« Secţiuni « Arii de practică « BusinessProtectiveLitigation
Corporate
DezbateriCărţiProfesionişti
POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII
 

Consiliile și managementul societăților tranzacționate pe piața reglementată BVB. Date statistice
06.07.2015 | Raluca PAPADIMA, Arcadia HINESCU

JURIDICE - In Law We Trust ZRVP

Prezentăm în continuare rezultatele studiului nostru cu privire la consiliile și managementul societăților tranzacționate pe piața reglementată Bursei de Valori București (BVB). Ne propunem să actualizăm, să îmbogățim și să publicăm anual studiul nostru.

Am analizat componența consiliilor și managementului a celor 79 de societăți tranzacționate pe piața reglementată a BVB la data de 30 iunie 2015, exclusiv pe baza rapoartelor anuale, pentru exercițiul financiar 2014. În consecință, datele statistice prezentate mai jos au în vedere doar situația raportată în aceste documente, la 31 decembrie 2014.

(a) Numărul de societăți pe piața reglementată a BVB. Au fost incluse în studiu toate societățile tranzacționate pe piața reglementată a BVB la data de 25 iunie 2015, excluzând pe cele două societăți de drept străin tranzacționate pe piața reglementată a BVB, Erste Group Bank AG și New Europe Property Investments, care nu erau relevante din punct de vedere statistic.

Prin urmare, cele 79 de societăți care au făcut obiectul analizei noastre, în ordine alfabetică, după simbolurile folosite pe BVB sunt: ALR, ALT, ALU, AMO, APC, ARM, ARS, ART, ARTE, ATB, BCC, BCM, BIO, BRD, BRK, BRM, BVB, CAOR, CBC, CEON, CMCM, CMF, CMP, CNTE, COFI, COMI, COS, COTE, COTR, DAFR, ECT, EFO, EL, ELGS, ELJ, ELMA, ENP, EPT, FP, IMP, MECF, MEF, OIL, OLT, PEI, PPL, PREH, PTR, RMAH, ROCE, RPH, RRC, RTRA, SCD, SCPS, SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5, SNG, SNN, SNO, SNP, SOCP, SPCU, STIB, STZ, TBM, TEL, TGN, TLV, TRP, TUFE, UAM, UCM, UZT, VESY și VNC.

Studiul nostru nu include societățile din categoriile AeRO, RASDAQ sau Nelistate ale BVB și nici societăți de tip închis. La data de 25 iunie 2015, existau 983 societăți de tip deschis: 81 pe piața reglementată a BVB, 115 pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, 773 pe piața RASDAQ, aflată în curs de desființare, și 14 la categoria Nelistate.

Din punct de vedere al numărului de societăți tranzacționate pe piața reglementată a BVB (81), România se situează pe unul din ultimele locuri în Uniunea Europeană (UE). Ca element de comparație, pe primele 3 locuri în UE, atât ca număr de societăți, cât și din punct de vedere al capitalizării bursiere (în 2012), se situează Anglia (cu peste 2.000 de societăți), Franța (cu peste 800 de societăți) și Germania (cu peste 600 de societăți). Desființarea RASDAQ nu pare să conducă la creșterea numărului de societăți tranzacționate pe piața reglementată a BVB, multe optând pentru piața AeRO sau transformarea în societate de tip închis, cu exercitarea dreptului de retragere al acționarilor, în condițiile legii.

Cele 79 de societăți analizate în studiul nostru se împart în două categorii: primele 22 de societăți fac parte din categoria Premium, iar următoarele 57 din categoria Standard. Indicele BET este alcătuit din următoarele 10 societăți: BRD – Groupe Société Generale, Bursa de Valori București, Electrica, Fondul Proprietatea, Romgaz, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Transelectrica, Transgaz și Banca Transilvania. Anumite valori variază în mod semnificativ în funcție de aceste categorii.

(i) Societăți în insolvență (reorganizare judiciară sau faliment). Niciuna din societățile din indicele BET sau din categoria Premium nu se afla în insolvență la data de 31 decembrie 2014. În schimb, în 6 din cele 57 societăți din categoria Standard este în derulare procedura de insolvență. Procentul este foarte ridicat (aproximativ 8% din toate cele 79 societăți tranzacționate pe piața reglementată a BVB). Cele 6 societăți aflate în insolvență – în etapa de reorganizare judiciară – erau: Concefa, Cos Târgoviște, Energopetrol, Oltchim, UCM Reșița și Uztel.

(ii) Societăți administrate în sistem dualist. În mod surprinzător, aproximativ 9% din cele 79 societăți analizate erau administrate în sistem dualist (pe bază de consiliu de supraveghere și directorat), rar întâlnit în România pentru societățile pe acțiuni de tip închis. Este interesant de observat că gradul de utilizare a sistemului dualist este cu atât mai mare cu cât societatea este mai mare din punct de vedere al cifrei de afaceri și al salariaților (și mai sofisticată din punct de vedere managerial și/sau aparținând unui grup de societăți internațional). Astfel, procentul era de aproximativ: (i) 20% pentru societățile care alcătuiesc indicele BET (două societăți: OMV Petrom și Transelectrica), (ii) 18% pentru societățile din categoria Premium (4 societăți: Banca Comercială Carpatica, OMV Petrom, SIF Transilvania și Transelectrica) și (iii) numai 5% pentru societățile din categoria Standard (3 societăți: Prodplast, Socep și Ves).

(b) Numărul de membri în consilii. La data de 31 decembrie 2014, 366 de persoane aveau calitate de membru în consiliile de administrație sau de supraveghere ale societăților analizate. Dintre acestea, anumite persoane serveau în mai multe consilii ale unor societăți de tip deschis sau închis. Numărul mediu de membri în consilii era de aproximativ 5 (calculat excluzând societățile aflate în insolvență în care atribuțiile consiliului sunt suspendate, fiind preluate de administratorul judiciar sau special). Așa cum era de așteptat, studiul nostru arătă că numărul mediu de membri în consilii crește proporțional cu mărimea societății, ca cifră de afaceri, salariați și pondere pe piață. Mai precis, numărul mediu de membri era de aproximativ: (i) 7 pentru societățile care alcătuiesc indicele BET și pentru societățile din categoria Premium și (ii) numai 4 pentru societățile din categoria Standard.

(c) Numărul de femei în consilii. Existau 51 de femei în consiliile societăților, reprezentând aproximativ 14% din numărul total de membri în consilii. Este interesant de observat că proporția femeilor este mai mare în societățile de talie mai mică. Astfel, procentul este de aproximativ (i) 12% pentru societățile care alcătuiesc indicele BET, (ii) 13% pentru societățile din categoria Premium și (iii) peste 14% pentru societățile din categoria Standard. România este mult sub media europeană cu privire la echilibrul de gen în consilii. În octombrie 2014, România se situa pe locul 20 din 28 de State membre UE. Conform datelor statistice generate de instituțiile europene, procentul femeilor din numărul total de membri în consilii era de aproximativ 21% în octombrie 2010, 10% în ianuarie 2012 și 11% în octombrie 2014 (o scădere cu 10 procente în interval de 4 ani, cea mai mare scădere înregistrată la nivel european, în contextul în care, în acest interval de 4 ani, a existat o creștere medie de aproximativ 8 procente în cele 28 de State membre UE, media fiind de aproximativ 20%).

Prezentăm de asemenea cu titlu informativ și datele statistice obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Potrivit informațiilor din baza de date ONRC, la data de 25 iunie 2015 (i) în cele 1.104 societăți de tip deschis, care figurau înregistrate în registru, existau 1.802 femei în consilii, reprezentând aproximativ 37% din numărul total de membri în consilii (din care 178 aveau funcția de director sau director general, reprezentând aproximativ 4% din numărul total de membri în consilii, care era de 4.853) iar (ii) în cele 5.027 societăți pe acțiuni de tip închis din România existau 7.561 femei în consilii, reprezentând aproximativ 36% din numărul total de membri în consilii (din care 763 aveau funcția de director sau director general, reprezentând aproximativ 4% din numărul total de membri în consilii, care era de 20.988). Nu credem că rezultatele ONRC prezintă o imagine fidelă, cel puțin în ceea ce privește societățile de tip deschis, având în vedere că nu toate înregistrările sunt la zi și s-au folosit criterii diferite de înregistrare care sunt dificil de unificat în prezent, fără a face o analiză pe fiecare societate în parte, raportat la momentul când s-a făcut înregistrarea. De exemplu, așa cum am arătat mai sus, la data de 25 iunie 2015, existau numai 983 societăți de tip deschis al căror acțiuni se tranzacționau, față de 1.104 potrivit raportărilor ONRC (diferență de 121 societăți).

(d) Numărul de membri în directorate. La data de 31 decembrie 2014, 27 de persoane erau numite ca membri în directoratele celor 7 societăți administrate în sistem dualist din cele 79 de societăți analizate. Numărul mediu de membrii în directorate era de aproximativ 4. Și aici, așa cum era de așteptat, studiul nostru arătă că numărul mediu de membri în directorate crește proporțional cu mărimea societății. Mai precis, numărul mediu de membri era de aproximativ: (i) 5 pentru societățile care alcătuiesc indicele BET și pentru societățile din categoria Premium și (ii) numai 3 pentru societățile din categoria Standard.

(e) Numărul de femei în directorate. Din punct de vedere procentual, există mai multe femei în directorate decât în consilii. Studiul nostru arată că existau 5 de femei în directoratele societăților relevante, reprezentând aproximativ 19% din numărul total de membri ai directoratelor (cu 5 procente mai mare decât procentul de 14% al femeilor în consilii). Contrar statisticilor cu privire la consilii, proporția femeilor este mai mică în societățile de talie mai mare. Astfel, procentul este de aproximativ (i) 10% pentru societățile care alcătuiesc indicele BET, (ii) 11% pentru societățile din categoria Premium și (iii) peste 33% pentru societățile din categoria Standard. Nu excludem însă ca aceste rezultate să nu aibă relevanță statistică, având în vedere numărul redus atât de directorate, cât și de femei membre în directorate.

(f) Numărul de persoane în funcții de conducere executivă. La data de 31 decembrie 2014, 298 de persoane erau numite în funcții de conducere executivă în societățile analizate (excluzând persoanele numite ca membri în directorate discutate mai sus). În studiul nostru, noțiunea de funcții de conducere executivă se referă la directorul general, directorii generali adjuncți și orice alți directori cărora le-au fost delegate competențe de conducere și reprezentare, enumerați în rapoartele anuale analizate (numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara acestuia, excluzând directori tehnici sau directori teritoriali fără competențe de conducere și de reprezentare delegate și sub rezerva că directorii declarați în rapoarte anuale respectă aceste cerințe legale, activând 123 pe bază de contract de mandat și nu de contract de muncă). În mod nesurprinzător, numărul de persoane cu funcții de conducere este de asemenea mai mare în societățile mai mari. Astfel, acest număr era de aproximativ: (i) 5 pentru societățile care alcătuiesc indicele BET (4 pentru societățile din categoria Premium) și (ii) 4 pentru societățile din categoria Standard.

(g) Numărul de femei în funcții de conducere executivă. Femeile reprezentau aproximativ 23% din directorii cărora le fuseseră delegate competențe de conducere și reprezentare, dar am observat aici un fenomen invers, în sensul că proporția femeilor este mai mică în societățile de talie mai mică. Astfel, procentul este de aproximativ (i) 31% pentru societățile din categoria Premium (21% pentru cele care alcătuiesc indicele BET) și (ii) 20% pentru societățile din categoria Standard. Procentul rezultat în urma studiului nostru (23%, la 31 decembrie 2014) se apropie de cel de 29% raportat de instituțiile europene în 2010 (apropiat de media europeană de 33% de la vremea respectivă), care include însă și unele funcții de conducere care nu sunt de director cu competențe de conducere și reprezentare delegate.

(h) Numărul de femei în funcția de președinte al consiliului. Ne propunem să examinăm în studiile noastre anuale ulterioare în ce măsură există o separare între funcția de președinte al consiliului de administrație și funcția de director general. În cele 79 de societăți analizate, am identificat numai 5 societăți în care funcția de președinte al consiliului era deținută de o femeie, reprezentând aproximativ 7% din societățile relevante. Este vorba despre societățile Amonil, Bermas, COMCM, Romgaz și UAMT. În Amonil și Bermas, președintele consiliului de administrație este și director general. În calculul procentului de 7% am luat în considerare numai cele 73 de societăți neaflate în insolvență. Nicio femeie nu era președinte al consiliului de supraveghere în cele 7 societăți administrate în sistemul dualist.

(i) Numărul de femei în funcția de director general. În cele 79 de societăți analizate am identificat 11 femei care aveau funcția de director general, reprezentând aproximativ 14% din societăți (de 5 ori mai mare decât media europeană de 3% potrivit statisticilor instituțiilor europene din octombrie 2014). Este vorba despre societățile Amonil, Bermas, Biofarm, Mecanica Ceahlău, Mefin, Nuclearelectrica, Petrom, Prodplast, SIF Banat Crișana, Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră și Zentiva. Apreciem în mod deosebit aceste societăți precum și pe deținătoarele funcției. Am observat că proporția femeilor este mai mică în societățile de talie mai mică: (i) 20% pentru societățile care alcătuiesc indicele BET, (ii) 18% pentru societățile din categoria Premium și (iii) 20% pentru societățile din categoria Standard.

Realizarea acestui studiu este doar un prim pas de analiză din punct de vedere statistic a unor informații relevante cu privire la societățile de tip deschis care activează pe piața din România, între care și cele legate de diversitatea de gen și nu numai. Intenția articolului a fost de a ajuta la configurarea unui profil al acestor societăților cotate la BVB, din mai multe puncte de vedere: al sistemului de administrare, variaței numărului de bărbați și femei în structurile de conducere ale acestor societăți etc. Urmează să fie continuate aceste cercetări pentru a completa datele obținute până în prezent și a se reveni cu noi informații de aceeași natură statistică, pentru a contura mai bine realitatea pieței bursei românești, prin combinarea instrumentelor juridice cu cele de natură economică și statistică.

Av. Raluca Papadima
Av. dr. Arcadia Hinescu
Baroul București

 
Secţiuni: Corporate, Studii | Toate secţiunile
Cuvinte cheie: , , , , ,
Vă invităm să publicaţi şi dvs., chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!

Lex Discipulo Laus
Gratuit pentru studenţi
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează SmartBill
Concurs eseuri ZRVP

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


.
PLATINUM Signature      

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                        

VIDEO   STANDARD