« Flux noutăţi
Selected Top LegalVideo
JurisprudenţăCEDOCJUECCRÎCCJJurisprudenţa curentă ÎCCJDezlegarea unor chestiuni de dreptRILCurţi de apelTribunaleJudecătorii
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMOF - Monitorul Oficial al RomânieiJOUE - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Opinii
 1 comentariu

Un comentariu din perspectiva juridica asupra prevederilor OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicata in MOF, partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009
09.01.2009 | JURIDICE.ro, Prof. univ. dr. Emil Gheorghe Moroianu

JURIDICE - In Law We Trust Video juridice

Un comentariu din perspectiva juridica asupra prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicata in "Monitorul Oficial al Romaniei", Partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009

Fara a face precizari cu privire la oportunitatea economica si sociala a actului normativ in discutie, la costurile sociale si la prejudiciile pe care le va aduce cu sine, mentionam, in cele ce urmeaza, o serie de dificultati de natura juridica pe care le ridica sau este de presupus ca le va ridica acesta:

1. Potrivit art. 41 alin. (1) din Constitutia Romaniei, "dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera".

Textul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 conduce, indirect, la o ingradire a dreptului la munca, din moment ce exclude de la desfasurarea activitatii profesionale o intreaga categorie de persoane. Pentru a-si putea exercita dreptul constitutional la munca, acestea trebuie sa renunte la un alt drept: cel de a beneficia, in conditiile legii, de dreptul la pensie pentru limita de varsta.

2. Potrivit art. 41 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in "Monitorul Oficial al Romaniei", Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile ulterioare, pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public. Potrivit art. 91 din acelasi act normativ, plata pensiei inceteaza exclusiv in urmatoarele ipoteze:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia;
c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului.

Trebuie observat ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008, prin care se ingradeste dreptul de a beneficia de pensia pentru limita de varsta, sunt neconcordante si cu aceste reglementari generale din legea-cadru, Legea nr. 19/2000.

3. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 se margineste, in art. VII, la a preciza obligatia persoanelor aflate in aceasta situatie de a opta pentru pensie sau veniturile obtinute in baza activitatii desfasurate in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice. Astfel, se prevede ca ,,persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cumuleaza pensia cu venituri obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrative-teritoriala, au obligatia de a opta intre suspendarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta".

Nu se precizeaza insa care sunt consecintele neindeplinirii obligatiei de optiune: plata pensiei se va suspenda automat, sau contractul de munca incheiat cu autoritatea sau institutia publica va inceta?

Cum nu ar exista temei legal pentru incetarea contractului de munca, decurge ca plata pensiei ar urma sa se suspende de drept la data expirarii termenului de 15 zile, daca titularul pensiei nu si-a exprimat optiunea la care face referire art. VII. Totusi, cazurile de suspendare a platii pensiei sunt expres si limitativ prevazute de art. 92 din Legea nr. 19/2000. Credem ca neclarificarea acestui aspect va putea conduce, de asemenea, la dificultati de aplicare in practica.

4. Textul ordonantei nu interzice exclusiv cumulul pensiei cu la salariul obtinut ca urmare a executarii unui contract de munca in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, ci la interzicerea cumulului pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, desfasurata in cadrul autoritatilor si institutiilor publice. Este astfel exclusa nu numai prestarea activitatii in temeiul unui contract individual de munca, dar si in temeiul unei conventii de prestari-servicii, a unui contract de colaborare, cu plata cu ora sau chiar a unui contract de cesiune de drepturi de autor.

Prin aceasta formulare este eliminata practic orice forma de colaborare a pensionarului cu institutia publica, ceea ce lipseste institutia in mod absolut de posibilitatea de a beneficia de aportul acestei categorii de personal.

Din declaratiile primului-ministru din seara zile de 7 ianuarie 2009, aceasta exprimare defectuoasa a Ordonantei de urgenta a Guvernului ar urma sa fie modificata printr-un Ordin comun al ministrului muncii si ministrului economiei si finantelor care sa prevada posibilitatea incheierii de conventii civile de catre pensionarii pentru limita de varsta. Totusi, in cazul cercetatorilor stiintifici aceasta modificare nu ar solutiona complet problema, deoarece activitatea lor nu este de natura punctuala, ci continua, ei fiind implicati in proiecte pe termen lung si fiind angajati cu contracte de munca pe durata determinata si nedeterminata. Lasand la o parte un aspect de ordin constitutional, si anume faptul ca un Ordin al unui ministru sau a doi ministrii, in cazul in speta, nu poate modifica, prin interpretare sau corectare, textul unui act normativ de regim juridic superior (Ordonanta de urgenta).

5. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 este discutabila, de asemenea, si sub aspectul principiului neretroactivitatii legilor, ca si sub aspectul teoriei drepturilor castigate. Contractul de munca incheiat de catre pensionarul pentru limita de varsta cu autoritatea publica sau institutia publica respectiva a fost negociat in raport de cerintele legislative ale momentului respectiv. Intrarea in vigoare a unui act normativ care sa interzica astfel de raporturi de munca ar putea avea efect numai asupra contractelor viitoare, care nu se afla deja in curs la data intrarii in vigoare a actului normativ. Ea nu ar putea afecta contractele de munca aflate in derulare.

6. Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 vizeaza in mod evident aspecte de ordin economic si social. Cu toate acestea, adoptarea ei nu a fost precedata de o consultare a partenerilor sociali. Chiar astazi, 7 ianuarie 2009, liderii sindicatelor reprezentative au aratat ca absenta dialogului social constituie una din cauzele neconcordantelor ordonantei, neconcordante unanim constatate in societatea romaneasca.

7. Pentru multe specialitati stiintifice desfasurarea activitatii se realizeaza exclusiv in cadrul unor institutii de cercetare stiintifica sustinute de la bugetul de stat. Altfel spus, pentru pensionarii care au aceste specialitati nu exista alternativa desfasurarii activitatii in unitati private, deoarece astfel de unitati private de cercetare nu exista. In cazul acestei categorii de persoane ordonanta are semnificatia unei interziceri in mod absolut a exercitarii profesiei, daca nu se renunta la dreptul la pensie pentru limita de varsta.

8. Chiar daca interdictia prevazuta in Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 poate avea justificari pentru anumite categorii profesionale, ea este cu certitudine nejustificata in ceea ce priveste cercetatorii stiintifici. Numarul extrem de mic al acestor persoane, contrabalansat de valoarea lor stiintifica prodigioasa, face ca economia complet nesemnificativa care se realizeaza la bugetul de stat sa incomparabil depasita de pierderile pe care le-ar suferi cercetarea romaneasca in ansamblu prin indepartarea acestei categorii de personal.

9. O problema speciala se ridica in ceea ce priveste conducatorii de doctorate. Trebuie aratat ca majoritatea conducatorilor de doctorate au atins varsta pensionarii, ceea ce este normal in conditiile in care pozitia de conducator de doctorate este o incununare a intregii cariere si poate fi dobandita numai cu indeplinirea unor conditii speciale, care reclama o experienta indelungata. Ca urmare, interzicerea cumulului calitatii de pensionar cu calitatea de conducator de doctorate va afecta in mod grav desfasurarea activitatii in aceste domenii, viitorul doctoranzilor si, in general, al cercetarii de varf.

10. In ceea ce priveste strict situatia categoriei profesionale de cercetatori stiintifici din reteaua Academiei Romane aflati sub incidenta acestui act normativ, trebuie sa mentionam ca ideea angajarii prin concurs a unor noi cercetatori pe pozitiile ocupate in prezent de cercetatorii ce cumuleaza in prezent pensia cu salariul aferent postului este eronata, cel putin pentru faptul ca:
a) posturile ramase vacante se blocheaza conform Ordonantei de urgenta nr. 223/30 decembrie 2008;
b) institutele Academiei se vor resimti astfel in urma dispariutiei unor cercetatori cu mare experienta si consacrati in plan national si european.

11. Ordonanta de urgenta nr. 230 din 30 decembrie 2008 se afla in raport de contrarietate cu Directiva nr. 2000/78 CE a Consiliului Europei din 27 noiembrie 2000, in consonanta cu art. VI din Tratatul asupra Uniunii Europene privind crearea unui cadru general in favoarea egalitatii de tratament in domeniul fortei de munca, care interzice orice discriminare si pe criterii de varsta in sectorul particular si in cel public, inclusive in organismele publice. Or, directivele europene sunt obligatorii si de imediata aplicabilitate in statele membre ale Uniunii Europene, or,Romania este, de la 1 ianuarie 2007, membra a Uniunii Europene, cu toate drepturile si obligatiile ce-i revin in acesta calitate.

In concluzie, credem ca legiuitorul va trebui sa opteze intre:
a) abrogarea Ordonantei de urgenta nr. 230/2008, urmata eventual de adoptarea unui nou act normativ in care sa se interzica un astfel de cumul al pensiei pentru limita de varsta cu salariul obtinut in temeiul unui contract de munca incheiat cu o autoritate sau o institutie publica – pentru anumite categorii profesionale determinate sau
b) modificarea Ordonantei de urgenta nr. 230/2008 in sensul exceptarii anumitor categorii de personal de la interdictia acestui cumul, categorii profesionale din care trebuie negresit sa faca parte cercetatorii stiintifici.
c) Ca propunere de lege ferenda, Ordonanta de urgenta nr. 230/2008 ar trebui sa prevada ca norma de exceptie: "…De la masurile prevazute de prezenta ordonanta este exceptat personalul de cercetare si conducere al Academiei Romane, care beneficiaza de pensia pentru limita de varsta sau de serviciu, indiferent de sistemul de pensionare pe baza caruia au fost pensionati. Personalul mai sus nominalizat vor putea cumula pensia cu salariul de cercetator in masura in care acestia prezinta in continuare o valoare recunoscuta prin lucrarile de cercetare efectuate si doresc sa-si continue activitatea in cadrul Academiei Romane".

Prof. univ. dr. Emil Gheorghe Moroianu
Director al Institutului de Cercetari Juridice al Academiei Romane

Cuvinte cheie:
Secţiuni/categorii: Opinii

Pentru toate secţiunile JURIDICE.ro click aici
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus Încurajăm utilizarea RNPM - Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Un comentariu din perspectiva juridica asupra prevederilor OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicata in MOF, partea I, nr. 4 din 5 ianuarie 2009”

 1. Vasile Vasile spune:

  Rationamentul d-lui Moroianu este corect. Referitor la ultima parte insa, ma intreb daca exceptarea unor categorii nu creaza o discriminare in raport cu celelalte categorii, devenind din nou, neconstitutionala. Inteleg si apreciez importanta cercetatorilor in societate dar, avand in vedere ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, cred eu ca singura solutie posibila este abrogarea acestei OUG.
  Categoriile vizate de aceasta ordonanta sunt de fapt acei fosti militari si politisti care erau pe functii foarte mari in MApN si MAI si care, avand influenta si sprijin din mediul politic, au reusit sa desfiinteze functiile militare pe care erau incadrati, in scopul de a obtine plati compensatorii, obtinand in paralel prin lege, o echivalare sau, mai bine zis, o transformare a functiilor militare in functii civile. Astfel, indepinind exact aceleasi atributii, au ramas in sistem, cumuland si pensia, obtinand si plati compensatorii si avand si salariu. Acest lucru il consider imoral si poate, fortand putin lucrurile, chiar ilegal deoarece, daca o functie (militara sau civila) este desfiintata, inseamna ca nu mai exista niciun rationament pentru ca aceasta sa fie in fiinta, astfel ca transformarea ei este ilogica. Daca era nevoie de o persoana pentru a conduce activitatea de achizitionare brichetelor, pixurilor, camasilor, hartiei igienice si servetelelor umede (vezi functia d-lui Oprea dinainte de pensionare), aceasta trebuia sa ramana in continuare militara, nu sa fie desfiintata si transformata in functie civila. Astfel nu ar fi fost "nevoit" sa iasa la pensie si in acest fel statul nu i-ar fi platit si plati compensatorii, platindu-l doar pentru activitatea ca ofiter.
  OUG 230 s-a vrut a fi o masura corecta dar, din cauza grabei si a lipsei de profesionalism, a iesit un act normativ neconstitutional. Daca dl Boc a scos aceasta ordonanta, inseamna ca este un jurist foarte slab. Daca nu el a nascocit-o, inseamna ca este un premier foarte slab. Parerea mea este ca un jurist in fruntea guvernului, nu are voie sa-si puna semnatura pe o lege neconstitutionala.
  In ceea ce priveste "sangele proaspat", hai sa fim seriosi. Daca luam doar domeniul juridic, dupa ce terminam facultatea, trebuie sa recunoastem ca majoritatea dintre noi suntem in ceata. Si cred ca regula este aceeasi si in alte domenii. Si cunosc cativa tineri juristi care, dupa 2 ani sau chiar un an de activitate la primarie, confruntandu-se cu tot felul de probleme au capatat experienta si multe cunostinte, dupa care au plecat in mediul privat unde primesc salarii de 3 ori mai mari decat la stat. Deci, "sangele proaspat" nu sta la stat pe salarii de nimic. E foarte usor sa spui ca incadram tineri, dar cand vezi salariul ce ti se ofera, te gandesti de doua ori. Daca vrei cu adevarat sa atragi tinerii sa lucreze la stat, ofera-le intai conditii de munca apropiate de mediul privat si o sa vina foarte multi tineri valorosi, care vor si ramane in sistemul public. Dar nu poti sa aduci "sange proaspat" dand afara "sangele invechit". Parafrazand putin, sa zicem ca organismul uman nu ar avea posibilitatea sa se regenereze, oare ce s-ar intampla cu un om daca ii scoti sa zicem, 10% din sangele "invechit" si opresti pentru un an de zile toate caile de a intra "sangele proaspat"? Si daca dupa un de zile, organismul respectiv nu primeste "sange proaspat" de calitate sau nu il asimileaza, sau poate, nu gasesti "sange proaspat" disponibil? Recunosc, comparatia e fortata, dar putem face un exercitiu de imaginatie si cred ca intr-un an de zile acel organism ar slabi atat de mult, incat i-ar lua dupa aceea foarte mult timp sa-si revina.
  Oare asta inseamna reforma administrativa?
  Concluzionand, pe langa argumentele expuse de dl Moroianu care demonstreaza foarte clar ca este o ordonanta neconstitutionala, eu spun ca este si stupida, probabil dupa mintea celor care au gandit-o.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD