Secţiuni » Arii de practică » Protective » Dreptul muncii
Dreptul muncii
ConferinţeDezbateriCărţiProfesionişti

Legea privind economia socială


29 iulie 2015 | Corina CIOROABĂ

UNBR Caut avocat
JURIDICE by Night

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din data de 28 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi de sprijinire a economiei sociale.

Economia socială este definită de lege ca reprezentând ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau execuţia de lucrări.

Prin noua lege se reglementează şi condiţiile de atestare, de către autorităţile publice, a întreprinderilor sociale şi a întreprinderilor sociale de inserţie.

În sensul legii, întreprinderile sociale pot fi: societăţile cooperative, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.

Legea reglementează aspecte privind:

– principiile economiei sociale și obiectivele acesteia;

– definirea unor termeni semnificativi în domeniul economiei sociale, cum ar fi grupul vulnerabil. În acest sens, se precizează că din grupul vulnerabil fac parte persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai. Apartenenţa la grupul vulnerabil se dovedeşte prin acte eliberate de autorităţi sau de alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu.

– definirea termenului de “întreprindere socială”. Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii: acţionează în scop social sau în interesul general al comunităţii; alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.
Atestatul se eliberează de către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.

– definirea “întreprinderii sociale de inserție” și certificarea statutului de întreprindere socială de inserţie prin acordarea mărcii sociale.

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială, cum ar fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.

Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii.

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din surse publice sau private, naţionale ori internaţionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanţare.

Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale, precum: atribuirea unor spaţii şi terenuri aflate în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin în promovarea produselor realizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora; sprijin în promovarea turismului; alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite.

– înființarea la nivel national a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, administrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cuprinzând informaţii cu privire la întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie existente în România.

– luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale;

– contravenții și sancțiuni aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor legii.

Corina Cioroabă

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro, detalii aici!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă SmartBill şi My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi                                                                                                                          Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică