Secţiuni » Articole » Opinii
OpiniiPovestim cărţiImaginarul dreptului
Condiţii de publicare
24 comentarii

Scrisoare deschisă către Consiliul Superior al Magistraturii. UPDATE: Răspunsul CSM
30.06.2015 | Florin-Iulian HRIB

Secţiuni: Opinii, Sistemul judiciar
JURIDICE - In Law We Trust
Florin Iulian Hrib

Florin Iulian Hrib

9) Update din 29 iunie 2015: Am trăit s-o văd şi p-asta! În 25 iunie 2015, a fost publicată Hotărârea Plenului CSM nr. 609/10.06.2015, prin care a fost validat concursul de admitere la SNG şi, deopotrivă, a fost respins memoriul subsemnatului constând în prezenta scrisoare deschisă, publicată pe JURIDICE.ro în 14 mai 2015! Deşi ar fi trebuit ca instituţia numită Consiliul Superior al Magistraturii să îmi trimită (şi) un răspuns personal la scrisoarea deschisă pe care i-am trimis-o prin e-mail la adresa oficială, am aflat motivele respingerii propunerilor mele abia după publicarea hotărîrii pe site-ul CSM. În plus, CSM nu s-a obosit să răspundă public la toate solicitările subsemnatului, în special cele formulate la paragrafele 5-8 din scrisoare. Şi, cu toate că a ignorat jumătate din scrisoare, plenul CSM mi-a respins-o în totalitate?!

10) În continuare o să combat doar argumentele ce i-au determinat pe membrii CSM să considere „ca nefiind întemeiate aspectele învederate” de subsemnatul, cei interesaţi a citi întreaga hotărîre putînd accesa linkul ataşat la paragraful anterior. Astfel:

11) La pagina 3 din hotărîrea amintită, plenul CSM pretinde că: „a stabilit numărul de locuri scoase la concurs […] avându-se în vedere posibilitatea de finanţare a acestor posturi în contextul actual”.

Acest prim argument sfidează logica elementară, din moment ce chiar şi în 2010 au fost scoase la concurs 75 de locuri pentru SNG. Reamintesc că în 2010 guvernanţii au declarat public că România este afectată de criza economică mondială şi din acest motiv au diminuat pensiile, salariile, indemnizaţiile şi alte cheltuieli bugetare. Prin urmare, „în contextul actual” (sic!), cînd guvernul se laudă public prin vocea premierului că România are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană, să pretinzi că doar 63 de locuri se pot scoate la concurs pentru SNG reprezintă pur şi simplu o sfidare din partea Plenului CSM la adresa candidaţilor şi a reprezentanţilor Băncii Mondiale, care au preconizat încă din 2013 că „3.883 grefieri noi ar fi necesari numai în sistemul de justiţie”[1].

12) Tot la pagina 3 din hotărîrea criticată, Plenul CSM susţine că „Regulamentul […] şi Legea […] nu prevăd posibilitatea suplimentării ulterioare a numărului de locuri decât pentru situaţia în care ultima medie de admitere este obţinută de mai mulţi candidaţi decât locurile scoase la concurs”.

Subliniez că art. 6 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 spune doar atît: „Numărul de locuri se stabileşte în funcţie de necesarul de personal calificat al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea”. Deci legea nu prevede scoaterea la concurs a posturilor în funcţie de finanţare, ci în funcţie de necesităţi. Totodată, legea nu interzice suplimentarea locurilor, în funcţie de necesităţi, pînă la validarea concursului. De altfel, Legea nr. 567/2004 nu prevede nici posibilitatea suplimentării locurilor în cazul mediilor egale cu a ultimului clasat, dar asta nu a împiedicat CSM să inventeze acea dispoziţie regulamentară… Şi din moment ce Plenul CSM a adăugat deja la lege posibilitatea suplimentării, nu văd ce l-ar fi împiedicat să dea curs propunerii formulate de subsemnat la paragraful 1 din scrisoare, mai ales că era atît în beneficiul sistemului de justiţie, cît şi în interesul candidaţilor actuali sau viitori. Ce independenţă garantează CSM-ul, dacă se lasă subjugat de executiv prin veşnica sperietoare a subfinanţării sistemului juridic?!

13) La pagina 4 din Hotărîrea nr. 609/10.06.2015, Plenul CSM invocă un argument de-a dreptul bizar, anume că: „Subiectele la care a făcut referire petentul au presupus o abordare cel puţin nuanţată dacă nu diferită a instituţiilor în discuţie, faţă de examenele anterioare, datorită modificărilor legislative determinate de intrarea în vigoare a noilor coduri de procedură civilă şi penală”.

Bizareria acestui argument rezidă în faptul că şi în 2014 tematica a fost exact aceeaşi ca în 2015, iar subiectele la procedură civilă şi procedură penală au fost elaborate, integral, tot pe baza noilor coduri.

14) În continuarea argumentului bizar, Plenul CSM afirmă că: „modalitatea concretă de formulare a subiectelor este atribuţia Comisiei de elaborare subiecte care dozează conţinutul tematic, complexitatea subiectelor şi selectarea celor mai buni candidaţi care să dea dovadă, pe de o parte, de cele mai temeinice cunoştinţe cerute viitoarei profesii, dar şi de o bună capacitate de gândire, analiză şi sinteză logico-juridică”.

Această frază întortocheată şi cam agramată naşte următoarea întrebare firească: oare ce capacitate de gândire, analiză şi sinteză logico-juridică şi cîte cunoştinţe temeinice trebuie să aibă cineva pentru a rezolva subiectele date în 2015 la Organizare judiciară[2]?! Răspunsul este evident şi nu necesită prea multe comentarii, întrucît a plouat torenţial cu note maxime la Organizare judiciară. Spre comparaţie, în 2009, chiar şi candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 au obţinut note de 6 la Organizare judiciară, în timp ce, în 2015, pînă şi candidatele clasate pe locurile 1136 şi 1196 au luat nota 10 la această materie, deşi nu au fost în stare să obţină note minime de trecere la celelalte materii… În plus, unde le-au fost capacitatea şi cunoştinţele celor care în urmă cu nici 2 ani au picat la SNG cu medii de 5, clasîndu-se pe locuri codaşe, precum 1160 sau 988, iar acum, în 2015, au ajuns pe prima pagină a celor admişi, urcînd vertiginos pe locurile 36, respectiv 18?!

15) Sintagma „selectarea celor mai buni candidaţi”, inserată în motivarea respingerii memoriului meu, este cel puţin insultătoare – dacă nu chiar batjocoritoare – la adresa candidaţilor care au obţinut medii sensibil apropiate de cele obţinute de către concurenţii admişi, ca să nu mai vorbesc despre cei 6 candidaţi clasaţi iniţial pe locurile eligibile, dar detronaţi de alţi candidaţi în urma contestaţiilor – a se vedea mai jos primul meu comentariu, postat în 21 mai 2015. De asemenea, reamintesc că subsemnatul m-am clasat iniţial pe locul 89, ulterior pe locul 93, ceea ce naşte presupunerea rezonabilă (sau speranţa legitimă) că aş fi reuşit (sau aş reuşi) să obţin un loc la SNG dacă s-ar fi menţinut (ori s-ar menţine) numărul de locuri scoase, de regulă, la concursurile anterioare, adică minimum 100.

Pentru a avea o percepţie mai clară asupra situaţiei, prezint statistica din 2005 pînă în prezent, atît a locurilor, cît şi a mediilor minime şi maxime de admitere la SNG:

Luna si Anul INSCRISI PREZENTI LOCURI MEDIE MINIMA MEDIE MAXIMA
septembrie 2005 ? 272 120 8,23 9,78
septembrie 2006 483 414 150 7,30 9,79
septembrie 2007 318 275 100 7,74 9,92
septembrie 2008 279 246 120 6,01 9,65
septembrie 2009 605 533 90 6,04 8,54
februarie 2010 429 388 75 7,93 9,83
septembrie 2011 1017 873 105 7,44 9,42
septembrie 2012 1333 1187 120 7,84 9,67
septembrie 2013 1533 1374 120 8,77 9,70
mai 2014 1289 1176 140 8,50 9,77
aprilie 2015 1429 1315 63 8,96 9,93
aprilie 2016 1298 1186 130 8,60 9,69
aprilie 2017 732 643 55 8,80 9,85
mai 2018 769 700 82 8,72 9,81

16) Cît despre ultima propunere din scrisoarea deschisă (a se vedea paragraful nr. 8), ţin să menţionez că Plenul CSM a tăcut mîlc, ignorînd-o cu desăvîrşire, deşi vizează cea mai gravă problemă semnalată în privinţa organizării admiterii la SNG. Dacă membrii CSM-ului consideră că pot impune o taxă fără absolut niciun temei legal (articol din Legea nr. 567/2004) care să le delege expres o astfel de prerogativă şi fără absolut nicio limită maximă ori criteriu minimal de stabilire a cuantumului său, ei bine, acest lucru demonstrează ce fel de procurori şi, mai ales, judecători au ajuns să garanteze independenţa justiţiei din România…

Precizez că şi în 2014 am cerut CSM-ului să elimine toate taxele de înscriere percepute la concursurile din justiţie. Prin adresa nr. 5756/2014, serviciul de relaţii cu publicul din cadrul CSM mi-a răspuns că H.G. nr. 183/2005 permite „înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor şi examenelor de admitere”, iar veniturile respective „se constituie [şi] din sumele rezultate din taxele percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile de admitere”.

Dincolo de tratarea recrutării personalului din justiţie ca pe o afacere, reprezentanţii CSM-ului nu s-au obosit niciodată să explice de ce se percep aceste taxe doar la anumite concursuri şi de ce nu există nişte criterii rezonabile de determinare a cuantumului acestor taxe vădit injuste ori măcar nişte facilităţi (scutiri, diminuări, eşalonări) acordate celor cu venituri mici sau inexistente. Pentru o critică mai amplă a acestei probleme cronice a CSM-ului, a se vedea paragrafele 10 şi 16 din articolul „Admiterea la INM – radiografia unui concurs inechitabil”.

17) Deoarece am demontat „pas cu pas”[3] toate argumentele CSM-ului, rezultă că respingerea memoriului meu nu are niciun fundament legal sau logic. Toate solicitările subsemnatului din această scrisoare deschisă rămîn valabile, fiind cît se poate de necesare pentru îmbunătăţirea concursului de admitere la SNG. Iar criticile mele se doresc a fi constructive, nicidecum sfidătoare sau făcute în dorul lelii – cum par a fi reacţiile membrilor CSM.

În concluzie, pe lîngă faptul că pretextul cu „regulamentul şi legea nu prevăd” miroase a denegare de dreptate, oricare jurist poate constata uşor că respingerea memoriului meu prin Hotărîrea plenului CSM nr. 609/10.06.2015 s-a făcut pe baza unor motive absolut ridicole şi de-a dreptul zeflemitoare la adresa candidaţilor, care trebuie să suporte emanaţiile regulamentare ale membrilor CSM, izvorîte, desigur, din cea mai „bună capacitate de gândire, analiză şi sinteză logico-juridică” şi din „cele mai temeinice cunoştinţe” (sic!)…


[1] A se vedea pagina 108 din Raportul Băncii Mondiale privind Analiza Funcţională a Sectorului Justiţiei din România, publicat în martie 2013 şi însuşit de plenul CSM prin Hotărîrea nr. 1474 din 17 decembrie 2014, nepublicată.
[2] Subiectele concursului de admitere la SNG din 2015.
[3]Aluzie la titlul unei cărţi scrise de un mare (în talie) gînditor politic contemporan.


Florin-Iulian Hrib
Hunedoara

Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice

Autori JURIDICE.ro
Juristi
JURIDICE pentru studenti
JURIDICE NEXT

Subscribe
Notify of

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

24 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

↑  Înapoi în partea de sus a paginii  ↑

Secţiuni        Selected     Noutăţi     Interviuri        Arii de practică        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie        Cariere     Evenimente     Profesionişti