Dreptul Uniunii EuropeneDrept constituţionalDrept civilCyberlaw
BusinessAchiziţii publiceAfaceri transfrontaliereAsigurăriBankingConcurenţăConstrucţiiCorporateComercialEnergieFiscalitateFuziuni & AchiziţiiGamblingHealth & PharmaInfrastructurăInsolvenţăMedia & publicitatePiaţa de capitalProprietate intelectualăTelecom
ProtectiveData protectionDreptul familieiDreptul munciiDreptul sportuluiProtecţia consumatorilorProtecţia mediului
LitigationArbitrajContencios administrativContravenţiiDrept penalMediereProcedură civilăRecuperare creanţe
 
Arbitraj
DezbateriCărţiProfesionişti

Secţiune dezvoltată în parteneriat cu Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
POPOVICI NITU STOICA & ASOCIATII
 
2 comentarii | 
Print Friendly, PDF & Email

Regulile FIDIC. Comisia de Adjudecare a Disputelor
26.01.2009 | JURIDICE.ro


CONFERINTA VALERIU STOICA 2019

I. Generalitati

FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) este o organizatie profesionala europeana cu sediul la Geneva, reunind in cadrul sau organizatiile profesionale de ingineri consultanti.

FIDIC este o organizatie privata supranationala, lipsita de competenta normativa. Cu toate acestea, claritatea si simplitatea au transformat conditiile contractuale FIDIC intr-o veritabila cutuma internationala in domeniu. ["What FIDIC has to offer and plans for the future", John Bowcock – Chairman, FIDIC Contracts Committee, 1997]

In urma cu cativa ani, in perioada preaderarii la Uniunea Europeana, autoritatile guvernamentale romanesti au contractat un proiect PHARE – Transpunerea clauzelor contractuale FIDIC in legislatia romana, valabil si in prezent.

Implementarea acestor conditii precum si armonizarea acestora la legislatia nationala a fost realizata prin emiterea ORDINULUI nr. 915/465/415 din 25 martie 2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari. [Publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 424 bis din 05.06.2008]

In articolul 2 al acestui Ordin, sunt prevazute subiectele de drept carora le incumba aplicarea si respectarea normelor: autoritatile publice si beneficiarii de fonduri europene sau publice.

Prin art. 20 din Conditii a fost introdusa o noua forma de solutionare a disputelor aparute intre parti, constituindu-se intr-o procedura obligatorie anterioara arbitrajului: Comisia de Adjudecare a Disputelor, CAD. Noutatea si problemele de procedura pe care Comisia le pune in sistemul de drept romanesc sunt subiectul acestui articol.

II. Constituirea CAD. Alcatuirea comisiei, modul de numire al adjudecatorilor, remunerarea si revocarea

Comisia este instituita inaintea inceperii constructiei propriu-zise (atat in cazul constituirii ah-hoc cat si pe termen lung) si face periodic vizite pe santier.

In cazul CAD pe termen lung, constituirea Comisiei se va realiza prin clauza compromisorie intr-un anumit interval de timp (de regula stabilit in Anexa la Oferta), iar in cazul CAD constituita ad-hoc, se prevede constituirea ei de indata ce apare o disputa. Astfel, una dintre parti solicita constituirea CAD si inainteaza o notificare de adjudecare.

Ambele parti vor continua sa isi indeplineasca obligatiile contractuale cu diligenta si pe perioada solutionarii disputei de catre CAD. [Guide Specifications – AAA – American Arbitrator’s Association, 2000]

In Ordinul nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari , la art. 20.2 din anexa "Conditiile de contract pentru constructii pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar"(FIDIC 1999) se regaseste cadrul legal pentru numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD).

Partile numesc de comun acord membrii CAD; daca nu se specifica numarul persoanelor si daca partile nu convin altfel, CAD va fi formata din 3 persoane, fiecare parte nominalizand un adjudecator, pentru care va primi aprobarea celeilate parti. Partile vor consulta adjudecatorii nominalizati si vor conveni asupra celui de-al treilea adjudecatar, ce va fi numit in functia de presedinte a CAD. Scopul selectarii celui de-al treilea membru al CAD este de a completa experienta primilor doi adjudecatori, dar si pentru a asigura conducerea CAD.

Fiecare parte va fi responsabila de plata unei jumatati din suma stabilita pentru remunerare.

Atunci cand partile cad de acord, acestea pot sa supuna atentiei CAD o problema pentru ca aceasta sa-si exprime o opinie. Niciuna din parti nu va consulta CAD pentru solutionarea unei probleme fara acordul celeilalte parti.

Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul al ambelor parti.

Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii precizeaza, la articolul 13 faptul ca ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere, ori CAD este echivalenta concilierii si arbitrajului, atat prin finalitatea activitatii sale cat si prin modalitatea de constituire, regelmentata in Codul de procedura civila, in cap. III, art. 344-345. Prin urmare, Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 nu se aplica pentru atribuirea contractelor dintre Partile Contractante si Comisia de Adjudecare a Disputelor (membrii acesteia pot fi orice persoane fizice, specialisti in domeniul constructiilor, cu experienta in solutionarea disputelor din astfel de contracte [Atribute necesare: Obiectivitate, neutralitate, impartialitate pe durata contractului. Partile vor evalua experienta si calificarile viitorilor membrii care vor trebui sa dea dovada de experienta si intelegere a procedurilor CAD (din recomandarile DISPUTE RESOLUTION BOARD FOUNDATION)]). ["ALEGEREA COMISIEI DE ADJUDECARE A DISPUTELR (CAD) IN CONTEXTUL ORDONANTEI DE URGENTA NR. 34 DIN 19 APRILIE 2006", Alina Valentina Oprea, Reprezentant pentru Romania al Dispute Resolution Board Foundation]

III. Procedura in fata CAD

1) Regulile de procedura in fata CAD sunt reglementate in Anexa 1a a Ordinului nr. 915/2008 [Punctele 5-9 ale Anexei "Reguli de Procedura"].

Astfel, CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz in care va decide data si locul desfasurarii audierii si poate solicita ca documentatia scrisa si argumentele prezentate de catre parti sa fie prezentate inainte de sedinta sau in timpul acesteia.

Cu exceptia cazului in care se convine altfel in scris, de catre parti, CAD va avea autoritatea sa adopte o procedura interogativa, sa refuze accesul la audieri a oricaror persoane, altele decat reprezentantii partilor, si sa continue in absenta oricarei parti despre care CAD este convinsa ca a fost instiintata in legatura cu sedinta.

Partile au libertatea sa stabileasca procedura ce urmeaza a fi aplicata la solutionarea unei dispute si sa decida asupra jurisdictiei proprii a CAD.

In timpul audierilor, CAD nu-si va exprima nicio parere cu privire la valoarea argumentelor partilor.

In situatia in care CAD este alcatuita din 3 persoane, acestea vor incerca sa ajunga la o decizie unanima; daca acest lucru nu este posibil, decizia aplicabila va fi luata de catre majoritatea adjudecatorilor.

2) DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) este o organizatie internationala non-profit (ce are o serie de entitati internationale afiliate ca International Monetary Fund, International World Bank, etc) care promoveaza solutionarea disputelor din cadrul contractelor de constructii printr-o metoda alternativa arbitrajului. Pentru a acoperi lacunele procedurale ale prevederilor FIDIC (transpuse in Ordinul nr. 915/2008) DRBF a elaborat o serie de recomadari. Insa, in masura in care acestea sunt introduse in contractul incheiat intre parti, acestea dobandesc natura uzantelor conventionale, devenind astfel obligatorii pentru parti.

Mai jos sunt prezentate pe scurt o parte din aceste recomandari:

a) Pregatirea audierii (CRD – Common Reference Document)
– Anterior primirii notificarii de adjudecare prin care o parte solicita solutionarea disputei, presedintele se consulta cu ceilalti doi membrii CAD si cu partile pentru a stabili data audierii.
– Pentru a facilita activitatea CAD dar si pentru a asigura celeritatea solutionarii disputei, procedura CAD necesita pregatirea unui punct de vedere comun asupra disputei (CRD), compus din corespondenta dintre parti, rapoarte sau orice alte documente pe care partile le considera necesare pentru a asigura intelegerea disputei de catre CAD.
– Pentru a minimaliza volumul documentelor din care CRD este alcatuit, acesta ar trebui sa contina doar copii ale prevederilor relevante din contract alaturi de toate celelalte documente necesare precizate mai sus.

b) Prezentarea argumentelor
Fiecare parte va trebui sa intocmeasca un document prin care sa isi descrie pozitia cu privire la disputa si sa o inmaneze celeilalte parti cat si CAD inainte de inceperea audierii. Documentul va trebui sa cuprinda punctul de vedere al partii, expus pe scurt, prin care sa se explice faptele relevante si sa se precizeze justificarea contractuala a pozitiei; toate acestea vor cuprinde si trimiteri corespunzatoare la documentele din cuprinsul CRD.
Este necesar ca toate argumentele sa fie prezentate anterior audierii propriu-zise pentru a asigura astfel fiecarei parti posibilitatea de a formula o aparare.
Este totodata in beneficiul partilor ca acest document sa includa si punctul de vedere asupra pozitiei celeilate parti, precum si motivele pentru care aceasta pozitie este considerata eronata. Pentru a evita acordarea de avantaje uneia dintre parti, termenul limita de depunere a acestor documente trebuie sa fie acelasi.

c) Locatie
Audierile pot avea loc in orice loc stabilit de comun acord cu partile, loc ce trebuie sa asigure toate facilitatile, precum si accesul la documente aditionale necesare solutionarii disputei.

d) Participanti
Participarea ar trebui limitata la reprezentantii partilor si la cei ce cunosc direct circumstantele disputei. Avocatii partilor pot participa la audieri (la cererea ambelor parti), insa acestia vor exercita un rol activ doar la cererea CAD. Procedura CAD permite fiecarei parti sa propuna o lista cu cei care vor participa la audieri ca observatori. ["DRBF Practices and Procedures Manual", User Guide, Preparation for the Hearing, Jan., 2007]

e) Audierea
– De obicei, reclamantul isi expune primul argumentele, urmat de cealalta parte. Urmeaza apoi contraargumentele fiecarei parti, apoi intrebarile adresate de catre CAD. Fiecarei parti trebuie sa i se asigure o perioada suficienta de timp pentru a-si putea expune toate argumentele si pentru a le combate pe cele prezentate de catre cealalta parte.
– Intrebarile directe adresate de catre o parte celeilalte, precum si inregistrarile video sau audio nu sunt premise.
– Toti cei prezenti la audieri vor trebui sa semneze un proces- verbal de prezenta pentru fiecare zi de desfasurare a audierilor.
– Daca ulterior depunerii punctelor de vedere au fost descoperite informatii aditionale si daca membrii CAD decid sa permita folosirea acestora in cadrul audierilor, celeilate parti i se va asigura timpul necesar formularii unei aparari.
– Membrii CAD pot oricand adresa partilor intrebari pentru a se asigura astfel intelegerea completa si corecta a situatiei de fapt, putand de asemenea solicita partilor interpretarea documentelor contractuale.
– Daca una dintre parti refuza sa participe la audieri, CAD va trebui sa decida daca sa continue audierea in lipsa acesteia, daca va amana sau daca va contramanda audierea. CAD va decide luand in considerare motivele neparticiparii: reaua credinta a celeilalte parti sau necesitatea prelungirii timpului alocat formularii unei aparari. ["DRBF Practices and Procedures Manual", Member Guide, Conducting Hearings, Jan. 2007]

f) Deciziile CAD. Arbitraj

Deciziile Comisiilor de Adjudecare a Disputelor sunt confidentiale.

Formatul unei decizii nu este standard, dar trebuie sa aiba o prezentare logica:
– Pagina de inceput
– Cuprins
– Introducere si stare de fapt
– Numirea CAD
– Disputa
– Procedura adoptata
– Jurisdictia CAD
– Problema ce urmeazaa fi rezolvata – descrierea problemei, pozitia partilor si decizia CAD asupra problemei
– Decizia CAD
– Indrumarile CAD.

Decizia CAD nu are autoritate de lucru judecat, ea nefiind obligatorie pentru parti; astfel, respectiva decizie are doar valoarea unui inscris probatoriu.

Daca una dintre parti nu este multumita de decizia CAD, atunci acea parte poate, in termen de 28 zile dupa primirea deciziei, sa transmita o instiintare celeilalte parti referitoare la nemultumirea sa.

Instiintarea de nemultumire va mentiona ca este emisa potrivit prevederilor sub-clauzei 20.7. si va preciza obiectul disputei si motivele de nemultumire.

Niciuna dintre parti nu va putea fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost transmisa o instiintare de nemultumire.

In cazul in care se transmite o instiintare de nemultumire, potrivit prevederilor sub-clauzei 20.4, ambele parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului. Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, orice disputa pentru care decizia CAD nu a devenit finala si obligatorie va fi solutionata prin arbitraj international, daca nu se stabileste altfel de catre parti.

Alina Lefter
DRAGOMIR SI ASOCIATII
avocat asociat

Roxana Stoica
student

Newsletter JURIDICE.ro
Youtube JURIDICE.ro
Instagram JURIDICE.ro
Facebook JURIDICE.ro
LinkedIn JURIDICE.ro

JURIDICE.ro utilizează şi recomandă SmartBill pentru facturare.

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!

Au fost scrise până acum 2 de comentarii cu privire la articolul “Regulile FIDIC. Comisia de Adjudecare a Disputelor”

 1. Dobrev Dumitru spune:

  Doamn? avocat Alina Lefter am o umil? întrebare:
  Dispute Adjudication Board sau DAB cum ii spun cei care sunt familiariza?i cu contractele FIDIC, nu ar fi mai corect s? fie tradus? prin Comisia de Solu?ionare a Disputelor decît prin Comisia de Adjudecare a Disputelor?
  Uita?i ce iese la o simpl? c?utare pe Google (Român?):
  ”Adjudecare-este modul de dobandire a dreptului de proprietate constand in atribuirea unui bun scos la licitatie publica persoanei care ofera pretul cel mai mare”.

  ?i englez?:

  ”Adjudication is the legal process by which an arbiter or judge reviews evidence and argumentation including legal reasoning set forth by opposing parties or litigants to come to a decision which determines rights and obligations between the parties involved”.

  Dac? a?i fi fost politician (de Dâmbovi?a) s-ar fi trecut cu vederea.

  Cu stim?,

  av. Dumitru Dobrev

 2. costinro spune:

  Domnule avocat Dobrev sunt de acord, „Comisia de Adjudecare a Disputelor” e o traducere nefericită. Foarte corectă traducerea în acest caz a lui „adjudication” prin „soluţionare” dar nici substantivul „dispute” din engleză nu se traduce corect prin „dispută” ci prin „diferend”, „contestaţie” sau chiar „litigiu”, în funcţie de context.
  În altă ordine de idei, să nu fim răutăcioşi cu colegii dar este absolut firesc să fim exigenţi!

  Cu stimă,

  costinro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.

CariereEvenimenteProfesioniştiRLWCorporate