JurisprudenţăJurisprudenţă CEDOJurisprudenţă CJUEJurisprudenţă CCRJurisprudenţă ÎCCJJurisprudenţă curentă ÎCCJ / Dezlegarea unor chestiuni de drept / Recurs în interesul legiiJurisprudenţă Curţi de apelJurisprudenţă TribunaleJurisprudenţă Judecătorii
 
Curtea Constituţională
DezbateriCărţiProfesionişti
Marieta SAFTA


Conf. univ. dr. Marieta SAFTA
 1 comentariu | 
Print Friendly, PDF & Email

Amenda neplatita se transforma in munca in folosul comunitatii si fara acordul contravenientului…
06.01.2009 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

In Monitorul Oficial nr. 887 din 29 decembrie 2008 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 1354/2008 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea inchisorii contraventionale.

Curtea, sesizata din oficiu de Judecatoria Ploiesti, s-a pronuntat cu privire la constitutionalitatea urmatoarelor texte legale:

Art. 9 alin. (5) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor: "In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. (4), instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, cu acordul acestuia."

Art. 1 alin. (3) din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii: "Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi aplicata numai daca exista consimtamantul contravenientului." 

Art. 8 alin. (5) lit. b) din OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii: "(5) Instanta apreciaza asupra legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si pronunta una dintre urmatoarele solutii: 

[…] 

b) aplica sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu consimtamantul contravenientului, daca apreciaza ca aplicarea amenzii contraventionale nu este indestulatoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia;" 

Art. 13 din OG nr. 55/2002: "In toate situatiile, dupa luarea consimtamantului contravenientului instanta, prin hotarare, stabileste natura activitatilor ce vor fi prestate de acesta in folosul comunitatii, pe baza datelor comunicate de primarul localitatii in care contravenientul isi are domiciliul sau resedinta, tinand seama de aptitudinile sale fizice si psihice, precum si de nivelul pregatirii profesionale." 

Potrivit Curtii, conditionarea de acordul contravenientului a aplicarii sanctiunii obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii lipseste de eficienta sanctiunea aplicata pentru comiterea unei fapte antisociale, cu consecinta incalcarii dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei, in conformitate cu care "In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie". 

Dispozitivul deciziei: 

"Admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si sintagmele "numai daca exista consimtamantul contravenientului", "cu consimtamantul contravenientului" si "dupa luarea consimtamantului contravenientului" din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si, respectiv, art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea inchisorii contraventionale, sunt neconstitutionale. (…)"

_______________________________________________________________

Incheierea de sesizare a Curtii Constitutionale:

ROMANIA
JUDECATORIA PLOIESTI
SECTIA CIVILA
INCHEIERE DE SESIZARE A CURTII CONSTITUTIONALE
Sedinta publica de la: 08.09.2008
Instanta constituita din:
Presedinte: Ana-Maria PUIU
Grefier: Elena Ramona NITA

Pe rol fiind solutionarea actiunii avand ca obiect cerere de transformare a amenzii in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, iar ca parti: petentul INSPECTORATUL JUDETEAN de POLITIE PRAHOVA, Politia Municipiului Ploiesti, Compartimentul Siguranta Publica, Sectia nr. 2 Politie Nord, cu sediul in Ploiesti, str. Petuniei nr. 5, judetul Prahova si intimata [P.A.], CNP […], domiciliata in […].

La apelul nominal facut in sedinta publica, atat la prima, cat si la a doua strigare, au lipsit partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca dosarul este la primul termen de judecata, procedura de citare a partilor este legal indeplinita, dupa care:

Instanta a ridicat din oficiu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Ordonantei de urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei si a retinut cauza spre deliberare asupra sesizarii Curtii Constitutionale.

Dupa ce a deliberat in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., a dat urmatoarea incheiere:

I. PROCEDURA

A. Cererea de chemare in judecata

1. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 13.08.2008 sub numar de dosar 10407/281/2008, repartizat in mod aleatoriu prezentului complet (civil nr. 23), petentul Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, Politia Municipiului Ploiesti, Compartimentul Siguranta Publica, Sectia nr. 2 Politie Nord a solicitat transformarea amenzii aplicate intimatei [P.A.] in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

2. In fapt, petentul a invederat ca intimata [P.A.] a fost sanctionata in baza art. 2 pct. 6 din Legea nr. 61/1991, in cuantum de 500 lei amenda contraventionala, sanctiune care a ramas definitiva, conform procesului-verbal de constatare seria AP nr. 0040382/05.05.2008.

3. Avand in vedere ca intimata nu a achitat cu rea-credinta amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii, petentul a solicitatat transformarea amenzii in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

4.  In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 9 alin. 3 din OG nr. 2/2001, completata prin Legea nr. 352/2006.

5.  Au fost anexate cerereii originalul procesului-verbal seria AP nr. 0040382/05.05.2008, copii de pe adresa nr. 13/02.07.2008 emisa de ITM Tulcea si adresa nr. 7411/18.06.2008 emisa de Primaria Orasului Macin.

B. Apararile formulate

6. Intimata, desi legal citata, nu a depus intampinare prin care sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele de aparare, asa cum prevad dispozitiile art. 115-118 C.pr.civ. si nici nu s-a prezentat la termenul acordat de instanta.

C. Exceptia de neconstitutionalitate

7. La termenul de astazi, 08.09.2008, in temeiul art. 29 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 (r2) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta a ridicat din oficiu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Ordonantei de urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei.

II. ASUPRA SESIZARII CURTII CONSTITUTIONALE

8. Vazand prevederile art. 146 lit. d din Constitutia Romaniei, art. 1 alin. 2, art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992 (r2) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu respectarea dispozitiilor art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, instanta se va pronunta asupra sesizarii Curtii Constitutionale.

A. Reglementari incidente

9. Articolul 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, in dezvoltarea art. 146 lit. d din Constitutia Romaniei si art. 1, 2, 10 din Legea nr. 47/1992 prevede: Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia. Alineatul 2 mentioneaza ca exceptia poate fi ridicata la cererea unei adintre parti sau din oficiu, de catre instanta de judecata. Alineatul al treilea precizeaza imperativ ca nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale. Alineatul 4 statueaza ca sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.

A. I. Textele de lege considerate de instanta a fi neconstitutionale

10. Articolul 9, Capitolul I Dispozitii Generale, din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor are urmatorul enunt: "1. Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore. 2. Sanctiunea prevazuta la alin. 1 se stabileste alternativ cu amenda. 3. In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata. 4. La primul termen de judecata, instanta, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, in vederea achitarii integrale a amenzii. 5. In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termenul prevazut la alin. 4, instanta procedeaza la inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, cu acordul acestuia. 6. Hotararea prin care s-a aplicat sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii este supusa recursului."

11. Ordonanta de Urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, in partea sa relevanta, contine urmatoarele dispozitii: "Art. I. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 2. Litera d a alineatului 2 al articolului 5 se abroga."

12. Litera d a alineatului 2 al articolului 5 din OG nr. 2/2001 avea, inainte de OUG nr. 108/2003 urmatorul enunt: „inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la lit. c”.

A. II. Textele in raport cu care se solicita constatarea neconstitutionalitatii celor dintai

13. Articolul 1 (Statul Roman) alin. 3 din Constitutia Romaniei prevede: "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate, iar alin. 5 din acelasi articol statueaza ca in Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."

14. Articolul 16 (Egalitatea in drepturi) din Constitutie are urmatorul enunt in partea sa relevanta: "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege."

B. Sustinerile partilor

15. Partile fiind lipsa, desi legal citate, nu au formulat un punct de vedere cu privire la exceptia ridicata de instanta la acest prim termen de judecata.

C. Motivarea exceptiei si a sesizarii Curtii Constitutionale

C. I. In ceea ce priveste conditiile de admisibilitate

16. Este indeplinita conditia prevazuta de art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, in sensul ca textele a caror neconstitutionalitate se invoca reprezinta ordonanta si dispozitii dintr-o ordonanta in vigoare care au legatura cu solutionarea cauzei. Aceasta deoarece petentul solicita transformarea amenzii in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, iar textele a caror neconstitutionalitate s-a invocat fie reglementeaza procedura de inlocuire a amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, fie privesc efectele solutionarii cererii de inlocuire a amenzii.

17. Este intrunita si conditia rezultand din dispozitiile art. 29 alin. 3, in sensul ca nu s-a constatat neconstitutionalitatea textelor invocate printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.

C. II. In ceea ce priveste fondul exceptiei

18. Instanta reaminteste ca prin exceptia ridicata din oficiu au fost criticate pentru neconstitutionalitate pe de o parte o dispozitie dintr-o ordonanta (art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001 in ceea ce priveste necesitatea obtinerii consimtamantului persoanei sanctionate pentru savarsirea unei contraventii pentru inlocuirea amenzii pe care nu a achitat-o in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite), iar pe de alta parte, o ordonanta de urgenta (nr. 108/2003 prin care a fost desfiintata sanctiunea inchisorii contraventionale, prin abrogarea explicita a lit. d din alin. 2 al art. 5 din OG nr. 2/2001), ambele, prin prisma art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei.

C. II. a). In privinta art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001

19. Alineatul al cincilea al articolului 9 din OG nr. 2/2001 a fost introdus prin Legea nr. 352/2006, pentru completarea OG nr. 2/2001. Prin aceasta dispozitie a Ordonantei de Guvern se stabileste ca instanta sesizata, de organul din care face parte agentul constatator, cu o cerere de inlocuire a amenzii contraventionale cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, ca urmare a faptului ca persoana sanctionata contraventional nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, procedeaza la inlocuirea sanctiunii contraventionale cu acordul persoanei sanctionate.

20. Aceasta inseamna ca persoana sanctionata contraventional care nu are venituri declarate ce ar putea fi executate silit in procedura executarii amenzii contraventionale, nu va putea fi sanctionata in mod efectiv pentru ca ultima sanctiune (prestarea unei activitati in folosul comunitatii) ce i-ar putea fi aplicata de instanta prin inlocuirea amenzii contraventionale necesita acordul sau. Simplu spus, inseamna ca o persoana fara venituri declarate poate fi sanctionata contraventional (in mod efectiv) numai cu voia sa.

21. Prin aceasta stare de fapt derivata din starea de drept (legislativa) plamadita de legiuitor (lato sensu), se ajunge la infrangerea normelor constitutionale continute in art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din legea fundamentala.

22. Potrivit art. 1 alin. 3 din Constitutie, Romania este stat de drept. Conceptul de stat de drept a capatat o notorietate considerabila, iar teoria statului de drept a devenit o veritabila axioma a dreptului public, ceea ce impune in acelasi timp, mai ales prin inserarea acestui element in caracterizarea constitutionala a Statului Roman, ca arogarea acestui calificativ sa exprime o realitate si nu doar o adeziune universala, cu iz de mimetism, lipsita de substanta.

23. Statul de drept este cel in care domneste regimul legalitatii, este statul condus de lege, in care totul se face conform cu legea, in care nimeni nu este mai presus de lege pentru ca legea este exprimarea vointei generale. In mod corelativ, principiul legalitatii (consacrat expres in art. 1 alin. 5 din Constitutie) este de esenta statului de drept, obligativitatea legii, preeminenta sa in reglementarea relatiilor sociale asigurand ordinea de drept.

24. Instanta considera ca reamintirea acestor idei doctrinare ale dreptului public, in genere, si ale dreptului constitutional, in special, se impunea in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a carei invocare a fost generata in principal de gradul de escaladare a violentei in societate, stare de fapt care, in opinia instantei, este cauzata, printre altele, si de starea legislativa care gestioneaza domeniul contraventional.

25. Prin modalitatea de reglementare a domeniului contraventional, de sanctionare a contraventiilor, calificativul de „stat de drept” devine derizoriu pentru ca persoana sanctionata contraventional, prin simpla abtinere in a-si da acordul la transformarea amenzii in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii, lipseste de sanctiune fapta contraventionala de care a fost acuzata. Practic, persoanele care nu au venituri executabile in contul amenzii contraventionale aplicate beneficiaza de „imunitate de facto” in masura in care nu isi dau consimtamantul pentru executarea efectiva, propriu-zisa a ultimei sanctiuni contraventionale aplicabile. In aceasta modalitate, pentru astfel de persoane Romania nu mai poate fi considerata si nu se mai poate pretinde stat de drept intrucat lipseste forta publica de constrangere pentru respectarea si aplicarea legii. Prin mecanismul pus la dispozitie de legiuitor, in Statul Roman pot fiinta subiecte de drept care, neavand venituri executabile, isi pot permite sa comita fapte ilicite „cu grad de domeniu contraventional” in mod nelimitat si fara amenintarea niciunei sanctiuni, a carei activare depinde doar de vointa acestor subiecte.

26. In acest stadiu legislativ, prin solicitarea acordului persoanei condamnate contraventional pentru executarea efectiva a unei sanctiuni, ce se presupune ca ar tinde la reeducarea sa si ca ar fi in beneficiul societatii, se ajunge totodata la infrangerea principiului egalitatii conturat in art. 16 din Constitutie. Potrivit primelor doua alineate ale acestui articol, cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, nimeni nefiind mai presus de lege. Din paragrafele anterioare se poate trage concluzia intemeiata ca unii cetateni pot fi mai presus de lege prin simpla lor vointa manifestata in diverse moduri: prin savarsirea faptelor ilicite nesanctionabile, prin nedeclararea veniturilor realizate(bile), prin dezacordul / neexprimarea acordului pentru transformarea amenzii contraventionale neexecutate si neexecutabile in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii.

27. In acest fel, se ajunge ca doua persoane aflate in situatii juridice identice (sanctionate cu amenda contraventionala pentru savarsirea unei contraventii) sa beneficieze de un regim juridic diferit. Persoana fara venituri declarate / executabile silit poate, prin voia sa, sa ramana nesanctionata, iar in acest fel, needucata si, tot in acest mod, societatea, neaparata. Cea de a doua persoana, in masura in care nu plateste de bunavoie amenda si are venituri ce pot fi executate, va fi supusa constrangerii contraventionale. Astfel este incurajata reaua credinta (persoanele care nu au venituri declarate sunt incurajate sa nu plateasca amenda pentru ca stiu ca nicio alta sanctiune nu li se poate aplica decat cu acordul lor) si nedeclarearea veniturilor.

28. Dincolo de incalcarea dispozitiilor constitutionale amintite, efectele reglementarii contraventionale se resimt la nivelul societatii unde violenta, incepand cu cea verbala, terminand cu cea fizica, s-a generalizat. Pentru readucerea in albia fireasca a lucrurilor este necesar concursul atat al legiuitorului, cat si al instantelor, de drept comun ori al Curtii Constitutionale. Legiuitorul trebuie sa asigure o asemenea reglementare incat ilicitul sa fie descurajat, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, ilicitul sa fie sanctionat in mod efectiv, astfel incat societatea in ansamblu sa fie si sa se considere aparata de statul de drept. Instantele, alaturi de agentii constatatori, sunt datoare sa sanctioneze cat mai prompt persoanele care savarsesc fapte contraventionale, fara insa a nesocoti drepturile si libertatile individuale, iar Curtea Constitutionala, crede prezenta instanta, are datoria si onoarea de a restabili ordinea fireasca a lucrurilor prin readucerea normelor edictate de legiuitor in acord cu Constitutia.

29. Prin Constitutie (art. 1 alin. 3), Romania este stat de drept, iar legalitatea, care constituie esenta exigentelor statului de drept, presupune preeminenta legii in reglementarea relatiilor sociale in sensul art. 16 alin. 2 din Constitutie, astfel incat sa se asigure si garanteze preeminenta legii fata de toti cetatenii.

30. In lumina celor de mai sus, instanta solicita Curtii Constitutionale sa constate ca dispozitiile art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001 sunt neconstitutionale, in masura in care, pentru inlocuirea amenzii cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii, este necesar acordul persoanei cu privire la care s-a constatat in mod definitiv ca a savarsit o contraventie.

31. Instanta considera ca art. 42 (Interzicerea muncii fortate) din Constitutie nu poate constitui o piedica in constatarea neconstitutionalitatii art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001 in ceea ce priveste necesitatea acordului contravenientului pentru inlocuirea sanctiunilor contraventionale. In masura in care Curtea Constitutionala ar constata neconstitutionalitatea prevederilor de mai sus, instanta ar inlocui amenda cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii. Executarea sanctiunii astfel inlocuite ar ramane in continuare la aprecierea contravenientului, pentru ca munca fortata este interzisa (art. 42 alin. 1 din Constitutie), iar prestarea unei activitati in folosul comunitatii nu este cuprinsa in enumerarea limitativa din art. 42 alin. 2 din Constitutie, dar, constatandu-se neconstitutionalitatea si a OUG nr. 108/2003, sanctionarea contravenientului ar deveni efectiva si nu ar ramane derizorie, realizandu-se scopul sanctiunii: reeducare prin constrangere. In acest mod, contravenientul ar beneficia de favoarea alegerii sanctiunii (amenda, prestare de activitate in folosul comunitatii ori inchisoare contraventionala) care ar fi totusi efectiva.

C. II. b). In privinta desfiintarii inchisorii contraventionale prin OUG nr. 108/2003

32. In anul 2003, in temeiul art. 114 din Constitutia in vigoare la acea data, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta nr. 108, pentru desfiintarea inchisorii contraventionale prevazute pana la acea data in art. 5 alin. 2 lit. d din OG nr. 2/2001, care a fost astfel abrogat prin OUG nr. 108/2003.

33. In continuarea celor relevate in paragrafele 19-31 ale prezentei incheieri, se constata ca persoana sanctionata contraventional, care nu a platit amenda contraventionala, care nu are venituri executabile silit si care nu isi da acordul la inlocuirea sanctiunii contraventionale, ori care, chiar in lipsa necesitatii acordului sau, nu se prezinta la programul stabilit pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii, nu poate fi constransa nicicum de stat care devine incapabil sa finalizeze sanctionarea autorilor faptelor ilicite, sa realizeze reeducarea acestor persoane si, in final, se dovedeste incapabil sa asigure o ordine de drept, o siguranta a celorlalti cetateni care inca mai aleg sa respecte normele de drept si sa declare veniturile realizate.

34. La acest moment, din analizarea art. 5 din OG nr. 2/2001, se deduce logic faptul ca prestarea unei activitati in folosul comunitatii reprezinta sanctiunea cea mai aspra ce poate fi aplicata unui contravenient (cea mai blanda sanctiune contraventionala este avertismentul, urmat de amenda, ce preceda prestarii unei activitati in folosul comunitatii – ultima sanctiune ce poate fi aplicata la acest moment in domeniul contraventional). Insa prin mecanismul oferit de legiuitor, contravenientul poate transforma cea mai aspra sanctiune contraventionala in cea mai nesemnificativa in fata dezacordului sau.

35. Astfel, sanctionarea contravenientilor si reeducarea lor devin derizorii, iar Statul Roman nu-si mai justifica atributul de „stat de drept” deoarece, prin actul legiuitorului de desfiintare a inchisorii contraventionale, statul a fost privat de un mijloc de constrangere important, singurul in masura a asigura premisele reeducarii contravenientilor si a sigurantei sociale. Preeminenta legii, ceruta de art. 1 alin. 3 si 5 din Constitutie, nu poate fi asigurata in lipsa unor mijloace de sanctionare efectiva a nesocotirii legii.

36. Constatarea neconstitutionalitatii OUG nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale prin art. 1 pct. 3 este de competenta Curtii Constitutionale, instanta reamintind in acest context Decizia nr. 62/18.01.2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 104/12.02.2007, prin care s-a constatat ca dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal, sunt neconstitutionale. In aceasta decizie, referitor la competenta sa, Curtea a retinut ca art. 146 lit. d din Constitutie nu excepteaza de la controlul de constitutionalitate dispozitiile legale de abrogare si ca, in cazul constatarii neconstitutionalitatii lor, acestea isi inceteaza efectele juridice in conditiile prevazute de art. 147 alin. 1 din Constitutie, iar prevederile legale care au format obiectul abrogarii continua sa produca efecte, facandu-se trimitere la Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000.

37. Fata de toate cele de mai sus invederate, instanta solicita Curtii Constitutionale sa constate neconstitutionalitatea art. 9 alin. 5 din OG nr. 2/2001, in ceea ce priveste necesitatea obtinerii acordului contravenientului pentru inlocuirea amenzii cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii si a Ordonantei de Urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, norme legale ce infrang principiile legalitatii si egalitatii si lipsesc de substanta atributul de „stat de drept” al Statului Roman, asa cum sunt acestea inserate in Constitutia Romaniei in art. 1 alin. 3, 5 si art. 16.

38. In respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 2 din Legea nr. 47/1992 (r2), instanta va dispune sesizarea Curtii Constitutionale si va inainta acesteia spre competenta solutionare exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Ordonantei de urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,
JUDECATORIA
DISPUNE:

1. Dispune sesizarea Curtii Constitutionale in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Ordonantei de urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei, exceptie ridicata din oficiu de instanta in dosarul nr. 10407/281/2008 al Judecatoriei Ploiesti, avand ca obiect cerere de transformare a amenzii in sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii formulata de petentul INSPECTORATUL JUDETEAN de POLITIE PRAHOVA, Politia Municipiului Ploiesti, Compartimentul Siguranta Publica, Sectia nr. 2 Politie Nord, cu sediul in Ploiesti, str. Petuniei nr. 5, judetul Prahova in contradictoriu cu intimata [P.A.], CNP […], domiciliata in […].

2. Inainteaza spre competenta solutionare Curtii Constitutionale exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si a Ordonantei de urgenta nr. 108/2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 3, 5 si art. 16 din Constitutia Romaniei, ridicata din oficiu.

3. In temeiul art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992 republicata, suspenda judecarea cauzei, pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

4. Data in sedinta publica astazi, 08.09.2008.”

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Amenda neplatita se transforma in munca in folosul comunitatii si fara acordul contravenientului…”

  1. Razvan spune:

    Sa inteleg ca a fost legalizata munca fortata?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate