Secţiuni » Articole » Opinii
Opinii
Condiţii de publicare

De ce consilier juridic? – De ce nu?! sau Pledoarie pentru profesia de consilier juridic


22 septembrie 2015 | Elena VASILE

UNBR Caut avocat
Servicii JURIDICE.ro

Ideea de a scrie prezentul articol mi-a incoltit in minte de multa vreme, determinata fiind de faptul ca in lumea profesiilor juridice se vorbeste despre profesiile juridice, fiind mentionate intotdeauna profesiile de Judecator, Procuror, Avocat, Arbitru si aproape niciodata profesia de Consilier Juridic, spun aproape niciodata, pentru ca JURIDICE.ro este singura platforma de profil juridic care a acordat atentie si acestei profesii juridice.

Prin urmare, in calitate de absolvent al unei facultati de drept si raportandu-ma la experienta profesionala acumulata de mine in profesia de Consilier Juridic, am considerat potrivit sa aduc in atentia publicului, atat a profesionistilor mentionati anterior, cat mai ales in atentia persoanelor interesate de profesiile juridice in ansamblul lor, cateva detalii ce definesc profesia de Consilier Juridic, in opinia mea o profesie atat de utila in organigrama entitatilor juridice, fie ca vorbim de institutiile publice ale statului, fie de entitati juridice de drept privat.

Am convingerea ca toti colegii mei Consilieri Juridici sau Juristi, cum ni se mai spune, sunt in asentimentul meu cu privire la importanta rolului pe care Consilierul Juridic il are in desfasurarea activitatii unei institutii publice sau de drept privat, Consilierul Juridic fiind de cele mai multe ori prima persoana careia conducatorul institutiei ii cere opinia cu privire la deciziile pe care urmeaza sa le ia, incepand cu documentele in baza carora institutia functioneaza din punct de vedere organizatoric si continuand cu tot ceea ce inseamna documente cu caracter juridic, contracte, notificari, tranzactii s.a. si culminand cu reprezentarea acesteia in fata tuturor autoritatilor si, nu in ultimul rand, in fata instantelor de judecata de toate gradele.

Profesia de Consilier Juridic face parte din categoria profesiilor juridice si poate fi exercitata de catre absolventii facultatilor de drept, conform prevederilor Legii nr. 514/2003 – privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si prevederilor statutului profesiei.

Este o profesie organizata autonom, integrata in sistemul de justitie romanesc.

Desi profesia de Consilier Juridic nu este o profesie liberala, in exercitarea sa si in legatura cu aceasta, Consilierul Juridic este independent profesional si nu poate fi supus niciunei ingradiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege impotriva acestora. Consilierul juridic, in exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei Romaniei, legii speciale, codului de deontologie profesionala si statutului profesiei.

Consilierul juridic poate sa fie numit in functie cu respectarea statutului functionarului, potrivit functiei si categoriei acesteia, sau poate fi angajat in munca avand statut de salariat.

Relatia profesionala dintre Consilierul Juridic si beneficiarul serviciilor sale se realizeaza numai in baza unui Contract individual de munca, fie ca este vorba despre un contract de munca cu norma intreaga, respectiv 8 ore de munca, sau cu timp partial de munca, cu respectarea tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si de Constitutia Romaniei.

Consilierul Juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.

Activitatea desfasurata de Consilierul Juridic este considerata vechime in munca juridica in functiile de magistrat, avocat, notar public sau in alte functii juridice, potrivit dispozitiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.

Rolul si activitatea desfasurata de Consilierul Juridic in cadrul entitatii juridice in care isi desfasoara activitatea este de preventie si nu de rezultat, opinia sa fiind consultativa. Exercitarea atributiunilor profesionale se bazeaza pe onestitate, probitate, corectitudine, confidentialitate si independenta opiniilor profesionale.

Activitatea profesionala a Consilierului Juridic se realizeaza prin:
– Consultatii si cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului;
– Redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
– Redactarea proiectelor de contracte, revizuirea si negocierea clauzelor contractuale;
– Asistenta, consultanta si reprezentarea juridica a persoanelor juridice si a altor entitati interesate, in conditiile prevazute de lege;
– Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a consimtamantului, a continutului si a datei actelor incheiate, care privesc persoana juridica in favoarea careia consilierul juridic exercita profesia;
– Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
– Verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;
– Semnarea, la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentarii, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridica sau de la institutia publica reprezentata.

Indatoririle Consilierului Juridic sunt:
– Apara drepturile si interesele legitime ale institutiei, persoanei juridice, autoritatii sau entitatii pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise de acestea;
– Acorda consultanta, opinia sa fiind consultativa;
– Formuleaza punctul sau de vedere potrivit prevederilor legale si a crezului sau profesional;
– Manifesta independenta in relatia cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercita profesia, precum si cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de catre Consilierul Juridic in legatura cu aspectul juridic al unei situatii nu poate fi schimbat sau modificat de catre nicio persoana, Consilierul Juridic mentinandu-si opinia legala formulata initial, indiferent de imprejurari;
– Avizul pozitiv sau negativ, precum si semnatura Consilierului Juridic sunt aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
– Nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;
– Respecta solemnitatea sedintelor de judecata si nu foloseste expresii jignitoare fata de completul de judecata, fata de ceilalti consilieri juridici, avocati sau fata de partile din proces;
– Are datoria sa studieze temeinic cauzele in care asista sau reprezinta institutiile, autoritatile ori entitatile interesate, sa se prezinte la termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile in proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens.

In exercitarea profesiei, Consilierul Juridic nu poate fi supus niciunei presiuni din partea persoanei juridice unde isi exercita profesia sau din partea oricarei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic, in exercitarea profesiei, se supune numai Constitutiei, legii, statutului profesiei si regulilor eticii profesionale.

Pentru activitatea depusa, Consilierul Juridic are dreptul sa fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care sta la baza exercitarii profesiei fata de beneficiar.

In scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra Consilierului Juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile.

Perchezitionarea Consilierului Juridic, a domiciliului ori a biroului sau nu poate fi facuta decat de procuror, in temeiul unui mandat emis in conditiile legii. Nu vor putea fi ascultate si inregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale Consilierului Juridic si nici nu va putea fi interceptata si inregistrata corespondenta cu caracter profesional, decat in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Poate fi consilier juridic persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) Este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) Are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) Este licentiata a unei facultati de drept;
d) Este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) Nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003.

Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:
a) A fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de Consilier Juridic;
b) In exercitarea profesiei de Consilier Juridic a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
c) Este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege. 

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:
a) Activitatea didactica universitara si de cercetare;
b) Functia de arbitru, mediator sau expert, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;
c) Participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice;
d) Orice alta activitate profesionala care nu incalca situatiile de incompatibilitate;
e) Calitatea de asociat, actionar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridica prevazute de lege.

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:
a) Calitatea de avocat;
b) Activitatile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de Consilier Juridic sau bunele moravuri;
c) Alte profesii autorizate sau salarizate;
d) Functia si activitatea de administrator sau de lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara;
e) Activitatea publicistica salarizata;
f) Alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din situatia de conflict de interese, in conditiile legii.

Consilierul Juridic nu poate asista sau reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte in legatura cu aspectele litigioase ale pricinii.

Consilierul Juridic nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii niciunei autoritati sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa din partea partii in cauza, in conditiile legii.

Calitatea de martor are intaietate fata de calitatea de Consilier Juridic, cu privire la faptele si imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut inainte de a fi devenit aparator al vreunei parti in cauza.

Daca a fost ascultat ca martor, Consilierul Juridic nu mai poate desfasura nicio activitate profesionala in acea cauza.

In scopul asigurarii secretului profesional, actele si lucrarile cu caracter profesional aflate asupra Consilierului Juridic, la domiciliul acestuia si la locul unde isi exercita profesia sunt inviolabile.

Raportul dintre Consilierul Juridic si persoana juridica pe care o asista sau o reprezinta nu poate fi stanjenit sau controlat.

Consilierii Juridici nu raspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru sustinerile facute oral ori in scris in fata instantei de judecata sau a altor organe, daca acestea sunt in legatura cu apararea si necesare cauzei ce i-a fost incredintata.

Consilierul Juridic nu poate indeplini functia de expert, interpret sau traducator in cauza in care este angajat.

Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspenda in urmatoarele situatii:
a) In caz de incompatibilitate;
b) Pe perioada de interdictie de a exercita activitatile profesionale, dispusa prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara;
c) In caz de neplata a taxelor si a contributiilor profesionale timp de 3 luni de la scadenta acestora pana la lichidarea lor integral;
d) In conditiile in care consilierul juridic indeplineste alte functii juridice ”sau profesii salarizate”.

Si desigur, ca orice profesie, si profesia de Consilier Juridic poata inceta in conditii anume prevazute de lege, respectiv prin renuntare scrisa la exercitarea profesiei, prin deces sau daca impotriva Consilierului Juridic s-a luat masura excluderii din profesie.

Prin urmare, iata ca, pe langa celelalte profesii juridice mentionate in preambulul acestui material, reiese fara putinta de tagada faptul ca si profesia de Consilier Juridic poate fi considerata cu cinste o profesie juridica, prin intermediul careia o institutie publica a statului sau o entitate juridica de drept privat pot beneficia de servicii juridice potrivite specificului activitatilor sale si ca, alaturi de celelalte profesii juridice, si profesia de Consilier Juridic este parte integrata a sistemului de asistenta juridica din Romania, contribuind astfel la realizarea actului de justitie in ansamblul sau.

Consilier Juridic Elena Vasile
Membru al Colegiului Consilierilor Juridici din Romania

Vă invităm să publicaţi şi dumneavoastră pe JURIDICE.ro. Ne bucurăm să aducem gândurile dumneavoastră la cunoştinţa comunităţii juridice şi publicului larg. Apreciem generozitatea dumneavoastră de a împărtăşi idei valoroase. JURIDICE.ro este o platformă de exprimare. Publicăm chiar şi opinii cu care nu suntem de acord, publicarea pe JURIDICE.ro nu semnifică asumarea de către noi a mesajului transmis de autor. Totuşi, vă rugăm să vă familiarizaţi cu obiectivele şi valorile Societătii de Stiinţe Juridice, despre care puteţi citi aici. Pentru a publica pe JURIDICE.ro vă rugăm să luaţi în considerare Condiţiile de publicare, Politica privind protecţia datelor cu caracter personal şi să ne scrieţi la adresa de e-mail redactie@juridice.ro!
JURIDICE.ro foloseşte şi recomandă My Justice.
Puteţi prelua gratuit în website-ul dumneavoastră fluxul de noutăţi JURIDICE.ro:
- Flux integral: www.juridice.ro/feed
- Flux secţiuni: www.juridice.ro/*url-sectiune*/feed
Pentru suport tehnic contactaţi-ne: tehnic@juridice.ro

Newsletter JURIDICE.ro


Social Media JURIDICE.roSubscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Important: Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare. Vor fi validate doar comentariile care respectă Politica JURIDICE.ro şi Condiţiile de publicare.


Secţiuni          Noutăţi     Interviuri     Comunicate profesionişti        Articole     Jurisprudenţă     Legislaţie         Arii de practică          Note de studiu     Studii