Secţiuni » Arii de practică » Litigation » Drept penal
Drept penal
DezbateriCărţiProfesionişti
Banner BA-01
Servicii JURIDICE.ro
Banner BA-02
Drept penal

DNA-Iași. Abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, favorizarea făptuitorului. Trimitere în judecată

4 iulie 2015 | Camelia ENACHE, Georgiana-Camelia LUCIU, Camelia ENACHE

DNA-Iași. Abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, favorizarea făptuitorului. Trimitere în judecată.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată,
în stare de arest la domiciliu, a inculpaților:
J. C. T., director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
fals intelectual în formă continuată,
instigare la fals intelectual în formă continuată;
I. C. I., șef al Serviciului Proiecte și Parteneriate din Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
fals intelectual în formă continuată,
complicitate la fals intelectual;
P. L. E., administrator al S. C. Laser Co S. R. L., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
complicitate la fals intelectual în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;
sub control judiciar a inculpatului A. C. M., președintele Consiliului Județean Iași, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
favorizarea făptuitorului,
fals intelectual;
și, în stare de libertate, a inculpatei S. C. LASER CO S. R. L., cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
complicitate la fals intelectual în formă continuată,
fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În luna august 2013, la nivelul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași, a fost redactat caietul de sarcini în scopul achiziției prin procedura „cerere de ofertă” de servicii de tipărire materiale de promovare a județului Iași, contractul fiind adjudecat de S. C. Laser Co S. R. L., administrată de inculpata P. L. E., și semnat la 27 septembrie 2013.
Durata maximă de execuție a contractului de servicii era de 3 luni de la data semnării, în caz de executare cu întârziere, prestatorul putând fi obligat la plata de penalități de 0,1% (pe fiecare zi de întârziere) din contravaloarea serviciilor rămase de executat.
Pentru ca acest contract să fie atribuit S. C. Laser Co S. R. L., inculpata P. L. E. a întocmit și utilizat documente false (CV-urile unor angajați), pentru a crea aparența îndeplinirii criteriilor de admisibilitate și conformitate a ofertei, depunând apoi toate aceste înscrisuri la autoritatea contractantă Consiliul Județean Iași.
În acest mod, inculpata P. L. E. i-a determinat, cu intenție, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor să atribuie, fără vinovăție și fără a avea cunoștință de caracterul fals al înscrisurilor depuse, contractul firmei sale, în condițiile în care oferta ar fi trebuit să fie respinsă, din cauza neîndeplinirii cerințelor minimale ale caietului de sarcini. Astfel, s-a produs o vătămare a intereselor legale ale celuilalt ofertant și s-a obținut un folos necuvenit pentru societatea administrată de inculpata P. L. E..
Potrivit documentației de atribuire, ofertei depuse de societate și contractului încheiat ulterior, serviciile de tipărire materiale de promovare a județului Iași ar fi trebuit să constea în:
– realizarea (concepție și design) a unui catalog de prezentare a județului Iași în limba română și în limba engleză și tipărirea acestuia în 1.000 de exemplare, servicii în valoare de 169.000 lei,
– tipărirea unei broșuri, bilingve, cu proiectele Consiliului Județean Iași, în 1.000 de exemplare, servicii în valoare de 16.700 lei,
– tipărirea unui calendar de evenimente al județului Iași, corespondent anului 2014, în 1.000 de exemplare, servicii în valoare de 8.400 lei,
– tipărirea unor mape de prezentare a județului Iași, în 1.000 de exemplare, servicii având o valoare de 8.400 lei,
– tipărirea unor hărți turistice ale județului Iași, în 5.000 de exemplare, servicii având o valoare de 42.000 lei,
– realizarea unor magneți, 300 de bucăți, având o valoare de 3.300 lei,
– realizarea (concepție și execuție) unui film de prezentare al județului Iași și imprimarea acestuia în 1000 de exemplare DVD, însoțite de carcasă, servicii având o valoare de 27.000 lei,
– furnizarea a 2 bucăți suport broșuri, cu o valoare de aproximativ 1.700 lei,
– furnizarea a 200 stick-uri USB, tip business-card, personalizate, cu o valoare de 5.960 lei,
– furnizarea unui număr de 2.000 de pixuri metalice și de plastic, personalizate, cu valoare de 18.000 lei,
– realizarea unui număr de 6.000 de sacoșe de carton și de plastic, personalizate, cu o valoare de 29.000 lei,
– o prezentare în format „PowerPoint” a proiectelor județului Iași, în limba română și în limba engleză, cu o valoare de 5.622 lei.
În data de 19 decembrie 2013, între Consiliul Județean Iași și S. C. Laser Co S. R. L., administrată de inculpata P. L. E., a fost încheiat un proces verbal de predare-primire, în cuprinsul căruia s-a consemnat predarea, către autoritatea contractantă, a unui număr inferior de repere, față de cel prevăzut în contract (respectiv 11 din cele 16 repere), nefiind predate și primite:
– albumele de prezentare,
– broșurile,
– DVD-urile cu filmul de prezentare a județului Iași,
– machetele cu proiectul conceperii și design-ului acestora.
Reperele nepredate au valoare totală, conform contractului, de 213.005,71 lei.
În luna decembrie 2014, pentru ca inculpata P. L. E. să poată încasa, în mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase și, totodată, să nu poată fi obligată la plata penalităților, inculpata J. C. T., în calitate de director executiv al Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, cunoscând faptul că nu fuseseră livrate reperele respective, cu intenție:
a determinat membrii comisiei de recepție din care făcea parte și inculpata I. C. I., să semneze un proces verbal de recepție antedatat 7 ianuarie 2014, în cuprinsul căruia s-a menționat, în mod nereal, faptul ca fuseseră livrate, la data de 19 decembrie 2013, și reperele lipsă, respectiv 1000 albume de prezentare a județului Iași, 1000 broșuri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a județului Iași (o bucata), machetele cu proiectul conceperii și design-ului albumelor de prezentare a județului Iași,
a semnat mai multe documente, activități ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu în cuantum de 213.005,71 lei județului Iași, la care se adaugă contravaloarea penalităților în cuantum de 1% pe zi, rezultând un prejudiciu total în cuantum de 391.955,20 lei, prin plata nelegală a sumei respective din bugetul unității administrativ teritoriale și prin împiedicarea perceperii penalităților, și obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru firma respectivă.
De menționat este că inculpata I. C. I., în calitate de șef al Serviciului Parteneriate și Proiecte din cadrul Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași, cunoscând că reperele respective nu fuseseră livrate autorității contractante, a semnat cu bună știință documentul de efectuare a recepției, antedatat 7 ianuarie 2014, precum și alte acte, având ca urmare producerea prejudiciului menționat mai sus.
Mai mult, în anul 2015, pentru a ascunde faptele comise și a împiedica tragerea sa și a celorlalte persoane implicate la răspundere penală, a semnat centralizatorul intrărilor și al ieșirilor de materiale de promovare aferente contractului respectiv, în cuprinsul căruia a atestat, în mod nereal, faptul că la data de 19 decembrie 2013, S. C. Laser Co S. R. L. livrase toate reperele prevăzute în contract, faptul ca un număr de 52 albume de prezentare fuseseră distribuite la diverse evenimente și faptul că la data de 11 februarie 2015, un număr de 948 albume fuseseră restituite societății respective.
În ziua de 8 martie 2015, inculpata I. C. I. le-a ajutat pe inculpata J. T. și o altă persoană, prin punerea la dispoziție a apartamentului său, să semneze, în condiții de confidențialitate, un proces-verbal, antedatat 11 februarie 2015, în cuprinsul căruia s-a atestat, în mod mincinos, restituirea către firmă a 948 albume de prezentare a județului Iași, în vederea actualizării gratuite a acestora cu date și fotografii privind Aeroportul Internațional Iași.
Concret, deși bunurile menționate mai sus nu au fost predate Consiliului Județean Iași decât scriptic, inculpatele J. C. T. și I. C. I. au efectuat demersuri pentru a crea aparența recepționării tuturor reperelor prevăzute în contract, astfel încât să poată fi efectuată plata către firma inculpatei P. L. E..
În perioada martie – aprilie 2015, inculpatul A. C. M. în calitate de președinte al Consiliului Județean Iași și de ordonator principal de credite, cu intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele J. C. T. și I. C. I., în urma unei înțelegeri prealabile cu acestea, pentru a se evita descoperirea infracțiunilor pe care acestea le comiseseră și tragerea lor la răspundere penală.
În acest sens, în contextul unei misiuni de audit declanșate cu privire la executarea acestui contract, inculpatul a efectuat demersuri menite:
– să amâne finalizarea misiunii de audit,
– să creeze aparența că toate materialele prevăzute în contract fuseseră predate în termenul stabilit, inclusiv faptul că un număr de 948 albume fuseseră restituite firmei pentru a fi modificate,
– să creeze timpul necesar pentru ca societatea inculpatei P. L. E. să realizeze și să predea efectiv albumele pe care nu le predase niciodată Consiliului Județean.
Aceste demersuri s-au concretizat prin exercitarea, de către inculpatul A. C. M., a unor acte de intimidare îndreptate împotriva auditorilor pe care i-a pus în ipostaze umilitoare, reproșându-le modalitatea de efectuare a auditului, precum și faptul că s-au deplasat la sediul firmei administrată de inculpata P. L. E., fără aprobarea sa.
De asemenea, inculpatul a refuzat să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la frauda comisă, deși i s-a adus la cunoștință, în mod detaliat, modalitatea de comitere a acesteia și i s-a solicitat, în mod expres, acest lucru. În schimb, acesta a preferat să se implice activ în acoperirea cu acte false a faptelor comise.
Astfel, în cursul lunii martie 2015, inculpatul A. C. M. a semnat un proces verbal, datat 11 februarie 2015, prin care atesta, în mod mincinos, faptul ca la data respectivă, cele 948 albume de prezentare a județului Iași au fost restituite de către Consiliul Județean Iași societății comerciale respective, în vederea actualizării gratuite a acestora.
În același sens, inculpatul A. C. M., a refuzat să avizeze formularul de „constatare și raportare a iregularităților”, întocmit de către Serviciul Audit Public Intern din Cadrul Consiliului Județean Iași, și le-a solicitat expres auditorilor să modifice constatările din cuprinsul acestui document, precizându-le totodată să întocmească un altul, cu același număr de înregistrare, care să nu conțină referiri la acel prejudiciu, în cuantumul respectiv.
De asemenea, la data de 1 aprilie 2015, inculpatul A. C. M. a semnat o adresă în cuprinsul căreia se făcea referire la procesul verbal din data de 11 februarie 2015, manifestându-și acordul ca termenul de predare a celor „748 bucăți cataloage actualizate” să fie prelungit până la data de 30 aprilie 2015, deși nu fuseseră predate cataloage care să poată fi actualizate.

Județul Iași s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 391.955, 20 lei, reprezentând valoarea prejudiciului cauzat, prin plata ilicită a unor materiale care nu fuseseră predate autorității contractante și prin faptul ca nu au fost percepute penalitățile prevăzute în contractul de achiziție publică.

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților J. C. T., I. C. I., P. L. E. și S. C. Laser Co S. R. L.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsura preventivă a controlului judiciar, luată față de inculpatul A. C. M., de a se înlocui măsura arestului la domiciliu, luată față de inculpatele J. C. T., I. C. I. și P. L. cu măsura controlului judiciar, precum și cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

:: sursa: www.pna.ro

Georgiana-Camelia Luciu
Camelia Enache

Urmăriţi JURIDICE.ro şi pe LinkedIn LinkedIn JURIDICE.ro WhatsApp WhatsApp Channel JURIDICE Threads Threads JURIDICE Google News Google News JURIDICE

(P) JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill.

 
Homepage J JURIDICE   Cariere   Evenimente   Dezbateri   Profesionişti   Lawyers Week   Video
 
Drepturile omului
Energie
Fiscalitate
Fuziuni & Achiziţii
Gambling
Health & Pharma
Infrastructură
Insolvenţă
Malpraxis medical
Media & publicitate
Mediere
Piaţa de capital
Procedură civilă
Procedură penală
Proprietate intelectuală
Protecţia animalelor
Protecţia consumatorilor
Protecţia mediului
Sustenabilitate
Recuperare creanţe
Sustenabilitate
Telecom
Transporturi
Drept maritim
Parteneri ⁞ 
Specialişti
Arii de practică
Business ⁞ 
Litigation ⁞ 
Protective
Achiziţii publice
Afaceri transfrontaliere
Arbitraj
Asigurări
Banking
Concurenţă
Construcţii
Contencios administrativ
Contravenţii
Corporate
Cyberlaw
Cybersecurity
Data protection
Drept civil
Drept comercial
Drept constituţional
Drept penal
Dreptul penal al afacerilor
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul sportului
Articole
Essentials
Interviuri
Opinii
Revista de note şi studii juridice ISSN
Note de studiu ⁞ 
Studii
Revista revistelor
Autori ⁞ 
Publicare articole
Jurisprudenţă
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Curtea Constituţională a României
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Dezlegarea unor chestiuni de drept
Recurs în interesul legii
Jurisprudenţă curentă ÎCCJ
Curţi de apel
Tribunale
Judecătorii
Legislaţie
Proiecte legislative
Monitorul Oficial al României
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Flux noutăţi
Selected
Comunicate
Avocaţi
Executori
Notari
Sistemul judiciar
Studenţi
RSS ⁞ 
Publicare comunicate
Proiecte speciale
Cărţi
Condoleanţe
Covid-19 Legal React
Creepy cases
Life
Poezii
Povestim cărţi
Poveşti juridice
Războiul din Ucraina
Wisdom stories
Women in Law

Servicii J JURIDICE   Membership   Catalog   Recrutare   Talent Search   Comunicare   Documentare   Evenimente   Website   Logo   Foto   Video   Partnership