Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti

DNA-Iași. Abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, mărturie mincinoasă. Trimitere în judecată
27.06.2015 | Camelia ENACHE, Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

Secţiuni: Comunicate parchete, Drept penal
JURIDICE - In Law We Trust

DNA-Iași. Abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, mărturie mincinoasă. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată,
sub control judiciar, a inculpaților:
R. N., primar al municipiului Pașcani (actualmente deputat în Parlamentul României), C. F. (actualmente senator în Parlamentul României), A. N., B. I., D. F. E., H. G., S. C., S. D. și T. V., consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;
B, M., șef Serviciu Finanțe Publice Locale Pașcani, D. D., consilier în cadrul Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani, P. E. S. și P. V., ingineri în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, A. N., C. L., C. C., I. I., P. V., R. D., R. L. și S. D., consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave;
B. I., contabil la S. C. AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI S. A. Pașcani, la data faptei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;
P. D., viceprimar al municipiului Pașcani și acționar majoritar al S. C. AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI S. A. Pașcani, P. I.C. E. și M. Z., director general, director economic, respectiv director comercial la S. C. AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI S. A. Pașcani, L. C. și T. I. L., consilieri locali în cadrul Primăriei municipiului Pașcani, la data faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.
Z. M., Secretar al Consiliului Local al municipiului Pașcani, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la fals intelectual.
N. N., consilier în cadrul Serviciul Administrației Publice – aparatul de specialitate al primarului municipiului Pașcani, la data faptelor, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals material în înscrisuri oficiale și instigare la fals intelectual;
și în stare de libertate, a inculpaților:
V. C., în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.
S. C. AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI S. A. Pașcani, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 6 octombrie 1997, între Consiliul Local al municipiului Pașcani (reprezentat de inculpații R. N. – primar și Z. M. – secretar) și S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. a fost încheiat un contract de închiriere conform căruia:
– obiectul contractului este preluarea în chirie a suprafeței de 60 ha teren arabil, situat în cuva baraj Siret;
– durata contractului este de 5 ani;
– prețul de închiriere se va calcula anual având ca bază cantitatea de 500 kg grâu la hectar înmulțită cu prețul pieței libere la 1 kg de grâu la momentul plății;
– plata se va face până la data de 1 septembrie a anului în curs;
– întârzierile la plată a sumei necesare penaliza cu penalități zilnice de 5% din suma datorată, după data de 1 septembrie a anului în curs.
Printr-un act adițional, încheiat ulterior, s-a stabilit ca termenul de închiriere să fie prelungit cu încă cinci ani, începând cu luna octombrie 2002.
Pe parcursul executării contractului și a actului adițional, respectiv la nivelul lunii septembrie 2007, S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. a acumulat datorii de 15.000 lei și penalități contractuale în valoare de 947.950 lei către Consiliul Local al municipiului Pașcani.
Având în vedere datoriile acumulate, aferente derulării contractului de închiriere respectiv, în cursul anului 2007 reprezentanții legali ai S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. au solicitat, în mai multe rânduri, primăriei Pașcani, exonerarea de la plată a redevenței și a întârzierilor aferente, motivând înregistrarea unor calamități naturale în anii 2000, 2002, 2003 și 2005.
Ca urmare a acestor solicitări, la data de 14 septembrie 2007, inculpații P. E. S. și P. V. au întocmit și semnat un referat prin care au propus „scutirea de plată pentru sumele datorate de S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A., pentru suprafața de 60 ha, închiriate conform contractului de închiriere și a actului adițional la contract, pentru anii sus-menționați, prelungirea contractului de închiriere și corelarea acestuia cu legislația în vigoare”. Acest referat a fost prezentat primarului municipiului Pașcani – R. N. – care l-a aprobat, după care acest referat a fost înaintat Serviciului Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei municipiului Pașcani spre a fi analizat.
La data de 18 septembrie 2007, inculpații B. M. și D. D., au întocmit și semnat un referat cu privire la acordarea de facilități fiscale S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. prin care au propus, următoarele:
– scutirea la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 și 2007, ani afectați de calamități naturale,
– scutirea de la plata tuturor majorărilor de întârziere calculate pentru neplata la termenul prevăzut în contract.
De asemenea, prin același referat (ce a fost aprobat de către inculpatul R. N.), inculpații B. M. și D. D. au solicitat Consiliului Local Municipal Pașcani „să analizeze și să dispună”.
În acest sens, la data de 19 septembrie 2007 Comisia Economică, Buget, Finanțe din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani s-a întrunit în ședința la care au participat inculpații: D. E. E., T. I. L. și L.C., C. F., H. G., respectiv S. D., ocazie cu care au întocmit și semnat un referat prin care au avizat „materialul privind scutirea la plată pentru sumele datorate la bugetul local de către S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A.”.
În aceeași zi, membrii comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, constituită din inculpații C. F., B. I. și T. V., A. N., respectiv S. C. au întocmit și semnat un referat prin care au constatat că proiectul de hotărâre privind scutirea de plată pentru sumele datorate de S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A., pentru anii afectați de calamități naturale, prelungirea contractului de închiriere și corelarea acestuia cu legislația în vigoare se încadrează în prevederile legale în vigoare.
La aceeași dată, Consiliul Local al municipiului Pașcani s-a întrunit în ședință extraordinară, la lucrări participând: inculpații R. N., P. D. (la momentul respectiv era asociat al S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A.), Z. M., A. N., A. N., C. L., C. C., C. F., D. C., D. E. E., B. I., I. I., L. C., P. V., R. D., R. L., S. G., S. D., S. C., S. D., T. I. L. și T. V.
Cu ocazia discutării proiectului de hotărâre privind scutirea la plată a datoriilor pe care societatea respectivă le avea față de bugetul local (15.000 lei chirie și 947.050 lei reprezentând majorări de întârziere), inculpatul P. D. a adus clarificări privind motivele neplății majorărilor de întârziere, pentru a crea aparența legalității acestui demers, în scopul obținerii unor foloase necuvenite firmei respective.
La finalul acestei ședințe s-a votat în sensul adoptării unui proiect de hotărâre prin care a fost aprobată „scutirea la plată pentru sumele datorate de S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. bugetului local al municipiului Pașcani reprezentând chiria datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 și 2007 și a tuturor majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor din contractul de închiriere”.
După emiterea hotărârii Consiliului Local, la data de 25 septembrie 2007, Serviciul Finanțe Publice Locale Pașcani a procedat la ștergerea datoriilor respectivei persoane juridice în sumă totală de 962.950 lei (15.000 lei reprezentând debit curent și 947.950 lei reprezentând penalități contractuale).
La data de 29 octombrie 2007, Instituția Prefectului județului Iași a formulat o acțiune în contencios administrativ prin care a solicitat Tribunalului Iași anularea ca nelegală a hotărârii respective, despre formularea acestei acțiuni fiind informat Consiliului Local al municipiului Pașcani și primarul municipiului Pașcani.
La data de 31 octombrie 2007, inculpatul Z. M., în calitate de Secretar al Consiliului Local al municipiului Pașcani, în ședința Consiliul Local, cu intenție, a indus în eroare pe inculpatul R. N. (ordonator principal de credite și funcționar însărcinat cu urmărirea veniturilor unității administrativ teritoriale pe care o reprezenta), informându-l că a notificat Serviciul Finanțe Publice Locale (dar și Serviciul Financiar, Buget, Contabilitate) cu privire la suspendarea de drept a dispozițiilor cuprinse în hotărârea din data de 19 septembrie 2007, deși nu a făcut acest lucru.
În acest mod, l-a determinat pe inculpatul R. N. să nu dispună măsuri de urmărire a veniturilor pe care bugetul local al municipiului Pașcani trebuia să le realizeze în baza contractului încheiat cu S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A.
Urmare a faptului că inculpatul Z. M. nu a notificat Serviciul Finanțe Publice Locale cu privire la această situație de fapt, nu au fost dispuse măsuri de repunere pe rol și de urmărire a debitului respectiv, iar la data de 8 septembrie 2011 s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului la acțiune pe care îl avea Consiliul Local al municipiului Pașcani față de debitorul S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A.
Cu toate că, până la soluționarea cauzei, actul administrativ atacat de prefect era suspendat de drept, debitele S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. nu a fost reînscrise în evidențele Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani.
Prin decizia civilă din 8 septembrie 2008, Curtea de Apel Iași a respins recursurile formulate de Consiliul Local al municipiului Pașcani și S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A., menținând soluția instanței de fond, de admitere a cererii Prefectului Județului Iași în sensul anulării hotărârii respective.
Suma datorată bugetului local de către S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. este de 2.045.950 lei (echivalentul sumei de 481.887,56 euro), din care suma de 15.000 lei constituie chiria restantă, iar suma de 2.030.950 lei constituită din penalități de întârziere reprezentând, pe de o parte, paguba suferită de Consiliul Local al Municipiului Pașcani, și, pe de altă parte, folosul obținut de S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A.
În perioada aprilie–mai 2012, inculpații Z. M. și N. N., cu intenție, au determinat-o pe inculpata O. M., funcționar din cadrul Primăriei municipiului Pașcani – Biroul Administrație Publică – compartiment registratură, să falsifice condica de evidență a corespondenței Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani pentru a crea aparența comunicării către acest serviciu a unei adrese din data de 31 octombrie 2007.
În aceeași perioadă, inculpata N. N., cu știință, în scopul creării aparenței comunicării către Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate a adresei menționate mai sus, a determinat-o pe inculpata M. M. D., angajată a acestui serviciu, să menționeze în fals faptul că a primit acest document la data de 5 noiembrie 2007.
Un alt exemplar al acestei adrese ce conținea o simplă semnătură olografă a fost „trimis” în aceleași condiții și Serviciului Finanțe Publice Locale Pașcani.
Pe timpul cercetărilor s-a stabilit că semnătura de primire aparține inculpatului V. C., care își desfășura activitatea în cadrul acelui serviciu.
La data de 25 martie 2015, inculpatul V. C., fiind audiat în prezenta cauză în calitate de martor, a făcut declarații mincinoase referitoare la persoana care a executat semnătura olografă pe adresa respectivă.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător și poprire asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: A. N., A. N., B. I., B. M., B. I., C. E., C. L., C. C., C. F., D. D., D. E. E., H. G., I. I., L. C., M. Z., P. D., P. I., P. V., P. E. S., P. V., R. N., R. D., R. L., S. C., S. D., S. D., T. I. L., S. C. Agrocomplex Lunca Pașcani S. A. Pașcani, Județul Iași, Z. M. și T. V.

În cauză, procurorii anticorupție au dispus sesizarea Tribunalului Iași, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpatelor:
O. M., în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals intelectual,
M. M. D., în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

În prezența apărătorilor aleși, inculpatele O. M. și M. M. D. au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
1 (un) an închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, în cazul inculpatei O. M.,
8 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, în cazul inculpatei M. M. D.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache

Cuvinte cheie: , , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

JURIDICE CORPORATE
JURIDICE MEMBERSHIP
Juristi
JURIDICE pentru studenti

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti