JURIDICE SELECTED
JURIDICE CORPORATE
JURIDICE
14.567 citiri
 1 comentariu | 
Print Friendly

Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români [text integral]

24 septembrie 2015 | JURIDICE.ro

Ştiaţi că... puteţi urmări toate conferinţele şi dezbaterile JURIDICE.ro aproape gratuit?

CARTA INTERPROFESIONALĂ

a judecătorilor, procurorilor și avocaților români

Cu ocazia a 25 de ani de reformă a sistemului judiciar de la Revoluţia din decembrie 1989, moment istoric crucial pentru intrarea României într-o nouă etapă, aceea a construirii unei societăţi democratice

Statul de drept şi justiţia

1. Autoritatea judecătorească din România constituie una din cele trei autorităţi care asigură consolidarea statului de drept român, prin respectarea supremaţiei legii şi aplicarea acesteia cu independenţă, imparţialitate, responsabilitate şi eficienţă în toate fazele procedurii.

2. Independenţa şi imparţialitatea judecătorilor sunt principii constituţionale fundamentale ale funcţionării Justiţiei.

3. În statul de drept român, procurorii se bucură de independenţă, dar şi de stabilitate în asigurarea atribuţiilor specifice ce le revin, aceste principii reprezentând garanţii pentru o justiţie imparţială şi efectivă, ceea ce asigură protejarea intereselor publice, dar şi private ale justiţiabililor în cauză.

4. Totodată, în statul de drept român avocaţii au un rol semnificativ în asigurarea aplicării legii, respectului drepturilor şi garanţiilor fundamentale ale justiţiabililor.

5. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români în cadrul procedurii judiciare au atribuţii distincte şi complementare, reprezentând o garanţie necesară pentru o Justiţie echitabilă, imparţială şi eficientă.

6. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români are loc pe baza unor principii şi valori etice comune, ca respectul faţă de lege, secretul profesional, integritatea şi respectul faţă de justiţiabili, competenţă profesională, echitate, precum şi respect reciproc.

Specificul funcţiilor

7. Rolurile judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români în cadrul procedurii judiciare sunt diferite, dar dialogul interprofesional al acestora în exercitarea atribuţiilor specifice în cadrul procedurii judiciare este necesar să aibă loc în scopul protecţiei drepturilor omului şi să asigure garanţia că sistemul judiciar român funcţionează transparent şi eficient.

8. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români îşi desfăşoară activitatea pentru binele comun al societăţii democratice din România, asigurând justiţiabililor garantarea drepturilor şi libertăţilor lor sub toate aspectele, atât prin legile naţionale, cât şi prin Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului şi Tratatele Comunitare.

9. Acţiunea şi conduita judecătorului, procurorului şi avocatului român trebuie să asigure, în consolidarea complementarităţii funcţiilor fiecăruia, încredere justiţiabilului cu privire la obiectivitatea actului de justiţie.

10. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români sunt independenţi în activitatea exercitată de fiecare, aşa încât în ochii justiţiabililor şi ai societăţii ca întreg nu trebuie să existe nicio suspiciune a vreunei ingerinţe între aceştia sau vreo confuzie între cele trei profesii.

11. Statutul judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români este garantat prin lege, ceea ce creează exigenţe şi garanţii similare sub aspectul condiţiilor de recrutare, formare şi dezvoltare a carierei.

Etica şi deontologia judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români

12. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să fie persoane cu o integritate şi competenţă profesională deosebite.

13. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să aibă o conduită de abţinere faţă de a face comunicări publice cu privire la cauzele lor, cu respectarea principiilor ce guvernează fiecare profesie.

14. Judecătorii, procurorii şi avocaţii români au obligaţia de a cunoaşte normele etice care guvernează funcţia celuilalt, ceea ce conduce la creşterea înţelegerii şi respectului pentru atribuţiile celuilalt, contribuind la garantarea unui dialog interprofesional adecvat între cele trei profesii.

Formarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români

15. Încrederea în Justiţia din România trebuie asigurată prin dezvoltarea continuă a aptitudinilor profesionale ale judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români, ceea ce conduce la creşterea calităţii actului de judecată în ansamblul său.

16. Formarea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români presupune nu numai însuşirea şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale necesare accesului în cadrul profesiilor, dar şi o formare permanentă de-a lungul carierei.

17. Organizarea şi desfăşurarea unei formări comune pentru judecătorii, procurorii şi avocaţii români pe teme de interes comun contribuie la realizarea unei justiţii de cea mai înaltă calitate.

18. Formarea comună a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români prin modalităţi diverse, respectiv proiecte, conferinţe, dezbateri juridice comune constituie o bază solidă pentru o cultură juridică comună, în spiritul valorilor democratice ale justiţiei europene, asigurând consolidarea dialogului interprofesional.

Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români şi cooperarea internaţională

19. Elaborarea şi modificarea legilor în domeniul justiţiei presupune intensificarea nivelului dialogului interprofesional între judecătorii, procurorii şi avocaţii români la nivel instituţional, în procedura consultării şi redactării dispoziţiilor legale, reprezentativităţii în faţa autorităţii legiuitoare naţionale, în cadrul dezbaterilor parlamentare naţionale, precum şi în cadrul reuniunilor internaţionale ale organismelor și organizaţiilor internaţionale în domeniul judiciar, asigurând în acest mod consistenţă procesului de consolidare a Justiţiei.

20. În desfăşurarea procedurilor judiciare este necesar ca judecătorii să asigure în realizarea asigurării respectării principiului egalităţii armelor în procesele penale, dar şi în procesele civile a unui dialog interprofesional imparţial cu procurorii şi avocaţii, cu respectarea atribuţiilor specifice acestora, prin stabilirea unor calendare cu privire la desfăşurarea activităţilor judiciare necesare cauzelor penale şi civile, în scopul asigurării îndeplinirii garanţiilor procesuale ale justiţiabililor.

21. Organizarea şi desfăşurarea unor proiecte comune interprofesionale naţionale, dar şi cu organisme europene, regionale şi comunitare între judecătorii, procurorii şi avocaţii români şi cei europeni la nivel instituţional, prin reprezentanţii desemnaţi, sunt de natură să contribuie la realizarea unei culturi juridice naţionale şi europene comune spre o Justiţie care să confere încredere justiţiabilului european într-un spaţiu judiciar comun.

22. Diversificarea formelor de comunicare cu mass-media naţională şi internaţională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români, la nivel instituţional şi prin reprezentanţi desemnaţi, în baza elaborării unor bune practici comune este menită să confere încredere Justiţiei, ca un comunicator şi formator de opinie cu înalte standarde de credibilitate.

23. Mass-media, cât şi judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să respecte principiile fundamentale ca prezumţia de nevinovăţie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţă privată al persoanelor în cauză.

24. Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii români cu reprezentanţii altor sisteme de justiţie internaţională va avea loc numai cu respectarea principiilor fundamentale ale democraţiei şi respectării drepturilor omului, în vederea consolidării respectului celor trei profesii şi valorilor universale.

* Carta a fost semnată în București, la data de 23 septembrie 2015, în cadrul conferinței Dialogul interprofesional între judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea democratică în România, de către Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii – jud. Marius Tudose, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România – av. dr. Gheorghe Florea și reprezentantul României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni – jud. dr. Rodica Aida Popa, Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


Aflaţi mai mult despre , ,

CONFERINŢE JURIDICE detalii aici

12-13 mai 2017: Conferinţa de drept civil: bunurile incorporale
15 mai 2017: RED BUSINESS CONFERENCE: Poprirea - între lege şi realitate. Ce-i de făcut?
16 mai 2017: Probleme dificile de dreptul sportului (ed. 1)
17 mai 2017: Probleme dificile de dreptul muncii (ed. 6). Răspunderea disciplinară. Conferinţa Ion Traiam Ştefănescu
18 mai 2017: Probleme dificile de drept fiscal (ed. 4). Conferinţa Radu Bufan
19 mai 2017: Probleme dificile de drept penal şi procedura penală (ed. 4). Conferinţa Nicolae Volonciu
16 iunie 2017: Dreptul Afacerilor 2017 (ed. 13)
20 octombrie 2017: Probleme dificile de drept civil (ed. 6). Conferinţa Valeriu Stoica
23 noiembrie 2017: Probleme dificile de drept comercial (ed. 3). Conferinţa Stanciu Cărpenaru
24 noiembrie 2017: Probleme dificile de dreptul internetului (ed. 2)

ATELIERE JURIDICE detalii aici

9 mai 2017: Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală prin mijloace de procedură civilă
10 mai 2017: Spălarea de bani. Pericole concrete şi soluţii de prevenire
24 mai 2017: Expertiza contabilă în dosare penale. Studii de caz
5 iunie 2017: Camera preliminară. Examen teoretic şi jurisprudenţial al posibilităţilor şi rezultatelor
6 iunie 2017: Cum putem convinge şi impune instanţei naţionale să adreseze o trimitere preliminară Curţii de Justiţie a Uniunii Europene?
14 iunie 2017: Achiziţii publice de la teorie la practică
15 iunie 2017: CYBECRIME
16 iunie 2017: Excepţiile de procedură penală. Examen de practică judiciară
21 iunie 2017: Contestaţia la executare între DA şi NU. Examen de practică judiciară
27 iunie 2017: Probleme şi soluţii juridice în SPORT
28 iunie 2017: Evaziunea fiscală. Aspecte controversate de drept penal şi drept procesual penal

Până acum a fost scris un singur comentariu cu privire la articolul “Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor și avocaților români [text integral]”

  1. Ciprian POPA spune:

    Ca de obicei profesia de „consilier juridic” nu există in acest peisaj. Multumim din suflet reprezentantilor nostri de la Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici pt modul in care ne reprezinta. Mii de multumiri si semnatarilor Cartei pt faptul ca ne pretuiesc in mod deosebit. Sunt mandru ca fac parte din aceasta profesie. Cu stima, „consilierul juridic” …sau cum se mai spune…”juristul”

Lasă un răspuns

Important
Vor fi validate doar comentariile publicate sub numele real şi care respectă Politica JURIDICE.ro si Condiţiile de publicare. Descurajăm publicarea de comentarii defăimatoare.
Return to Top ▲Return to Top ▲