hotărârii.

4. Introducerea la art. 111 a 5 noi alineate, alin. (6)-(10), astfel:
– alin. (6) şi (7), astfel cum au fost propuse de Ministerul Justiţiei, respectiv:
(6) În cazul persoanelor vătămate, pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:
a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau al altui specialist în consilierea victimelor;
c) audierea acestora cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.

(7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 Cod penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 Cod penal, şi hărţuire sexuală, prevăzută de art. 223 Cod penal, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.”

– alin. (8), cu următorul cuprins: ”(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.

– alin. (9), în forma în care a fost reformulat de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, respectiv: „(9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni se desfăşoară de îndată, iar dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.

– alin. (10), cu următorul cuprins: ”(10) Declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile alin. (9) constituie mijloc de probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale.”

5. La art. 113 Codul de procedură penală se introduc două noi alineate, alin. (2) şi (3), având următorul cuprins:
(2) Sunt prezumate vulnerabile victimele-copii, victimele care sunt în relaţie de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, ale traficului de persoane, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii.

(3) Dacă persoana vătămată sau partea civilă se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), organul de urmărire penală îi aduce la cunoştinţă măsurile de protecţie care pot fi luate, conţinutul lor şi posibilitatea de a renunţa la acestea. Renunţarea persoanei vătămate sau a părţii civile la luarea măsurilor de protecţie se consemnează în scris şi se semnează de către aceasta, în prezenţa reprezentantului legal, dacă este cazul.

Pe cale de consecinţă, textele propuse de Ministerul Justiţiei a fi introduse la acest articol ca alin. (2) şi (3) vor deveni alin. (4) şi (5), astfel:
(4) Reaudierea persoanei vătămate se face numai dacă acest lucru este strict necesar pentru desfăşurarea procesului penal.

(5) La audiere, persoana vătămată poate fi însoţită, la cererea sa, fie de către reprezentantul său legal, fie de către o altă persoană desemnată de către persoana vătămată, cu excepţia cazului în care organul judiciar decide motivat în sens contrar.”

6. La art. 124, după alin. (7) se introduce un alineat nou, alin. (8), cu următorul cuprins: „(8) Ori de câte ori organul judiciar nu poate stabili vârsta persoanei vătămate şi există motive pentru a se considera că aceasta este minor, persoana vătămată va fi prezumată a fi minor;”.

7. La alineatul (2) al art. 286, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins: „d^1) atunci când este cazul, menţiunea căii de atac disponibile, cu arătarea termenului în care aceasta poate fi exercitată;”.

8. La articolul 289, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: „(11) Persoana care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română poate depune plângerea în limba pe care o înţelege. Odată cu depunerea plângerii aceasta poate solicita ca, atunci când este citată, să primească şi o traducere a citaţiei.

Plenul a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei cu propuneri de completare a Codului de procedură penală şi a O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, după cum urmează:

1. La art. 369 din Codul de procedură penală, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: „(6) La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza lor, cu excepţia situaţiilor în care şedinţa nu a fost publică în tot sau în parte.

2. Completarea art. 9 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins: „m) cereri pentru obţinerea unei copii electronice a înregistrării şedinţei de judecată, formulate potrivit art. 231 alin. (5) din Codul de procedură civilă şi art. 369 alin. (6) din Codul de procedură penală – 10 lei”.

Plenul a mai hotărât susţinerea de către reprezentanţii CSM, în cadrul procedurii parlamentare desfăşurată la Camera Deputaţilor, a propunerii de introducere a alin. (6) la art. 369 din Codul de procedură penală, precum și a amendamentului transmis Camerei Deputaţilor de către ICCJ referitor la modificarea art. 64 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.ro



Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Arii de practică

Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul sportului
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi

Parteneri arii de practică
Specialişti
Secţiuni   Noutăţi   Servicii      Articole   Jurisprudenţă   Legislaţie      Arii de practică