Secţiuni » Noutăţi legislative
Noutăţi legislativeProiecte legislativeMonitorul Oficial al RomânieiJurnalul Oficial al Uniunii Europene
Noutăţi legislative
 
7 comentarii

Legea nr. 1/2009 – Legea Voiculescu – a ajuns in MOF
04.02.2009 |

JURIDICE - In Law We Trust

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 63 din data de 3 februarie 2009 a fost publicata Legea nr. 1 din data de 30 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Legea nr. 1/2009 aduce modificari semnificative in special in ceea ce priveste dreptul chiriasilor de a dobandi in proprietate imobile preluate abuziv de catre stat.

Astfel, conform noii reglementari, se abroga regula potrivit careia persoanele ale caror imobile au fost preluate fara titlu valabil isi pastreaza calitatea de proprietar avuta la data preluarii, pe care o exercita dupa primirea deciziei sau a hotararii judecatoresti de restituire, conform prevederilor Legii nr. 10/2001. De asemenea, imobilele care au fost instrainate in baza Legii nr. 112/1995 si terenurile aferente acestor imobile nu se vor restitui in natura ci doar in echivalent;

Chiriasii care au cumparat cu buna-credinta imobilele in care locuiau in temeiul Legii nr. 112/1995, iar contractele de vanzare cumparare eferente au fost desfiintate, vor avea dreptul de a li se asigura cu prioritate o locuinta din fondul de imobile disponibil aflat in proprietatea sau in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat. De asemenea, chiriasii vor avea dreptul sa cumpere imobilele care le vor fi asigurate, pretul platit anterior catre stat in baza Legii nr. 112/1995 pentru achizitionarea imobilulelor in care locuiau putand constitui avans la noul imobil;

Se abroga interdictia impusa chiriasilor de a instraina sub orice forma apartamentele cumparate in temeiul Legii nr. 112/1995 timp de 10 ani de la data cumpararii catre orice persoane cu exceptia persoanei indreptatite, fost proprietar al acelei locuinte, precum si interdictia de instrainare in orice mod a imobilelor dobandite in baza Legii nr. 112/1995 pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunilor formulate de persoanele indreptatite fosti proprietari sau, dupa caz, mostenitori ai acestora;

In afara de cazul in care au fost incheiate cu buna-credinta, vor fi lovite de nulitate absoluta actele juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil, considerate astfel doar anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 213/1998, spre deosebire de actuala reglementare care nu face distinctie in ce priveste data aprecierii valabilitatii titlului de preluare a imobilului;

Conform noii reglementari, contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995 sunt acte autentice si constituie titlu de proprietate opozabil de la data incheierii acestora.

Se inlatura sanctiunea nulitatii absolute a actelor juridice de instrainare, inclusiv cele facute in cadrul procesului de privatizare, avand ca obiect imobile preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru infractiuni de natura politica, prevazute de legislatia penala, savarsite ca manifestare a opozitiei fata de sistemul totalitar comunist;

Se instituie obligatia persoanelor indreptatite la masuri reparatorii conform Legii 10/2001 de a urma procedurile prevazute de Legea nr. 10/2001, dupa intrarea sa in vigoare, prevederile acestei legi aplicandu-se cu prioritate;

Indiferent daca imobilul care se restituie persoanelor indreptatile conform Legii 10/2001 a fost preluat cu titlu valabil sau fara titlu valabil, obligatia de despagubire a chiriasilor pentru sporul de valoare adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile necesare si utile va reveni doar persoanelor indreptatite, spre deosebire de reglementarea veche, conform careia, in cazul in care imobilul care se restituie a fost preluat fara titlu valabil, obligatia de despagubire revenea statului sau unitatii detinatoare.

Legea nr. 1/2009 intra in vigoare in trei zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Pentru STIRI.JURIDICE,

BADEA CLIFFORD CHANCE

Badea Clifford Chance

PLATINUM+
PLATINUM Signature       

PLATINUM  ACADEMIC

GOLD                                

VIDEO STANDARD
Aflaţi mai mult despre

Puteţi publica şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteti ciţi aici.
JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicarea nu semnifică asumarea de către noi a mesajului.

Pentru a publica vă rugăm să citiţi Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa redactie@juridice.ro!
Securitatea electronică este importantă pentru avocaţi
 Mesaj de conştientizare susţinut de FORTINET
JURIDICE utilizează şi recomandă SmartBill

Lex Discipulo Laus

Au fost scrise până acum 7 de comentarii cu privire la articolul “Legea nr. 1/2009 – Legea Voiculescu – a ajuns in MOF”

 1. Raducanu Mihai spune:

  E perfect.
  De acum incolo se va putea sustine in instanta faptul ca Legea 10/2001, in ansamblul sau, este contrara normelor internationale care APARA dreptul de proprietate.
  Prin urmare, instantele vor trebui sa ALEAGA norma aplicabila in materia APARARII dreptului de proprietate, avand in vedere ca noile prevederi ale art. 2 nu mai recunosc dreptul de proprietate al celui deposedat sau al mostenitorilor lui.

 2. Raducanu Mihai spune:

  1. Prin Legea nr. 1/2009, statul român nu este numai ho?, este ?i prost. De ce?
  Nu numai c? î?i permite s? î?i bat? joc de dreptul de proprietate ?i c? suport? cu consecven?? sanc?iunea instan?ei europene, el împiedic? cu spor ?i voie bun? pe adev?ra?ii proprietari ai bunurilor na?ionalizate s? î?i apere dreptul de proprietate.
  Cum altfel ar trebui interpretat gestul isteric ?i disperat al unor „ale?i” de a formula texte (acum devenite lege) prin care:
  – actul de vânzare-cump?rare încheiat în baza Legii nr. 112/1995 s? constituie „sunt acte autentice ?i constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” (art. I, pct. 11 din Legea nr. 1/2009),
  – „persoana îndrept??it? are obliga?ia de a urma calea prev?zut? de prezenta lege, dup? intrarea acesteia în vigoare. Prevederile prezentei legi se aplic? cu prioritate” (art. I, pct. 13 din Legea nr. 1/2009)?
  Abia acum ?i-a dat seama legiuitorul de caren?ele invocate în justi?ie ale Legii nr. 10/2001?
  Deci, legiuitorul recunoa?te în mod direct ?i nemijlocit faptul c? Legea nr. 10/2001:
  – nu a instituit o procedur? administrativ? obligatorie ;
  – art. 45 nu a „consacrat” preferabilitatea titlului cump?r?torului de „bun?-credin??”;
  – contractul de vânzare-cump?rare încheiat în baza Legii nr. 112/1995 nu era opozabil adev?ratului proprietar.

  2. Îns? faptul c? a fost abrogat art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 prin art. I pct. 2 din Legea nr. 1/2009 ?i faptul c? Legea nr. 1/2009 îi favorizeaz? în mod explicit pe cump?r?torii de la stat în baza Legii nr. 112/1995 în raport cu al?i dobânditori de la stat este culmea prostiei.
  Adev?ra?ii proprietari au fost întotdeauna discrimina?i, defavoriza?i ?i umili?i întotdeauna. Ei au fost nenoroci?i ca urmare a deposed?rilor statului comunist ?i b?taia de joc a „statului de drept”.
  Dar s?-i discriminezi pe al?i „câ?tig?tori de drepturi de proprietate” de la stat este incredibil.

  3. Nu mai punem la socoteal? c? asemenea reglementare poate duce la un blocaj economic, având în vedere c? desp?gubirile b?ne?ti se vor stabili la valori de pia?? ?i în cazul „persoanelor îndrept??ite” (art. I pct. 7 din Legea nr. 1/2009) ?i în cazul „evacua?ilor” ale c?ror contracte de vânzare-cump?rare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 au fost desfiin?ate (art. I pct. 16 din Legea nr. 1/2009).
  Cu alte cuvinte, nu vor exista banii necesari pentru achitarea desp?gubirilor b?ne?ti, respectiv a pre?urilor care trebuie restituite, chestiune care va genera, f?r? nicio urm? de îndoial?, noi cereri adresate Cur?ii Europene a Drepturilor Omului ?i ale unora ?i ale celorlal?i.
  Evident, cu consecin?e deosebit de grave pentru na?iune (excluderea din Uniunea European??).

  4. Legea nr. 10/2001 era contrar? normelor interna?ionale ?i înainte de modificarea prin Legea nr. 1/2009. Dup? intrarea în vigoare a acestei legi modificatoare, Legea nr. 10/2001 cu noile modific?ri este de-a dreptul un atentat la valorile lumii civilizate c?tre care aspir? na?iunea. Legea nr. 1/2009 este o lege criminal? pentru adev?ra?ii proprietari ?i un act de incon?tien?? pentru na?iune în ansamblul ei – chiar nu-i intereseaz? pe români de ce ajung s? pl?teasc? pentru acte inutile ?i aberante?

  5. Curtea European? a Drepturilor Omului pronun?a pe data de 13 ianuarie 2009, cu 1 zi înainte ca Curtea Constitu?ional? s? declare constitu?ional? proasp?t publicata Lege nr. 1/2009, Hot?rârea Faimblat contra României care statua c?:
  49. Curtea remarc?, cu îngrijorare c? pe rol sunt deja înc? 50 de cauze similare celei în spe??, ceeea ce pare a indica o practic? r?spândit? în cadrul autorit??ilor administrative de a nu r?spunde în termenele legale sau, cel pu?in, într-un termen rezonabil conform jurispruden?ei Cur?ii, cererilor de restituire a imobilelor na?ionalizate. Ea apreciaz? deasemenea c? deficien?ele identificate în aceste cauze, inclusiv în cauza de fat?, pot duce în viitor la formularea a numeroase alte cereri întemeiate.
  Curtea vede în acest e?ec al Statulului Român de a pune ordine în sistemul s?u legislativ, nu doar un factor agravant cu privire la responsabilitatea Statului pentru respectarea Conven?iei, din cauza unei situa?ii trecute sau actuale, dar în acelea?i timp, o amenin?are pentru eficien?a viitoare a sistemului pus în aplicare de Conven?ie (Scordino, § 14 15, Driza, § 122, citate mai sus).
  ………………………………………………………………………………………………………….
  53. Curtea apreciaz? c? Statul trebuie, înainte de toate, s? adopte m?surile legislative necesare care se impun pentru a se asigura c? cererile de restituire primesc un raspuns definitiv din partea autorit??ilor în intervale rezonabile. Statul trebuie s? ia m?suri pentru a înl?tura obstacolele juridice care împiedic? executarea cu celeritate a deciziilor definitive date de autorit??ile administrative sau judecatore?ti, cu privire la imobile na?ionalizate, astfel încât vechii proprietari s? ob?in? fie restituirea bunurilor lor, fie o despagubire rapid? ?i adecvat? pentru prejudiciul suferit, inclusiv prin adoptarea de m?suri legislative, administrative ?i bugetare apte s? garanteze un astel de rezultat (a se vedea, mutatis mutandis, Scordino, § 16 ?i Driza, § 125, citate mai sus).
  54. M?surile indicate în alineatul de mai sus, ar trebui luare în cele mai scurte termene.
  Dispozi?iile acestei hot?râri au fost reluate pe data de 20 ianuarie 2009, în cauza Katz contra României.

  6. Îndr?znim s? spunem c?, din momentul r?mânerii definitive a acestor hot?râri CEDO, Legea nr. 10/2001 este abrogat? implicit. Cu tot cu modific?rile ei.
  De ce?
  Pentru c? art. 11 ?i art. 20 alin. 2 din Constitu?ia României prev?d nu numai faptul c? actele interna?ionale sunt obligatorii pentru statul român ?i fac parte din dreptul s?u intern (se aplic? în mod direct), ci ?i faptul c? ele se aplic? cu întâietate fa?? de normele juridice contrare.
  Conven?ia european? a drepturilor omului ?i libert??ilor fundamentale prevede în art. 46 c? statele se oblig? s? aduc? la îndeplinire hot?rârile definitive ale Cur?ii.
  În raport de aceast? prevedere legal?, însemneaz? c? dac? printr-o hot?râre a Cur?ii se stabile?te definitiv c? e necesar? adoptarea de noi m?suri legislative pentru c? sistemul legislativ vechi nu a asigurat respectarea drepturilor ap?rate de Conven?ie, interpretarea logico-juridic? nu ne poate duce la o alt? concluzie decât aceea c? reglementarea veche este abrogat? implicit.
  Ori, atât în cauza Faimblat, cât ?i în cauza Katz contra României s-a constat exact acest aspect: c? legisla?ia reparatorie veche este contrar? sistemului de valori impus de Conven?ia european?.

  7. Chiar dac? se va spune c? înc? nu sunt definitive cele dou? hot?râri CEDO men?ionate mai sus, nu înseamn? c? nu exist? în acest moment un conflict evident între norma interna?ional? ?i norma intern?.
  În spe?a de fa??, chiar dac? prin Legea nr. 1/2009 s-a încercat a se asigura opozabilitatea contractului încheiat cu statul erga omnes, adic? s-a vrut ca acest contract s?-i fie opozabil ?i adev?ratului proprietar, din punct de vedere juridic acest lucru nu este posibil de plano.
  Nu este posibil chiar din eroarea de redactare a legiuitorului:
  „Contractele de vânzare-cump?rare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu modific?rile ulterioare, sunt acte autentice ?i constituie titlu de proprietate opozabil de la data încheierii acestora” (art. I pct. 11 din Legea nr. 1/2009)”
  Opozabil cui? P?r?ilor actului? Tuturor? Cui?
  „Opozabilitatea” este consecin?a efectu?rii publicit??ii actului juridic, adic? una din formele pe care le poate îmbr?ca actul juridic civil (anul I, cursul de drept civil). Actul juridic civil este o manifestare de voin?? f?cut? în scopul de a na?te, a modifica sau a stinge raporturi juridice de drept civil.
  Este de principiu c? o manifestare de voin?? f?cut? de altcineva decât titularul dreptului subiectiv civil nu poate s? fie opozabil? acestuia.
  Prin urmare, din lipsa unei preciz?ri care s? nu lase loc de echivoc, s-a normat în mod inutil.
  Contractul încheiat în baza Legii nr. 112/1995 era oricum unul autentic, întrucât era încheiat de o autoritate a statului.
  În ce prive?te expresia „de la data încheierii” consttituie o precizare a textului legal absolut f?r? sens, fiind ?tiut c? actul juridic produce consecin?e juridice din momentul încheierii sale.
  Prin urmare, a fost inserat în mod inutil ?i ira?ional un text legal care nu produce nicio consecin?? juridic?.

  8. În ce prive?te interdic?ia de restituire a imobilului în natur? dac? el a fost vândut în baza Legii nr. 112/1995 (art. I pct. 4 ?i pct. 5 din Legea nr. 1/2009), prevederea este strict aplicabil? în procedurile reglementate de Legea nr. 10/2001, fie c? sunt administrative, fie c? sunt judiciare.
  De ce?
  Pentru c? Legea 10/2001 este o lege special?, de strict? interpretare ?i aplicare. Cu alte cuvinte, normele ei se aplic? numai situa?iilor la care se refer?, nu ?i altor situa?ii.
  Deci, strict în cadrul procedurilor administrative ori în situa?ia contesta?iilor judiciare reglementate de Legea nr. 10/2001, dac? se constat? c? bunul a fost înstr?inat în baza Legii nr. 112/1995, el nu poate fi restituit în natur? prin dispozi?ie/decizie ori alt fel de hot?râre administrativ? ?i nici prin hot?rârea judec?toreasc? prin care se solu?ioneaz? contesta?ia împotriva hot?rârii administrative ori cauzat? de lipsa r?spunsului autorit??ii administrative.

  9. Un alt text inserat în mod inutil în Legea 10/2001, este ?i cel ar?tat la art. I pct. 13 din Legea nr. 1/2009. Acesta prevede:
  „Persoana îndrept??it? are obliga?ia de a urma calea prev?zut? de prezenta lege, dup? intrarea acesteia în vigoare. Prevederile prezentei legi se aplic? cu prioritate”
  P?i „calea prev?zut?” de Legea nr. 10/2001 era notificarea. Notificarea trebuia f?cut? într-un termen care curgea începând cu momentul intr?rii în vigoare a Legii nr.10/2001 (14 februarie 2001!!!).
  Ori, textul art. I pct. 13 este absolut aberant, în m?sura în care nu a fost instituit un nou termen de formulare a notific?rii; notificarea nu mai poate fi depus? în acest moment, astfel încât este imposibil de executat obliga?ia de a urma „calea prev?zut?” de Legea nr. 10/2001.
  Prevederile Legii nr. 10/2001 sigur c? sunt prioritare strict în cadrul reglementat de aceast? lege, îns? nu pot fi prioritare normelor interna?ionale, pentru c? altfel ar fi în contradic?ie cu art. 20 alin. 2 din Constitu?ie.
  O dat? constat? constitu?ional? Legea nr. 1/2009, ea este prioritar? cu ea îns??i ?i nu poate fi prioritar? normelor interna?ionale cu care intr? în conflict.
  Dar altceva este halucinant: prioritar? cui?
  În lipsa unei prevederi explicite, nu se poate determina exact c?ror norme juridice este prioritar? Legea nr. 10/2001.

  10. Toate cele ar?tate mai sus demonstreaz? un fapt: c? a existat un interes major al unor in?i care ?i-au imaginat c? vor reu?i s? „ajusteze” în folosul lor unele probleme ale Legii nr. 10/2001 remarcate în practica judiciar?.
  Deci, înc? o dat? cineva a încercat s? „arate pisica” instan?elor judec?tore?ti care „îndr?zneau s? fac? împotriva vântului”.
  Nu ne-a spus Ion Iliescu din m?re?ia func?iei preziden?iale c? „proprietatea e un moft”?
  Cum e posibil s? se sus?in? c? mizeria legislativ? „reparatorie” de dup? 1995 ap?r? atât interesele vechilor proprietari, cât ?i pe cele ale cump?r?torilor de „bun?-credin??”?
  Chiar ne facem c? nu vedem c? nu tr?im în nici un stat de drept?

  11. În ce prive?te buna-credin?? a cump?r?torilor de la stat este de fapt o mare lips? de obraz.
  Chiar nu ne mai aducem aminte de dezbaterile publice televizate ?i radiodufuzate în care proprietarii bunurilor na?ionalizate au fost înfiera?i cu mânie proletar? c? nu au mâncat salam cu soia?
  Este o ipocrizie dus? la extrem.
  Cump?r?torii de la stat au ?tiu ?i înainte de apari?ia Legii nr. 112/1995 ?i dup? intrarea ei în vigoare c? urmau s? cumpere un bun care nu a fost al statului, ci a fost na?ionalizat.
  Chiar Legea nr. 112/1995 prevede expres c? reglementeaz? situa?ia unor bunuri trecute la stat dup? 6 martie 1945 ?i c? chiria?ii trebuiau s? a?tepte 6 luni ca s? poat? cump?ra.
  Iar a?teptarea chiria?ilor era suportabil? tocmai pentru c? în chiar art. 2 din Legea nr. 112/1995 se prevedea expres c? restituirea în natur? era posibil? doar dac? cel de la care imobilul a fost na?ionalizat mai locuia în el.
  Chiar era necesar ca adev?ratul proprietar s? se umileasc? în fa?a chiria?ului de?i to?i ?tiau c? niciodat? nu se va restitui imobilul dac? adev?ratul proprietar nu locuia în el?
  Este o mare mizerie.

 3. teodor nicolae spune:

  Cu terenul(curtea) aferent imobilului cumparat pe Legea 112,cum se rezolva acum ?? La unii au fost date in proprietate prin punerea in posesie conform Legii 18.art.36,iar altii au cumpaarat de la Primarie.Cum se rezolva acum ??

 4. Alexandru Victor spune:

  Legea 1/2oo9 este coreta sida lovitura samsarilor imobiliari.Fostii proprietari de acum 59 ani locuiesc undeva ei asteapta pe buna dreptate sa primeasca compensatii materiale care sa le amelioreze viata.In mod real aceastA ESTE SITUATIA.rETROCEDAREA IN NATURA ESTE O INEPTIE care putea provoca tragedii sociale, la fel cum a provocat in 195o nationalixarea. Nu de asta are nevoie societatea noastra. Despagubirea onesta, etapixata, si eventual relativ limitata (nu cum prevedea lege 112) este singura cale corecta si asta trebuie sa aiba in vedere normele de aplicare a legii 1/2009.

 5. ion din Bucuresti spune:

  Aparatori ai proprietatii din Romania, cu chiriasii care au cumparat, devenind proprietari cum ramane, lor cine le apara drepturile de proprietari, in cazul lor dreptul la proprietate nu mai este consfintit de lege? Sa stiti ca buna credinta se prezuma. Cei ce sustineti ca modificarea adusa prin Legea 1/2009, aveti toti dovada ca nu exista nici un cumparator de buna credinta, toti au cumparat imobilele in care au locuit zeci de ani in calitate de chiriasi in baza unor fraude la lege? Va omoara grija pentru ce a mai rama s din fostii proprietari, dar pentru ce a mai ramas din fostii chiriasi, deveniti proprietari, nu va macina niccio grija. Ei au cumparat de la stat, platind pretul impus de acesta, fara a avea de negociat ceva. Au existat directori de foste ICRAL-uri, ulterior devenite societati comerciale, care au facut presiuni pentru ca apartamentele detinute cu chirie sa fie cumparate de chiriasi, garantand verbal viablitatea unei astfel de investitii. Au existat si atunci oameni care au facut datorii, credite pentru achizitionarea unor imobile vechi de 80 – 100 de ani, pe care le intretinusera timp de zeci de ani. Ei trebuie sa moara acum doar ca sa " respectam drepturile fostilor proprietari"? Ati vazut cati din fostii proprietari au primit la data nationalizarii despagubiri, ulterior aparitiei Legii 10 revendicand cu succes aceleasi imobile? Principiile voastre, pe care le invoceti, sunt bune doar pe hartie. Viata este altceva si aplicarea acestor principii a insemnat scoaterea din case a mii de familii, oameni care au copii si care acum stau pe unde apuca, asta ca sa reinvie o clasa de mult apusa, aceea a celor care spoiesc cladirile si apoi traiesc linistiti din chirii super umflate.
  Va urez succes cu principiile voastre si sa va ajute Providenta sa aveti parte de ele, sa ajungeti ca in perioada interbelica sa va muteti cu boarfele in caruta de 2 ori pe an, ca nu mai vrea proprietarul sa va tina in casa.

 6. carmen spune:

  ce sa inteleg de aici?s-a ridicat interdictia de la legea 112/95 de a nu putea vinde locuinta timp de 10 ani?sau nu am inteles bine.lamuriti-ma va rog cine e in domeniu.va multumesc.

 7. Corrina Hanea spune:

  Persoanele care au fost nedreptatite asteapta de mult timp o solutie favorabila lor. Dar… legea nu se vrea cunoscuta de cei care ar trebu8i s-o aplice. Asa se face ca atunci cand mergi sa depui actele pentru rezolvare esti intrebat- <In baza carei legi ? Noi nu stim nimic !!! Aduceti-ne legea!> Curios, nu !!!???
  Este IMPERIOS NECESAR sa fie trimisa EXPRES o nota OBLIGATORIE Consiliilor Locale,Consiliilor Judetene si Primarilor ca sa aplice Legea privind despagubirea in natura sau contravaloarea imobilului la valoarea pietei de azi. Altfel… oamenii sunt mereu amanati… Se asteapta oare sa treaca termenul de depunere a actelor ???!!! Scrie undeva in lege ca documentatia necesara se depune in termen de 6 luni de la publicarea Legii in Monitorul Oficial !

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.